Tiết 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

3 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 10CB 2019 MẪU MỚII. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nắm được khái niệm về: Chất điểm, chuyển động cơ, quỹ đạo của chuyển động. Nêu được ví dụ cụ thể về: Chất điểm, chuyển động, vật mốc, mốc thời gian. Phân biệt được hệ toạ độ và hệ qui chiếu, thời điểm và thời gian.2. Kỹ năng: Xác định được vị trí của một điểm trên một quỹ đạo cong hoặc thẳng. Làm các bài toán về hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian.3. Thái độ: Nghiêm túc, chú ý4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực suy luận, năng lực tổng hợp và hình thành kiến thức mới, năng lực toán học Tiết 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm định nghĩa chuyển động thẳng Viết cơng thức tính qng đường dạng phương trình chuyển động chuyển động thẳng Kỹ năng: - Vận dụng cơng thức tính đường phương trình chuyển động để giải tập chuyển động thẳng - Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian chuyển động thẳng - Thu thập thông tin từ đồ thị như: Xác định vị trí thời điểm xuất phát, vị trí thời điểm gặp nhau, thời gian chuyển động, … - Nhận biết chuyển động thẳng thực tế Thái độ : Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực: Năng lực tư trừu tượng, lực suy luận logic, lực toán học II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Đọc phần tương ứng SGK Vật lý để xem THCS học - Chuẩn bị số tập chuyển động thẳng có đồ thị tọa độ khác (kể đồ thị tọa độ - thời gian lúc vật dừng lại) Học sinh: Ôn lại kiến thức chuyển động thẳng học lớp tọa độ, hệ quy chiếu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG -Mục tiêu: Tạo tình có vấn đề -Nội dung: Giới thiệu chuyển động thẳng Tiết CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Nội dung 1: Tìm hiểu chuyển động thẳng Mục tiêu: Định nghĩa đại lượng chuyển động thẳng Nội dung: Các khái niệm tốc độ trung bình, chuyển động thẳng đều, cơng thức qng đường Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt I Chuyển động thẳng Tốc độ trung bình GV: Biểu diễn chuyển động chất điểm hệ trục toạ độ s vtb  HS: Xác định quãng đường s khoảng thời gian t để t hết quảng đường Với : s = x2 – x1 ; t = t2 – t1 GV: Yêu cầu hs xác định s, t tính vtb HS: Tính vận tốc trung bình Chuyển động thẳng Chuyển động thẳng chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình quãng GV: Yêu cầu học sinh thực C1 HS: Thực C1 GV: Giới thiệu khái niệm chuyển động thẳng HS: Ghi nhân khái niệm chuyển động thẳng đường Quãng đường chuyển động thẳng s = vtbt = vt GV: Yêu cầu học sinh xác định đường chuyển động thẳng biết vận tốc Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t HS: Lập công thức đường Nội dung 2: Tìm hiểu phương trình chuyển động đồ thị tọa độ thời gian Mục tiêu: Tìm hiểu phương pháp để mơ tả chuyển động thẳng Nội dung: Các khái niệm công thức phương trình chuyển động đồ thị tọa độ thời gian Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt II Phương trình chuyển động đồ thị GV: Nêu phân tích tốn xác định vị trí chất toạ độ – thời gian điểm Phương trình chuyển động HS: Lập phương trình chuyển động x = x0 + s = x0 + vt Đồ thị toạ độ – thời gian chuyển động thẳng GV: Giới thiệu toán a) Bảng Yêu cầu học sinh lập bảng (x, t) HS: Lập bảng tọa độ-thời gian T (h) x 15 25 35 45 55 GV: Yêu cầu học sinh vẽ đồ thị toạ độ – thời gian (km) 65 HS: Vẽ đồ thị toạ độ – thời gian b) Đồ thị GV: Yêu cầu học sinh nhận xét dạng đồ thị chuyển động thẳng HS: Nhận xét dạng đồ thị chuyển động thẳng C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP GV: Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức trọng tâm HS: Báo cáo D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Chữa tập 6,7,8 SGK trang 15 E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG u cầu học sinh nhà tìm hiểu chuyển động thẳng thực tế IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ - Nêu câu hỏi tập nhà: Câu hỏi: 1, 2, 3, 4, SGK- Tr 14; Bài tập: 8, 9, 10 SGK- Tr 14 Bài tập: 2.1 đến 2.9 SBT – Tr V GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ... niệm chuyển động thẳng HS: Ghi nhân khái niệm chuyển động thẳng đường Quãng đường chuyển động thẳng s = vtbt = vt GV: Yêu cầu học sinh xác định đường chuyển động thẳng biết vận tốc Trong chuyển động. .. nhận xét dạng đồ thị chuyển động thẳng HS: Nhận xét dạng đồ thị chuyển động thẳng C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP GV: Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức trọng tâm HS: Báo cáo D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Chữa tập... tả chuyển động thẳng Nội dung: Các khái niệm công thức phương trình chuyển động đồ thị tọa độ thời gian Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt II Phương trình chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU, Tiết 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU