Luận văn thạc sỹ - Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

97 288 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 14:49

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần có 3 yếu tố, đó là con người, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Đây là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong đó tài sản là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Đối với các doanh ngiệp sản xuất thì tài sản được sử dụng rất phong phú, đa dạng và có giá trị lớn, vì vậy, việc sử dụng chúng sao có hiệu quả là một nhiệm vụ khó khăn. Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau, song mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, vấn đề sử dụng tài sản trở thành một trong những nội dung quan trọng trong quản trị tài chính. Sử dụng tài sản một cách hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu. Trong thực tế, hiện nay, ở Việt Nam, trong các doanh nghiệp, mặc dù đã nhận thức được tác dụng của Tài sản đối với quá trình sản xuất kinh doanh nhưng đa số các doanh nghiệp vẫn chưa có những kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng đầy đủ, đồng thời và chủ động cho nên hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa phát huy được hết hiệu quả kinh tế của chúng và như vậy là lãng phí vốn đầu tư. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (sau đây gọi là Công ty thuốc lá Thăng Long) trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu. Nhận thức được tầm quan trọng của Tài sản cũng như hoạt động quản lý và sử dụng có hiệu quả Tài sản của doanh nghiêp, Công ty Thuốc lá Thăng Long cũng đã quan tâm đến vấn đề hiệu quả sử dụng tài sản và đã đạt được những thành công nhất định. Nhờ đó, khả năng cạnh tranh cũng như uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hiệu quả sử dụng tài sản vẫn còn thấp so với mức trung bình ngành thuốc lá. Cụ thể, năm 2014, hiệu suất sử dụng tổng tài sản là 2,26 (trung bình ngành là 3,37), hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn là 2,52 (trung bình ngành là 4,71), hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn là 21,75 (trung bình ngành là 25,83). Hệ số sinh lời tổng tài sản là 0,11 (trung bình ngành là 0,28), hệ số sinh lời tài sản ngắn hạn là 0,12 (trung bình ngành là 0,31), hệ số sinh lời tài sản dài hạn là 1,06 (trung bình ngành là 1,84) . Thực tế đó ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của công ty. Trước yêu cầu đổi mới, để có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là một trong những vấn đề hết sức cấp thiết đối với công ty. Từ thực tế đó, đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Thuốc lá Thăng Long” đã được tác giả lựa chọn nghiên cứu. Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo – TS. Trần Tất Thành, các cô chú, anh chị đồng nghiệp tại Công ty thuốc lá Thăng Long đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo và hướng dẫn tác giả trong thời gian qua. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Trong lĩnh vực về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp, các tác giả của các công trình nghiên cứu trước đây đã trình bày được khá đầy đủ cơ sở lý thuyết về tài sản cũng như hiệu quả sử dụng tài sản. Cụ thể, đối với các đề tài trong nước Trần Thụy Như Thủy (2006) đã nêu được khái niệm về tài sản, phân loại tài sản lưu động và tài sản cố định, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản. Tác giả cũng đã đánh giá được thực trạng sử dụng tài sản cũng như hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử Kasati. Tuy vậy, tác giả chưa nêu được giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh hoạt động của công ty, chỉ mang tính chung chung không bám sát thực tế. Ngô Thị Thúy Phượng (2013) cũng đã trình bày khá rõ ràng về khái niệm, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản.Tác giả đã phân tích khá rõ ràng, tách