Tuần 1 căn bậc hai

1 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 19:38

Những bài học lí thú ; bổ ích về các kiến thức ; bài toán liên quan đến căn bậc hai của khối 9 do thầy Hiếu đảm nhiệm Đảm bảo mang lại hiệu quả học hành tốt cho các em Học toán lớp Bài tập nhà BÀI TẬP VỀ NHÀ BÀI HỌC: CĂN BẬC HAI Học sinh trình bày làm ghi so sánh đáp án với kết thầy! Bài Trong số sau, số có bậc hai Nếu có tìm bậc hai chúng: 5 1; ; 0; 0,64; ; 16 Bài Tìm bậc hai số học số sau suy bậc hai chúng: a) 81 b) 64 c) 25 d) 1, 21 Bài So sánh a) b) c) d) c)  x  d) 26 Bài Tìm số x khơng âm, biết : a) x 3 b) x  4x  Bài Tìm x, biết: a) 2x   b) 2018x  2019   Chúc em học sinh học tốt! Thầy Trần Hữu Hiếu (www.mathx.vn – 091.269.8216) Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 căn bậc hai, Tuần 1 căn bậc hai

Từ khóa liên quan