Giao an nghe Tin Hoc 70 p

51 91 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 15:08

GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC BÀI Số tiết :03 Tiết thứ: 01 - 03 LÀM QUEN VỚI NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : -Biết vị trí, vai trò triển vọng nghề; -Biết ưu tiên, nội dung chương trình phương pháp học tập nghề; -Biết biện pháp đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường nghề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Chuẩn bị giáo viên -Máy vi tính, máy chiếu Projector 2.Chuẩn bị học sinh: -Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động TG Hoạt động Thầy Nội dung trò ĐVĐ: Các em hiểu HS trả lời: I Giới thiệu: Tin học ứng Tin học thâm 1.Tin học ứng dụng dụng Tin học đời nhập nhiều Tin học đời sống? vào đời sống sống: Gv nhận xét ngày Với tiến nhảy vọt mạng Intenet, vài năm trở lại đây, đánh máy … cách mạng công nghệ thông tin thâm nhập vào lĩnh vực hoạt động ngườI Công nghệ thông tin thay cơng cụ truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển tất lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, kinh tế, xã hội ĐVĐ: Các em cho biết Tin học Đánh máy, lưu 2.Tin học với cơng tác cơng tác văn phòng làm trữ, xử lý văn phòng: ? Các máy vi tính thay -Máy tính thay cho máy đánh đồng thời cho máy chữ chữ, máy tính bấm tay -Lưu trữ hồ sơ tủ hồ sơ, fax, thư điện Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THƠNG NGHỀ:TIN HỌC -Xử lý hồ sơ nhanh chóng ĐVĐ: Các em cho biết Vai Đây công cụ trò vị trí Tin học văn phòng tin học phổ biến sản xuất đời sống ? thơng dụng mà người có sử dụng đến máy tính phải làm quen Các chương trình nghề phổ thông -Kiến thức: Các khái niệm thao tác làmviệc với hệ điều hành Windows; -Chức ứng dụng cảu phần mềm Word Excel; -Những kiến thức sở mạng máy tính tử thay phần cơng văn – đến điện thoại đường dài đắt tiền Những thuật ngữ : Văn phòng khơng giấy, văn phòng điện tử, … khơng xa lạ với Ngày hầu hết hoạt động văn phòng liên quan đến máy vi tính phần mềm văn phòng soạn thảo, xử lí văn bản, bảng tính điện tử, thư điện tử, hệ quản trị sở liệu, Internet Cần nhớ tin học văn phòng khơng công cụ thiếu quan tổ chức mà hữu ích với cơng việc cá nhân gia đình II Chương trình nghề phổ thơng 1.Mục tiêu chương trình -Kỹ : Học sinh sử dụng máy tính, giao tiếp với máy thơng qua hệ điều hành .Có thể soạn thảo, trình bày, in ấn văn .Lập bảng tính thực thao tác trang tính phục vụ cho cơng tác văn phòng .Sử dụng số thiết bị dùng chung, tài nguyên mạng cục bộ; Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC Tìm hiểu thơng tin nghề Tin học văn phòng 2.Nội dung: Chương trình nghề Tin học văn phòng gồm phần sau : -Mở đầu; -Hệ điều hành Windows; -Hệ soạn thảo văn Word -Chương trình bảng tính Excel; -Làm việc mạng cục bộ; -Tìm hiểu nghề; Phương pháp học tập nghề Tin học văn phòng kết hợp học tập lý thuyết với thực hành, tận dụng thực hành máy Học sinh cần III PHƯƠNG PHÁP chuẩn bị kĩ lưỡng HỌC TẬP NGHỀ trước thực hành để tận dụng thời gian sử dụng máy IV.AN TOÀN LAO -Mục tiêu an toàn lao động để -Bảo vệ sức khỏa ĐỘNG: làm ? cho người lao Các nguyên tác tối thiểu : -Các nguyên nhân gây động -Tư ngồi trước máy tai nạn -Hành vi không tính cần thoải mái cho an tồn mơi ngẩng cổ hay trường lao động ngước mắt nhìn hình Tay đặt ngang tầm bàn phím vươn xa Giữ khoảng cách từ mắt đến nàm hình khoảng 50-80 cm -Máy tính nên đặt vị trí cho ánh sáng khơng chiếu thẳng vào hình khơng chiếu thẳng vào mắt Khơng làm việcq Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC lâu với máy tính Phòng trách bệnh nghề nghiệp cận thị, đau lưng, đau vai, -Hệ thống dây máy tính phải gọn gàng, đảm bảo an tồn điện ; -Sử dụng dụng cụ cách điện -Khi sửa chữa máy tính phải dùng bút thử điện để phòng tránh bị hở điện; -Có