biệt về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn cũng như tài sản dài hạn trong công ty. Tuy nhiên, giống như Trần Thụy Như Thủy (2006), các biện pháp đưa ra chưa được cụ thể đối với công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, hơn nữa khi đưa ra giải pháp lại chỉ đơn thuần cho loại tài sản cố định. Đối với các đề tài nước ngoài Trong công trình nghiên cứu của mình, Gary Watkins (2013) đã đề cập về tầm quan trọng và lợi ích của việc có một chiến lược quản lý tài sản toàn diện. Theo tác giả việc xây dựng được một chiến lược quản lý tài sản tốt sẽ giúp cho hiệu quả sử dụng tài sản đạt kết quả tốt nhất, cần chú ý tới những giai đoạn chính như sau: - Giai đoạn 1: Kế hoạch Tạo và duy trì một kế hoạch quản lý tài sản luôn được cập nhật cho phép quản lý các cơ sở để phân tích hiệu suất của các mô hình trong một khoảng thời gian. Phân tích chi phí thực liên quan đến việc giám sát liên tục các hoạt động và bảo trì tài sản trong quá trình hoạt động. - Giai đoạn 2: Hoạt động Tài sản được quản lý và sử dụng để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cốt lõi. - Giai đoạn 3: Bảo trì Hiểu ra tầm quan trọng của mỗi yêu cầu bảo dưỡng, lên kế hoạch để đưa ra quyết định về tần suất bảo dưỡng hoặc kiểm tra. - Giai đoạn 4: Xử lý Lập ra hình thức xử lý thiết bị để quản lý tài sản nào đến thời điểm thanh lý và xác định giá trị còn lại. Ngoài ra, Carl March (2015) cũng đã đề cập đến năm rủi ro lớn nhất để quản lý hiệu quả tài sản như: không nắm được những thứ mà mình quản lý, không bảo trì thường xuyên, hoạt động không đúng, quản lý rủi ro không đúng, hệ thống quản lý tài khoản phụ được tối ưu hóa. Tuy nhiên, việc đặt ra giải pháp để khắc phục các rủi ro trên thì chưa được đề cập đến. Tóm lại, các công trình nghiên cứu trước đây chỉ mang tính tổng quát, chung chung cho nhiều loại hình doanh nghiệp, mỗi một doanh nghiệp thì cần những giải pháp cụ thể khác nhau. Công ty thuốc lá Thăng Long hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá điếu nên việc sử dụng tài sản sao cho đạt hiệu quả sẽ mang những nét đặc trưng riêng. Chính vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty thuốc lá Thăng Long” để nghiên cứu. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Công ty thuốc lá Thăng Long. + Về giới hạn thời gian: Giai đoạn 2012 – 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Công ty thuốc lá Thăng Long trong giai đoạn 2012 – 2014, chỉ số trung bình ngành thuốc lá thu thập từ các đơn vị sản xuất thuốc lá khác trong tổ hợp Tổng công ty thuốc lá Việt Nam. - Phương pháp sử lý số liệu: sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, sử dụng các công thức tính toán các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản nhằm làm rõ thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty thuốc lá Thăng Long. Tác giả thực hiện so sánh số liệu giữa các năm tài chính, so sánh với chỉ số trung bình ngành thuốc lá, phân tích nguyên nhân tăng/giảm qua đó đánh giá được thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty thuốc lá Thăng Long. 5. Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác sử dụng tài sản tại công ty thuốc lá Thăng Long hiện nay. - Đề xuất các giải pháp, phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty thuốc lá Thăng Long, khắc phục những điểm yếu, phát huy điểm mạnh. 6. Kết cấu luận văn Đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty thuốc lá Thăng Long” Ngoài các phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty thuốc lá Thăng Long Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty thuốc lá Thăng Long TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  TRẦN HOÀNG MINH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN TẤT THÀNH Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty Thuốc Thăng Long” tự nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn TS.Trần Tất Thành Các nội dung nghiên cứu kết Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Tơi xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015 Tác giả Trần Hoàng Minh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tài sản doanh nghiệp .6 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm phân loại tài sản doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò tài sản doanh nghiệp .14 1.2 Hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 17 1.2.1 Quan điểm hiệu sử dụng tài sản 17 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản 18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 23 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 23 1.3.2 Các nhân tố khách quan 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 33 2.1 Giới thiệu chung Công ty thuốc Thăng Long .33 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển Công ty Thuốc Thăng Long 33 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty 36 2.1.3 Cơ cấu máy hoạt động Công ty .36 2.2 Thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty thuốc Thăng Long 39 2.2.1 Thực trạng tài sản Công ty thuốc Thăng Long 39 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty Thuốc Thăng Long .45 2.3 Đánh giá hiệu sử dụng tài sản Công ty TNHH thuốc Thăng Long 51 2.3.1 Kết đạt 51 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 56 3.1 Định hướng phát triển công ty thuốc Thăng Long 56 3.1.1 Định hướng phát triển ngành thuốc Việt Nam 56 3.1.2 Định hướng phát triển Công ty Thuốc Thăng Long 57 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty thuốc Thăng Long 58 3.2.1 Đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc mới, nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty thuốc Thăng Long 58 3.2.2 Nâng cao trình độ tay nghề công nhân, trọng khâu tuyển dụng .61 3.2.3 Điều chỉnh sách tín dụng thương mại tăng cường thu hồi khoản phải thu 62 3.2.4 Một số giải pháp khác 64 3.3 Kiến nghị 68 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu tài sản Công ty Thuốc Thăng Long 38 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản ngắn hạn Công ty Thuốc Thăng Long 39 Bảng 2.3 Cơ cấu tài sản dài hạn Công ty Thuốc Thăng Long 41 Bảng 2.4 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tổng tài sản Công ty Thuốc Thăng Long 44 Bảng 2.5 Các tiêu phản ánh hiệu dụng TSNH Công ty Thuốc Thăng Long 45 Bảng 2.6 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng TSDH Công ty Thuốc Thăng Long 47 Bảng 2.7 So sánh tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản Công ty Thuốc Thăng Long Trung bình ngành .50 Bảng 3.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất toàn ngành thuốc 54 Bảng 3.2 Chỉ tiêu thực đề án phát triển Công ty Thuốc Thăng Long 64 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sự thay đổi hình thái tài sản ngắn hạn chu kỳ sản xuất kinh doanh Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy Công ty Thuốc Thăng Long 37 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt MTV SXKD TNHH TSNH TSDH TSCĐ Tên đầy đủ Một thành viên Sản xuất kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn Tài sản ngắn hạn Tài sản di hn Ti sn c nh TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN TRầN HOàNG MINH NÂNG CAO HIệU QUả Sử DụNG TàI SảN TạI CÔNG TY THUốC Lá THĂNG LONG Chuyên ngành: KINH Tế TàI CHíNH NGÂN HàNG Hµ Néi - 2015 i TĨM TẮT LUẬN VĂN A - LỜI MỞ ĐẦU Tài sản yếu tố khơng thể thiếu hoạt động doanh nghiệp Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp q trình vận động tài sản, từ tài sản sẵn có để tạo tài sản mới, cải giá trị Chính vậy, khơng có tài sản khơng có q trình sản xuất kinh doanh Do đó, sử dụng tài sản cho hiệu vấn đề nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm Đối với Công ty thuốc Thăng Long khơng nằm ngồi xu hướng Việc sử dụng tài sản có hiệu giúp cho Cơng ty giữ vững