TUYỆT ĐỈNH GIẢI TOÁN hóa học công thức giải SIÊU NHANH hóa học

8 82 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 18:32

TÀI LIỆU BỔ TRỢ KIẾN THỨC LỚP 11 CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỌC CỘNG ĐỒNG HỌC SINH LỚP 11 Sưu tầm tổng hợp I.PHẦN VƠ CƠ: Tính lượng kết tủa xuất hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 Ba(OH)2: nkết tủa=nOH- – nCO2 (Đk:nktủa
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỆT ĐỈNH GIẢI TOÁN hóa học công thức giải SIÊU NHANH hóa học , TUYỆT ĐỈNH GIẢI TOÁN hóa học công thức giải SIÊU NHANH hóa học

Từ khóa liên quan