Giáo án tin học 6 năm học 2019 - 2020 (tuần 5,6)

18 144 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:44

Giáo án bài 5 và bài 6 môn tin học 6 học kì 1 năm học 2019-2020 Giáo án Tin học Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP §5: LUYỆN TẬP CHUỘT MÁY TÍNH Tuần: 05 Tiết: 09 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Phân biệt nút chuột máy tính biết thao tác thực với chuột Kỹ năng: - Thực thao tác với chuột Thái độ: - Học sinh có thái độ nghiêm túc luyện tập sử dụng chuột Định hướng hình thành lực: - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Giáo viên: SGK - Học sinh: Xem trước Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: Tiến trình dạy học 3.1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Biết vai trò chuột máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm, tự học (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS hiểu chuột máy tính cơng cụ xử lí liệu Hoạt động GV - Yêu cầu HS quan sát hình ảnh phần khởi động SGK/30 chiếu - GV nhắc lại nhấn mạnh công việc cần đạt câu hỏi: + Trong tiếng anh “mouse” “con chuột” Theo em, chuột máy tính lại có tên vậy? Hoạt động HS - Quan sát đọc Nội dung - Lắng nghe trả lời câu hỏi theo ý hiểu 3.2.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 3.2.1 LÀM QUEN VỚI CHUỘT MÁY TÍNH GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 24 Giáo án Tin học (1) Mục tiêu: Nhận dạng chuột máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS nhận dạng chuột máy tính biết phận chuột máy tính Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Chuột máy tính cơng cụ quan - HS lắng nghe Làm quen với chuột trọng thường liền với máy tính máy tính - GV chiếu số hình ảnh chuột - HS quan sát Các phận chuột máy tính để HS quan sát nhận - HS theo dõi máy gồm: diện kiểu dáng, + Nút trái chuột; - Giới thiệu phận cách đặt + Nút phải chuột; chuột + Nút cuộn 3.2.2 CÁCH CẦM, GIỮ CHUỘT MÁY TÍNH (1) Mục tiêu: Biết cách cầm, giữ chuột máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS biết cầm, giữ chuột máy tính cách thành thạo Hoạt động GV Hoạt động Nội dung HS - Chuột công cụ quan trọng liền với máy tính - HS: lắng nghe Cách cầm, Thơng qua chuột, thực lệnh giữ chuột máy điều khiển nhập liệu vào máy tính nhanh tính thuận tiện - Có hai nút - Nhìn vào hình vẽ nhìn chuột máy tính cho biết nhấn nút Dùng tay phải chuột có nút? để giữ chuột, - Đưa quy ước cách đặt tên nút chuột xoay gạt ngón trỏ đặt lên - Giới thiệu làm mẫu cho HS cách đặt tay bố xuống nút trái chuột, trí ngón tay lên chuột: Dùng tay phải để giữ chuột, - Lắng nghe ngón đặt ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón đặt lên nút phải - HS lắng nghe lên nút phải chuột thực hành chuột - Lưu ý: để hoạt động được, mặt chuột phải cầm chuột cho tiếp xúc với mặt phẳng, cần đặt chuột lên bàn di cách chuột - Lắng nghe - Yêu cầu nhóm thực hành cách cầm chuột - HS thực hành - Nút thường có tác dụng điều khiển, khơng có cách cầm chuột tác dụng việc nhập liệu nên khơng có theo nhóm chuột sản xuất năm máy tính đời Tuy nhiên, chuột sản xuất ln có kèm theo nút thật tiện lợi em khám phá chương IV Nút thường thiết kế để GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 25 Giáo án Tin học xoay dọc gạt lên/xuống Khi cần sử dụng đến nút em dùng ngón tay trỏ để điều khiển 3.2.3 CÁC THAO TÁC VỚI CHUỘT MÁY TÍNH (1) Mục tiêu: Nắm thao tác chuột máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS thực thao tác chuột máy tính Hoạt động GV Hoạt động Nội dung HS - Quan sát (Hình 2.3) / SGK / 31 hình dạng - HS theo dõi Các thao tác trỏ chuột với chuột: - Các thao tác với chuột gồm thao - HS thực hành Chuột thiết bị kèm tác nào? theo nhóm máy tính dùng để điều - G.thiệu hướng dẫn thao tác với khiển nhập chuột: - Thực hành theo liệu Các thao tác với + Di chuyển chuột: giữ chuột di chuyển yêu cầu GV chuột gồm: chuột mặt phẳng Gồm: di - Di chuyển chuột; + Nháy chuột: nhấn nhanh nút trái chuột chuyển chuột, - Nháy nút trái chuột thả tay nháy chuột, nháy (nháy chuột); + Nháy nút phải chuột: nhấn nhanh nút phải nút phải chuột, - Nháy nút phải chuột; chuột thả tay nháy đúp chuột, - Nháy đúp chuột; + Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên kéo thả chuột, - Kéo thả chuột (rê tiếp nút trái chuột xoay nút cuộn chuột); + Kéo thả chuột (rê chuột): Nhấn giữ nút - Xoay nút cuộn chuột trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích thả tay để kết thúc thao tác + Xoay nút cuộn: Nhấn giữ nút cuộn xoay nhẹ lên xuống - Lưu ý: nháy nút chuột nhẹ nhàng thả tay dứt khoát kể nháy đúp chuột Ngồi tư 3.3: Hoạt động luyện tâp (1) Mục tiêu: HS thực tất thao tác phần HĐHTKT (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy vi tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: thực hành máy tính GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 26 Giaùo aùn Tin hoïc Hoạt động GV Hoạt động HS Yêu cầu HS làm tập số 1,2 HS thực - Quan sát giúp đỡ HS chưa thực - HS theo dõi - Gv thao tác mẫu máy chủ cho HS xem phần HS chưa thực - HS quan sát Nội dung 3.4 Hoạt động vận dụng (1) Mục tiêu: Hs biết cách sử dụng chuột (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở,… (3) Hình thức tổ chức hoạt động:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học: (5) Sản phẩm: HS biết cách sử dụng chuột Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS nhà xem HS thực theo SHD thực theo yêu cầu SHD yêu cầu 3.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng (1) Mục tiêu: HS biết sử dụng chuột để mở phần mềm máy (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở,… (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học: (5) Sản phẩm: Thực mở phần mềm Hoạt động GV Hoạt động HS Yêu cầu HS nhà thực hành HS thực theo chuột để mở phần mềm yêu cầu máy nhà (nếu có) Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Nội dung Tuần: 05 Tiết: 10 Trang 27 Giaùo aùn Tin học §5: LUYỆN TẬP CHUỘT MÁY TÍNH (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết sử dụng phần mềm Mouse Skills để luyện tập thao tác với chuột Kĩ năng: HS thực thành thạo mức luyện tập chuột với phần mềm Mouse skills Thái độ: - Có ý thức mong muốn hiểu biết máy tính ý thức rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác - Có tinh thần tích cực hợp tác, cẩn thận, HS có thái độ nghiêm túc học - HS ngày u thích mơn học Định hướng hình thành lực: - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy Học sinh: Sách giáo khoa III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: - Phần mềm máy tính gì? Có loại phần mềm? Cho ví dụ? Tiến trình dạy học 3.1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 1) Mục tiêu: Biết vai trò chuột máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm, tự học (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS hiểu chuột máy tính cơng cụ xử lí liệu Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS quan sát hình ảnh - Quan sát đọc phần khởi động SGK/32 Nội dung - GV nhắc lại nhấn mạnh - Lắng nghe trả công việc cần đạt theo sách giáo lời câu hỏi theo khoa ý hiểu 3.2.