nguồn vốn đầu tư, tăng lợi nhuận, nâng cao vị Tuy nhiên, vấn đề sử dụng tài sản Công ty gặp phải số vấn đề: máy móc thiết bị lạc hậu, khả huy động vốn hạn chế, ảnh hưởng mơi trường kinh tế Trước khó khăn đó, Cơng ty thuốc Thăng Long tìm cách để sử dụng hợp lý hiệu nguồn lực Xuất phát từ tầm quan trọng hiệu sử dụng tài sản với thực tế Công ty, tác giả chọn đề tài “ Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty thuốc Thăng Long” để nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty B - NỘI DUNG I- CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài sản doanh nghiệp Theo Luật doanh nghiệp “ Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh - tức thực một, số tất cơng đoạn q trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ ii sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi” Tài sản doanh nghiệp toàn vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản doanh nghiệp, tồn dạng hữu hình vơ hình, tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh có khả đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp 1.2 Hiệu sử dụng sản doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp Hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp phạm trù kinh tế phản ánh trình độ, lực khai thác sử dụng tài sản doanh nghiệp cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường để đạt kết tốt Hiệu sử dụng tài sản thể mối tương quan chi phí sử dụng tài sản kết sử dụng tài sản 1.2.2 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp Nhóm tiêu dùng đánh giá hiệu sử dụng tài sản:  Hiệu sử dụng tổng tài sản - Hiệu suất sử dụng tổng tài sản - Hệ số sinh lợi tổng tài sản  Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn - Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn - Vòng quay tài sản ngắn hạn - Vòng quay hàng tồn kho - Kỳ thu tiền bình quân - Các tiêu khả toán  Hiệu sử dụng tài sản dài hạn - Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn iii - Hệ số sinh lợi tài sản dài hạn - Vòng quay tài sản dài hạn 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 1.3.1 Nhân tố chủ quan - Quan điểm cán quản lý doanh nghiệp - Trình độ cán quản lý - Trình độ tay nghề công nhân 1.3.2 Nhân tố khách quan - Đặc điểm sản xuất kinh doanh - Trạng thái kinh tế - Tiến khoa học công nghệ - Thị trường - Đơn vị cấp II- CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÁI SẢN CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 2.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Công ty thuốc Thăng Long 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Công ty thuốc Thăng Long 2.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh Công ty thuốc Thăng Long 2.1.2.1 Khái qt tình hình tài sản Cơng ty Tổng tài sản công ty năm 2013 giảm so với năm 2012: năm 2012 từ 603,13 tỷ đồng xuống 578,67 tỷ đồng vào năm 2013 (giảm gần 4,06% so với năm 2012) Năm 2014, tổng tài sản tăng lên mức 650,75 tỷ (tăng 12,46% so 66 cốt lõi Duy trì đẩy mạnh thực Chủ trương Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngành Cơng Thương Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo Công ty Thuốc Thăng Long Hiệp hội Thuốc Việt Nam - Theo dõi, thực hướng dẫn, thị quan quản lý nhằm nhận định đúng, kịp thời diễn biến trị, kinh tế - xã hội triển khai giải pháp SXKD phù hợp định hướng chung Chính phủ - Chủ động phối hợp Ban đạo 389/TW thực Chỉ thị 30/CT-TTg việc Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; phối hợp Cục quản lý thị trường tuyên truyền cảnh báo vi phạm buôn bán, vận chuyển thuốc lậu Đẩy mạnh phổ biến kết phân tích, đánh giá chất lượng an toàn sản phẩm thuốc điếu nhập lậu - Thường xuyên theo dõi hoạt động tun truyền sách Phòng chống tác hại thuốc tổ chức y tế, xã hội để kịp thời xử lý kiến nghị không phù hợp điều kiện SXKD thực tế, ảnh hưởng đến hoạt động ngành, người tiêu dùng ngân sách nhà nước - Tích cực tham gia