Tiết 12 – 13 THỰC HÀNH

3 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:45

I. MỤC TIÊU1. Kiến thức Trả lời được các câu hỏi thế nào là tính tương đối của chuyển động. Trong những trường hợp cụ thể, chỉ ra được đâu là hệ quy chiếu đứng yên, đâu là hệ quy chiếu chuyển động. Viết được đúng công thức cộng vận tốc cho từng trường hợp cụ thể của các chuyển động cùng phương.2. Kỹ năng: Giải được một số bài toán cộng vận tốc cùng phương. Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tính tương đối của chuyển động.3. Thái độ: Tăng cường tình yêu với môn học và xây dựng thế giới quan khoa học4. Định hướng phát triển năng lựcNăng lực tư duy, năng lực suy luận logic, năng lực tổng hợp kiến thức, năng lực toán học Tiết 12 – 13 THỰC HÀNH KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm tính nguyên tắc hoạt động đồng hồ đo thời gian số sử dụng cơng tắc đóng ngắt cổng quang điện - Vẽ đồ thị mô tả thay đổi vận tốc rơi vật theo thời gian t quãng đường s theo t Từ rút kết luận tính chất chuyển động rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần Kỹ - Rèn luyện kĩ thực hành: thao tác khéo léo để đo xác quãng đường s thời gian rơi tự vật quãng đường s khác - Tính g sai số phép đo g Thái độ - Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực -Năng lực tự học sáng tạo -Năng lực thực nghiệm -Năng lực sáng tạo - Năng lực hợp tác -Năng lực giao tiếp -Năng lực toán học II CHUẨN BỊ Giáo viên Cho nhóm học sinh: Bộ thí nghiệm khảo sát rơi tự gồm - Đồng hồ đo thời gian số - Hộp cơng tắc đóng ngắt điện chiều cấp cho nam châm điện đếm thời gian - Nam châm điện N - Cổng quang điện E - Trụ viên bi (bằng thép) làm vật rơi tự - Quả dọi - Giá đỡ thẳng đứng có vít điều chỉnh thăng - Hộp đựng cát khô (hoặc túi cát để đỡ nặng) Học sinh - Giấy kẻ ô li để vẽ đồ thị - Kẻ sẵn bảng ghi số liệu theo mẫu SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động: Tình có vấn đề Mục tiêu: Kích thích hứng thú cho học sinh Nội dung: Vấn đề xác định gia tốc rơi tự Phương thức hoạt động: Cả lớp KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Nội dung 1:Mục đích sở lí thuyết thực hành -Mục tiêu: Xây dựng sở lí thuyết hồn chỉnh thực hành -Nội dung: Cơ sở lí thuyết rơi tự -Phương thức hoạt động: Cả lớp -Tiến hành: +GV: Giới thiệu chuyển động rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần có vận tốc ban đầu có gia tốc g ?: Làm cách để xác định gia tốc g HS: Xác định quan hệ giữ quãng đường khoảng thời gian chuyển động rơi tự từ dực vào cơng thức qng đường rơi tự để tính g Nội dung 2: Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm Mục tiêu: Giới thiệu cơng dụng, tính dụng cụ thí nghiệm để học sinh hiểu Nội dung: Công dụng, hướng dẫn sử dụng dụng cụ thí nghiệm Phương thức hoạt động:Hoạt động lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu dụng cụ Tìm hiểu dụng cụ Giới thiệu chế độ làm việc đồng hồ Tìm hiểu chế độ làm việc đồng hồ số số sử dụng thực hành Nội dung 3: Xác định phương án thí nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu nhóm học sinh xây xựng phương Mỗi nhóm học sinh trình bày phương án thí án thí nghiệm nghiệm nhóm Hồn chỉnh phương án thí nghiệm chung Các nhóm khác bổ sung Nội dung 4: Tóm tắt lí thuyết Mục tiêu: Học sinh nắm lí thuyết rơi tự do, sở lí thuyết phương án thí nghiệm Nội dung:Đo thời gian rơi quãng đường rơi tự dụng cụ từ xác định gia tốc g Nội dung 5: Tiến hành thí nghiệm Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động học sinh Xem nhóm tiến hành thí nghiệm giúp Đo thời gian rơi tương ứng với quãng đở nhóm gặp khó khăn đường khác Ghi kết thí nghiệm vào bảng 8.1 Nội dung 6: Xử lí kết Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động học sinh Hoàn thành bảng 8.1 Hướng dẫn: Đồ thị đường thẳng hai đại Vẽ đồ thị s theo t2 v theo t lượng tỉ lệ thuận Nhận xét dạng đồ thị thu xác định gia Có thể xác định: g = 2tanα với α góc tốc rơi tự nghiêng đồ thị Tính sai số phép đo ghi kết Hoàn thành báo cáo thực hành C HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Cho học sinh báo cáo thí nghiệm, rút kinh nghiệm D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Yêu cầu học sinh nhà hoàn thành báo cáo buổi sau nộp Yêu cầu học sinh nhà thực nghiệm xác định gia tốc g Yêu cầu HS trình bày lại bước thực nghiệm xác định gia tốc rơi tự g IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ - Nêu câu hỏi tập nhà: Câu hỏi 1, 2, SGK- T50 Bài tập: I.1 đến I.13 SBT – Tr 26 - 29 - Yêu cầu h/s chuẩn bị sau Đọc phần: Tổng kết chương I, SGK- T51 Ôn tập kiểm tra tiết GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………… .… ... HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Nội dung 1:Mục đích sở lí thuyết thực hành -Mục tiêu: Xây dựng sở lí thuyết hoàn chỉnh thực hành -Nội dung: Cơ sở lí thuyết rơi tự -Phương thức hoạt động: Cả lớp -Tiến hành: +GV:... phép đo ghi kết Hoàn thành báo cáo thực hành C HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Cho học sinh báo cáo thí nghiệm, rút kinh nghiệm D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Yêu cầu học sinh nhà hoàn thành báo cáo buổi sau... nhà: Câu hỏi 1, 2, SGK- T50 Bài tập: I.1 đến I .13 SBT – Tr 26 - 29 - Yêu cầu h/s chuẩn bị sau Đọc phần: Tổng kết chương I, SGK- T51 Ôn tập kiểm tra tiết GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 12 – 13 THỰC HÀNH, Tiết 12 – 13 THỰC HÀNH