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 3.2.1 LUYỆN TẬP SỬ DỤNG CHUỘT VỚI PHẦN MỀM MOUSE SKILLS (1) Mục tiêu: Nhận dạng chuột máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát giải vấn đề GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 28 Giáo án Tin học (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS nhận dạng chuột máy tính biết phận chuột máy tính Hoạt động GV Hoạt động Nội dung HS - Giới thiệu phần mềm Mouse Skills - Lắng nghe Luyện tập sử dụng chuột với dùng để luyện tập thao tác sử dụng phần mềm Mouse Skills: chuột theo mức, ứng với mức a) Khởi động phần mềm: cho phép thực 10 lần thao tác - Nháy đúp chuột vào biểu tượng luyện tập chuột tương ứng, phần hình mềm tính điểm cho luyện Gõ phím để vào cửa sổ cuối tính tổng số điểm em luyện đạt sau thực xong tất - Luyện tập thao tác sử dụng mức tập chuột 1) Luyện thao chuột qua bước (có mức - Kể tên mức luyện tập chuột? tác di chuyển luyện tập) - Hướng dẫn HS mức 1, 2, 3, 4: chuột Phần mềm làm xuất hình 2) Luyện thao * Lưu ý: Gõ phím N để chuyển vng nhỏ hình Nhiệm vụ tác nháy sang mức b) Thoát khỏi phần mềm: em thực thao tác chuột chuột tương ứng hình vng 3) Luyện thao - Cách 1: Gõ phím Q để kết thúc - Với tập mức 5, hình tác nháy đúp - Cách 2: Nháy vào nút Quit Lưu ý: Khi luyện tập xong mức, xuất cửa sổ biểu chuột tượng nhỏ Em cần kéo thả biểu 4) Luyện thao muốn luyện tập lại nháy chuột tượng vào bên khung cửa sổ tác nháy nút vào nút Try Again - Thực thao tác mẫu mức chuột phải cho HS quan sát 5) Luyện thao - Khi thực xong mức, phần tác kéo thả c) Luyện tập chuột: gồm mức, mềm xuất thông báo kết thúc chuột mức thực 10 lần mức luyện tập Nháy phím để chuyển sang mức luyện tập tiếp - Quan sát + Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột theo lắng nghe Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột - Trong luyện tập + Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp nhấn phím N để chuyển nhanh sang chuột mức mà không cần thực + Mức 4: Luyện thao tác nháy nút tất 10 thao tác luyện tương phải chuột ứng + Mức 5: Luyện thao tác kéo thả - Khi luyện tập xong mức, phần chuột mềm đưa tổng điểm đánh giá - Lắng nghe - Mức đến mức 4: di chuyển trình độ sử dụng chuột em chuột đến hình vng, nháy chuột, - Tất có mức đánh giá: nháy đúp chuột, nháy nút phải + Beginner – Bắt đầu (0-1499 điểm) chuột + Not Bad – Tạm (1500 – 2499 - Mức 5: Kéo thả biểu tượng vào điểm); GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 29 Giáo án Tin học + Good – Khá tốt: (2500-3499 điểm) + Expert – Rất tốt: (> 3500 điểm) bên khung cửa sổ 3.2.2 THỰC HÀNH (1) Mục tiêu: Biết sử dụng phần mềm Mouse Skills thực hành (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm, tự học (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS thành thạo sử dụng phần mềm Mouse Skills để luyện tập chuột Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS máy theo nhóm - HS thực theo phân cơng Các em thay phiên yêu cầu GV luyện tập, kết GV ghi lại sau lần luyện tập  cho điểm Nội dung 3.3: Hoạt động luyện tâp (1) Mục tiêu: HS thực tất thao tác phần HĐHTKT (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy vi tính (5) Sản phẩm: thực hành máy tính Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS làm tập Thực yêu cầu SGK 3.4 Hoạt động vận dụng (1) Mục tiêu: Hs luyện tập sử dụng phần mềm máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở,… (3) Hình thức tổ chức hoạt động:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy tính (5) Sản phẩm: HS sử dụng chuột Hoạt động GV Học sinh thực hành máy Hoạt động HS Nội dung HS thực GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 30 Giáo án Tin học 3.