kiểm tra hoạt động ngành thuốc nhằm tạo mơi trường SXKD bình đẳng, phát triển ổn định cho ngành 3.3 Kiến nghị Để đạt mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh nói chung hiệu sử dụng tài sản nói riêng bên cạnh nỗ lực Công ty Thuốc Thăng Long việc tổ chức thực giải pháp cần phối hợp Tổng công ty Thuốc Việt Nam Kiến nghị với Tổng công ty Thuốc Việt Nam Tổng cơng ty cần có giải pháp hỗ trợ công ty thành viên việc đầu 67 tư đổi phương tiện, máy móc thiết bị, chuyển giao cơng nghệ, điều hoà vốn nguồn lực cho công ty thành viên, xây dựng sở liệu thông tin thị trường, xây dựng quy chế đầu tư nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thành viên việc hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư vào TSCĐ Tổng cơng ty cần có phương án bổ sung vốn hợp lý, nhanh chóng cho đơn vị thành viên để đảm bảo hoạt động SXKD đơn vị thành viên đạt hiệu cao, tránh tình trạng thiếu vốn làm ngưng trệ sản xuất Bên cạnh đó, Tổng cơng ty cần xây dựng chiến lược, quy hoạch định hướng đầu tư phát triển dài hạn cách quán, hướng, định đầu tư có trọng điểm 68 KẾT LUẬN Tài sản yếu tố thiếu tổ chức có vai trò vô quan trọng định đến thành công hay thất bại tổ chức Đặc biệt giai đoạn nay, với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực sản xuất trở nên mạnh mẽ hơn, sản phẩm mang hàm lượng chất xám nhiều hết Chính vậy, cơng tác nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty Thuốc Thăng Long ngày quan tâm Nhận thức tầm quan trọng Tài sản kết hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty Thuốc Thăng Long quan tâm đến công tác ứng dụng dây chuyền sản xuất đại vào trình sản xuất, coi mục tiêu chiến lược để Công ty không ngừng phát triển khẳng định vị trí thị trường Qua thời gian làm việc nghiên cứu Công ty thuốc Thăng Long, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty Thuốc Thăng Long” Trong luận văn, tác giả tìm hiểu nội dung công tác quản lý sử dụng tài sản Công ty thuốc Thăng Long, qua thấy kết đạt được, mặt hạn chế tồn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty Thuốc Thăng Long Một lần nữa, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo – TS Trần Tất Thành, cô chú, anh chị đồng nghiệp Công ty thuốc Thăng Long tận tình giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Tài (2002), Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Bộ Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2009), Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Bộ Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2013), Thơng tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 Bộ Tài chính, Hà Nội Công ty thuốc Thăng Long (2012 – 2014), Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, Phòng Tài kế tốn, Hà Nội Cơng ty thuốc Thăng Long (2012 – 2014), Báo cáo tài năm 2012, 2013, 2014, Phòng Tài kế tốn, Hà Nội Công ty thuốc Thăng Long (2015), Thống kê máy móc thiết bị sản xuất thuốc Cơng ty thuốc Thăng Long, Phòng Kỹ thuật điện, Hà Nội Lưu Thị Hương Vũ Duy Hào (2012), Tài doanh nghiệp (dành cho ngồi ngành), NXB Đại học Kinh tế Quốc, Hà Nội Ngơ Đình Giao (1997), Quản trị doanh nghiệp tổng hợp doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, trang 412-413 Ngô Thị Thúy Phượng (2013), Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Niềm tin Việt, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 10 Nguyễn Hải Sản (2005), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Tiến (2009), Tài – Tiền tệ – Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 70 12 Quốc Hội (2005), Luật dân số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005, Hà Nội 13 Quốc Hội (2014), Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, Hà Nội 14 Quốc Hội (2014), Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Hà Nội 15 Thủ tướng (2013), Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cấu Tổng công ty Thuốc Việt