TC 2 thành phần nguyên tử , hạt nhân

3 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 10/09/2018 TIẾT PPCT 03: TỰ CHỌN - LUYỆN TẬP THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ, HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: - Nêu thành phần cấu tạo nguyên tử - Nêu đặc điểm hạt nhân - Viết kí hiệu nguyên tử Kĩ năng: Rèn cho HS kỹ giải dạng bài: - Tính khối lượng nguyên tử theo kg u - Tính loại hạt p, n, e Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Ôn tập thành phần nguyên tử (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Ôn lại Chuyển giao nhiệm vụ học tập Sản phẩm Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ kiến thức học 1, - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng GV nêu yêu cầu sau: - Nguyên tử có phần? Các phần cấu tạo từ loại hạt gì? Nêu đặc điểm loại hạt (về kích thước, khối lượng điện tích) Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân nhóm phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời HS trả lời câu Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Báo cáo HS tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập ( 10 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Trong nguyên tử, hạt mang điện A electron B electron nơtron C proton nơtron D proton electron Câu Hạt mang điện hạt nhân nguyên tử A electron B proton C nơtron D nơtron electron Câu Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng khơng đáng kể so với hạt lại A proton B nơtron C electron D nơtron electron Câu Hạt nhân nguyên tử thường chứa hạt A electron, proton nơtron B electron proton C proton nơtron D proton electron Câu Nguyên tử thường chứa hạt A electron, proton nơtron B electron proton C proton nơtron D proton electron Câu Phát biểu sau sai? A Số proton hạt nhân số đơn vị điện tích dương hạt nhân B Trong nguyên tử số hạt proton số hạt electron C Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử hạt nhân nguyên tử D Nguyên tử cấu tạo nên hạt proton, electron, nơtron Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm 1D 2B 3C 4C 5A 6C Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 3: Luyên tập (tt) ( 10 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) 40 Tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 12 hạt Ngun tố X có điện tích hạt nhân A 13 B 13+ C +13 D 14+ -26 Câu Nguyên tử X có khối lượng tương đối 3,34.10 kg Ngun tử Y có điện tích lớp vỏ -1,602.10-18 Culơng có nhiều ngun tử X hạt khơng mang điện Biết X, Y có số proton Số hạt nơtron nguyên tử Y A 12 B 10 C 11 D 13 Câu Một nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 80 số khối 2,2 lần số hạt mang điện hạt nhân Viết kí hiệu nguyên tử Câu Ở 200C, thể tích mol nguyên tử Fe 5,32 g/cm3 Tính bán kính nguyên tử Fe nhiệt độ Bài báo cáo nhóm sau GV chốt kiến thức Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (2 phút) - Bài tập nhà: Ở 200C, thể tích mol nguyên tử Fe 5,32 g/cm3 Tính bán kính nguyên tử Fe nhiệt độ - Nghiên cứu thí nghiệm “Thành phần nguyên tử” ==============HẾT=============== Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng ... tổng số hạt proton, nơtron, electron 80 số khối 2, 2 lần số hạt mang điện hạt nhân Viết kí hiệu nguyên tử Câu Ở 20 0C, thể tích mol nguyên tử Fe 5, 32 g/cm3 Tính bán kính nguyên tử Fe nhiệt độ Bài... dương hạt nhân B Trong nguyên tử số hạt proton số hạt electron C Ngun tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử hạt nhân nguyên tử D Nguyên tử cấu tạo nên hạt proton, electron, nơtron Thực nhiệm... Nguyên tử Y có điện tích lớp vỏ -1 ,6 02. 1 0-1 8 Culơng có nhiều ngun tử X hạt khơng mang điện Biết X, Y có số proton Số hạt nơtron nguyên tử Y A 12 B 10 C 11 D 13 Câu Một nguyên tử X có tổng số hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 2 thành phần nguyên tử , hạt nhân, TC 2 thành phần nguyên tử , hạt nhân