43, 44 PU OXIHOAKHU hóa lớp 10

8 48 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 08/ 12/ 2018 Tiết PPCT 43, 44: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức Hiểu được: - Các khái niệm: Chất khử, chất oxi hố, q trình khử, q trình oxi hóa phản ứng oxi hoá - khử - Các bước lập phương trình phản ứng oxi hố - khử - Ý nghĩa phản ứng oxi hoá - khử thực tiễn Kĩ - Phân biệt chất oxi hóa chất khử, oxi hố khử phản ứng oxi hoá - khử cụ thể - Lập phương trình hố học phản ứng oxi hoá - khử theo phương pháp thăng electron - Nhận biết phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử dựa vào thay đổi số oxi hoá nguyên tố - Giải số tập liên quan đến phản ứng oxi hóa - khử Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường - Thích thú mơn học thơng qua mối liên hệ kiến thức học vấn đề thực tiễn Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học có bối cảnh thực tiễn II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III/ Chuẩn bị giáo viên: Chuẩn bị giáo viên: - Sách giáo khoa - Giáo án powerpoint, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập Chuẩn bị học sinh: - Học cũ - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng - Đọc trước nội dung học SGK Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Tìm kiếm kiến thức có liên quan đến nội dung học IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (10 phút) Mục tiêu - Tổ chức cho nhóm HS thảo luận thông qua PHT - GV yêu cầu đại diện hs nhóm chia sẻ nội dung thảo luận - GV tổng kết ý kiến chốt lại nội dung chính, dẫn dắt HS để đến khái niệm: chất khử, chất oxi hóa, q trình khử, q trình oxi hóa, phản ứng oxi hóakhử - GV hệ thống lại nội dung trên: + Khắc sâu thêm kiến thông qua tập sau: + Yêu cầu HS áp dụng kiến thức vào PHT nhóm Phương thức tổ chức HĐ nhóm: Sử dụng kỹ thuật hoạt động nhóm - Thảo luận PHT 10 phút - Hs trình bày nội dung nhóm mình, hs nhóm khác bổ sung ý kiến - HS kết luận lại kiến thức trọng tâm ghi lại nội dung PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Hồn thành phương trình phản ứng sau: Mg + O2→ Xác định số oxi hóa ngun tố phương trình phản ứng? Viết trình thể thay đổi số oxi hóa? - Rèn lực hợp tác lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Vì hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên khơng chốt kiến thức Muốn hồn thành đầy đủ nhiệm vụ giao HS phải nghiên cứu học PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hồn thành phương trình phản ứng sau: H2 + Cl2→ Xác định số oxi hóa nguyên tố phương trình phản ứng? Viết q trình thể thay đổi số oxi hóa? - HS vận dụng khái niệm vào vd tương ứng với PHT nhóm - Các nhóm phân công nhiệm vụ cho thành viên: tiến hành làm tập, viết PTHH, … vào bảng phụ, viết ý kiến vào giấy kẹp chung với bảng phụ HĐ chung lớp: - GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ sung - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức + Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: HS xác định số OXH sai, GV hướng dẫn chi tiết giúp HS giữ Sản phẩm + PHT số 1: Đánh giá + Qua quan sát: Trong 2Mg + O2→ 2MgO hoạt Số OXH ngun tố: trình động nhóm 0 +2 −2 Mg + O2 → Mg O làm BT, GV quan sát tất Các PT thể thay nhóm, kịp đổi số OXH: thời phát +2 khó Mg → Mg + 2e khăn, vướng −2 O + 2e → O mắc HS có giải + PHT số 2: pháp hỗ trợ H2+ Cl2→ 2HCl hợp lí Số OXH nguyên tố: + Qua báo 0 +1 −1 H + Cl2 → H Cl cáo nhóm Các PT thể thay góp ý, bổ sung đổi số OXH: nhóm +1 −1 H → H + 2e; Cl + 1e → Cl khác, GV biết HS - HS phát triển kỹ có làm việc nhóm, quan kiến sát, nêu thay đổi số thức nào, OXH nguyên tố kiến phản ứng thức cần - Mâu thuẫn nhận thức phải điều HS khơng giải thích chỉnh, bổ lại có thay đổi số sung OXH số nguyên tố hoạt động tiếp Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 bình tĩnh xác định GV: Nguyễn Văn Thắng phản ứng theo B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Nêu - HĐ nhóm: GV yêu cầu nhóm thảo luận đề hoàn thành phiếu học tập khái niệm: dựa tập phiếu học tập 1,2 Chất khử, chất Phiếu học tập số oxi hoá, (Phiếu dùng để ghi nội dung học thay cho vở) trình khử, Kết luận: trình oxi hóa + Chất khử ( chất bị oxh) phản ứng + Chất oxh ( Chất bị khử) oxi hố - khử + Q trình oxh ( oxh ) + Quá trình khử (sự khử ) - Xác định Cho ví dụ xác định chất khử, chất oxi hóa, trình oxi số oxi hóa, q trình khử? hóa nguyên tố phương trình phản ứng - Viết trình thể Phản ứng oxi hoá- khử ĐN: Phản ứng oxh – khử phản ứng hóa học, có thay .giữa chất phản ứng, hay pư oxh – khử đổi số oxi hóa phản ứng hóa học có - Rèn lực Vd:(cho vd phản ứng oxi hóa-khử) hợp tác lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội kiến, nhận dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức định * GV bổ sung : xác bã động vật phân hủy bị oxi hóa SO2 ; H2S gây thân nhiễm Nhờ q trình oxi hóa khử xảy tự nhiên : đốt cháy, lên men thối, làm giảm chất độc hại khơng khí Đốt Sản phẩm Đánh giá I.Phản ứng oxi hoá- khử: + Thơng Xét phản ứng có oxi tham qua quan gia: sát mức 0 +2 −2 VD: Mg + O2  Mg O độ hiệu (1) Số oxh Mg tăng từ lên tham gia +2, Mg nhường electron: vào hoạt +2 động Mg  Mg + 2e học sinh Oxi nhận electrron: + Thông −2 O + 2e  O qua HĐ Quá trình Mg nhường electron chung trình oxh Mg Ở phản ứng (1): Chất oxh oxi, lớp, GV chất khử Mg 2.Xét phản ứng khơng có oxi hướng dẫn HS tham gia thực 2x1e yêu 0 +1 −1 VD2: Na + Cl  Na Cl cầu điều (3) Phản ứng có thay đổi số chỉnh oxi hóa, cho nhận electron: +1 e Na  Na + e Cl +  0 −1 Cl +1 −1 VD3 : H + Cl  H Cl (4) Trong phản ứng (4) có thay Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng cháy C, nhiên liệu gây khí CO2 , Có gây ô nhiễm Biện pháp xử lí : dựa sở tính chất vật lí, hóa học cúa chúng đổi số oxi hóa chất, cặp electron góp chung lệch Clo Kết luận: sgk Hoạt động 2: Tìm hiểu cách lập phương trình hố học phản ứng oxi hoá khử (cân theo phương pháp thăng electron) (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá + HĐ nhóm: GV tổ chức hoạt động nhóm để hồn * Phương pháp thăng electron, dựa nguyên - Nêu + thành nhiệm vụ phiếu học tập số (Phiếu tắc: Tổng số electron chất khử nhường tổng số phương pháp Thơng qua electron chất oxihóa nhận thăng dùng để ghi nội dung học thay cho vở) quan sát * Phương pháp thăng electron, dựa nguyên Trải qua bốn bước :(sgk) electron mức