Nam giai đoạn 2012-2015, Hà Nội 16 Thủ tướng (2010), Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 17 Tổng cơng ty thuốc Việt Nam (2015), Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2015 xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 2016-2020 Tổng công ty thuốc Việt Nam, Hà Nội 18 Trần Thụy Như Thủy (2006), Phân tích tình hình tài sản hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần viễn thông - tin học - điện tử Kasati, Luận văn tốt nghiệp, Đại học dân lập Kỹ thuật cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Tiếng Anh: 19 Carl March (2015), “The Five Biggest Risks to Effective Asset Management”, Rx Today, access at: http://www.lce.com/the_five_biggest_risks_to_effective_asset_management_ 367-item.html 20 Gary Watkins (2013), Facility Perspectives Volume Number 3, The Facility Management Association of Australia, Australia PHỤ LỤC Phụ lục Thống kê máy móc thiết bị sản xuất thuốc Công ty thuốc Thăng Long Phụ lục Bảng cân đối kế toán Công ty thuốc Thăng Long từ 2012 đến 2014 Phụ lục Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty thuốc Thăng Long từ 2012 đến 2014 Phụ lục Thống kê máy móc thiết bị sản xuất thuốc Công ty thuốc Thăng Long TT I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tên tài sản Phân xưởng sợi Máy hấp chân không Máy cắt tháo bó Máy cấp liệu Máy gia liệu Máy dịu thân gió nóng Máy dịu gió nóng Máy làm dịu cuộng Máy thái sợi Máy thái sợi cuộng Máy đánh kiểu đứng Máy cán cuộng Máy trương nở sợi cuộng Máy sấy sợi mỏng Máy sấy sợi cuộng Máy phun hương Hệ thống phân ly sợi cuộng Máy đo thủy phần hồng ngoại Thùng trữ sợi cuộng Ống kế lượng Cân băng điện tử Băng tải Băng rung Hệ thống vận chuyển sợi cuộng sức gió Số Cơng suất Xuất xứ 1 1 2 1 1 1 11 40 3000kg/h 3000kg/h 2500kg/h 2250kg/h 2800kg/h 524kg/h 608kg/h 2250kg/h 643kg/h 2500kg/h 2500kg/h 643kg/h 2500kg/h 680kg/h 2500kg/h 518kg/h 2250kg/h 608kg/h 518kg/h 2500kg/h 3000kg/h 2500kg/h Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc 2500kg/h Trung Quốc lượng 24 25 26 II 10 11 12 13 III Hệ thống lọc bụi Xe nâng điện bán tự động Hệ thống điều hòa Daikin Phân xưởng bao mềm Máy xé điếu TOFI Máy ghép ĐL MAX-8,MAX-3 Máy đóng bao Tây Đức Máy bóng kính bao Tây Đức Máy đóng tút hộp cứng & BK tút Dây chuyền cuốn, ghép đầu lọc YJ14YJ23 Máy cấp sợi tự động Máy hút bụi IS-35 Dây chuyền điếu theo mẫu máy MK8 Bơm chân khơng vòng nước cấp Xe nâng bán tự động D1000 Thiết bị kiểm tra điếu thuốc Hệ thống điều hòa Daikin Phân xưởng bao cứng Bộ máy nạp khay (MARK8MAX3) Bộ máy bao, máy bóng kính Máy đóng tút Máy đóng kính tút Băng tải máy bao máy bóng 95000Kcal/h/máy Việt Nam Đức Thái Lan 4 2000 điếu/phút 250 bao/phút 250 bao/phút 20 tút/phút Đức Đức Đức Đức Trung Quốc 2200 điếu/phút Trung Quốc 1.1 kw – 150 kg Việt Nam Việt Nam Việt Nam Đài Loan Đài Loan Anh Quốc Thái Lan 2 2 kính Bơm chân không Cân điện tử Máy cấp sợi tự động Máy dán tem thuốc bao cứng Máy điếu đầu lọc DECOULE 3 10 2200-2300 Anh Anh Anh 110-120 bao/phút Singapore 11 kw – 100MBAR 620 kg 1.1 kw – 150 kg Nhật Bản Việt Nam Việt Nam 6000 điếu/phút Pháp 250 bao/phút Đức Đức, 11 12 Dây chuyền ghép đầu lọc 2000 điếu/phút 13 Dây chuyền đóng bao FOCKE Dây chuyền ghép đầu lọc điếu 250 bao/phút SLIM 3000 Đức 30-6000/HCF-1B Máy đóng bao cứng FOCKE349 14 Đức điếu/phút 110-120 bao/phút 28 tút/phút 28 tút/phút Malaysia Đức Trung Quốc 15 16 Hệ thống máy làm mát nước Hệ thống điều hòa Daikin Trung Quốc Thái Lan (Nguồn: Phòng Kỹ thuật điện) Phụ lục 2: Bảng cân đối kế tốn Cơng ty thuốc Thăng Long từ 2012 đến 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2012 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định III Các khoản đẩu tư tài dài hạn IV Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Tại 31/12/2012 493.068 18.226 1.790 157.206 314.275 1.570 86.998 Tại 01/01/2012 540.187 85.677 1.190 179.782 