bình cứu hỏa phòng làm việc; -Tn thủ chặt chẽ quy tắc an toàn lao động V CÂU HỎI ? Theo em, tin học làm thay đổi cơng tác văn phòng ngày nào? Em cho biết chương trình Tin học văn phòng gồm nội dung ? Hãy nêu mục tiêu an toàn vệ sinh lao động số nguyên tắc an toàn tối thiểu cần tuân thủ nghề Tin học văn phòng Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC BÀI 2: Số tiết :03 Tiết thứ: 04 - 06 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ SỞ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : -Nắm thành phần giao diện hệ điều hành Windows: 2.Kỹ năng: -Làm chủ thao tác với chuột -Làm việc môi trường Windows, phân biệt đối tượng Windows II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Chuẩn bị giáo viên -Máy vi tính, máy chiếu Projector 2.Chuẩn bị học sinh: -Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TG Hoạt động Thầy Hoạt động Nội dung trò ĐVĐ: Hệ điều hành tập hợp Các em hiểu I Khái niệm hệ điều hành có tổ chức chương trình hệ hệ điều hành Windows: thành hệ thống … điều hành? Microsoft Windows hệ -Cho ví dụ điều hành cho máy tính cá hệ điều nhân hãng phần mềm hành Microsoft Các hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa dựa khái niệm “cửa số” (Windows) Ngoại có hệ thống biểu tượng, bảng chọn, hộp thoại để đặt tham số, …và chế định chuột Làm việc môi trường -Di chuyển 2.Thao tác với chuột : Windows ta phải sử dụng chuột -Nháy chuột -Di chuyển trỏ chuột để tăng tốc độ làm việc -Nháy đúp chuột -Nháy chuột Các em cho biết thao tác -Nhấn nút phải -Nháy đúp chuột sử dụng chuột chuột -Nháy nút phải chuột Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC Giao diện đồ họa Windows bao gồm nhiều thành phần khác Trong có cửa sổ, bảng chọn, cơng cụ biểu tượng -Kéo thả chuột Hs ý nghe giảng Nhìn hình -Mỗi chương trình ứng dụng Windows có cửa sổ Học sinh tìm hiểu bảng chọn hình 2.2 cơng cụ hình 2.3 Bảng chọn Start -Kéo thả chuột 3.Mơi trường Windows a.Cửa sổ bảng chọn: Học sinh xem sách giáo khoa nhìn hình Windows b.Bảng chọn Start công việc : Bảng chọn Start chứa nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows xuất ta nháy chuột vào nút Start c.Chuyển đổi cửa sổ làm Học sinh ý việc: Trong thời điểm, có giáo viên làm -Nháy vào biểu tượng cửa số “tích cực”, mẫu chương trình tương ứng gọi cửa sổ làm việc công cụ -Nháy vào vị trí cửa số muốn kích hoạt -Nhấn giữ phím Alt nhấn phím Tab nhiều lần chương trình tương ứng đóng khung Giáo viên thao tác mẫu Học sinh xây II Thực hành: dựng tiến trình để 1Nội dung : * Đánh giá : thực a.Luyện thao tác -Sử dụng thao tác với chuột chuột cách thành thạo b.Tìm hiểu ý nghĩa -Phân biệt biểu biểu tượng tượng hình làm việc -Điền tên gọi c.Phân biệt thành thành phần cửa sổ phần mơi trường Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC -Thao tác thành thạo với cửa sổ ứng dụng Windows HS luyện tập gõ 10 ngón Windows Tìm hiểu cửa sổ bảng chọn d.Làm việc với cửa số : phóng to thu nhỏ, di chuyển cửa số d.Luyện gõ 10 ngón phần mềm HD III Câu hỏi : 1.Nêu chức hệ điều hành 2.Mơ tả thành phần giao diện hệ điều hành Windows, chức loạI 3.Hãy liệt kê mơ tả thao tác với chuột Trình ký ………………………… Tổ trưởng chun mơn Diệp Thanh Sơn Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC BÀI 3: Số tiết :03 Tiết thứ: 07 - 09 LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : -Hiểu cách tổ chức thông tin phân cấp đĩa; -Nắm thao tác với tệp thư mục 2.Kỹ năng: -Thành thạo thao tác : xem, tạo mới, đổi tên, xóa, chép, … tệp thư mục; -Biết sử dụng nút phải chuột II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Chuẩn bị giáo viên -Máy vi tính, máy chiếu Projector 2.Chuẩn bị học sinh: -Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TG Hoạt động Thầy Hoạt động trò Nội dung Hệ điều hành tổchức tệp Học sinh xem hình I