TC 6 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1

3 42 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 10/ 10/ 2018 TIẾT PPCT 18: TỰ CHỌN - ÔN TẬP KIỂM TRA TIẾT LẦN I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố toàn kiến thức chương Kỹ năng: Giải tập tự luận trắc nghiệm nguyên tử * Trọng tâm: tập tự luận đồng vị, nguyên tử khối trung bình; tổng số loại hạt nguyên tử; viết cấu hình e Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức học vào Câu 1: Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử có B số nơtron C điện tích hạt nhân D tổng số proton nơtron tình A số khối Câu 2: Nguyên tử Al (Z = 13) Có thể kết luận Sản phẩm 1C 2A Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng A Lớp electron ngồi ngun tử nhơm có electron B Lớp thứ (lớp M) nguyên tử nhôm có electron C Lớp electron ngồi ngun tử nhơm có electron D Lớp thứ (lớp L) ngun tử nhơm có electron Câu 3: Lớp electron thứ có số phân lớp A B C D 35 Câu 4: Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ X chiếm 75% Nguyên tử khối trung bình X 35,5 Đồng vị thứ hai là: A 34 B 37 C 36 D 38 X X X X Câu 5: Số electron tối đa lớp thứ A 9e B 18e C 32e D 8e Câu 6: Lớp electron liên kết với hạt nhân nguyên tử chặt chẽ A lớp B lớp C lớp D lớp sát 16 17 A 56 26 56 27 G; F B 14 15 A; B C 16 17 C; D D 20 10 4B 5B 6A 7B 18 Câu 7: Oxi có đồng vị O, O, O , số kiếu phân tử O2 tạo thành A B C Câu 8: Trong dãy kí hiệu nguyên tử sau, dãy nguyên tố hóa học: 3D HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút D 22 11 H; I 8C 9C 19 9F Câu 9: Nguyên tử có tổng số hạt p, n, e A 20 B C 28 D 19 Câu 10: Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp s tổng số electron lớp Nguyên tố X là: A Flo (Z = 9) B Oxi (Z = 8) C Clo (Z = 17) D Lưu huỳnh (Z = 16) 10D Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi 10 phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận ( 24 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: a Cho nguyên tử sau: Xác định số hạt nơtron điện tích hạt nhân X b Viết cấu hình electron đầy đủ xác định loại nguyên tố hóa học nguyên tử sau: + X có Z = 10 + Y có phân lớp ngồi 2p3 63 65 Câu 2: Đồng có hai đồng vị Cu (chiếm 73%) Cu (chiếm 27%) Nguyên tử khối trung bình Cu là: A 63,45 B 63,54 C 64, 46 D 64, 64 Câu 3: Trong tự nhiên Brom có đồng vị 79Br 81Br có nguyên tử khối trung bình 79,92 Cho MK=39 a) Tính phần trăm số nguyên tử đồng vị b) Tìm thành phần phần trăm khối lượng 81Br KBr Câu 4: Nguyên tử R có tổng số hạt 48 Trong số hạt mang điện gấp lần số hạt không mang điện a/ Xác định số electron, số proton, số nơtron, điện tích hạt nhân, số khối viết kí hiệu nguyên tử R b/ Viết cấu hình electron nguyên tử R R nguyên tố s, p, d hay f? c/ R kim loại hay phi kim? - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng Thực nhiệm vụ học tập ngơn ngữ, HS làm việc nhóm 10 phút hợp tác Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị kiểm tra tiết ==============HẾT=============== Chấm kết Sản phẩm số nhóm nhóm sau để thay GV chốt điểm kiến thức miệng ... 36 D 38 X X X X Câu 5: Số electron tối đa lớp thứ A 9e B 18 e C 32e D 8e Câu 6: Lớp electron liên kết với hạt nhân nguyên tử chặt chẽ A lớp B lớp C lớp D lớp sát 16 17 A 56 26 56 27 G; F B 14 15 ... nguyên tử sau: + X có Z = 10 + Y có phân lớp 2p3 63 65 Câu 2: Đồng có hai đồng vị Cu (chiếm 73%) Cu (chiếm 27%) Nguyên tử khối trung bình Cu là: A 63 ,45 B 63 ,54 C 64 , 46 D 64 , 64 Câu 3: Trong tự nhiên... luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút D 22 11 H; I 8C 9C 19 9F Câu 9: Nguyên tử có tổng số hạt p, n, e A 20 B C 28 D 19 Câu 10 : Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 6 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1, TC 6 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1