độ tắc: …………… chất khử nhường tổng số Ứng dụng: hiệu - Nêu electron ……………… Vd 1: P + O2 → P2O5 tham gia bước lập *Trải qua bốn bước : - Chất khử: P số oxh P tăng từ đến +5 vào hoạt phương trình -Bước 1: - Chất oxihóa: O2 số oxh O2 giảm từ đến -2 động hóa học theo …………………………………………… - Q trình oxihóa: P0 → P+5 + 5e học sinh phương pháp …………………………………………… - Quá trình khử: O02+ 4e → 2O-2 X4 thăng -Bước 2: P0 → P+5 + 5e + -2 …………………………………………… → O + 4e 2O X electron Thông qua …………………………………………… → P2O5 PT là: P + 5O HĐ chung - Rèn -Bước 3: Vd 2: Mg + AlCl3 MgCl2 + Al lớp, lực sử dụng …………………………………………… +3 +2 GV hướng ngôn ngữ hóa …………………………………………… Mg + Al Cl3 → Mg Cl2 + Al dẫn HS +3 -Bước 4: học Mg chất khử ; Al (trong AlCl3) chất oxi hoá thực …………………………………………… +2 …………………………………………… yêu x3 Mg → Mg + 2e cầu GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 5: +3 x Al + 3e → Al điều chỉnh Nhóm 1,5: Lập phương trình hóa học phản ứng +3 +2 Mg + Al → Mg + Al oxihóa-khử cho: P + O2 → P2O5 Nhóm 2,6: Lập phương trình hóa học phản ứng Phương trình : 3Mg + 2AlCl3 3MgCl2 + 2Al Vd : KClO3  KCl + O2 oxihóa-khử cho: Mg + AlCl3 MgCl2 + Al Nhóm 3,7: Lập phương trình hóa học phản ứng oxihóa-khử cho: KClO3  KCl + O2 Nhóm 4,8: Lập phương trình hóa học phản ứng +5 _1 K Cl O3 → K Cl + O +5 −2 Cl (trong KClO3) chất oxh; O (trong KClO3) chất khử Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng +5 _1 x2 oxihóa-khử cho: FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 Cl + 6e → Cl - HS thực cơng việc nhóm: + Nhóm trưởng tổ chức phân cơng cơng việc nhóm cho thành viên + Các thành viên hồn thành phần cơng việc phân cơng + Nhóm tổ chức thảo luận, tập hợp, thảo luận nội dung mà thành viên tìm hiểu + Khó khăn trao đổi với GV + Chuẩn bị nội dung báo cáo O → O + 4e −2 +5 −2 _1 x3 Cl + O → Cl + O Phương trình : 2KClO3  2KCl + 3O2 Vd : FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 +2 −1 +3 −2 +4 −2 Fe S + O → Fe O3 + S O +2 −1 Fe, S (trong FeS2) chất khử ; O chất oxi hoá HĐ chung lớp: Các nhóm 1,2,3,4 báo cáo kết nhóm 5,6,7,8 phản biện GV chốt lại kiến thức + Nếu HS không giải được, GV gợi ý cho HS +2 +3 −1 +4 Fe → Fe+ 1e S → S + 10e +2 −1 +3 +4 x4 Fe S → Fe+ S + 11e −2 O + 4e → O +2 −1 +3 x 11 +4 −2 Fe S + 11O → Fe + S + 22 O Phương trình : 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2 C Hoạt động luyện tập (35 phút) Mục tiêu - Củng cố, khắc sâu kiến thức học chất oxi hóa, chất khử, q trình oxi hóa, trình khử - Tiếp tục phát triển lực: tính tốn, sáng tạo, giải Phương thức tổ chức + Vòng 1: GV chia lớp thành nhóm lớn để tham gia thi đua với trả lời nhanh xác câu hỏi (khoảng câu hỏi) mà GV chuẩn bị (chưa cho HS chuẩn bị trước) Ghi điểm cho nhóm vòng Câu 1: Cho phản ứng: Ca + Cl2 → CaCl2 Kết luận sau đúng? A Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e B Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e C Mỗi phân tử Cl2 nhường 2e D Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e Câu 2: Phản ứng sau phản ứng oxi hóa – khử? A NH3 + HCl → NH4Cl B H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O C 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O