244.564 28.975 85.981 66.959 19.108 930 580.066 66.461 18.590 930 626.168 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Tại 31/12/2012 341.753 341.753 Tại 01/01/2012 399.570 399.183 387 226.598 226.598 626.168 238.312 238.312 580.066 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2013 TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương 110 Tại 31/12/2013 Tại 01/01/2013 508.129.453.733 22.648.816.119 493.067.817.242 18.226.046.047 tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 111 112 120 121 129 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 22.648.816.119 18.226.046.047 1.790.071.600 210.056.787.867 208.258.195.119 1.792.280.172 6.312.576 2.550.102.000 (760.030.400) 157.206.369.556 154.773.591.636 2.403.489.950 29.287.970 269.899.809.272 269.899.809.272 314.275.155.597 314.275.155.597 5.524.040.475 48.631.792 3.627.517.950 1.759.266.733 1.570.174.442 60.998.819 1.445.675.623 88.624.000 69.137.990.271 63.500.000 86.997.826.857 49.010.780.407 41.705.694.002 434.200.779.225 (392.495.085.223) 66.959.339.153 58.624.344.590 433.168.825.177 (374.544.480.587) 7.305.086.405 16.806.179.799 (9.501.093.394) 8.334.994.563 16.858.412.799 (8.523.481.236) IV Các khoản đẩu tư tài dài 250 19.196.924.603 19.108.202.443 20.250.000.000 (1.053.075.397) 20.250.000.000 (1.141.797.557) 930.285.261 930.285.261 930.285.261 930.285.261 577.267.444.004 580.065.644.099 hạn Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên 252 doanh Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 259 dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Dự phòng trợ cấp việc làm B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Nguồn kinh phí 260 261 262 268 270 Mã số 300 310 311 Tại 31/12/2013 Tại 01/01/2013 299.110.584.649 299.110.584.649 163543.008.670 341.753.390.171 341.753.390.171 281.944.117.686 312 313 314 120.363.325.225 42.097 2.357.251.469 43.543.559.869 1.301.041 6.121.720.046 315 316 319 323 330 333 336 400 410 411 414 416 417 418 420 430 8.196.989.764 184.559.506 1.339.790.029 3.125.617.889 6.282.820.597 337.553.492 1.069.626.558 2.452.690.882 278.156.859.355 278.156.859.355 131.038.300.000 238.312.253.928 238.312.253.928 131.038.300.000 43.622.998.069 27.557.178.270 75.938.383.016 33.374.903.059 22.707.787.270 51.191.263.599 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 577.267.444.004 580.065.644.099 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2014 TÀI SẢN Mã Tại 31/12/2014 Tại 01/01/2014 số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương 110 658.207.737.742 6.679.151.730 508.129.453.733 22.648.816.119 22.648.816.119 210.056.787.867 208.258.195.119 1.792.280.172 6.312.576 269.899.809.272 269.899.809.272 5.524.040.475 48.631.792 3.627.517.950 1.759.266.733 đương tiền Tiền II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác III Hàng tồn kho Hàng tồn kho IV Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà 111 130 131 132 135 140 141 150 151 152 154 6.679.151.730 155.690.456.518 154.674.989.904 1.015.466.614 nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang II Các khoản đẩu tư tài 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 250 55.568.160 66.015.559.461 45.031.609.896 37.693.240.096 456.647.650.632 (418.954.410.536) 7.127.486.397 17.301.529.799 (10.174.043.402) 210.883.403 20.053.664.304 88.624.000 69.137.990.271 49.010.780.407 41.705.694.002 434.200.779.225 (392.495.085.223) 7.305.086.405 16.806.179.799 (9.501.093.394) dài hạn Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 259 20.250.000.000 (196.335.696) 20.250.000.000 (1.053.075.397) 930.285.261 930.285.261 724.223.297.203 930.285.261 930.285.261 577.267.444.004 dài hạn III Tài sản dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 262 270 490.478.879.614 490.478.879.614 5.359.249.880 38.813.447 3.688.221.224 1.576.647.049 