TC 4 cấu tạo vỏ nguyên tử

3 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 25/ 09 /2018 TIẾT PPCT 12: TỰ CHỌN - LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Nêu phân bố electron phân lớp, lớp cấu hình electron nguyên tử 20 nguyên tố bảng tuần hoàn Kỹ năng: - Viết cấu hình electron nguyên tử số nguyên tố hoá học * Trọng tâm: - Sự phân bố electron phân lớp, lớp cấu hình electron nguyên tử Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức vỏ nguyên tử (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Ôn lại Chuyển giao nhiệm vụ học tập kiến thức GV nêu yêu cầu sau: - Nêu khái niệm lớp electron Có lớp electron? Nêu tên lớp e Sản phẩm Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng học - Nêu khái niệm phân lớp electron Có phân lớp electron? Nêu tên phân lớp e - Nêu số e tối đa phân lớp, lớp trước - Nêu bước viết cấu hình electron nguyên tử - Rèn Thực nhiệm vụ học tập lực sử dụng HS làm việc cá nhân phút ngôn ngữ Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập (15 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Trong lớp electron, e có mức lượng A B gần C chênh lệch nhiều D chênh lệch không nhiều Câu Theo thuyết đại, chuyển động electron nguyên tử nào? A Theo quỹ đạo xác định B Theo quỹ đạo hình bầu dục C Theo quỹ đạo hình tròn D Không theo quỹ đạo xác định Câu Lớp electron thứ hai (n = 2) có tên gọi A K B L C M D N Câu Trong nguyên tử số electron tối đa lớp thứ A 16 B 18 C 32 D 50 Câu Trong lớp electron thứ tự mức lượng phân lớp e xếp theo thứ tự tăng dần A s, d, p, f B s, p, d, f C p, s, d, f D s, p, f, d Câu Trong nguyên tử lớp e thứ có số phân lớp A B C D Câu Trong nguyên tử số electron tối đa phân lớp d A B C 10 D 14 Câu Vỏ nguyên tử gồm hạt A electron B proton C nơtron D proton nơtron Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp Sản phẩm 1B 2D 3B 4D 5B 6C 7C 8A Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Luyên tập (tt) ( 22 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Nguyên tử sau có electron lớp cùng? A 16X B 18Y C 8M D 20T Câu Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử 14 Số lớp electron nguyên tử A B C D Câu Nguyên tử X lớp thứ (lớp ngồi cùng) có chứa electron X có điện tích hạt nhân A 14+ B 15+ C 10+ D 18+ Câu Số hiệu nguyên tử flo Trong nguyên tử flo số electron phân mức lượng cao - Rèn kĩ giải A B C D 11 tập Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron tron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X Y nguyên tố hóa học sau đây? - Rèn A A Na Cl B Na P C Al Cl D Al P lực Câu Cho biết cấu hình e phân lớp có mức lượng cao nguyên tử sau lần sử dụng ngôn ngữ, hợp tác lượt 3p1 ; 3d5 ; 4p3 ; 3p6 Viết cấu hình e đầy đủ nguyên tử Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Tiếp tục nghiên cứu nội dung lại “Cấu hình electron nguyên tử” ==============HẾT=============== 1B 2C 3B 4B 5C - 1s22s22p63s23p1 - 1s22s22p63s23p63d54s2 Hoặc 1s22s22p63s23p63d54s1 - 1s22s22p63s23p63d104s24p3 - 1s22s22p63s23p6 Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng ... PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Nguyên tử sau có electron lớp ngồi cùng? A 16X B 18Y C 8M D 20T Câu Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử 14 Số lớp electron nguyên tử A B C D Câu Nguyên tử X lớp thứ (lớp ngồi... 14+ B 15+ C 10+ D 18+ Câu Số hiệu nguyên tử flo Trong nguyên tử flo số electron phân mức lượng cao - Rèn kĩ giải A B C D 11 tập Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron tron phân lớp p Nguyên. .. Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Tiếp tục nghiên cứu nội dung lại Cấu hình electron nguyên tử ==============HẾT=============== 1B 2C 3B 4B 5C - 1s22s22p63s23p1 - 1s22s22p63s23p63d54s2 Hoặc 1s22s22p63s23p63d54s1
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 4 cấu tạo vỏ nguyên tử, TC 4 cấu tạo vỏ nguyên tử