Đồ án Sáp trong mỹ phẩm

21 216 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 12:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ HĨA HỌC BỘ MƠN HĨA HỌC HỮU CƠ  BÁO CÁO ĐỒ ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ HĨA HỌC TÊN ĐỀ TÀI CÁC LOẠI SÁP TRONG MỸ PHẨM GVHD: TS PHAN THỊ THANH DIỆU SVTH: ĐÀO THÚY QUỲNH LỚP: 07DHHH1 MSSV: 2004160342 Tp Hồ Chí Minh, Tháng 10/2018 LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên: Đào Thúy Quỳnh MSSV: 2004160342 Nhận xét: Điểm đánh giá: Ngày ……….tháng ………….năm 20 ( ký tên, ghi rõ họ tên) MỤC LỤC DANH SÁCH BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, CÁC TỪ VIẾT TẮT BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các acid béo rượu sáp tự nhiên Bảng 2.1: Thành phần axit béo sáp Bảng 2.2: Thành phần rượu béo sáp Bảng 2.3: Tính chất sáp hướng dương HÌNH ẢNH Hình 1.1: Điểm nóng chảy n-ankan 2-metyl ankan (trong n chuỗi thẳng) Hình 2.1: Sáp hướng dương Hình 2.2: Cây cọ Carnauba Hình 2.3: Sáp Carnauba TỪ VIẾT TẮT Fischer-Tropsch: q trình tổng hợp khí lỏng [GTL] khí sang lỏng CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm sáp Sáp chất rắn 21°C, tan dầu, không tan nước tạo lớp màng chống nước Một số loại sáp dùng làm chất nhũ hoa, tợ nhũ hoa, chúng chất dễ gây lắng.[1] [1] Trích trang 218 Sách Hương Liệu Mỹ Phẩm- Vương Ngọc Chính Sáp loại lipid cực dương chuỗi dài tạo thành từ nhiều loại n-ankan, xeton, ancol bậc nhất, ancol bậc hai, monoesters, beta diketon, adehyde, vv Sáp tạo thành lớp phủ bảo vệ thực vật hoa quả, động vật (ví dụ: beewax, cá voi spermaceti, vv) Thông thường, sáp este rượu axit béo Chúng khác với chất béo chúng khơng có este triglycerid ba axit béo Sáp có khả chịu nước, chúng khơng tan nước tan dung môi hữu không phân cực.[2] 1.2 Cấu tạo Sáp phần lớn tập hợp este chuỗi dài, ankan, xeton, ancol bậc nhất, ancol bậc hai, monoesters, bata diketon, adehyde,… [3] Các loại sáp đơn giản ankan (C nH2n+2), cho dù chuỗi thẳng nhánh, parafin coi sáp chúng rắn nhiệt độ phòng nơi khác Như vậy, với n = 17 (không có giới hạn cho n) điểm nóng chảy khoảng 22°C Một alkan coi sáp n tính vào hàng nghìn hàng chục nghìn, sử dụng số sản phẩm nha khoa Tuy nhiên, thực tế điển hình giới hạn tính hữu ích alkan với n ~ 60 [3] Các alkanol (CnH2n+1OH) axit alkanoic (CnH2n+1COOH) sáp n đủ lớn, thực tế chúng không phổ biến thành phần sản phẩm tự nhiên sử dụng sản xuất sáp nha khoa [3] Công thức tổng quát sáp CnH2n+1.COO.CmH2m+1, m n khoảng 15-30 Các chuỗi chiều dài tương tự tìm thấy este khơng bão hòa kết hợp với rượu khơng bão hòa [3] [3] Materials Science for Dentistry – B.W Darvell - xuất bản: 29/4/2009 - chương 16 1.1 Tính chất - - Điểm nóng chảy chuỗi alkane thẳng chủ yếu phụ thuộc vào số lượng nguyên tử cacbon (Hình 1.1) mong đợi, có tinh tế hiệu ứng kết hợp với số số lẻ hay chẵn Điều đáng ý thấp chuỗi, chuỗi số lẻ có điểm nóng chảy thấp dự kiến (hoặc ngược lại) Điều minh họa tinh tế yếu tố liên quan đến kết tinh hợp chất sáp [3] Nhiệt độ nóng chảy sáp thường khác dao động khoảng 40120°C Sáp không tan nước rượu lạnh, tan tốt benzen, cloroform, ether,… hòa tan nhiều dung mơi bão Hình 1.1: Điểm nóng chảy n-ankan 2-metyl hòa, độ hòa tan phụ thuộc vào nhiệt ankan (trong n chuỗi thẳng) độ Sáp làm ướt phân tán chất sắc tố Sáp có tính dễ cháy sáp cho cơng dụng bật việc làm đèn cầy nhiên liệu Sáp dùng nhiều công nghệ bôi trơn (nhớt chất bôi trơn) công nghệ tĩnh điện nhờ vào tính dẻo tự nhiên, nhiệt độ cháy cao số điện mơi cao Tính chất sáp tùy thuộc nhiều vào cấu trúc phân tử kích thước phân tử hay cấu tạo chất Thành phần cấu tạo sáp có từ hydrocarbon, ester, cetone, andehyde, rượu acid, phần lớn chất béo mạch dài 1.1.1 Tính chất vật lý Sáp chất vơ định hình, dễ mền đun nóng, sáp không bị mềm bỡi nước, không thấm nước, không dẫn điện Màu mùi xác định cách so sánh với chất mẫu chuẩn trạng thái nóng chảy Trong bảng màu nhạt chọn màu hổ phách Sáp tính chế thường khơng có vị, tính chất quan trọng cho candelila việc chế tạo chewing-gum Nhiệt nóng chảy nhiệt hóa dẻo tính chất vật lý quan trọng Nhiệt nóng cháy xác định phương pháp mao dẫn (capillary tube mothod) phương pháp điểm sương (drop point method) Nhiệt hóa dẻo sáp nhiệt độ mà sáp rắn bắt đầu mền (softening point) - a b c d e Độ thấm (penetration) sáp đo dựa theo chiều sâu kim vào miếng sáp Độ co rút (shinkage) nhiệt cháy hai trình vật lý thường để ý đến nói sáp Nhiệt độ cháy nhiệt độ mà cháy xảy lửa nhỏ đưa qua bề mặt mẫu sáp Trong thể lỏng, sáp nóng chảy co nhiệt độ dần tiến đến nhiệt hóa rắn (solidification point) Tính chất đo tỉ số phần trăm co rút thể tích 1.1.2 Tính chất hóa học Bền hóa học, bền ánh sáng, khó oxy hóa, khó thủy phân (xà phòng hóa 150° 160 C, mơi trường kiềm) Hòa tan tốt mơi trường hữu Chỉ số acid: số mg KOH cần thiết để trung hòa 1g sáp Nó xác định chuẩn độ dung dịch sáp ethanol-toluene với 0,5M Kali hydroxide Phenolphthalein thường dùng làm chất thị chuẩn độ Vw lượng KOH (mL) dùng chuẩn độ w khối lượng sáp dùng MKOH= 56,104 Chỉ số acid = Chỉ số xà phòng hóa: số mg KOH cần để hydro hóa 1g sáp Với w khối lượng sáp, V b lượng dư thể tích HCl (mL), V w thể tích HCl (mL) thực sử dụng Chỉ số xà phòng hóa = Chỉ số ester: hiệu số xà phòng số acid, lượng kali hydroxide dùng xà phòng hóa ester Chỉ số Iod: Biểu diễn lượng iod hấp thụ bỡi sáp Đây đơn vị đo khơng bão hòa Chỉ số Acetyl: lượng mg KOH cần thiết cho xà phòng hóa nhóm acetyl đồng hóa 1g sáp acetyl hóa 1.2 Phân loại Sáp phân loại theo nguồn gốc tạo thành: 1.2.1 Sáp nhân tạo ( Sáp tổng hợp) Người ta tạo cách ester hóa sản phẩm oxy hóa xerezin parafin với acid béo Mặt khác, sáp tổng hợp sử dụng làm chất thay cho loại sáp tự nhiên Chúng sử dụng để sửa đổi cải thiện từ loại sáp dầu khí, thay hỗn hợp đặc biệt sáp tổng hợp sáp dầu mỏ Sáp tổng hợp có nguồn gốc từ nhiều nguồn Hợp chất tổng hợp tiếng sản phẩm phụ trình sản xuất nhựa tổng hợp, chẳng hạn polyethylene Những loại sáp sản xuất từ khí thiên nhiên khơng có mùi, màu trắng tinh khiết đốt cháy Khơng có dầu loại tổng hợp Tuy nhiên, từ q trình có tỷ lệ phần trăm nhỏ dầu Chúng khơng thể loại bỏ 100% có xuất dầu sáp tổng hợp có hàm lượng dầu đánh giá thấp Một số loại sáp bao gồm: POLYETHYLENE WAX -Sáp có nguồn gốc từ qua trình bẻ gãy polyetylen ALPHA OLEFINS-Có nguồn gốc từ ethylene Chúng thường cứng Sáp tổng hợp GTL/FISCHER-TROPSCH (từ khí đến lỏng): (ví dụ: Sáp