Sản phẩm Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập 1D, 2C, 3D, 4C, 5B Đánh giá + GV quan sát đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải khó khăn q trình hoạt động + GV thu hồi số trình bày HS phiếu học tập để đánh giá nhận Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ vấn đề thực tiễn thông qua kiến thức môn học, vận dụng kiến thức hóa học vào sống Nội dung HĐ: hồn thành câu hỏi/bài tập phiếu học tập Giáo án Hóa 10 D H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl Câu 3: Trong phản ứng: CaCO3 → CaO + CO2, nguyên tố cacbon A bị oxi hóa B bị khử C vừa bị oxi hóa, vừa bị khử D khơng bị oxi hóa, khơng bị khử Câu 4: Trong phản ứng: NO2 + H2O → HNO3 + NO, nguyên tố nitơ A bị oxi hóa B bị khử C vừa bị oxi hóa, vừa bị khử D khơng bị oxi hóa, khơng bị khử Câu 5: Chất sau phản ứng đóng vai trò chất oxi hóa? A S B F2 C Cl2 D N2 + Vòng 2: Trên sở nhóm, GV lại yêu cầu nhóm lại tiếp tục hoạt động cặp đơi để giải yêu cầu đưa phiếu học tập số GV quan sát giúp HS tháo gỡ khó khăn mắc phải - HĐ chung lớp: GV mời HS (mỗi nhóm HS) lên bảng trình bày kết quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày kết luận chung Ghi điểm cho nhóm - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng yêu cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Chất sau phản ứng đóng vai trò chất khử? A cacbon B kali C hidro D hidro sunfua Câu 2: Trong phản ứng sau đây, HCl đóng vai trò chất oxi hóa? A Fe + KNO3 + 4HCl → FeCl3 + KCl + NO + 2H2O B MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O C Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 D NaOH + HCl → NaCl + H2O Câu 3: Cho phản ứng hóa học sau: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Khi cân phương trình phản ứng với hệ số chất số nguyên tối giản, hệ số O2 A B C D 11 GV: Nguyễn Văn Thắng xét chung + GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Câu 4: Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hóa hết 0,6 mol FeSO4 mơi trường H2SO4lỗng dư A 14,7 gam B 9,8 gam C 58,8 gam D 29,4 gam Câu 5: Số oxi hóa oxi hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự A -2, -1, -2, -0,5 B -2, -1, +2, -0,5 C -2, +1, +2, +0,5 D -2, +1, -2, +0,5 Câu 6: Cho hợp chất: NH+4, NO2, N2O, NO-3, N2 Thứ tự giảm dần số oxi hóa N A N2 > NO-3 > NO2 > N2O > NH+4 B NO-3 > N2O > NO2 > N2 > NH+4 C NO-3 > NO2 > N2O > N2 > NH+4 D NO-3 > NO2 > NH+4 > N2 > N2O 3+ Câu 7: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al thành Al A 0,5 B 1,5 C 3,0 D 4,5 Câu 8: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu mol Cu2+ A nhận mol electron B nhường mol electron C nhận mol electron D nhường mol electron Câu 9: Trong phản ứng: KClO3 + 6HBr → KCl + 3Br2 + 3H2O HBr A vừa chất oxi hố, vừa mơi trường B chất khử C vừa chất khử, vừa môi trường D chất oxi hoá Câu 10: Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hố là: A B C D Câu 11: Cân phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng electron? a H2S + O2 → SO2 + H2O b FeO + H2SO4đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O c Cl2 + KOH đặc,nóng → KCl + KClO3 + H2O d FeS2 + H2SO4 