Tổ chức thông tin trên đĩa thành thư mục Mỗi 2.7 SGK nhận máy thư mục lại chứa tệp xét Các thao tác thông thường thư mục Thư mục với tệp thư mục : tổ chức phân cấp, mức mở, tạo mới, chép, gọi thư mục gốc, xóa, đỏi tên, tổ chức gọi tổ chức ĐVĐ : Khi việc với tệp Học sinh xm sách II Làm việc với tệp thư mục trước hết ta phải trả lời số thư mục: chọn thư mục chọn tệp cách mà em 1.Chọn đối tượng: cần làm việc gọi chọn đối biết học lớp -Để chọn đối tượng : tượng 10 Nháy chuột đối tượng -Để loại bỏ kết chọn: Nháy chuột vào bên ngồi đối tượng -Để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp : Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC Để xem tài nguyên máy em sử dụng cách Để mở thư mục hiển thị thư mục bên nó, ta nháy đúp vào tên biểu tượng thư mục Muốn xem nội dung thư mục thi ta phải làm gì? Yêu cầu học sinh xem hình 2.9SGK -Muốn tạo thư mục ta phải bước ? Chiếu hình vẽ : Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ Shift nháy vào đối tượng cuối -Để chọn đồng thời nhiều đối tượng : Nhấn giữ phím Ctrl nháy chuột vào đối tượng cần chọn Khi không muốn chọn đối tượng chọn cần nháy chuột lại đối tượng Học sinh xem hình 2.Xem tổ chức tệp 2.8 SGK trả lời thư mục đĩa : câu hỏi -Sử dụng vào mục My Computer Windows Explorer .B1: Nháy đúp vào biểu tượng My Computer hình .B2 : Nháy vào Folders (thư mục) công cụ cửa sổ để hiển thị Nháy chuột vào 3.Xem nội dung thư mục : thư mục -Nháy chuột biểu tượng tên thư mục ngăn bên trái … -Nháy đúp chuột biểu tượng thư mục ngăn bên phải để xem nội dung thư mục Học sinh trả lời 4.Tạo thư mục : (phần học -B1.Mở thư mục ta tạo lớp 10) thư mục “bên “ -B2 Nháy File\New\Folder (thư mục) Một thư mục xuất với tên tạm thời New Folder Ngô Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THƠNG NGHỀ:TIN HỌC -Trong q trình làm việc ta đổi tên thư mụchoặc tên tệp theo ý muốn -Muốn đổi tên ta phải thực bước ? * Khi tệp mở thao tác đổi tên khơng thực Cần đóng tệp lạI Khi làm việc ta chép thư mục tệp từ máy sang máy khác vv Trong trình làm việc ta di chuyển thư mục tệp từ nơi sang nơi khác Trong trinh làm việc thư mục tệp không cần thiết ta phải xóa để giảm nhớ ngồI Gọi học sinh trả lờI -B3 Gõ tên cho thư mục tạo nhấn phím Enter 5.Đổi tên tệp thư mục : -B1 Chọn tệp thư mục muốn đổi tên -B2 Nháy vào File\Rename (đổi tên) -B3 Gõ tên từ bàn phím nhấn phím Enter Gợi ý để học sinh trả lờI 6.Sao chép tệp thư mục: -B1 Chọn tệp thư mục cần chép -B2.Nháy Edit\Copy (sao chép) nháy lệnh Copy công cụ B3.Mở thư mục đĩa nơi ta muốn đặt nháy Edit\Paste (dán) Học sinh trả lời 7.Di chuyển tệp thư bước mục : -B1 Chọn tệp thư mục cần di chuyển -B2 Nháy Edit\Cut (cắt) nháy nút lệnh Cút công cụ -B3 Chọn thư mục đĩa nơi ta muốn di chuyển tệp thư mục tới nháy Edit\Páte nháy nút lệnh Paste Học sinh trả lời 8.Xóa tệp thư mục : bước mà -B1.Chọn tệp thư em biết mục muốn xóa -B2.Nháy File\Delete cơng cụ -B3 Windows hiển thị Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 10 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC Thao tác mẫu +Nháy vào mục ADD +Nháy vào *Lưu ý : Muốn thay cụm từ tắt cụm từ thay có định dạng cụ thể (ví dụ chữ đậm, trang), tagõ định dạng cụm từ thay trước Khi cần bảo vệ liệu văn bản, tránh người sử dụng khác tự mở xem hay sửa chữa văn bản, người ta thường đặt mật cho văn Mật gán cho văn hai dạng :dùng để mở dùng để sửa Xem hình 3.41 Xem Gv thao tác mẫu Rút bước cần thực III Bảo vệ văn bản: -Tools\Optons +Nháy vào Securlty +Nhập mật để mở văn +Nhập mật để sửa văn *Lưu ý: Mật phải nhập hai lần giống hệt nhau, có phân biệt chữ hoa chữ thường Thao tác mẫu để học sinh làm Xem thực IV.Thực hành: theo hành trang 83 1.Nội dung: Xem GV thao tác Bài Tìm kiếm thay mẫu Bài 2.Tìm kiếm theo định dạng *Đánh giá: Làm theo Bài 3.Gõ tắt -Thực thao tác nhóm Bài Tạo từ gõ tắt có định tìm kiếm, thay thế, gõ tắt Ôn lại lý thuyết dạng -Tạo cụm từ gõ tắt không Bài Gán mật để bảo vệ định dạng có định dạng cụ văn thể 2.Tiến trình thực hiện: Tạo mật bảo vệ văn -Khởi động Ms Word để mở tệp văn mở tệp văn có -Tìm kiếm, thay gõ tắt theo yêu cầu -Tạo gõ tắt khơng định dạng có định dạng -Tạo mật bảo vệ văn -Lưu văn kết thúc Word IV.Câu hỏi: 1.Lệnh Tìm kiếm khác với lệnh Thay thế nào? Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 37 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THƠNG NGHỀ:TIN HỌC 2.Có thể dùng lệnh thay để thực công việc tự động thay tất từ tồn văn khơng? Nếu nêu bước thực cụ thể 3.Khi viết từ tiếng Anh bị sai vài chữ so với từ gốc, Word có tự động chỉnh sửa lỗi hay khơng? Vì sao? 4.Giải thích gõ văn bản, đơi chương trình lại tự động thay đổi kí tự ta vừa gõ Trình ký ………………………… Tổ trưởng chuyên môn Diệp Thanh Sơn BÀI 14 Số tiết :04 Tiết thứ:53-56 KIỂU VÀ SỬ DỤNG KIỂU I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : -Hiểu khái niệm kiểu văn bản, lợi ích sử dụng kiểu trình bày bày văn bản; -Biết nguyên tắc định dạng văn áp dụng kiểu phân biệt với định dạng trực tiếp Kỹ năng: -Thực thao tác sử dụng kiểu để định dạng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Chuẩn bị giáo viên -Máy vi tính, máy chiếu Projector Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 38 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC 2.Chuẩn bị học sinh: -Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: T.g Hoạt động Thầy Hoạt động trò Kiểu (Style) tập hợp đặc Xem hình 3.42 trưng định dạng nhóm rút cách thực gộp Nhận xét tên tựng bạn trả lờI kiểu Mỗi đoạn văn văn phải định dạng theo kiểu Đoạn văn có đặc trưng định dạng kiểu áp dụng cho Nội dung I Khái niệm kiểu: -Đặt trỏ soạn thảo vào đoạn văn -Xem kiểu đoạn văn hộp kiểu -Kiểu đoạn văn: Đó xác định dạng đoạn văn (tác động đến tồn đoạn văn bản) -Kiểu kí tự: Là kiểu có đặc trưng định dạng kí tự (chủ yếu phông chữ) Để áp dụng kiểu cho đoạn văn, ta đưa dấu chèn vào vị trí đoạn văn Để áp dụng kiểu kí tự, cần chọn phần văn cần thiết Nếu muốn trình bày nhiều đoạn văn liền kề giống nhau, chọn đoạn văn áp dụng kiểu Khi định dạng văn thường sử dụng nhiều lệnh bảng chọn Format nhiều nút lệnh công cụ II Áp dụng kiểu định dạng: -Đặt trỏ vào đoạn văn cần định dạng -Nháy chuột để mở hộp kiểu -Chọn kiểu thích hợp *Sử dụng lệnh: Format\Styles and Formatting -Ngồi định dạng theo kiểu nói trên, ta thường sử dụng lệnh để định dạng trực tiếp IV.Định dạng theo kiểu định dạng trực tiếp: -Để loại bỏ định dạng trực III Lợi ích sử dụng kiểu: Khi áp dụng kiểu, văn định dạng quán Chú ý: kiểu đoạn văn thực văn định nghĩa lưu tệp văn Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 39 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC phông chữ phần đoạn văn chọn Các kết định dạng trực tiếp ưu tiên -Trong Word có nhiều kiểu có kiểu quan trọng sau: Hướng dẫn học sinh nghiên Đọc từ cứu từ đến đến Thực hành mẫu để Ôn phần lý học sinh tiếp thu thuyết Chia nhóm để nhóm làm tiếp, chọn toàn đoạn văn (bao gồm dấu ngắt đoạn) nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q V.Một số kiểu quan trọng văn bản: -Normal -Heading -Heading -Toc 1, -Toc IV.Thực hành: 1.Nội dung: -Bài 1.Khảo sát kiểu ngầm định -Bài 2.Áp dụng kiểu để định dạng -Bài 3.Định dạng theo kiểu định dạng trực tiếp 2.Tiến trình thực hiện: 1.Khởi động MS Word để mở tệp văn mở tệp văn có 2.Áp dụng kiểu để định dạng văn 3.Lưu văn kết thúc Word IV.Câu hỏi: 1.Kiểu gì? nêu ý nghĩa vai trò kiểu việc định dạng văn 2.Liệt kê thao tác sử dụng kiểu để định dạng 3.Nêu hiểu biết cuae em quan hệ kiểu đoạn văn 4.Theo em, định dạng trực tiếp định dạng theo kiểu ta nên thực thao tác trước? sao? Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 40 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THƠNG NGHỀ:TIN HỌC Trình ký ………………………… Tổ trưởng chun mơn Diệp Thanh Sơn BÀI 15 CHUẨN BỊ IN VÀ IN VĂN BẢN Số tiết 04 Tiết thứ:57-60 I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : -Biết tham số thiết đặt cho trang in in bước cần thực để in văn 2.Kĩ : -Thực đặt tham số: khổ giấy, hướng giấy, đặt kích thước cho lề trang -Xem văn trước in khởi động trình in văn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Chuẩn bị giáo viên -Máy vi tính, máy chiếu Projector 2.Chuẩn bị học sinh: -Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 41 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG T.g Hoạt động Thầy Các tham số thiết đặt cho trang in áp dụng cho trang tệp văn -Khổ giấy (A4,A3) -Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải trang -Độ cao tiêu đề trang -Có phân biệt trang chẵn trang lẻ hay không Xem trước in để kiểm tra bố trí trang: ví dụ ngắt trang có hợp lý khơng (tránh khiếm khuyết nêu), nội dung trang bố trí sao, trang có hình ảnh minh hoạ Nếu muốn in phần văn bản, ví dụ phần năm trang, ta chọn phần văn chọn Selection (phần chon) nhóm Page range hộp Print Nhắc lại số kiến thức mà áp dụng cho tập sách giáo khoa Thao tác mẫu để học sinh tiếp thu Gọi học sinh trả lời NGHỀ:TIN HỌC Hoạt động trò Nội dung I Đặt kích thước trang in: -File\Page Setup +Thiết đặt lề +Chọn hướng giấy -Nháy vào Layout để thiết đặt bố trí trang Xem hình 3.48 Nhận xét rút II Xem trước in in văn 1.Xem trước in: -File\Print Preview +Chọn số trang hình +Sử dụng nút mũi tên để xem trang +Nháy vào nút close để đóng chế độ xem trước in Xem hình 3.49 Xem GV thao tác mẫu 2.In văn : -C1.File\Print -C2 Ctrl + P +Chọn máy in +Chọn số trang in +Chọn số in +Chọn mục để in xem thao tác mẫu GV Chia nhóm, nhóm làm rút nhận xét III Thực hành: 1.Nội dung: -Bài a.Mở văn tạo văn với nội dung hình 3.51(chưa cần trình bày văn bản) Lưu văn với tên Hiep_uoc b.Đặt tham số trang in với kích thước sau đây: +Khổ giấy : A4; hướng giấy: Đứng; Ngô Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 42 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC *Đánh giá: Văn in có nội dung hình thức đảm bảo theo mẫu +Lề trên: 4.5cm, lề dưới: 5cm; lề trái:3.5cm; lề phải:3.5 cm -Bài 2.Mở tệp văn mới, soạn thảo định dạng đơn xin xét tuyển hình 3.52 (định nghĩa kiểu thực thao tác chép định dạng) Lưu văn mẫu với tên Don Sử dụng mẫu để soạn thảo đơn cụ thể in giấy in 2.Tiến trình: -Khởi động MS Word để mở tệp văn mở tệp văn có -Thiết đặt thơng số cho trang in -Định dạng kiểu, chèn hình ảnh, tạo mẫu theo yêu cầu -Xem trước in in văn -Lưu văn kết thúc Word Trình ký ………………………… Tổ trưởng chuyên môn Diệp Thanh Sơn BÀI 16 Số tiết :04 Tiết thứ:61-64 THỰC HÀNH TỔNG HỢP I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : -Chèn hình ảnh vào văn -Định dạng văn -Chèn chân trang số trang -Chuẩn bị để in in văn sản phẩm -Lưu đặt mật bảo vệ văn bản, kết thúc Word 2.Kỹ năng: -Thực kỹ mà thực hành yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 43 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC 1.Chuẩn bị giáo viên -Máy vi tính, máy chiếu Projector 2.Chuẩn bị học sinh: -Sách giáo khoa -Máy vi tính III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: T.g Hoạt động Thầy Hoạt động trò Gợi ý : -Thực Bài 1.Bài áp dụng việc sử chung: dụng bảng soạn thảo Chia học sinh Những đường kẻ mờ gợi ý thành cách sử dụng bảng nhóm nhóm phụ trách Bài bàI 1.Thực gõ văn tiếng Nắm lại tất Việt, chỉnh sửa lỗi tả kiến thức để có thực hai 2.Tìm kiếm Internet (nếu tập thực có điều kiện) máy hành sách tính số hình ảnh thích giáo khoa hợp -Thực 3.Chèn hình ảnh vào riêng: văn Lưu ý chèn Mỗi em ngồi ảnh: điều chỉnh kích thước cho máy để phù hợp (xem đọc thêm 2); thực bố trí ảnh văn bản; (có thể Khi thực dùng bảng đặt ảnh cho cân xong GV nhận đối) xét sản phẩm 4.