XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN

46 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 13:06

XUẤT HUYẾT TIÊU HĨA TRÊN KHƠNG DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA CHU BÁA THƠNG XUẤT HUYẾT TIÊU HĨA TRÊN KHƠNG DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA • Loét dày – hành tá tràng • Rách tâm vị • U ống tiêu hố • Dị dạng mạch CHU BÁA THÔNG CHU BÁA THÔNG CHU BÁA THÔNG Different patterns of bleeding of the gastric ulcer A: A spurting bleeding of the gastric ulcer (Forrest Ia); B oozing bleeding of the gastric ulcer (Forrest Ib); C: Non-bleeding visible vessel of the gastic ulcer (Forrest IIa) Citation: Anjiki H, Kamisawa T, Sanaka M, Ishii T, Kuyama Y Endoscopic hemostasis techniques for upper gastrointestinal hemorrhage: A review World J Gastrointest Endosc 2010; 2(2): 54-60 CHU BÁA THÔNG MALLORY – WEISS CHU BÁA THƠNG Helicobacter pylori XUẤT HUYẾT TIÊU HĨA DO LT HÀNH TÁ TRÀNG FORREST IIC – HP (+) CHU BÁA THƠNG Helicobacter pylori • PAMC •PBMT: Phác đồ thuốc có Bismuth • PAL CHU BÁA THƠNG CA LÂM SÀNG • Bệnh nhân nam 45 tuổi vào viện ngồi phân đen số lượng nhiều, hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp Bệnh nhân truyền máu, nội soi dày khơng phát tổn thương, tình trạng máu nặng lên: mạch: 120-130 lần/phút, huyết áp: 80/50 – 90/60 mmHg • Soi dày: Dạ dày sạch, khơng có máu, khơng phát thấy tổn thương dày, hành tá tràng tá tràng, không thấy máu trào từ hỗng tràng • Soi đại tràng: Khơng phát thấy tổn thương tồn đại tràng 30 cm hồi tràng Tuy nhiên, lòng hồi tràng có máu tươi chảy • Kết luận chẩn đốn: Chảy máu tiêu hóa lần 1, mức độ nặng, nghi tổn thương ruột non CHU BÁA THƠNG Thuốc trước nội soi • PPI sớm (liều cao, đường tĩnh mạch) • Khơng sử dụng tranexamic acid, somatostatin octreotide CHU BÁA THÔNG NỘI SOI CAN THIỆP • Rất sớm (6 - 12h), sớm 100 lần/ phút), hạ HA tư sốc giảm thể tích tuần hồn CHU BÁA THƠNG • Bệnh nhân kích thích, suy hơ hấp • Shock máu HA tâm thu< 90 mmHg • Nghi thủng • Khơng định nội soi tiền mê Hb tạo thuận • Cồn tuyệt đối, polidocanol 2mm CHU BÁA THƠNG VỊ TRÍ KHĨ • Thân vị phía bờ cong nhỏ, mặt sau hành tá tràng, tâm vị CHU BÁA THÔNG Loét dày – hành tá tràng chảy máu • Đối với ổ loét chảy máu (Forrest IA, IB) khuyến cáo phối hợp tiêm cầm máu epinephrine với phương pháp cầm máu khác (kẹp clip, …), không cầm máu epinephrine đơn • Đối với ổ loét có điểm mạch (Forrest IIA) khuyến cáo cần tiến hành cầm máu kẹp clip, nhiệt (APC), tiêm xơ đơn phối hợp với tiêm cầm máu epinephrine • Đối với ổ lt có cục máu đông (Forrest IIB) phá bỏ cục máu đông (khi bác sỹ nội soi có kinh nghiệm can thiệp cầm máu đủ trang thiết bị cầm máu) Sau xử trí can thiệp thấy điểm mạch chảy máu • Đối với ổ lt nguy chảy máu tái phát (Forrest IIC, III) không cần can thiệp nội soi cầm máu CHU BÁA THÔNG Rách tâm vị • Nếu vết rách sâu chảy máu cần nội soi can thiệp cầm máu phương pháp học (kẹp clip, thắt vòng cao su) hiệu tiêm cầm máu (adrenalin) • Vết rách khơng chảy máu cần dùng PPI liều cao CHU BÁA THƠNG • Viêm xuất huyêt thực quản dày: tiên lượng tốt khơng cần nội soi can thiệp • Tổn thương Dieulafoy: nội soi cầm máu học (kẹp clip, thắt vòng cao su) • Tổn thương loạn sản mạch (angiodysplasia), vascular ectasia: thắt vòng cao su, APC, coagasper • U dày chảy máu (adenocarcinoma, U GIST…): cần cân nhắc phẫu thuật sớm, nội soi can thiệp không mang hiệu lâu dài Can thiệp để trì hỗn mổ cấp cứu giảm số lượng truyền máu CHU BÁA THÔNG • Lưu ý: trường hợp xuất huyết tiêu hố rối loạn đơng máu, nên cầm máu kẹp clip (+/- tiêm epinephrine) CHU BÁA THÔNG Thuốc ức chế bơm proton (PPI) • Mục đích: trì pH dày 6.0 giúp nút cầm máu bền vững ổ lt khơng bị ly giải fibrin • PPI liều cao định cho ổ loét chảy máu (Forrest IA, IB) ổ loét có điểm mạch (nguy chảy máu tái phát) sau nội soi can thiệp (Forrest IIA, IIB) • Đường dùng: tiêm tĩnh mạch bolus 80mg, sau truyền tĩnh mạch liên tục 8mg/ 72 giờ, không chảy máu lại chuyển thuốc viên 40mg/ ngày 28 ngày • Loại PPI sử dụng truyền tĩnh mạch (Esomeprazole 40 mg, Pantoprazole 40mg) Khơng sử dụng omeprazole • Đối với ổ loét cầm chảy máu, nguy chảy máu thấp (Forrest IIc, III) dùng PPI đường uống, thường dùng liều chuẩn, trước ăn sáng (Esomeprazole 40mg/ ngày, Pantoprazole 40mg/ ngày, Rabenprazole 20mg/ ngày, Lansoprazole 30mg/ ngày Omeprazole 40mg/ ngày) • PPI liều gấp đơi liều chuẩn phác đồ diệt H pylori • Một số nghiên cứu cho thấy PPI đường uống liều cao hiệu PPI truyền tĩnh mạch trường hợp xuất huyết tiêu hóa loét dày – hành tá tràng, nhiên cần nghiên cứu thêm • ...XUẤT HUYẾT TIÊU HĨA TRÊN KHƠNG DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA • Loét dày – hành tá tràng • Rách tâm vị • U ống tiêu hố • Dị dạng mạch CHU BÁA THÔNG CHU... Endosc 2010; 2(2): 54-60 CHU BÁA THÔNG MALLORY – WEISS CHU BÁA THÔNG Helicobacter pylori XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT HÀNH TÁ TRÀNG FORREST IIC – HP (+) CHU BÁA THƠNG Helicobacter pylori • PAMC... – Rendu syndrome CHU BÁA THÔNG Dị dạng mạch vùng ruột non phát MSCT 64 lát , bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nặng nội soi dày đại tràng không phát bất thường Figure (A, B): A 51-year-old female
- Xem thêm -

Xem thêm: XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN, XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN