TC 18 ôn tập học kì 1 (tt) hóa 10

3 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 18/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 54: TỰ CHỌN 18 - ƠN TẬP HỌC KÌ (tt) I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức cấu tạo chất thuộc bốn chương 1, 2, 3, - Học sinh hiểu vận dụng kiến thức cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn định luật tuần hoàn nguyên tố hoá học, liên kết hoá học để làm tập, chẩn bị kiến thức sở tốt cho việc học phần sau chương trình Kỹ năng: - Củng cố phát triển kĩ xác định số oxi hoá nguyên tố - Củng cố phát triển kĩ cân phương trình hố học phản ứng oxi hoá - khử phương pháp thăng electron - Rèn luyện kĩ nhận biết phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, chất tạo môi trường cho phản ứng - Rèn luyện kĩ giải tập có tính tốn đơn giản - Rèn luyện kĩ hệ thống hoá kiến thức bài, chương Trọng tâm: Giải tập trắc nghiệm tự luận chương 3, Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Vận Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ dụng Câu Cacbon tự nhiên có đồng vị: chiếm 98,9%; chiếm 1,1% Nguyên tử khối trung bình cacbon kiến thức A 12,055 B.12,022 C 12,011 D 12,5 học vào Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 34 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 10 tình Ngun tố X có kí hiệu ngun tử cụ A B C D Câu Cho nguyên tố: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19) Tính kim loại nguyên tố giảm dần sau: thể A K > Na > Mg > Al B K > Al > Mg > Na C Na > Al > Mg > K D Na > Mg > Al >K - Rèn Câu Số oxi hoá Cl phân tử HClO, HCl, KClO lực A +1, -1, +5 B +1, +1, +5 C -1, +1, +5 D -1, +1, +1 sử dụng 2 + Câu Ngun tử M có cấu hình electron ngun tử: 1s 2s 2p 3s Ion M có cấu hình ngôn ngữ, A 1s22s22p5 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p63s23p1 hợp tác Câu Hợp chất khí với hidro nguyên tố R RH4 Oxit cao chứa 46,7% R khối lượng Nguyên tử khối R A 28 B 24 C 15 D 12 Câu Cho phản ứng sau: (1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 (2) CaO + H2O → Ca(OH)2 (3) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (4) H2 + Cl2 → 2HCl Trong phản ứng trên, phản ứng khơng phải phản ứng oxi hố - khử? A (1) B (4) C (3 ) D (2) Câu Số electron tối đa lớp electron thứ n (n: số thứ tự lớp), (n ≤ 4) A 2n2 + B xác định C 2n2 D n Câu Trật tự tăng dần tính axit (biết C(Z=6), N(Z=7), Si(Z=14))? A HNO3, H2CO3, H2SiO3 B H2SiO3, H2CO3, HNO3 C H2CO3, H2SiO3, HNO3 D HNO3, H2SiO3, H2CO3 Câu 10 Trong tự nhiên Ag có đồng vị 109Ag(chiếm 44%) BAg Nguyên tử khối trung bình Ag 107,88 Số khối đồng vị thứ A 108,5 B 109 C 108 D 107 Câu 11 Ion có cấu hình electron lớp ngồi 2s22p6 Vị trí X bảng tuần hồn A chu kì 2, nhóm VA B chu kì 3, nhóm IA C chu kì 2, nhóm VIIIA D chu kì 2, nhóm VIIA Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Câu B Câu C Câu A Câu A Câu B Câu A Câu D Câu C Câu B Câu 10 D Câu 11 D Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 2: Giải tập tự luận (24 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ thức học vào – 2+ Câu 1: Anion X cation R có cấu hình electron phân lớp ngồi 3p6 tình cụ thể a) Viết cấu hình e nguyên tử X R - Rèn kĩ giải b) Giải thích hình thành liên kết X R tập hóa học Câu 2: Cho 16,3 gam hỗn hợp gồm kim loại thuộc nhóm IA chu kì vào H2O dư thu 5,6 lít H2 đktc dung dịch X - Rèn lực sử a, Xác định tên kim loại tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu dụng ngơn ngữ, hợp b, Tính thể tích dung dịch HCl 2M tác dụng vừa đủ với dung dịch X tác Câu 3: Cân phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng electron a/ Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu b/ Na + H2O → NaOH + H2 Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Dặn dò (1 phút) - Tiếp tục ôn tập chương 3, ==============HẾT=============== Sản phẩm Đánh giá Chấm kết Sản phẩm nhóm sau số GV chốt kiến nhóm để thức thay điểm miệng ... D HNO3, H2SiO3, H2CO3 Câu 10 Trong tự nhiên Ag có đồng vị 10 9Ag(chiếm 44%) BAg Nguyên tử khối trung bình Ag 10 7,88 Số khối đồng vị thứ A 10 8,5 B 10 9 C 10 8 D 10 7 Câu 11 Ion có cấu hình electron... +1, -1, +5 B +1, +1, +5 C -1, +1, +5 D -1, +1, +1 sử dụng 2 + Câu Nguyên tử M có cấu hình electron ngun tử: 1s 2s 2p 3s Ion M có cấu hình ngơn ngữ, A 1s22s22p5 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p63s23p1... chiếm 1, 1% Ngun tử khối trung bình cacbon kiến thức A 12 ,055 B .12 ,022 C 12 , 011 D 12 ,5 học vào Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 34 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 10 tình
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 18 ôn tập học kì 1 (tt) hóa 10, TC 18 ôn tập học kì 1 (tt) hóa 10