TC 17 ôn tập học kì 1 hóa 10

3 59 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 18/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 51: TỰ CHỌN 17 - ƠN TẬP HỌC KÌ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức cấu tạo chất thuộc bốn chương 1, 2, 3, - Học sinh hiểu vận dụng kiến thức cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hồn định luật tuần hồn ngun tố hố học, liên kết hoá học để làm tập, chẩn bị kiến thức sở tốt cho việc học phần sau chương trình Kỹ năng: - Củng cố phát triển kĩ xác định số oxi hoá nguyên tố - Củng cố phát triển kĩ cân phương trình hố học phản ứng oxi hoá - khử phương pháp thăng electron - Rèn luyện kĩ nhận biết phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, chất tạo môi trường cho phản ứng - Rèn luyện kĩ giải tập có tính tốn đơn giản - Rèn luyện kĩ hệ thống hoá kiến thức bài, chương Trọng tâm: Giải tập trắc nghiệm tự luận chương 1, 2 Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ơn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Vận Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số dụng PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức học vào 2 6 tình Câu Ngun tố X có cấu hình electron:1s 2s 2p 3s 3p 4s Vị trí X bảng tuần hồn A chu kì 4, nhóm IIA B chu kì 2, nhóm IIA cụ C chu kì 3, nhóm IIIA D chu kì 2, nhóm IVA thể Câu Hợp chất khí với hiđro nguyên tố R RH3 Oxit cao nguyên tố R A R2O5 B RO2 C R2O3 D RO3 - Rèn Câu Tính chất sau khơng biến đổi tuần hồn? lực A Số electron lớp ngồi B Tính kim loại, tính phi kim sử dụng C Độ âm điện D Điện tích hạt nhân ngơn ngữ, Câu Ngun tử X có tổng số loại hạt 18 Xác định X? hợp tác A C (Z = 6) B N (Z = 7) C F (Z = 9) D O (Z = 8) Câu Chất khử chất A nhường electron B nhận electron C nhận proton D nhường proton Câu Cho sơ đồ phản ứng: Al + HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO + H2O Tổng hệ số chất phương trình phản ứng (hệ số số nguyên dương tối giản) A B C D Câu Hợp chất sau tồn liên kết cộng hoá trị? A NaCl B KF C H2S D LiCl Câu Hòa tan hồn tồn 9,2 gam kim loại nhóm IA vào nước thu 4,48 lít H (ở đktc) Kim loại A Ba (137) B K (39) C Ca (40) D Na (23) Câu Trường hợp sau chất tồn liên kết ion? A Cl2, CaCl2, N2 B MgO, H2S, Cl2 C NaCl, K2O, MgO D ZnCl2, Cl2, NH3 Câu 10 Ngun tố Y có điện tích hạt nhân 17+ Số khối 35 Số nơtron A 17 B 42 C 35 D 18 Câu 11 Trong phân tử CO2, cacbon có A điện hố trị 2+ B cộng hoá trị C cộng hoá trị D điện hoá trị 4+ Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đơi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Câu A Câu A Câu D Câu A Câu A Câu C Câu C Câu D Câu C Câu 10 D Câu 11 B Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 2: Giải tập tự luận (24 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ học vào tình cụ thể Câu 1: Viết cấu hình e nguyên tử ion sau: - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Sản phẩm a Nguyên tử có Z = 11 b Ngun tử có lớp e ngồi là: 3s23p1 c Ion Al3+ biết nguyên tử Al có Z = 13 d Ion Cl- biết nguyên tử Cl có Z = 17 Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng loại hạt (p,n,e) 40 Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 12 hạt a) Xác định số khối X Viết ký hiệu nguyên tử nguyên tố X b) Viết cấu hình e nguyên tử X X kim loại, phi kim hay khí hiếm? c) Xác định vị rí X BTH Câu 3: Oxit cao nguyên tố RO3, hợp chất với hidro có 5,88% H khối lượng Xác định nguyên tử khối nguyên tố Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Câu 1: a 1s22s22p63s1 b 1s22s22p63s23p1 c 1s22s22p6 d 1s22s22p63s23p6 Câu 2: Gọi tổng số proton =Z; tổng số notron =Z Vì số proton = số electron nên tổng số electron =Z Ta có hệ phương trình 2Z + N = 40 2Z – N = 12 Giải hệ ta Z = 13; N = 14 a/ A = Z + N = 13 + 14= 27 27 Câu 3: Công thức hợp chất với H R RH2 Trong phân tử RH2 có 5,88% H phần khối lượng 94,12% R x phần khối lượng Suy x = 32 Hoạt động 3: Dặn dò (1 phút) - Tiếp tục ơn tập chương 3, ==============HẾT=============== X Ký hiệu : 13 b/ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 X kim loại c/ X thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng ... Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Vận Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số dụng PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức học vào... giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Sản phẩm a Nguyên tử có Z = 11 b Ngun tử có lớp e ngồi là: 3s23p1 c Ion Al3+ biết nguyên tử Al có Z = 13 d Ion Cl- biết nguyên tử Cl có Z = 17 . .. tích hạt nhân 17 + Số khối 35 Số nơtron A 17 B 42 C 35 D 18 Câu 11 Trong phân tử CO2, cacbon có A điện hố trị 2+ B cộng hoá trị C cộng hoá trị D điện hoá trị 4+ Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 17 ôn tập học kì 1 hóa 10, TC 17 ôn tập học kì 1 hóa 10