Shell) - có nguồn gốc từ carbon monoxide đốt khí thiên nhiên áp suất cao để thu chuỗi hydrocacbon [ Fischer-Tropsch: q trình tổng hợp khí lỏng] [GTL] khí sang lỏng 1.2.2 Sáp tự nhiên Ngồi ester nói trên, có rượu bậc cao tự acid bậc cao tự hydrocarbon ln ln có số C lẻ (27-33), chất màu chất thơm Hàm lượng tổng số tạp chất đến 50% Trong tự nhiên thường gặp loại rượu có phân tử lớn acid béo bậc cao sau: Bảng 1.1: Các acid béo rượu sáp tự nhiên Stt Acid béo 01 Acid acid palmictic CH3-(CH2)14-COOH Sáp ong, spermaxeti 02 Acid cacraubic CH3-(CH2)22-COOH Sáp cọ 03 Acid xerotic CH3-(CH2)24-COOH Sáp ong 04 Acid montanic CH3-(CH2)26-COOH sáp & 05 Acid melisic CH3-(CH2)28-COOH Rượu 06 Rượu xetylic CH3-(CH2)14-CH2OH Spermaxetic 07 Rượu xerylic CH3-(CH2)24-CH2OH Sáp ong 08 Rượu montanic CH3-(CH2)26-CH2OH Sáp ong 09 Rượu mirixylic CH3-(CH2)28-CH2OH Căn vào nguồn gốc sáp tự nhiên lại chia làm ba loại là: 1.2.2.1 Sáp động vật Tiết từ tuyến giáp côn trùng, tuyến xương cụt chim từ tuyến da động vật có vú Cơn trùng thường dùng làm sáp làm vật liệu xây dựng Sáp ong, sáp spermaceti (trong mỡ cá voi), sáp mỡ lông (cừu) sáp lanolin (cũng chất mỡ lông cừu) loại sáp động vật quan trọng Trong đó, sáp ong, sáp mỡ lơng sáp lanolin sản phẩm phụ từ ngành công nghệ khác 1.2.2.2 Sáp thực vật Gồm có: sáp carnauba (cọ carnauba – theo từ điển hóa – gọi sáp Brazil) – biết đến loại sáp phổ biến nhất, sáp ouricouri – loại sáp thuộc họ cau dừa khác sáp candelila Ba loại sáp tạo nên phần sáp thực vật Sáp thường có lượng khơng lớn thực vật, bề mặt lá, quả, thân cành,… chúng có tác dụng bảo vệ trái, lá, thân chống xâm nhập vi sinh vật môi trường (mất nước, chống thấm nước) Một lượng đáng kể lớp sáp hydrocarbondãy parafin 1.2.2.3 Sáp khoáng Chiết xuất từ than đá libhit than bùn nhờ dung môi hữu phân sáp dầu mỏ, sáp ozocerite sáp, than nâu (montan) Dựa vào cấu tạo hóa học, sáp thể vùng quang phổ rộng nhiều hóa chất khác nhau: từ polyethylene, polymer ethylene oxide, dẫn xuất sáp than nâu, alkyl ester monocarbonxylic acid, alkyl ester hydroxy acid, rượu polydrie ester hydroxy acid, sáp Fisher-Tropsch sáp Hydro hóa đến sáp amide mạch dài Tỉ trọng 1, nhiệt nóng chảy 7277°C, thành phần chính: acid montanilic ester CHƯƠNG MỘT SỐ LOẠI SÁP DÙNG LÀM MỸ PHẨM 2.1 Sáp hướng dương - Sunflower Wax 2.1.1 Nguồn gốc: Sáp hướng dương thu từ hoa hướng dương Nó tìm thấy phần khác bao gồm hạt giống, vỏ hạt [2] Hạt nơi cho suất cao Bỡi hàm lượng vitamin B, protein cao thành phần acid amin cân nên cho lượng sáp nhiều so với phần khác Như vỏ thân thường tạo sản phẩm phụ nhiều 2.1.2 Thành phần Tính chất Sáp hướng dương bao gồm este bão hòa axit béo chuỗi dài (C20 – C22) rượu béo (C22 – Hình 2.1: Sáp hướng dương C29).