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng (1) Mục tiêu: HS biết sử dụng chuột để mở phần mềm máy (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở,… (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy tính (5) Sản phẩm: Thực thao tác với chuột thành thạo Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS nhà xem HS thực theo SHD thực theo yêu cầu SHD yêu cầu Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tiết 1) Tuần: 06 Tiết: 11 I MỤC TIÊU GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 31 Giáo án Tin học Kiến thức: - Biết cấu trúc bàn phím, hàng phím bàn phím Hiểu lợi ích tư ngồi gõ bàn phím 10 ngón - Xác định vị trí phím bàn phím, phân biệt phím soạn thảo phím chức Kĩ năng: Xác định vị trí phím bàn phím, phân biệt phím soạn thảo phím chức Ngồi tư thực gõ phím bàn phím mười ngón Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc luyện tập gõ bàn phím, gõ phím theo ngón tay qui định, ngồi nhìn tư Định hướng hình thành lực: - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ: Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: Em trình bày thao tác với chuột? Thức thao tác đó? Tiến trình dạy học 3.1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Học sinh quan sát làm câu hỏi khởi động SGK trang 35 (2) Phương pháp/Kĩ thuật: phát giải vấn đề, thảo luận nhóm (3) Hình thức dạy học: tự học, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, sgk, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi SGK Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS thảo luận nhóm phút trả lời câu hỏi sau: a) Em quan sát hình SGK cho biết máy chữ máy tính ngày có phận giống nhau? - HS thảo luận nhóm theo yêu A) Bàn phím; B) Màn hình cầu GV C) Bộ nhớ b) Vì cần học gõ bàn phím mười ngón? GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Nội dung ghi bảng Trang 32 Giaùo án Tin học A) Khơng cần học gõ mười ngón chẳng có ích lợi cần gõ phím muốn gõ B) Cần học gõ bàn phím mười ngón để gõ nhanh hơn, xác c) Hãy quan sát mơ hình bàn phím máy tính SGK cho biết: Khi soạn thảo văn bản, người ta thường gõ phím màu nhiều nhất? HS quan sát đáp án SGK - HS hướng dẫn thêm gặp khó khăn - HS cử đại diện nhóm trả lời câu hỏi theo hiểu biết trình thảo luận + HS bổ sung ý kiến + HS nhóm khác nhận xét 3.2.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 3.2.1 Giới thiệu bàn phím máy tính (1) Mục tiêu: Học sinh biết bàn phím máy tính có hàng phìm, hàng phím sở có phìm F J có gai để giúp ta định hướng phím khác trình gõ phím (2) Phương pháp/Kĩ thuật: phát giải vấn đề (3) Hình thức dạy học: tự học (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, sgk, máy chiếu (5) Sản phẩm: Nắm bắt được bàn phím máy tính có hàng phìm, hàng phím sở có phìm F J có gai để giúp ta định hướng phím khác q trình gõ phím Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Giới thiệu bàn phím máy tính ? Khu vực máy tính có HS: hàng phím hàng phím ? GV: Giới thiệu: Hàng phím sở - Trên hàng phím sở có hai phím có gai F J Đây hai phím dùng làm vị trí đặt Quan sátL ẵng hai ngón tay trỏ Tám phím hàng nghe sở A, S, D, F, J, K, L, gọi phím xuất phát - Hàng phím sở hàng phím quan trọng * Một số phím đặc biệt GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Nội dung ghi bảng Bàn phím máy tính - Khu vực bàn phím gồm hàng phím: + Hàng phím số + Hàng phím + Hàng phím sở (có phím gai) + Hàng phím + Hàng phím chứa phím cách (Spacebar) Trang 33 Giáo án Tin học Spacebar, Ctrl, Alt, Shift, Caps lock, Enter, Backspace 3.2.2 Tư ngồi, cách đặt tay gõ phím lợi ích việc gõ mười ngón (1) Mục tiêu: Học sinh biết tư ngồi gõ bàn phím (2) Phương pháp/Kĩ thuật: phát giải vấn đề (3) Hình thức dạy học: tự học (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, sgk, máy chiếu (5) Sản phẩm: Nắm bắt được