Định dạng trình bày em bật đẹp mắt rút kinh nghiệm 5.Chèn đầu dòng gồm: tên nhận người thực hiện, lớp điểm 6.Chèn chân trang: số trang chưa làm 7.Chuẩn bị để in in sản phẩm 8.Lưu đặt mật bảo vệ văn bản, kết thúc Word *Đánh giá: Thực kĩ Nội dung 1.Nội dung: -Bài Soạn trang báo -Bài Hãy gõ trình bày trang quảng cáo "Mời du lịch Hà Nội" theo mẫu gợi ý (có thể thay hình vẽ khác) 2.Tiến trình thực hiện: Bài Gợi ý : Bài áp dụng việc sử dụng bảng soạn thảo Những đường kẻ mờ gợi ý cách sử dụng bảng Bài 1.Thực gõ văn tiếng Việt, chỉnh sửa lỗi tả có 2.Tìm kiếm Internet (nếu có điều kiện) máy tính số hình ảnh thích hợp 3.Chèn hình ảnh vào văn Lưu ý chèn ảnh: điều chỉnh kích thước cho phù hợp (xem đọc thêm 2); bố trí ảnh văn bản; (có thể dùng bảng đặt ảnh cho cân đối) 4.Định dạng trình bày cho bật đẹp mắt 5.Chèn đầu dòng gồm: tên người thực hiện, lớp 6.Chèn chân trang: số trang 7.Chuẩn bị để in in sản phẩm Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 44 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC tổng hợp mà thực hành yêu cầu, bao gồm: -Gõ văn tiếng Việt -Chèn ảnh, chỉnh sửa ảnh -Sử dụng bảng soạn thảo -Định dạng văn (kí tự, đoạn văn trang) -Chèn đối tượng đặc biệt vào văn -Chuẩn bị để in in văn -Lưu áp dụng biện pháp bảo vệ văn *GV nhận xét đánh giá chung chấm điểm 8.Lưu đặt mật bảo vệ văn bản, kết thúc Word Trình ký ………………………… Tổ trưởng chun mơn Diệp Thanh Sơn BÀI 34: TÌM HIỂU NGHỀ Tiết: 65-68 I MỤC ĐÍCH: Kiến thức: - Biết vị trí nghề xã hội; - Biết thơng tin nghề Tin học văn phòng; - Có ý thức tìm hiểu nghề định hướng nghề cho tương lai Kỹ năng: Biết cách tìm kiếm thơng tin nghề Tin học văn phòng Thái độ: Ý thức học tập nghiêm túc, ham tìm hiểu để có định hướng việc chọn lựa nghề phù hợp cho thân II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên: Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 45 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC - Giáo án, phiếu học tập Chuẩn bị học sinh: - Xem trước SGK III TIẾN HÀNH BÀI GIẢNG: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TÌM HIỂU NGHỀ: Sự cần thiết phải tìm hiểu thơng tin nghề nghiệp: Hoạt động 1: Tìm hiểu nghề a Mục tiêu: Giúp cho học sinh thấy việc tìm hiểu lĩnh vực nghề trước đến định chọn nghề cần thiết b Tiến hành: - Dẫn đề: Nêu lý cần tìm hiểu nghề - Giải thích VD: “Muốn trở thành Bác sĩ phải 12 năm phổ thông + năm đại học + năm thực tập bệnh viện Vượt qua hàng trăm kỳ thi, chi phí cho việc học, sách vở, quần áo, ăn ở, lại…khơng thể tính được.” - GV cho HS thấy tính đa dạng, phong phú giới nghề nghiệp Ví dụ tin học có ngành tin học văn phòng, sửa chữa máy tính, thiết kế đồ họa, kỹ xảo truyền hình, quảng cáo, thiết kế website, kinh doanh phần mềm… - Hỏi: Trước định chọn cho nghề em cần tìm biết thơng tin gì? - Tại cần tìm hiểu kỹ chọn nghề? Phân tích thêm - Chọn nghề q trình lâu dài đòi hỏi khơng nỗ lực thân, gia đình xã hội - Thơng tin cần tìm hiểu: • Thơng tin nghề; • Thơng tin đào tạo nghề; • Sự phù hợp nghề; • Xác định lực thân để hiểu mức VD: Nghề Lái xe; đặc điểm yêu cầu nghề có sức khoẻ độ phù hợp nghề tốt, trình độ TN THCS; có lương tâm nghề nghiệp; điều kiện làm việc chịu áp lực cao, dễ kiếm việc làm, có thu nhập cao; chống định: có dị tật mắt, tay, chân Thông tin nghề: Các trung HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ - Biết lý cần tìm hiểu nghề - Nhận thức chọn nghề cho thân Nắm lĩnh vực ngành nghề đòi hỏi trình độ, chun mơn định - Nhận thức tính đa dạng, phong phú nghề nghiệp - Trả lời SGK: • Thông tin nghề; • Thông tin đào tạo nghề; • Sự phù hợp nghề; • Năng lực thân để hiểu biết phù hợp nghề - Thông qua VD học sinh nhận thức phải tìm thơng tin chi tiết nghề Nếu khơng nắm rõ thơng