TC 7 cấu tạo bảng tuần hoàn

4 42 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 15/ 10/ 2018 TIẾT PPCT 21: TỰ CHỌN - CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Nêu : - Cấu tạo Bảng tuần hồn gồm ngun tố, chu kì, nhóm - Khái niệm chu kì, nhóm Kỹ năng: - Xác định vị trí nguyên tố BTH dựa vào cấu hình e * Trọng tâm: - Vị trí nguyên tố BTH Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Ôn lại kiến thức học trước - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV nêu yêu cầu sau: - Nêu cấu tạo BTH - Khái niệm chu kì, nhóm ngun tố - Cách xác định vị trí nguyên tố BTH theo cấu hình e Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Báo cáo HS Hoạt động 2: Luyên tập (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ ơn tập vào tình cụ thể Câu Phát biểu sau sai? A Trong chu kỳ, từ trái sang phải nguyên tố xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần - Rèn B Trong chu kỳ, nguyên tố có số lớp electron lực sử dụng C Trong chu kỳ, từ trái sang phải nguyên tố xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần ngôn ngữ, D Trong chu kỳ, từ trái sang phải nguyên tố xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần hợp tác Câu Nguyên tố có Z= 11 thuộc vị trí BTH? A Chu kì 3, nhóm IA B Chu kì 3, nhóm IIA C Chu kì 4, nhóm IA D Chu kì 4, nhóm IIA 2 6 Câu Nguyên tử X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Số electron hoá trị X A B C D Câu Số nguyên tố chu kì A 18 B 18 18 C D 18 Câu Các nguyên tố nhóm A có tính chất hố học tương vỏ ngun tử ngun tố có A số electron B số electron C số lớp electron D số electron s hay p Câu Các nguyên tố thuộc chu kì có số lớp electron A B C D Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Sản phẩm 1C 2A 3B 4D 5B 6C Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Luyên tập (tt) ( 22 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Hai nguyên tố X Y thuộc nhóm A chu kì chu kì có số đơn vị điện tích hạt nhân là: A B 10 C 18 D Câu Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp p 10, vị trí X A Chu kì 3, nhóm VA B Chu kì 3, nhóm IVA C Chu kì 2, nhóm VIA D Chu kì 3, nhóm VIA Câu Ngun tố hố học canxi (Ca) có số hiệu nguyên tử 20, chu kì 4, nhóm IIA Phát biểu sau sai? A Nguyên tố hoá học phi kim B Số electron vỏ nguyên tử nguyên tố Ca 20 C Hạt nhân Ca có 20 proton D Vỏ nguyên tử Ca có lớp electron lớp ngồi có electron Câu X chu kì 3, có 7electron ngồi X thuộc ô nguyên tố l A 15 B 16 C 17 D Câu Phát biểu sau sai? Các nguyên tố nhóm VIIIA A có electron ngồi (trừ He có electron) B có tên nhóm khí C có cấu hình electron ngồi ns2np6 D phân tử gồm hai nguyên tử Câu Hai nguyên tố X Y thuộc nhóm A hai chu kỳ (ZX < ZY) có tổng số proton 24 Xác định số proton hai nguyên tố X Y Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Đánh giá Chấm kết Sản phẩm số nhóm nhóm sau thay GV chốt kiến để điểm thức miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Nghiên cứu trước “Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e ngun tử ngun tố hóa học” ==============HẾT=============== ... Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV nêu yêu cầu sau: - Nêu cấu tạo BTH - Khái niệm chu kì, nhóm ngun tố - Cách xác định vị trí nguyên tố BTH theo cấu hình e Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân... chu kì 3, có 7electron ngồi X thuộc ô nguyên tố l A 15 B 16 C 17 D Câu Phát biểu sau sai? Các nguyên tố nhóm VIIIA A có electron ngồi (trừ He có electron) B có tên nhóm khí C có cấu hình electron... án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Nghiên cứu trước “Sự biến đổi tuần hồn cấu hình e ngun tử ngun tố hóa học” ==============HẾT===============
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 7 cấu tạo bảng tuần hoàn, TC 7 cấu tạo bảng tuần hoàn