[4] [4] Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology-Dr (Mrs.) Monika S Daharwal A and V Publications -2009 Sunflower wax as a New Natural Cosmetic Raw Material: Purification and Application in Lipsticks A Maru*, U Pattamatta and VB Patravale Bảng 2.1: Thành phần axit béo sáp [4] STT Acid Béo Phần trăm (%) 01 Myristic 1,94 02 Pentadecanoic 0,4 03 Palmitic 6,8 04 Heptadecanoic 0,2 05 Iso-stearic 0,35 06 Stearic 5,6 07 Oleic 4,72 08 Nonadecylic 3,07 09 Linoleic 0,78 10 lso-arachidic 1,3 11 Araehidic 46,5 12 lso-medullic 0,9 10 13 14 15 16 17 18 Medullic Behenic Tricosanoic Lignoceric Pentacosanoic Montanic 0,7 16,3 0,53 4,5 0,23 2.2 Bảng 2.2: Thành phần rượu béo sáp [4] STT Rượu Béo Phần trăm (%) 01 Dodecanol 0,16 02 Tridecanoic 0,24 03 Tetradecanol Rất 04 Pentadecanol Rất 05 Hexadecanol 0,2 06 Heptadecanol 0,17 07 Octadecanol 3,0 08 Oleilol 0,15 09 Nonadecan el 0,17 10 Eicosanol 11 Heneicosanol 0,15 12 Docosanol 12 13 Tricosanol 0,4 14 Tetraeosanol 34,6 15 Pentacosanol 3,45 16 Hexacosanol 14,35 17 Octacosanoi 6,65 18 Nonaeosanol 5,75 19 Triacontanol 2,17 Sáp hướng dương loại sáp thực vật có độ cứng cao, tinh thể, nóng chảy cao.[2] Bảng 2.3: Tính chất sáp hướng dương [4] STT Thông số Kết 01 Màu Trắng 02 Độ nóng chảy 78°C 03 Trọng lượng riêng 0,8445 04 Điểm làm mềm 75°C -76°C 05 Độ cứng 18 06 Giá trị xà phòng hóa 75.3666 07 Giá trị acid 5.213 08 Giá trị Ester 70.152 09 Giá trị iod 0,748 11 2.1.3 Thu nhận xử lý Sáp hướng dương thu thông qua q trình đơng hóa dầu hướng dương.[2] Sáp hướng dương tinh chế cách xử lý sáp với dung môi khác axeton, hexan ete dầu mỏ Sáp băm nhỏ bỡi máy cắt Hỗn hợp 10g sáp băm với 20 ml dung mơi thu bình nón với nút chai Hỗn hợp lắc sáp kết tinh màu trắng đem lọc để lấy phần sáp Sáp phục hồi cách chưng cất axeton.[4] 2.1.4 Vai trò ứng dụng Sáp hướng dương có ích mỹ phẩm: Son mơi, Mascara, Mỹ phẩm trang trí, Son môi Nhũ tương Sáp chức công cụ sửa đổi quán nhũ tương [2] • Nó làm tăng cơng thức cách cung cấp mạng lưới cấu trúc cứng nhắc tinh thể sáp, cải thiện ràng buộc dầu, làm mềm, tạo màng khả bơi trơn • Nó sử dụng thay cho sáp gạo, sáp carnauba, sáp candelilla Chức sáp hướng dương để điều chỉnh tính quán góp phần vào độ cứng, kết cấu, độ bền độ nhả khn • Nó điều chỉnh tính qn nhũ tương có tính chất gell dầu mạnh sử dụng nồng độ thấp đến 4% Nhu cầu sáp ngày tăng lĩnh vực khác ngành Vì Ấn Độ trồng nhiều hướng dương, để phục vụ cho trình sản xuất sáp từ hướng dương Sản xuất sáp hướng dương làm cho trở thành triển vọng sinh lời Hơn nữa, son mơi sử dụng sáp hướng dương, thấy rằng sáp hướng dương thực chào mời nguyên liệu cho ứng dụng mỹ phẩm.[4] 2.2 Sáp cọ Carnauba – Carnauba wax 2.2.1 Nguồn gốc 12 Sáp carnauba sản xuất cọ Copernicia cerifera Martius Brazil, tên chung cọ sáp carnauba Nó sáp thực vật quan trọng mặt thương mại Việc khai thác xuất sáp carnauba ngành cơng nghiệp Brazil Sáp tìm thấy hai bề mặt cọ Để thu hoạch, cắt từ lòng bàn tay trái để khơ sau sáp đánh đập khỏi khơ 2.2.2 Tính chất Một nghiên cứu ban đầu Hình 2.2: Cây cọ Carnauba rượu sáp carnauba cho thấy lần octacosanol (C28), triacontanol (C30), dotriacontanol (C32) có mặt Báo cáo chứng minh hexacosane-1,26-diol phân tách cách chưng cất 0,5 mm Một loạt báo Murray Schonenfeld báo cáo rượu, n-axit, diol, axit hydroxyl sáp carnauba Rượu tách cách acetyl hóa phần khơng thể phân tích cách phân đoạn cột băng quay Dây xích số carbon C24C34 sản xuất chiếm đa số loại rượu có mặt Các axit thơng thường tìm thấy để tạo nên 38% axit diện chúng tách cách chưng cất khuếch đại metyl este chúng C 18 (3%), C20 (11,5%), C22 (9%), C24 (30%), C26 (12%), C28 (16,5%) C30 (7%) Bốn