19.196.924.603 NGUỒN VỐN Mã Tại 31/12/2014 Tại 01/01/2014 A NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn số 300 310 311 421.474.965.831 421.474.965.831 348.117.293.408 299.110.584.649 299.110.584.649 163.543.008.670 Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn 312 313 314 315 316 319 48.961.450.150 120.363.325.225 42.097 2.357.251.469 8.196.989.764 184.559.506 1.339.790.029 4.616.451.823 12.437.431.625 297.677.273 2.652.896.329 hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 4.391.765.223 2.125.617.889 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 302.748.331.372 278.156.859.355 Vốn chủ sở hữu 410 302.748.331.372 278.156.859.355 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 131.038.300.000 131.038.300.000 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 78.622.980.000 43.622.998.069 Quỹ dự phòng tài 418 27.557.178.270 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 93.087.051.372 75.938.383.016 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 721.223.297.203 577.267.444.004 Phụ lục Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty thuốc Thăng Long từ 2012 đến 2014 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012, 2013, 2014 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh thu bán hàng 1.380.338.786.617 1.602.041.379.642 1.472.157.768.426 1.380.338.786.617 1.602.041.379.642 1.472.157.768.426 cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán 1.256.004.156.088 1.460.469.358.822 1.305.989.545.044 124.334.630.529 141.572.020.820 166.168.223.382 1.504.999.405 475.649.176 1.006.728.978 tài Chi phí tài 32.294.757.253 16.218.189.400 25.351.566.463 -Trong đó: Chi phí lãi 30.152.964.768 12.087.230.178 17.791.951.722 vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lí doanh 23.985.786.800 16.963.041.184 25.186.541.895 23.388.324.965 28.081.649.126 27.757.611.322 nghiệp 10 Lợi nhuận từ 52.606.044.697 77.254.613.736 85.984.125.449 hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế 499.486.328 143.417.067 356.069.261 52.962.113.958 1.153.212.192 279.388.056 873.824.136 78.128.437.872 529.160.901 142.450.511 386.710.390 86.370.835.839 4.225.417.616 6.888.846.906 14.843.914.822 48.736.696.342 71.239.590.966 71.526.921.017 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ... giá hiệu sử dụng tài sản:  Hiệu sử dụng tổng tài sản - Hiệu suất sử dụng tổng tài sản - Hệ số sinh lợi tổng tài sản  Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn - Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn - Vòng... Thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty thuốc Thăng Long 2.2.1 Thực trạng sử dụng tài sản Công ty thuốc Thăng Long 2.2.1.1 Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty thuốc Thăng Long a- Thực trạng... hiệu sử dụng tài sản Công ty thuốc Thăng Long 2.2.2.1 Hiệu sử dụng tổng tài sản v a- Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Công ty biến động không qua năm: năm 2012, hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Thuốc lá Thăng Long, Luận văn thạc sỹ - Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Thuốc lá Thăng Long, Hệ số sinh lời tổng tài sản của công ty ở mức rất thấp, do sử dụng các nguồn lực không hợp lý. Chưa phân bổ và xác định được cơ cấu tài sản hợp lý. Công ty cần phải cân đối lại nguồn vốn và đầu tư tài sản một cách phù hợp để đạt được hiệu quả cao. Cơ cấu , Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, Khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh, Đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng thì đối thủ cạnh tranh là một yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Nhân tố cạnh tranh bao gồm các yếu tố và điều kiện trong nội bộ ngành sả, TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG, tại Công ty Thuốc lá Thăng Long, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm