TC 16 cân bằng phản ứng oxi hóa khử (tt)

3 74 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 12/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 46: TỰ CHỌN 16 - PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ (tt) I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa bước cân phản ứng oxi hoá - khử Kỹ năng: Rèn luyện kĩ cân phản ứng oxi hoá - khử * Trọng tâm: Cân phản ứng oxi hoá - khử Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ơn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức Câu 1: Trong phân tử NH NO số oxi hố nguyên tử nitơ ôn tập vào tình cụ A +1 +1 B – +6 Sản phẩm 1C Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng C -3 +5 D -3 +6 Câu 2: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu mol Cu2+ A nhận mol electron B nhường mol electron 2C GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút C nhận mol electron D nhường mol electron Câu 3: Trong phản ứng đây, HCl thể tính oxi hố? A HCl+ AgNO3→ AgCl+ HNO3 B 2HCl + Mg→ MgCl2+ H2 C 8HCl + Fe3O4 →FeCl2 +2 FeCl3 +4H2O D 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O Câu 4: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe khử Cu2+ B oxi hóa Fe oxi hóa Cu2+ C oxi hóa Fe khử Cu2+ D khử Fe oxi hóa Cu2+ Câu 5: Trong phản ứng FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O, H2SO4 đóng vai trò A mơi trường B chất khử C chất oxi hóa D vừa chất oxi hóa, vừa mơi trường 3B 4C 5A Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Giải tập tự luận (29 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ thức ôn tập vào Cân phản ứng oxi hoá - khử sau theo phương pháp thăng electron, nêu rõ vai trò tình cụ thể chất tham gia phản ứng: - Rèn kĩ cân Cân phản ứng ơxihóa – khử sau theo phương pháp thăng electron phản ứng a S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O - Rèn lực sử dụng Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng b Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O c KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O d Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2S + H2O e H2SO4 + HI → I2 + H2S + H2O f Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + H2O Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Dặn dò (1 phút) - Nghiên cứu trước “Phân loại phản ứng hóa học vơ cơ” ==============HẾT=============== ... hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe khử Cu2+ B oxi hóa Fe oxi hóa Cu2+ C oxi hóa Fe khử Cu2+ D khử Fe oxi hóa Cu2+ Câu 5: Trong phản ứng FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3... TẬP SỐ thức ôn tập vào Cân phản ứng oxi hoá - khử sau theo phương pháp thăng electron, nêu rõ vai trò tình cụ thể chất tham gia phản ứng: - Rèn kĩ cân Cân phản ứng ơxihóa – khử sau theo phương pháp... 3: Trong phản ứng đây, HCl thể tính oxi hố? A HCl+ AgNO3→ AgCl+ HNO3 B 2HCl + Mg→ MgCl2+ H2 C 8HCl + Fe3O4 →FeCl2 +2 FeCl3 +4H2O D 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O Câu 4: Cho phản ứng hóa học:
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 16 cân bằng phản ứng oxi hóa khử (tt), TC 16 cân bằng phản ứng oxi hóa khử (tt)

Từ khóa liên quan