α-ω-diols phân lập từ phần không tan carnauba sáp xác định n-docosane-1,22-diol, n-tetracosane-1,24-diol, nhexacosane-1,26-diol noctacosane-1,28-diol Bảy axit ω-hydroxy xác định số cacbon chí C18C30 hydroxy axit Ba dieste polyme hóa có chứa axit cinnamic, para-hydroxy nó, dẫn xuất para-methoxy có phân lập từ sáp carnauba Những diesters cho chịu trách nhiệm cho số tài sản sáp carnauba Một phân tích định lượng sáp carnauba thủy phân thực sắc kí khí, sắc ký sắc ký cách ly thành phần ban đầu loại sáp tự nhiên thực Các cấu trúc động lực phân tử sáp carnauba thực nhiễu xạ tia X, quét nhiệt lượng vi sai, kỹ thuật NMR kết thu được so sánh với loại sáp ong Sáp carnauba phân thành nhiều loại thương mại dựa độ tinh khiết hàm lượng dầu Chúng có màu từ màu vàng nguyên tố (Loại 1, tinh khiết) đến sắc thái màu xám đen (Loại 4) Loại sáp sản xuất cách làm tan chảy sáp thu nước lọc Chế phẩm sáp carnauba loại không bị thủy phân theo trọng lượng theo báo cáo Vandenburg Wilder là: hydrocacbon (0,3-1%), 13 este béo (38-40%), chất chuyển hóa béo-hyđrơxyt phydroxit (20-23%),est-hydroxy aliphatic este (1214%), pmethoxycinnamic béo diesters (57%), rượu monohydric (1012%), diol triterpene (0,4%), axit tự thành phần chưa biết khác (57%) Kết tương tự thu nghiên cứu Hình 2.3: Sáp Carnauba Sáp carnauba loại sáp thực vật khó Nó hòa tan dung mơi khơng phân cực khơng hòa tan dung mơi phân cực Có điểm nóng chảy từ 82,5°C- 83,0°C, số axit từ đến mg KOH / g xà phòng hóa số lượng 88 mg KOH / g 2.2.3 Thu nhận xử lý Sáp lấy từ cọ trình thu hoạch, để lại cánh đồng để khô ánh mặt trời, sấy khô, đập, tinh chế cuối có hệ thống lọc cách lọc, ly tâm tẩy trắng.[2] Bột cô đặc vữa, trộn với nước tan chảy để sản xuất sáp lỏng Sau sấy, cô đặc thành phần bán Sáp Carnauba nhận từ thu hoạch hữu Carnauba hữu sản xuất cách nấu chảy lọc sáp carnauba không xử lý thô có chất lượng cao Nó có mùi dễ chịu mờ nhạt, cho thấy tính chất kết dính dầu tốt, có màu sáng.[2] 2.2.4 Vai trò ứng dụng Sáp carnauba có nhiều ứng dụng ứng dụng khác nhau, bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, ô tô sáp đồ nội thất, khuôn mẫu cho thiết bị bán dẫn, làm lớp phủ cho tơ nha khoa Sáp carnauba có tính chất nhũ hóa tốt khả bám dính dầu tuyệt vời cho dầu khống chất ester dầu Nó làm tăng điểm nóng chảy gel, làm cho trở thành chất phụ gia ưa thích son mơi, dưỡng mơi mascara Nó cung cấp bề mặt bóng trơn Sáp carnauba tạo thành màng siêu thấm kháng dung môi từ hỗn hợp tự bốc đồng với nhũ tương rượu Những màng có khả chống chịu dung môi chloroform, toluene, acetone rượu 14 Sáp Carnauba sử dụng làm chất làm cứng cho loại sáp khác để tăng điểm nóng chảy hỗn hợp sáp Nó thành phần đồ nội thất, da đánh bóng giày Trong ngành cơng nghiệp mỹ phẩm thực phẩm, sáp carnauba thêm vào công thức son môi Sáp carnauba chiết tách từ phần carnauba, loại cọ mọc vùng đông bắc Brazil Do điều kiện thời tiết địa nóng khô, cọ carnauba tự tiết lượng sáp để bảo vệ khỏi bị hư hại Người ta làm khô cọ, tách lấy phần sáp này, tinh chế, tẩy màu sử dụng Được mệnh danh “nữ hoàng loại sáp” độ cứng vượt trội nó, sáp carnauba thường sử dụng để làm lớp phủ bền cho sàn nhà xe Nó sử dụng sản phẩm đánh bóng, vecni sản phẩm làm đẹp nến massage, mascara, chất khử mùi, son môi, foundation, eye liner, eye shadow… Trong thực phẩm, sử dụng lớp phủ chống đông, bánh kẹo, kẹo cao su nước sốt Đặc biệt, sáp carnauba ưa chuộng sử dụng mỹ phẩm son mơi với lượng sản phẩm sáp caunauba có khả làm cứng tốt với lượng sáp hẳn so với sáp ong, sáp đậu nành, sáp candelilla… 2.3 Sáp gạo - Rice Bran Wax 2.3.1 Nguồn gốc Sáp gạo loại sáp thực vật có độ cứng cao, tinh thể, tan chảy cao thu từ vỏ gạo O sativa 2.3.2 Tính chất Sáp cám gạo bao gồm monoesters trọng lượng phân tử cao Đây este C46C62 bão hòa chuỗi dài từ Rượu béo C 20C36 axit béo C20C26 Các thành phần sáp cám gạo axit béo (axit axít) este rượu cao Các axit béo bao gồm axit palmitic (C16), axit behenic (C22), axit lignoceric (C24), axít sáp cao Các este rượu cao bao gồm chủ yếu rượu ceryl (C26) rượu melissyl (C30) Sáp cám gạo chứa thành phần axit béo tự (axit palmitic), squalene phospholipid Cám gạo sáp tương thích với hầu hết loại sáp thực vật khoáng sản, dầu thực vật, dầu khoáng, petrolatum 2.3.3 Thu nhận xử lý Sáp cám gạo thu thơng qua q trình khử sương dầu gạo điều tạo loại sáp tự nhiên màu vàng, cứng với điểm nóng chảy cao, thường so sánh với sáp carnauba Tuy nhiên, có khác biệt chức hai Gạo cám sáp chất 15 kết dính cao cấp loại dầu hữu ích việc kết hợp ổn định loại dầu hai hệ thống khan nhũ tương Sáp cám gạo thường tinh chế thông qua công nghệ sắc ký lô không chiết xuất dung môi Điều phương pháp sàng lọc giữ lại nồng độ thấp policosanols, phospholipid, phytosterol, squalene Kết sáp cám gạo có chất lượng cao 2.3.4 Vai trò ứng dụng Sáp gạo sử dụng lịch sử nhiều loại mỹ phẩm, thay sáp carnauba số ứng dụng Nó sử dụng lớp phủ giấy, dệt may, chất nổ, trái rau lớp phủ, bánh kẹo, dược phẩm, nến, đúc lạ, cách điện, dệt da kích thước, chống thấm, giấy carbon, máy đánh chữ ruy băng, in ấn mực, chất bơi trơn, bút chì màu, chất kết dính, kẹo cao su mỹ phẩm (Kem, Sản phẩm quyến rũ, Nước hoa, Chăm sóc mặt trời, Mascara, Lip Balms) Sáp cám gạo sử dụng chất làm đặc có tính chất làm mềm Sáp cám gạo hoạt động tốt chất kết dính, lớp phủ chất tạo gel Nó có đặc tính gell dầu đặc biệt nồng độ tương đối nhỏ Nó loại sáp thú vị để sử dụng nhũ tương, tạo kết cấu Nó xem đặc biệt hiệu việc giảm kết hợp son môi hệ thống dựa dầu khác 2.4 Sáp Candelilla – Candelilla Wax 2.5 Sáp ong – Beeswax 2.5.1 Nguồn gốc Sáp ong loại sáp tự nhiên sản xuất tổ ong mật ong Được lấy từ tuyến bụng ong tiết sáp sử dụng để xây dựng lỗ tổ ong chứa mật ong Có tám tuyến bụng ong Sáp thu hồi sản phẩm phụ mật ong thu hoạch tinh chế [2] [2] Chapter 22 Waxes – w.F Tinto, T.O.Eluffioye and J.Roach Các lý thuyết nguồn gốc sáp ong qua giai đoạn: Nhà nguyên cứa người Hy Lạp Aristoteles từ năm 344 đến 342 TCN viết sáp ong bắt nguồn từ hoa Lý thuyết bổ sung nhà nguyên cứu La Mã Varro (116 đến 27 TCN) Pliny Lý thuyết kế thừa thời Phục hưng Năm 1673 Swammmerdam viết sáp hình thành mật từ phấn hoa Năm 1684, Martin John quan sát vảy sáp lần Năm 1744 Nhà khoa 16 học người Đức Hornbostel báo cáo ong tự sản xuất sáp Báo cáo không cộng đồng khoa học xem xét ấn phẩm Hunter năm 1792 năm 1814 Huber Hunter ghi ong tiết sáp xây dựng thành lỗ tổ ong, lỗ tổ ong xây dựng có màu trắng Ơng quan sát thấy ong không cần phấn hoa để làm sáp Các quan điểm Hunter mở rộng Huber, người đề xuất mật cần thiết để sản xuất sáp Năm 1903 trình tổng hợp sáp mô tả chi tiết Dreyling Trong thời gian đầu sáp ong sáp có sẵn, theo thời gian nhà khoa học nguyên cứu sản xuất loại sáp khác từ động vật, thực vật gần có sáp có nguồn gốc tổng hợp.