tin rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang” mà khơng học Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 46 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG - Việc hiểu biết nghề để tìm nghề phù hợp với sở thích lực sở trường thân Một số nguồn thơng tin nghề nghiệp: • Sách báo; • Các thơng tin tuyển sinh; • Trung tâm tư vấn; • Cha, mẹ người thân • Mạng internet • Các buổi tham quan, giao lưu, hội chợ việc làm NGHỀ:TIN HỌC tâm đào tạo GPLX Bộ nghề GTVT, Trung tâm dạy nghề QK 9, học phí 4-6 triệu, thời gian học 6-18 tháng tuỳ theo hạng lái - GV phát vấn: “Mục đích việc hiểu biết nghề nghiệp gì?” - Trả lời: định hướng chọn lựa nghề phù hợp với thân, sở thích… - Giải thích: nguồn thơng tin nơi cung cấp thơng tin - Hướng dẫn cách tìm nguồn thông tin - Biết kênh thông tin cần khai thác thông qua c Tiểu kết: sách báo, đài, TV, bạn bè, - Việc tìm hiểu nghề nghề người thân… trước đến định chọn nghề cần thiết II ĐẶC ĐIỂM & YÊU CẦU Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc CỦA NGHỀ: điểm, yêu cầu nghề Đối tượng công cụ lao a Mục tiêu: Giúp học sinh động nghề: nắm bắt đặc điểm, a Đối tượng: yêu cầu, triển vọng  Các chương trình ứng nghề THVP b Tiến hành: dụng CTVP Dẫn ý: Thế giới nghề nghiệp  Các loại VB hành đa dạng, phong phú, có chính, bảng biểu, hàng vạn nghề với bảng tính cơng chun mơn khác việc văn phòng Ngành nghề có  Tài nguyên mạng đối tượng, đặc điểm, yêu cầu sử dụng công cụ, phương tiện khác Giả sử nghề dạy học đối tượng lao động học sinh; cơng cụ lao động giáo án, sách vở, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy - Lắng nghe ví dụ gợi ý GV liên hệ đến đối tượng nghề THVP Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 47 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC học, phấn…Hoặc nghề lái xe taxi có đối tượng lao động hành khách; công cụ lao động xe taxi…Vậy nghề THVP có đối tượng lao động gì? b Cơng cụ:  Máy vi tính + Internet  Các thiết bị lưu trữ lưu trữ dự phòng thơng tin  Máy in, photocopy, điện thoại/fax Hỏi: Cơ (thầy) văn phòng muốn làm việc hiệu cần công cụ lao động hỗ trợ nào? GV giới thiệu sơ lược chức công cụ VP Nội dung lao động nghề THVP: - Soạn thảo, lưu trữ văn hành văn nội quan - Lập bảng tính, thống kê, quản lý liệu - Quản lý lưu trữ công văn đi, đến - Lập lịch cơng tác - Tạo, quản lý trình chiếu trình diễn chúng - Khai thác liệu tài nguyên mạng Dẫn ý: Là nhân viên mới, bạn tự hỏi: “Tôi phải đâu? cần làm cơng việc gì? Và làm nào? Để trả lời câu hỏi bạn xác định nội dung lao động nghề Điều kiện làm việc: - Làm việc nhà, trang bị máy điều hoà nhiệt độ hệ thống chiếu sáng đầy đủ - Cơng việc có ảnh hưởng đến thị lực, cột sống - Hỏi: Ở trường ta, em thường thấy công việc cô (thầy) văn phòng làm gì? - Gọi HS khác - Nhận xét bổ sung ý kiến cho hoàn chỉnh - Làm việc theo nhóm, phát phiểu học tập yêu cầu HS điền vào - Sau phút, thu lại phiếu học tập, tổng hợp phân tích - Nhắc nhở học sinh an toàn lao động nghề THVP có ảnh hưởng đến thị lực, cột sống phải tiếp xúc thường - Xem SGK trả lời: • Các chương trình ứng dụng cơng tác VP Windows, Word, Excel… • Các văn bản, báo cáo… • Tài nguyên mạng Trả lời: Máy vi tính + internet, máy in, điện thoại/fax, photocopy Trả lời hiểu biết em liên hệ công việc với văn phòng: • Nhận, trả sổ đầu • Đăng ký thi nghề • Rút học bạ • Xin giấy ra/vào lớp • … - Chia nhóm thảo luận điền vào phiếu học tập - Biết quý trọng sức khoẻ, làm việc khoa học có thời gian thư giãn hợp lý Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 48 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG Yêu cầu nghề: - Tốt nghiệp THCS, Ngoại ngữ A, hiểu biết định văn quản lý nhà nước, có óc thẩm mỹ, sáng tạo - Sử dụng máy tính phần mềm ứng dụng văn phòng thành thạo - Làm việc cẩn thận, kiên trì, thận