Phan phoi chuong trinh vat li 8 (1)

2 62 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 14:26

Trường THTHCS VĨNH BÌNH BẮCPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 8 GV chỉnh sửa: Ngô Văn HùngNgày 14 tháng 09 năm 2019HỌC KÌ I: 19 tiếtTiếtTuầnNội dungPhần giảm tảiĐịa chỉ tích hợp môi trườngChương I. Cơ học.11Bài 1. Chuyển động cơ học22Bài 2. Vận tốc33Bài 3. Chuyển động đều. Chuyển động không đềuBỏ TN 3.144Bài 4. Biểu diễn lực (Kiểm tra 15’) Trường TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP GV chỉnh sửa: Ngơ Văn Hùng Ngày 14 tháng 09 năm 2019 HỌC KÌ I: 19 tiết Tiết Tuần Nội dung Phần giảm tải Địa tích hợp môi trường Chương I Cơ học 1 Bài Chuyển động học 2 Bài Vận tốc 3 Bài Chuyển động Chuyển động không 4 Bài Biểu diễn lực - (Kiểm tra 15’) 5 Bài Sự cân Quán tính Bỏ TN 5.3, C8 6 Bài Lực ma sát Bỏ C9 7 Bài Áp suất GDBVMT 8 Bài Áp suất chất lỏng Bình thơng GDBVMT 9 Bài Áp suất chất lỏng Bình thơng (tiếp theo) kiểm tra 15 phút GDBVMT 10 10 Bài Áp suất khí 11 11 Ôn tập 12 12 Kiểm tra 45 phút 13 13 Bài 10 Lực đẩy Ác-si-mét 14 14 Bài 11 Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét 15 15 16 Bỏ TN 3.1 GDBVMT Bỏ II, C10, C11, C12 GDBVMT Bỏ câu C7 GDBVMT Bài 12 Sự Bỏ câu C9 GDBVMT 16 Bài 13 Công học Bỏ câu C7 GDBVMT 17 17 Ôn tập 18 18 Kiểm tra học kỳ I 19 19 Dự phòng HỌC KÌ II: 18 tuần Tiết Tuần Nội dung Chương I Cơ học 20 20 Bài 14 Định luật công Phần giảm tải Địa tích hợp mơi trường 21 21 Bài 15 Công suất 22 22 Bài 16 Cơ 23 23 Bài 18 Ôn tập tổng kết chương I: Cơ học Bỏ câu C6 Chương II Nhiệt học 24 24 Bài 19 Các chất cấu tạo nào? 25 25 Bài 20 Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? 26 26 Bài 21 Nhiệt 27 27 Bài 22 Dẫn nhiệt - kiểm tra 15 phút 28 28 Bài 23 Đối lưu Bức xạ nhiệt 29 29 Ôn tập kiểm tra 45 phút 30 30 Kiểm tra tiết 31 31 Bài 24 Công thức tính nhiệt lượng 32 32 Bài 25 Phương trình cân nhiệt 33 33 Luyện tập - Kiểm tra 15’ 34 34 Bài 29 Ôn tập tổng kết chương II: Nhiệt học 35 35 Ôn tập HKII 36 36 Kiểm tra học kỳ II 37 37 Dự phòng GDBVMT Người lập phân phối chương trình Ngơ Văn Hùng ... phân tử chuyển động hay đứng yên? 26 26 Bài 21 Nhiệt 27 27 Bài 22 Dẫn nhiệt - kiểm tra 15 phút 28 28 Bài 23 Đối lưu Bức xạ nhiệt 29 29 Ôn tập kiểm tra 45 phút 30 30 Kiểm tra tiết 31 31 Bài 24 Cơng...21 21 Bài 15 Công suất 22 22 Bài 16 Cơ 23 23 Bài 18 Ôn tập tổng kết chương I: Cơ học Bỏ câu C6 Chương II Nhiệt học 24 24 Bài 19 Các chất cấu tạo nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan phoi chuong trinh vat li 8 (1), Phan phoi chuong trinh vat li 8 (1)