bàn phím máy tính có hàng phìm, hàng phím sở có phìm F J có gai để giúp ta định hướng phím khác q trình gõ phím Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Tư ngồi, cách đặt tay gõ phím lợi ích ? Quan sát hình ảnh 2.11 SGk cho HS: Trả lời việc gõ mười ngón biết tư ngồi ? a) Tư ngồi ? Quan sát hình ảnh cho biết cách đặt HS: Trả lời - Ngồi thẳng lưng, đầu tay ? thẳng khơng ngửa sau, khơng cúi phía trước - Mắt nhìn thẳng vào hình, nhìn chếch xuống góc nhỏ - Chân tư ngồi thoải mái - Bàn phím vị trí trung tâm, hai tay để thả lỏng bàn phím, bàn tay GV lưu ý HS: thẳng với cổ tay - Luôn đặt ngón tay lên hàng phím Chú ý lẵng nghe b) Cách đặt tay gõ phím: sở Hai bàn tay đặt lên bàn - Mắt nhìn thẳng vào hình, khơng phím cho hai ngón nhìn xuống bàn phím đặt lên phím cách, - Gõ phím nhẹ dứt khốt ngón lại đặt lên - Mỗi ngón tay gõ số phím theo phím xuất phát hàng quy định phím sở Khi cần gõ phím nào, ngón tay phụ trách vươn để gõ phím Sau gõ GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 34 Giáo án Tin học xong đưa ngón tay trở vị trí ban đầu hàng phím sở GV: Giới thiệu ngón tay phụ trách Chú ý lẵng nghe phím theo quy định ? Cho biết lợi ích việc gõ bàn phím mười ngón ? HS: Trả lời ? Cách đặt tay bàn phím ? HS: Hình C c) Ích lợi việc gõ mười ngón - Tốc độ gõ nhanh - Gõ xác 3.3: Hoạt động luyện tâp (1) Mục tiêu: HS thực tất thao tác phần HĐHTKT (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy vi tính (5) Sản phẩm: nhận biết phím hàng phím phím máy tính, biết cách đặt tay Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS làm tập Thực yêu cầu SGK 3.4 Hoạt động vận dụng (1) Mục tiêu: Hs luyện tập cách đặt tay gõ mười ngón theo sách (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở,… (3) Hình thức tổ chức hoạt động:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 35 Giaùo aùn Tin học (4) Phương tiện dạy học:Máy tính (5) Sản phẩm: Hình dung cách đặt tay Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS nhà xem HS thực theo SHD thực theo yêu cầu SHD u cầu 3.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng (1) Mục tiêu: HS nhà luyện tập cách đặt tay gõ 10 ngón phần mềm khác (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở,… (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy tính (5) Sản phẩm: Thực thao tác biết thêm nhiều phần mềm khác Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS nhà xem HS thực theo SHD thực theo yêu cầu SHD yêu cầu GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 36 Giáo án Tin học Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tiết 2) Tuần: 06 Tiết: 12 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cấu trúc bàn phím, hàng phím bàn phím Hiểu lợi ích tư ngồi gõ bàn phím 10 ngón - Xác định vị trí phím bàn phím, phân biệt phím soạn thảo phím chức Kĩ năng: Ngồi tư thực gõ phím bàn phím mười ngón với phần mềm Rapid Typing Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc luyện tập gõ bàn phím, gõ phím theo ngón tay qui định, ngồi nhìn tư Định hướng hình thành lực: - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: Em trình bày lợi ích việc gõ bàn phím mười ngón? Tiến trình dạy học 3.1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Học sinh quan sát làm theo sck theo hướng dẫn giáo viên (2) Phương pháp/Kĩ thuật: phát giải vấn đề, thảo luận nhóm (3) Hình thức dạy học: tự học, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, sgk, máy chiếu (5) Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi SGK Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS quan sát hình ảnh - Quan sát đọc phần khởi động SGK/32 Nội dung - GV nhắc lại nhấn mạnh - Lắng nghe trả GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 37 Giáo án Tin học cơng việc cần đạt theo sách giáo lời câu hỏi theo khoa ý hiểu 3.2.