[] [] trang - Online beeswax Book: Chapter 2.5.2 Tính chất Sáp ong chất rắn vơ định hình Sáp ong có màu trắng nhanh chóng sẫm màu chất gây ô nhiễm phấn hoa trình tiếp xúc với ong tổ Bên cạnh tác động người ni ong lấy làm tan chảy sáp ong nên sáp ong thường có màu vàng chanh.[] [] báo MAAREC Publication 3.9 January 2005 – Mid-Atlantic Apicultural Research&Extension Consortium Trong mỹ phẩm Từ thời xa xưa, công thức cho loại kem thuốc mỡ bao gồm hỗn hợp sáp ong dầu theo tỷ lệ khác theo độ qn mong muốn Sáp ong có tiềm kích thích khơng, tỷ lệ gây dị tật - 2, có nghĩa thích hợp để pha chế sử dụng mỹ phẩm [3] trang 9[]Online beeswax Book: Chapter Sáp ong nguyên chất, sau tiết ra, chế tạo tạo thành tổ, có màu trắng Nó trở nên sẫm bị lẫn tạp chất bên tổ ong phấn hoa, lụa mảnh vụn ấu trùng vơ tình kết hợp Sáp ong tự nhiên lạnh giòn.[2] Điểm nóng chảy sáp ong dao động khoảng từ 61-66°C Mật độ tương đối 15°C 0,958-0,970 g/cm3 điện trở dao động từ 510 12 đến 201012 (Ωm) Hệ số dẫn nhiệt 2,510 -3 J.cm /s.C°.cm2 Chỉ số xà phòng hóa sáp ong 85-100 mg KOH/g Chỉ số acid sáp ong 17-24 mg KOH/g Sáp ong chất trơ với độ dẻo cao Nó khơng hòa tan nước chịu nhiều axit, hòa tan hữu dung mơi sau đun nóng, rượu loại dầu béo.[2] 17 2.5.3 Thu nhận xử lý Các tuyến sáp mặt bụng ong non tiết tiểu cầu sáp nhỏ tham gia vào việc xây dựng tổ ong Những ong nhai nghiền giúp trở nên mềm dẻo nhờ việc bổ sung nước bọt loạt enzym [2] Chất lượng sáp phụ thuộc lớn vào phương pháp sản xuất Về bản, hai phương pháp sử dụng là: tách sáp tan chảy chiết xuất hóa chất Nhờ tan chảy nên phương pháp tách sáp – tan chảy sử dụng nhiều chiết xuất hóa chất dung môi khả thi sản xuất sáp quy mơ nhỏ u cầu, chẳng hạn phòng thí nghiệm Một bất lợi phương pháp chiết xuất hóa chất chất bị nhiễm sáp hữu chiết xuất với sáp ong Do đó, chất lượng sáp bị tổn hại [2] Sáp thường loại bỏ khỏi tổ trình khai thác mật ong Điều tạo sáp có màu sáng, chất lượng cao.Những phẩm chất khác sáp tạo cách tách tổ ong màu trắng khỏi sậm màu Vì tồn mật ong tổ thu hoạch nghiền ép, tỷ lệ sáp kilogam mật ong 10-15% cao nhiều với việc nuôi ong khung, việc giúp suất lên 1-2% [2] Sáp ong chủ yếu để làm sáp thường sản tạo ong mật A.mellifera Tuy nhiên, sáp ong thu từ loài ong mật khác, A.dorsata, A.florea A.indica Sáp tiết tuyến bụng sử dụng để xây dựng thành tổ chứa mật ong, nhà ong ấu trùng chúng bảo quản mật ong phấn hoa.