TC 15 cân bằng phản ứng oxi hóa khử

4 84 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 12/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 45: TỰ CHỌN 15 - PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa bước cân phản ứng oxi hoá - khử Kỹ năng: Rèn luyện kĩ cân phản ứng oxi hoá - khử * Trọng tâm: cân phản ứng oxi hoá - khử Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (5 phút) Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học trước Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV nêu yêu cầu sau: - Nêu định nghĩa chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử - Nêu bước cân phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng e Thực nhiệm vụ học tập Sản phẩm Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập (10 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Sản phẩm 1B Câu 1: Phát biểu bào sau đúng? Trong phản ứng oxi hóa - khử, A chất bị oxi hóa nhận e chất bị khử cho e 2A B q trình oxi hóa khử xảy đồng thời C chất chứa nguyên tố có số oxi hóa cực đại ln chất khử D trình nhận e gọi trình oxi hóa 3D Câu 2: Chất khử chất A cho e, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng B cho e, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng 4D C nhận e, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng D nhận e, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng 5D Câu 3: Chất oxi hoá chất Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng A cho e, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng B cho e, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng C nhận e, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng D nhận e, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng Câu 4: Phản ứng oxi hóa - khử xảy theo chiều tạo thành A chất oxi hóa yếu so với ban đầu B chất khử yếu so với chất đầu C chất oxi hóa (hoặc khử) yếu D chất oxi hóa (mới) chất khử (mới) yếu Câu 5: Phát biểu sai? A Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng xảy đồng thời oxi hoá khử B Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng có thay đổi số oxi hoá tất nguyên tố C Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng xảy trao đổi electron chất D Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng có thay đổi số oxi hố số nguyên tố Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Luyên tập (tt) (28 phút) Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số thức ôn tập vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ tình cụ thể - Rèn kĩ cân phản ứng - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Cân phản ứng oxi hoá - khử sau theo phương pháp thăng electron, nêu rõ vai trò chất tham gia phản ứng: a/ H2S + O2 → SO2 + H2O b/ C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O b/ KClO3 → KCl + O2 c/ MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (2 phút) - Cân phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng e: a/ KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b/ Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O ==============HẾT=============== Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng ... C chất oxi hóa (hoặc khử) yếu D chất oxi hóa (mới) chất khử (mới) yếu Câu 5: Phát biểu sai? A Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng ln xảy đồng thời oxi hố khử B Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng có... có số oxi hóa tăng sau phản ứng D nhận e, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng Câu 4: Phản ứng oxi hóa - khử xảy theo chiều tạo thành A chất oxi hóa yếu so với ban đầu B chất khử yếu... sau đúng? Trong phản ứng oxi hóa - khử, A chất bị oxi hóa nhận e chất bị khử cho e 2A B q trình oxi hóa khử xảy đồng thời C chất chứa nguyên tố có số oxi hóa cực đại ln chất khử D q trình nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 15 cân bằng phản ứng oxi hóa khử, TC 15 cân bằng phản ứng oxi hóa khử