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 3.2.1 Luyện Tập gõ mười ngón với phần mềm Rapid Typing (1) Mục tiêu: Học sinh luyện gõ phím mười ngón phần mềm Rapid Typing (2) Phương pháp/Kĩ thuật: phát giải vấn đề (3) Hình thức dạy học: Tự học (4) Phương tiện dạy học: Máy tính, sgk, máy chiếu (5) Sản phẩm: Gõ bàn phím mười ngón phần mềm Rapid Typing Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng GV: Hướng dẫn HS khởi động phần mềm Luyện Tập gõ mười GV: Giới Thiệu giao diện phần mềm HS: Quan sát ghi ngón với phần mềm GV: Phần mềm có sẵn luyện tập nhớ Rapid Typing gõ phím từ đơn giản đến nâng cao Phần mềm có mức: Mức 1: Giới thiệu Mức 2: Bắt đầu Mức 3: Thành thạo Mức 4: Nâng cao Mức 5: Kiểm tra Mỗi mức bao gồm nhóm luyện theo loại phím luyện cụ thể Khi khởi động phần mềm ngầm định mức luyện gõ hàng phím sở Khi kết thúc luyện phần mềm bảng thông báo kết gõ GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 38 Giáo án Tin học GV: Giải thích thơng số hình kết HS: Quan sát ghi GV: Sau kết thúc luyện em có nhớ thể: - Chuyển đến luyện - Luyện lại vừa thực - Tạm dừng việc luyện tập Để xem thông báo chi tiết kết gõ phím ngón hai bàn tay, chọn trang : Detailed Statistics Luyện tập thực hành GV: Yêu cầu HS thực luyện gõ theo yêu cầu tập SGK-40 GV: Quan sát giải đáp thắc mắc (nếu HS: Luyện tập có) HS máy tính cá nhân 3.3: Hoạt động luyện tâp (1) Mục tiêu: HS thực tất thao tác phần HĐHTKT (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy vi tính (5) Sản phẩm: Gõ 10 ngón máy vi tính Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS thực luyện gõ Luyện tập máy tính cá theo yêu cầu tập SGK- GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 39 Giáo án Tin học 40 - Quan sát giúp đỡ HS chưa thực - Gv thao tác mẫu máy chủ cho HS xem phần HS chưa thực nhân - HS theo dõi HS quan sát - HS nêu thắc mắc 3.4 Hoạt động vận dụng (1) Mục tiêu: Hs luyện tập phần mềm phần mềm soạn thảo (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở,… (3) Hình thức tổ chức hoạt động:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy tính (5) Sản phẩm: Ứng dụng gõ 10 ngón phần mềm khác Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS nhà xem HS thực theo SHD thực theo yêu cầu SHD yêu cầu 3.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng (1) Mục tiêu: HS nhà luyện tập gõ 10 ngón với phần mềm khác (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giải vấn đề, vấn đáp gợi mở,… (3) Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học:Máy tính (5) Sản phẩm: Thực gõ 10 ngón máy tính Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS nhà xem HS thực theo SHD thực theo yêu cầu SHD yêu cầu GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 40 Giaùo aùn Tin hoïc GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 41 ... Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 36 Giáo án Tin học Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tiết 2) Tuần: 06 Tiết: 12 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cấu trúc bàn... Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tiết 1) Tuần: 06 Tiết: 11 I MỤC TIÊU GV: Trần Minh Khang – Trường THCS Trần Quốc Tuấn Trang 31 Giáo án Tin học Kiến thức: - Biết cấu trúc bàn... - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy Học sinh: Sách giáo khoa III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học 6 năm học 2019 - 2020 (tuần 5,6), Giáo án tin học 6 năm học 2019 - 2020 (tuần 5,6)