Tiết 10 TÍNH TƯƠNG đối của CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG vận tốc

3 41 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:45

GIÁO ÁN 10 CB 2019 MỚI NHẤTI. MỤC TIÊU1. Kiến thức Trả lời được các câu hỏi thế nào là tính tương đối của chuyển động. Trong những trường hợp cụ thể, chỉ ra được đâu là hệ quy chiếu đứng yên, đâu là hệ quy chiếu chuyển động. Viết được đúng công thức cộng vận tốc cho từng trường hợp cụ thể của các chuyển động cùng phương.2. Kỹ năng: Giải được một số bài toán cộng vận tốc cùng phương. Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tính tương đối của chuyển động.3. Thái độ: Tăng cường tình yêu với môn học và xây dựng thế giới quan khoa học4. Định hướng phát triển năng lựcNăng lực tư duy, năng lực suy luận logic, năng lực tổng hợp kiến thức, năng lực toán học Tiết 10 TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CƠNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I MỤC TIÊU Kiến thức - Trả lời câu hỏi tính tương đối chuyển động - Trong trường hợp cụ thể, đâu hệ quy chiếu đứng yên, đâu hệ quy chiếu chuyển động - Viết công thức cộng vận tốc cho trường hợp cụ thể chuyển động phương Kỹ năng: - Giải số toán cộng vận tốc phương - Giải thích số tượng liên quan đến tính tương đối chuyển động Thái độ: - Tăng cường tình yêu với môn học xây dựng giới quan khoa học Định hướng phát triển lực Năng lực tư duy, lực suy luận logic, lực tổng hợp kiến thức, lực toán học II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Đọc lại SGK vật lí xem HS học tính tương đối chuyển đông - Tiên liệu thời gian dành cho nội dung dự kiến hoạt động tương ứng học sinh Học sinh: Ôn lại kiến thức học tính tương đối chuyển động III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Giới thiệu gọi mở tính tương đối chuyển động Nội dung: Một người tren tàu hỏa chạy, người phía cuối tàu Với tàu hỏa người phía sau với người đất người chuyển động chiều tàu hỏa TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CƠNG THỨC CỘNG VẬN TỐC B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Nội dung Tìm hiểu tính tương đối chuyển động Mục tiêu: Chuyển động có tính tương đối Nội dung: Tính tương đối quỹ đạo tính tương đối vận tốc Phương thức tổ chức: Hoạt động nhóm Phương tiện: SGK, video tượng Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Nêu phân tích tính tương đối quỹ đạo Mơ tả vài ví dụ tính tương đối vận tốc Nêu phân tích tính tương đối vận tốc Quan sát hình 6.1 trả lời C1 Lấy thêm ví dụ minh hoạ Lấy ví dụ tính tương đối vận tốc I Tính tương đối chuyển động Tính tương đối quỹ đạo Hình dạng quỹ đạo chuyển động hệ qui chiếu khác khác – quỹ đạo có tính tương đối Tính tương đối vận tốc Vận tốc vật chuyển động hệ qui chiếu khác khác Vận tốc có tính tương đối Nội dung 2: Hệ quy chiếu đứng yên hệ quy chiếu chuyển động Mục tiêu: Phân biệt hệ qui chiếu đứng yên hệ qui chiếu chuyển động Nội dung: hệ quy chiếu đứng yên gắn với vật đứng yên, hệ quy chiếu chuyên động gắn với vật chuyển động Phương thức hoạt động: Cả lớp; phương tiện: SGK Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt II Công thức cộng vận tốc Yêu cầu nhắc lại khái niệm hệ qui chiếu Hệ qui chiếu đứng yên hệ qui Phân tích chuyển động hai hệ qui chiếu mặt chiếu chuyển động đất Hệ qui chiếu gắn với vật đứng yên gọi hệ qui chiếu đứng yên Hệ qui chiếu gắn với vật vật Nhắc lại khái niệm hệ qui chiếu chuyển động gọi hệ qui chiếu Quan sát hình 6.2 rút nhận xét hai hệ qui chiếu chuyển động có hình Nội dung 3:Công thức cộng vận tốc Mục tiêu: Xây dựng công thức cộng vận tốc Nội dung: Công thức cộng vận tốc vật hệ quy chiếu Phương thức tổ chức: Cả lớp Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Công thức cộng vận tốc Giới thiệu công thức cộng vận tốc Nếu vật (1) chuyển động với → Trường hợp vận tốc phương, chiều : v1,3 = v1,2 + v2,3 Trường hợp vận tốc phương, ngược chiều : |v1,3| = |v1,2 - v2,3| vận tốc v 1, hệ qui chiếu thứ (2), hệ qui chiếu thứ lại → chuyển động với vận tốc v 2,3 hệ qui chiếu thứ hai (3) hệ qui chiếu thứ hai vật chuyển động → Ghi nhận công thức Áp dụng công thức trường hợp cụ thể với vận tốc v 1,3 tính theo cơng → → → thức : v 1,3 = v 1, + v 2,3 C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP GV yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm học D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Yêu cầu học sinh liên hệ trường hợp sử dụng công thức cộng vận tốc đời sống thực tế E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Tìm hiểu xem hai xe máy song song so sánh vận tốc tương đối hai xe trường hợp chúng chuyển động chiều ngược chiều? IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ - Nêu câu hỏi tập nhà Câu hỏi: 1, 2, SGK – Tr 37 ; Bài tập: 6, 7, SGK – Tr 37 ; Bài tập: 6.1 đến 6.10 SBT – Tr 23, 24 - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau Tiết: Bài tập GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… .… ... tích tính tương đối quỹ đạo Mơ tả vài ví dụ tính tương đối vận tốc Nêu phân tích tính tương đối vận tốc Quan sát hình 6.1 trả lời C1 Lấy thêm ví dụ minh hoạ Lấy ví dụ tính tương đối vận tốc I Tính. .. vận tốc I Tính tương đối chuyển động Tính tương đối quỹ đạo Hình dạng quỹ đạo chuyển động hệ qui chiếu khác khác – quỹ đạo có tính tương đối Tính tương đối vận tốc Vận tốc vật chuyển động hệ... xét hai hệ qui chiếu chuyển động có hình Nội dung 3:Cơng thức cộng vận tốc Mục tiêu: Xây dựng công thức cộng vận tốc Nội dung: Công thức cộng vận tốc vật hệ quy chiếu Phương thức tổ chức: Cả lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 10 TÍNH TƯƠNG đối của CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG vận tốc, Tiết 10 TÍNH TƯƠNG đối của CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG vận tốc

Từ khóa liên quan