trọng xác - Có sức khỏe trung bình, khơng bệnh tật Triển vọng nghề: - Nghề THVP phát triển để phục vụ phát triển CNH, HĐH đất nước - Tương lai nghề gắn liền với lĩnh vực KT-CTXH - THVP có điều kiện phát triển thành thị lẫn nông thôn NGHỀ:TIN HỌC xuyên với máy tính Dẫn ý: Trong lĩnh vực, ngành nghề đòi hỏi người lao động phải có trình độ chun mơn, kiến thức định Đối với nghề THVP phải đảm bảo yêu cầu nào? - Trả lời: biết sử dụng vi tính; yêu nghề; sức khoẻ tốt… - Nhận xét góp ý thêm cho hồn chỉnh - Nhấn mạnh thêm: Văn phòng đầu mối giao tiếp quan nên người làm cơng tác văn phòng cần có khả ứng xử lịch sự, nhẹ nhàng mềm dẻo, có thái độ thân thiện đặt nhiệm vụ phục vụ lên hàng đầu Dẫn ý: Hiện nay, phủ nỗ lực cải cách thủ tục hành để giảm phiền hà cho nhân dân, mà hiệu ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác văn phòng Vì thế, mà nghề THVP có nhiều triển vọng, dễ tìm kiếm hội việc làm Những nơi đào tạo: - Giả sử thầy chuyên a Một số địa đào tạo: gia tư vấn hướng nghiệp, • Ngắn hạn: thông tin mà em muốn hỏi nghề THVP - Trung tâm dạy nghề gì? huyện - Tư vấn giới thiệu số - Trung tâm KTTH-HN địa đào tạo nghề tin học - Các sở dạy nghề tư văn phòng để sau học nhân sinh liên hệ - Các trung tâm dạy nghề - Sau TN THPT, em cần xã hội • Dài hạn: cao đẳng, đại phải đăng ký thi tuyển sinh đại học trường CNTT học tham gia học phần “Tin học - HS nhận thức triển vọng phát triển nghề tương lai; dễ dàng tìm kiếm hội việc làm phù hợp với xu hướng phát triển xã hội đại - Hình thành ước mơ, hoài bão phấn đấu học tập để biến ước mơ thành thực Hỏi: “Muốn học nghề THVP đăng ký đâu? Hình thức học nào? Học phí sao? Thời gian? ” - Học sinh có thơng tin ban đầu địa đào tạo, yêu cầu hình thức đào tạo…để có định hướng cho định lựa chọn nghề cho thân Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 49 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC VP”, sau học xong trường b Yêu cầu tuyển sinh: cấp giấy chứng nhận nghề • Ngắn hạn: TN THCS cho em c Tiểu kết: • Dài hạn: TN THPT - Chọn nghề phải tìm hiểu đăng kí tuyển sinh đại kỹ thơng tin đặc điểm, học yêu cầu nghề - Chọn nghề phải ý đến triển vọng phát triển nghề để dễ dàng có hội tìm việc làm IV TỔNG KẾT – ĐÁNH GIÁ: Sự thành công hay thất bại sống bạn định đắn, lựa chọn cho nghề nghiệp phù hợp với thân, với lực thực lòng yêu nghề; Trước đến định chọn nghề bạn thiết cần phải tìm hiểu thông tin cặn kẽ từ nhiều kênh thông tin báo chí, internet, tư vấn trung tâm, Đặc biệt người thân, cha mẹ trải qua kinh nghiệm sống nên chắn có lời khun bổ ích cho bạn; Và bạn nên nhớ rằng, thành cơng bạn ln có 1% may mắn 99% lại nổ lực thân V CỦNG CỐ: Để hiểu nghề cần ý đến thông tin nào? Em cho biết nội dung chủ yếu nghề phổ thơng? Nghề Tin học Văn phòng có triển vọng phát triển nào? Muốn trở thành nhân viên văn phòng, em cần trang bị cho hành trang gì? Trình ký ………………………… Tổ trưởng chun mơn Diệp Thanh Sơn ƠN TẬP – KIỂM TRA Tiết: 69-70 I MỤC ĐÍCH: Kiến thức: - Đánh giá khả tiếp thu kiến thức nghề tin học em; - Biết thông tin nghề Tin học văn phòng; - Có ý thức tìm hiểu nghề định hướng nghề cho tương lai Kỹ năng: - Biết soạn thảo tính tốn trình bày văn bảng tính - Biết cách tìm kiếm thơng tin nghề Tin học văn phòng Thái độ: Ý thức học tập nghiêm túc, ham tìm hiểu để có định hướng việc chọn lựa nghề phù hợp cho thân Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 50 GIÁO ÁN NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ:TIN HỌC II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án, đề kiểm tra Chuẩn bị học sinh: - Xem trước SGK Bài học Trình ký ………………………… Tổ trưởng chun mơn Diệp Thanh Sơn Ngơ Bích Phượng Trung Tâm KTTH-HN Bạc Liêu Trang : 51
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an nghe Tin Hoc 70 p, Giao an nghe Tin Hoc 70 p