TC 12 luyện tập liên kết ion hóa 10

3 63 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 18/ 11/ 2018 TIẾT PPCT 34: TỰ CHỌN 12 - LUYỆN TẬP LIÊN KẾT ION I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố hình thành ion, liên kết ion Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: - Viết cấu hình electron ion, từ cấu hình ion chuyển cấu hình nguyên tử - Giải toán loại hạt ion Trọng tâm: Viết hình thành ion, liên kết ion, cấu hình e ion Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Ôn lại Chuyển giao nhiệm vụ học tập kiến thức GV nêu yêu cầu sau: - Ngun tử kim loại có khả gì? Ngun tử phi kim có khả gì? Sản phẩm Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng học - Tại nguyên tử phải liên kết với nhau? Mục đích liên kết để làm gì? Thực nhiệm vụ học tập trước HS làm việc cá nhân phút - Rèn Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp lực sử dụng GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện ngơn ngữ GV chốt kiến thức HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập (15 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Liên kết ion liên kết tạo thành A cặp electron chung hai nguyên tử phi kim C nguyên tử kim loại nguyên tử phi kim Câu Ion sau ion đa nguyên tử ? NO B từ lực hút tĩnh điện hai ion dương D lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu A Ca2+ B C Cl- D H+ Câu Cation tạo thành nguyên tử A nhận thêm electron B nhận thêm proton C nhường proton D nhường electron Câu Khi nguyên tử Clo nhận thêm electron trở thành ion A Cl- B Cl+ C Cl2- D Cl2+ Câu Phát biểu sau sai ? A Ion phần tử mang điện B Ion âm gọi cation, ion dương gọi anion SO2 thuộc loại ion đa nguyên tử C Ion D Khi nguyên tử nhường hay nhận electron trở thành ion Câu Cation Mg2+ tạo thành nguyên tử 12Mg A nhận thêm electron B nhường electron C nhận thêm electron D nhường electron Câu Trong phản ứng: 2Na + Cl2  2NaCl, có hình thành A cation natri cation clorua B anion natri anion clorua C anion natri cation clorua D anion clorua cation natri Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đơi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức 1D 2B 3D 4A 5B 6B 7D Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 3: Luyên tập (tt) (21 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ thức ôn tập vào Câu a) Viết pt biểu diễn hình thành ion sau từ nguyên tử tương ứng: tình cụ + 2+ Na Na ; Cl Cl Mg Mg ; S S2thể 3+ 2Al Al ; O O - Rèn kĩ giải b) Viết cấu hình e nguyên tử ion tập hóa học Câu Biểu diễn tạo thành liên kết ion phân tử Na2O, MgO, Al2O3 - Rèn lực sử Thực nhiệm vụ học tập dụng ngơn ngữ, hợp HS làm việc nhóm phút tác Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Hoạt động 4: Dặn dò (2 phút) - Bài tập nhà: Một ion X3+ có tổng số hạt p, n, e 79, số hạt mang điện nhiều hạt khơng mang điện 19 Viết cấu hình e X X3+, nxacs định vị trí X BTH - Nghiện cứu trước “Liên kết cộng hóa trị” ==============HẾT=============== ... kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Liên kết ion liên kết tạo thành... electron trở thành ion A Cl- B Cl+ C Cl2- D Cl2+ Câu Phát biểu sau sai ? A Ion phần tử mang điện B Ion âm gọi cation, ion dương gọi anion SO2 thuộc loại ion đa nguyên tử C Ion D Khi nguyên tử... 2NaCl, có hình thành A cation natri cation clorua B anion natri anion clorua C anion natri cation clorua D anion clorua cation natri Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 12 luyện tập liên kết ion hóa 10, TC 12 luyện tập liên kết ion hóa 10