[2] Để sản xuất sáp chất lượng cao, tổ ong làm nóng chảy phương pháp ưa thích Điều đạt cách đun sôi tổ ong nước thùng chứa thép không gỉ trước tách sáp màu vàng nguyên chất khỏi cặn tổ ong Làm mát sáp khô nên lưu trữ thùng chứa thủy tinh, nhựa thép không gỉ để tránh thay đổi màu sắc nhiễm Nóng chảy sáp thực cách sử dụng nước sôi, nước, điện lượng mặt trời Tuy nhiên người ni ong sản xuất sáp ong cách làm nóng trực tiếp ánh nắng mặt trời 23 lần ngày Đây phương pháp sản xuất đơn giản rẻ tiền sáp chất lượng [2] 2.5.4 Vai trò ứng dụng Sáp ong không ảnh hưởng trực tiếp đến người động vật lớn Nếu trộn với thuốc chữa bệnh bả độc, bảo quản vật liệu trì lâu thải chúng 18 từ từ Nó bảo vệ chống lại thiệt hại bên chẳng hạn ăn mòn mài mòn như chống lại độ ẩm Nó chất cách điện tốt xà phòng hóa với borax, hỗn hợp ổn định mịn màng cho mỹ phẩm Nó có hoạt động chống viêm chống oxy hóa.[2] Sáp ong sử dụng để sản xuất sáp ứng dụng nhiều lĩnh vực nến, đúc kim loại, tạo mơ hình, chế biến thực phẩm, cơng nghệ, cơng nghiệp dệt may, vecni, đánh bóng đặc biệt sử dụng mỹ phẩm [2] Ứng dụng mỹ phẩm  Xây dựng ổn định ổn định, cải thiện nước kết dính thuốc mỡ loại kem  Nhờ vào chức xà phòng sáp ong, cung cấp màng bảo vệ da cải thiện độ đàn hồi  Tăng cường bảo vệ da tác động mặt trời qua sản phẩm kem chống nắng, không gây dị ứng  Không gây phản ứng dị ứng  Hiệu mong muốn đạt thường xuyên đến 3% sáp ong  Nó xuất khơng cải thiện tính quán loại kem loại kem mà thành phần ưu tiên cho son mơi, góp phần làm sáng tỏ, quán màu sắc ổn định Các ứng dụng mỹ phẩm khác tìm thấy loại kem lạnh (8-12% hàm lượng sáp ong theo trọng lượng), chất khử mùi (lên đến35%), depilatories (tẩy lông, lên đến 50 %), kem tóc (5-10%), điều hòa tóc (1-3%), mascara (6-12%), rouge (10-15%), bóng mắt (6-20%) người khác Theo truyền thống, dầu thực vật sử dụng chúng trở nên ôi hạn chế thời gian mà loại kem sử dụng Ngày nay, hầu hết loại dầu thực vật thay dầu khoáng parafin lỏng chất bảo quản thêm vào Sử dụng có chọn lọc dầu thực vật từ ô liu, ngô, đậu phộng, jojoba, cacao, lòng bàn tay, dừa người khác tiếp tục, nhiều tác dụng có lợi chúng cung cấp tổng hợp dầu khống Để trộn lẫn sáp ong khơng tương thích dầu với nước, tất cần thiết thành phần loại kem kem dưỡng da nào, chất nhũ hóa phải thêm vào Borax chất nhũ hóa cổ điển, có sẵn hầu hết hiệu thuốc Mỹ phẩm "hóa học cao" ngày sử dụng loạt chất nhũ hoá tổng hợp khác Các q trình hóa học dựa nhũ tương hóa xà phòng hóa axit sáp ong, tức kết xà phòng Hiệu làm liên quan khai thác gọi kem làm sạch, mà giống loại kem da đơn giản Để loại bỏ axit tự khỏi sáp ong để khơng cần chất nhũ hóa dễ dàng trộn với sắc tố sản phẩm khoáng sản, trình đặc biệt phát triển cấp sáng chế 19 2.6 Sáp Shellac – Shellac Wax 2.7 Sáp len – Wool Wax 2.8 Sáp Montan – Montan Wax Tài liệu tham khảo 20 21 ... dựng Sáp ong, sáp spermaceti (trong mỡ cá voi), sáp mỡ lông (cừu) sáp lanolin (cũng chất mỡ lông cừu) loại sáp động vật quan trọng Trong đó, sáp ong, sáp mỡ lơng sáp lanolin sản phẩm phụ từ ngành... cho loại sáp khác để tăng điểm nóng chảy hỗn hợp sáp Nó thành phần đồ nội thất, da đánh bóng giày Trong ngành cơng nghiệp mỹ phẩm thực phẩm, sáp carnauba thêm vào công thức son môi Sáp carnauba... sốt Đặc biệt, sáp carnauba ưa chuộng sử dụng mỹ phẩm son mơi với lượng sản phẩm sáp caunauba có khả làm cứng tốt với lượng sáp hẳn so với sáp ong, sáp đậu nành, sáp candelilla… 2.3 Sáp gạo - Rice
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Sáp trong mỹ phẩm, Đồ án Sáp trong mỹ phẩm, 1 . Khái niệm về sáp, 2 . Sáp cọ Carnauba – Carnauba wax, 5 . Sáp ong – Beeswax