Phan phoi chuong trinh vat li 9 năm 2019 2020

4 657 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 14:29

vật lý 9Trường THTHCS VĨNH BÌNH BẮCPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 9GV: Ngô Văn HùngNgày 14 tháng 09 năm 2019Trường THTHCS VĨNH BÌNH BẮCPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 9GV: Ngô Văn HùngNgày 14 tháng 09 năm 2019Trường THTHCS VĨNH BÌNH BẮCPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 9GV: Ngô Văn HùngNgày 14 tháng 09 năm 2019 Trường TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP GV: Ngơ Văn Hùng Ngày 14 tháng 09 năm 2019 Học kì I: 19 tuần, 36 tiết Tuần Tiết Bài Tên Địa tích hợp MT HD thực Chương I Điện học 1 2 3 10 11 12 10 13 11 14 15 16 12 13 14 17 15 18 16 Sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu vật dẫn Điện trở dây dẫn Định luật Ôm Thực hành: Xác định điện trở dây dẫn ampe kế vôn kế Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch song song Luyện tập Bài tập vận dụng định luật Ôm (Kiểm tra 15’) Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài dây dẫn Sự phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn Luyện tập Sự phụ thuộc điện trở vào GDBVMT vật liệu làm dây dẫn Biến trở Điện trở dùng kĩ thuật Bài tập vận dụng định luật Ơm cơng thức tính điện trở dây dẫn Công suất điện GDBVMT Điện Công dòng điện SDNLTK&HQ Bài tập cơng suất điện sử dụng Thực hành kiểm tra Xác định công suất dụng cụ điện Định luật Jun – Len-xơ GDBVMT Bỏ C5, C6 Bỏ mục I.2 10 19 17 11 20 21 19 12 22 23 24 20 Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ Luyện tập Sử dụng an toàn tiết kiệm điện Tổng kết chương I: Điện học Ôn tập kiểm tra Kiểm tra tiết GDBVMT SDNLTK&HQ Chương II Điện từ học 13 25 26 21 22 14 27 28 23 24 15 29 25 30 31 32 33 26 27 28 30 16 17 18 34 35 36 Nam châm vĩnh cửu Tác dụng từ dòng điện Từ trường Từ phổ Đường sức từ Từ trường ống dây có dòng điện chạy qua Sự nhiễm từ sắt, thép Nam châm điện Ứng dụng nam châm Lực điện từ (Kiểm tra 15’) Động điện chiều Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải quy tắc bàn tay trái Ôn tập Ôn tập Kiểm tra học kì I GDBVMT Bỏ I.2 GDBVMT Tuần 19 – Dự phòng Học kì II: 17 tuần, 34 tiết 20 39 40 31 32 Hiện tượng cảm ứng điện từ Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng 41 42 43 33 34 35 44 36 Dòng điện xoay chiều Máy phát điện xoay chiều Các tác dụng dòng điện xoay chiều Đo cường độ hiệu điện xoay chiều Truyền tải điện xa 23 45 46 37 39 24 47 48 49 40 42 43 21 22 25 Máy biến Tổng kết chương II: Điện từ học Chương III Quang học Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Thấu kính hội tụ Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ GDBVMT GDBVMT GDBVMT GDBVMT SDNLTK&HQ GDBVMT Bỏ III 26 50 51 44 45 52 27 28 29 30 31 32 33 53 54 55 46 56 57 58 59 60 47 48 49 50 51 61 62 63 64 52 53 65 56 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng đơn sắc đĩa CD 67 58 Ơn tập tổng kết chương III: Quang học Chương IV Sự bảo tồn chuyển hố lượng 68 59 Năng lượng chuyển hoá lượng 69 60 Định luật bảo toàn lượng 66 34 35 36 37 55 Thấu kính phân kì Ảnh vật tạo thấu kính phân kì Bài tập ảnh vật tạo TKHT&TKPK Ôn tập kiểm tra Kiểm tra 45 phút Thực hành kiểm tra thực hành: Đo tiêu cự thấu kính hội tụ Sự tạo ảnh phim máy ảnh Mắt Mắt cận mắt lão Kính lúp Bài tập quang hình học (tiếp theo) (Kiểm tra 15’) Ánh sáng trắng ánh sáng màu Sự phân tích ánh sáng trắng Luyện tập Màu sắc vật ánh sáng trắng ánh sáng màu Các tác dụng ánh sáng 70 71 72 73 74 GDBVMT GDBVMT GDBVMT GDBVMT GDBVMT GDBVMT GDBVMT SDNLTK&HQ 57 GDBVMT BỏTN h.60.2 Ơn tập Ơn tập học kì II Kiểm tra học kỳ II Dự phòng Dự phòng Giáo viên Ngô Văn Hùng ...10 19 17 11 20 21 19 12 22 23 24 20 Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ Luyện tập Sử dụng an toàn tiết kiệm điện Tổng kết chương I:... GDBVMT GDBVMT GDBVMT GDBVMT SDNLTK&HQ GDBVMT Bỏ III 26 50 51 44 45 52 27 28 29 30 31 32 33 53 54 55 46 56 57 58 59 60 47 48 49 50 51 61 62 63 64 52 53 65 56 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc ánh... dụng dòng điện xoay chiều Đo cường độ hiệu điện xoay chiều Truyền tải điện xa 23 45 46 37 39 24 47 48 49 40 42 43 21 22 25 Máy biến Tổng kết chương II: Điện từ học Chương III Quang học Hiện tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan phoi chuong trinh vat li 9 năm 2019 2020, Phan phoi chuong trinh vat li 9 năm 2019 2020