Tiết 9 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN đều (tiết 2)

3 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 1OCB 2019 MỚII. MỤC TIÊU1. Kiến thức Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều. Viết được công thức tính độ lớn của tốc độ dài và trình bày đúng được hướng của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều. Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức và nêu được đơn vị của tốc độ góc trong chuyển động tròn đều. Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức và nêu được đơn vị đo của chu kì và tần số. Viết được công thức liên hệ giữa được tốc độ dài và tốc độ góc. Nắm được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được công thức của gia tốc hướng tâm.2. Kỹ năng Chứng minh được các công thức (5.4), (5.5), (5.6) và (5.7) SGK cũng như sự hướng tâm của véc tơ gia tốc. Giải được các bài tập đơn giản về chuyển động tròn đều. Nêu được một số vd thực tế về chuyển động tròn đều.3. Thái độ Nghiêm túc, chú ý.4. Định hướng phát triển năng lựcNăng lực tư duy logic, năng lực suy luận, năng lực phán đoán, năng lực tổng hợp kiến thức, năng lực làm việc theo nhóm Tiết 9: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU (Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức - Phát biểu định nghĩa chuyển động tròn - Viết cơng thức tính độ lớn tốc độ dài trình bày hướng véc tơ vận tốc chuyển động tròn - Phát biểu định nghĩa, viết công thức nêu đơn vị tốc độ góc chuyển động tròn - Phát biểu định nghĩa, viết công thức nêu đơn vị đo chu kì tần số - Viết công thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc - Nắm hướng gia tốc chuyển động tròn viết công thức gia tốc hướng tâm Kỹ - Chứng minh công thức (5.4), (5.5), (5.6) (5.7) SGK hướng tâm véc tơ gia tốc - Giải tập đơn giản chuyển động tròn - Nêu số vd thực tế chuyển động tròn Thái độ - Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực Năng lực tư logic, lực suy luận, lực phán đoán, lực tổng hợp kiến thức, lực làm việc theo nhóm II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Một vài thí nghiệm đơn giản để minh hoạ chuyển động tròn - Hình vẽ 5.5 giấy khổ lớn dùng cho HS trình bày cách chứng minh bảng Học sinh: Ôn lại khái niệm vận tốc, gia tốc III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Chuyển động tròn, tròn gì? Nêu tốc độ dài vecto vận tốc chuyển động tròn CHUYỂN ĐỘNG TRỊN ĐỀU (TIẾP) B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Nội dung 1: Tìm hiểu gia tốc hướng tâm Mục tiêu: Tìm hiểu gia tốc hướng tâm chuyển động tròn Nội dung: Hướng vec-tơ gia tốc, cơng thức độ lớn gia tốc Phương thức tổ chức: Cả lớp; Phương tiên: hình ảnh, video mơ tả (nếu có điều kiện trình chiếu) Các bước tiến hành Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt II Gia tốc hướng tâm Vẽ hình 5.5 Hướng véc tơ gia tốc → → chuyển động tròn Yêu cầu biểu diễn v1 v Trong chuyển động tròn đều, Yêu cầu xác định độ biến thiên vận tốc vận tốc có độ lớn khơng đổi, Yêu cầu xác định hướng véc tơ gia tốc Yêu cầu biểu diễn véc tơ gia tốc CĐTĐ điểm Vẽ hình 5.6 Yêu cầu trả lời C7 → → Biểu diễn v1 v có hướng ln thay đổi, nên chuyển động có gia tốc Gia tốc chuyển động tròn ln hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi gia tốc hướng tâm Độ lớn gia tốc hướng tâm Xác định độ biến thiên vận tốc Xác định hướng véc tơ gia tốc chuyển động tròn Biểu diễn véc tơ gia tốc v2 aht = r aht = rω2 Trả lời C7 Nội dung 2: Tổng hợp kiến thức: - Cho học sinh tóm tắt kiến thức học C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Giải tập vận dụng Phương pháp giải: Vận dụng linh hoạt kiến thức học chuyển động tròn Bài Bình điện xe đạp có núm quay đường kính cm tì vào vỏ Khi xe với vận tốc 18 km/h núm quay quay vòng giây? (159,2 vòng/s) Giải: Trong xe qng đường 18km Và vòng bình điện xe quay độ dài 3,14 cm Vậy ta = 3600s bình điện quay số vòng 18.000.000/(3,14.3600) = (159,2 vòng/s) Bài Bánh xe bán kính 60 cm quay 100 vòng giây a Tìm chu kì quay tần số (0,02 s; 50 Hz) b Tính vận tốc góc vận tốc dài điểm vành bánh xe (314 rad/s; 188,4 m/s) Giải: a Chu kì: khoảng thời gian để quay vòng 100 vòng giây Vậy vòng quay T = 2/100 = 0,02 giây Tần số f = 1/T = 50 Hz 2π 2π = = 314(rad / s ) b Vận tốc góc: ω = T 0,02 Tốc độ dài: v = ω r = 314.60.10 −2 = 188, 4(m / s ) D HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Gợi ý học sinh tìm hiểu chuyển động tròn thực tế IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Nêu câu hỏi tập nhà: Câu hỏi: 1, 2, 3, SGK- Tr 144 Bài tập: 7, SGK- Tr 145 Bài tập: 26.2; 26.5; 26.6; 26.7 SGK-Tr50 Yêu cầu: HS chuẩn bị sau : Tiết : Bài tập GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………… ... nên chuyển động có gia tốc Gia tốc chuyển động tròn ln hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi gia tốc hướng tâm Độ lớn gia tốc hướng tâm Xác định độ biến thiên vận tốc Xác định hướng véc tơ gia tốc chuyển. .. Vận dụng linh hoạt kiến thức học chuyển động tròn Bài Bình điện xe đạp có núm quay đường kính cm tì vào vỏ Khi xe với vận tốc 18 km/h núm quay quay vòng giây? (1 59, 2 vòng/s) Giải: Trong xe qng... = T 0,02 Tốc độ dài: v = ω r = 314.60.10 −2 = 188, 4(m / s ) D HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Gợi ý học sinh tìm hiểu chuyển động tròn thực tế IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Nêu câu hỏi tập nhà:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 9 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN đều (tiết 2), Tiết 9 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN đều (tiết 2)