TC 14 luyện tập liên kết hóa học

3 71 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 05/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 42: TỰ CHỌN 14 - LUYỆN TẬP LIÊN KẾT HÓA HỌC I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức kiểu liên kết hoá học Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: Viết CTCT, hình thành liên kết ion, xác định hóa trị số oxi hóa Trọng tâm: Phân biệt loại liên kết hình thành liên kết đó, xác định hóa trị số oxi hóa Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (12 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức Câu 1: Trong phân tử NaCl, điện hóa trị Na Cl ôn tập vào A 1+ 1- B 1+ 1+ C 1- 1- tình cụ Câu 2: Cho phân tử CaCl2, điện hóa trị Ca Sản phẩm 1A D 1- 1+ 2A Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng A 2+ B 2- C +2 Câu 3: Trong phân tử CH4, cộng hóa trị nguyên tố C, H A ; B ; C 1+; 4+ Câu 4: Số oxi hóa S phân tử H2SO3, S, SO3, H2S A +6; +8; +6; -2 B.+4; 0; +6; -2 C +4; -8; +6; -2 Câu 5: Trong chất sau hợp, trường hợp Cr có số oxi hóa lớn A Cr2(SO4)3 B CrCl2 C.CrO D D +4; +1 D +4; 0; +4; -2 D K2Cr2O7 3B 4B GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút 5D Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận (17 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ thức ơn tập vào nhóm sau tình cụ thể Cho hợp chất: HCl, NaCl, CaO, H2O, NH3 Xác định loại liên kết có phân tử GV chốt kiến - Rèn kĩ giải biểu diễn hình thành liên kết thức Thực nhiệm vụ học tập tập hóa học HS làm việc nhóm phút - Rèn lực sử dụng Ghi kết vào bảng nhóm ngơn ngữ, hợp tác Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Kiểm tra 15 phút lần 2 Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) Chọn đáp án thích hợp tô vào bảng đây: Câu A        B        C        D        Câu Trong phân tử NaCl, điện hóa trị Na Cl A 1+ 1+ B 1- 1+ C 1+ 1- D 1- 1- Câu Liên kết ion liên kết tạo thành A cặp electron chung hai nguyên tử phi kim B hai nguyên tử phi kim với C lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu D từ lực hút tĩnh điện hai ion dương Câu Số oxi hoá mangan (Mn) hợp chất KMnO4 A +1 B -5 C +7 D -1 Câu Số oxi hóa nguyên tố S phân tử H2S A +2 B -1 C -2 D +1 Câu Ion X3+ có cấu hình electron phân lớp ngồi cùng 2p6 Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X A chu kỳ 3, nhóm IIA B chu kỳ 3, nhóm IIIA C chu kỳ 2, nhóm IIIA D chu kỳ 3, nhóm VIA Câu Ngun tử X có cấu hình electron 1s22s22p63s2 3p5 Cấu hình electron ion X- A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p6 Câu Chất sau có liên kết cộng hóa trị phân cực? A N2 B K2O C HCl D NaCl II/ TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (3,0 điểm) Xác định loại liên kết hóa học, trình bày hình thành liên kết xác định hóa trị nguyên tố hợp chất Na 2S (biết ZNa = 11, ZS = 16) Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Nghiên cứu trước “Phản ứng oxi hóa – khử” ==============HẾT=============== ... Câu Chất sau có liên kết cộng hóa trị phân cực? A N2 B K2O C HCl D NaCl II/ TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (3,0 điểm) Xác định loại liên kết hóa học, trình bày hình thành liên kết xác định hóa trị nguyên... phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ thức ôn tập vào nhóm sau tình cụ thể Cho hợp chất: HCl, NaCl, CaO, H2O, NH3 Xác định loại liên kết có phân tử GV chốt kiến - Rèn kĩ giải biểu diễn hình thành liên kết thức... - Rèn kĩ giải biểu diễn hình thành liên kết thức Thực nhiệm vụ học tập tập hóa học HS làm việc nhóm phút - Rèn lực sử dụng Ghi kết vào bảng nhóm ngơn ngữ, hợp tác Báo cáo, thảo luận: HĐ chung
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 14 luyện tập liên kết hóa học, TC 14 luyện tập liên kết hóa học