đặc,nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O D Hoạt động vận dụng mở rộng (10 phút) Mục tiêu - Giúp HS vận dụng kĩ năng, vận dụng kiến thức học để giải tình Phương thức tổ chức Sản phẩm - GV thiết kế hoạt động giao việc cho HS nhà hoàn thành Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu Bài báo cáo hoạch) HS - GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu tượng thực tế Tích cực luyện tập để hoàn (nộp thu hoạch) thành tập nâng cao - Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải câu hỏi/tình sau: * Sự đốt cháy nhiên liệu động cơ: nhiên liệu đốt cháy động cơ, q trình oxi hố, sinh lượng lượng chuyển hoá thành cơng có ích cho động hoạt động Bao gồm q trình đốt cháy nhiên liệu hố thạch xăng, dầu, khí đốt… Và q trình sinh khí thải gây nhiễm mơi trường như: oxit nitơ (N 2Ox), oxit cacbon (CO, CO2), khí SO2 A Cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng gì? Đánh giá - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học - Căn vào nội dung báo cáo, đánh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ thực tế -Giáo dục cho HS ý thức tự học tự nghiên cứu Giáo án Hóa 10 B Giải thích tượng mưa axit tác hại mưa axit? Câu 2: Quá trình lên men : Phản ứng lên men : Dưới tác dụng chất xúc tác men vi sinh vật tiết chất đường bị phân tách thành sản phẩm kháC Các chất men khác gây trình lên men khác Quá trình lên men xảy qua nhiều giai đoạn Ví dụ : Một số phản ứng lên men glucoza fructozo + Lên men etylic tạo thành ancol etylic: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + Lên men butyric tạo thành axit butyric: C6H12O6 → CH3- CH2- CH2-COOH + 2H2 + 2CO2 + Lên men lactic tạo thành axit lactic: C6H12O6 → 2CH3 -CHOH - COOH + Lên men limônic tạo thành axit limônic:(citric) C6H12O6 +3O → HOOC- CH2-C(COOH)(OH)-CH2-COOH + 2H2O + Ancol etylic lên men giấm thành axit axetic: phương pháp cổ điển điều chế axit axetic, tức oxi hóa rượu etylic oxi khơng khí, có mặt men giấm thành axit axetic: CH3 – CH2 – OH + O2  CH3 – COOH + H2O A Cho biết vai trò chất phản ứng trên? B Tính lượng glucozo cần dùng để sản xuất lít giấm ăn có nồng độ 10% Biết hiệu suất trình 50% -GV cho HS nhà làm thêm câu hỏi - Hướng dẫn mới: Tùy vào chủ đề/bài học mà GV xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung hoạt động ==============HẾT=============== GV: Nguyễn Văn Thắng giá hiệu thực cơng việc HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ) Đồng thời động viên kết làm việc HS ... tự A -2 , -1 , -2 , -0 ,5 B -2 , -1 , +2, -0 ,5 C -2 , +1, +2, +0,5 D -2 , +1, -2 , +0,5 Câu 6: Cho hợp chất: NH+4, NO2, N2O, NO-3, N2 Thứ tự giảm dần số oxi hóa N A N2 > NO-3 > NO2 > N2O > NH+4 B NO-3 >... CH 3- CH 2- CH2-COOH + 2H2 + 2CO2 + Lên men lactic tạo thành axit lactic: C6H12O6 → 2CH3 -CHOH - COOH + Lên men limônic tạo thành axit limônic:(citric) C6H12O6 +3O → HOOC- CH2-C(COOH)(OH)-CH2-COOH... - Nêu electron ……………… Vd 1: P + O2 → P2O5 tham gia bước lập *Trải qua bốn bước : - Chất khử: P số oxh P tăng từ đến +5 vào hoạt phương trình -Bước 1: - Chất oxihóa: O2 số oxh O2 giảm từ đến -2
- Xem thêm -

Xem thêm: 43, 44 PU OXIHOAKHU hóa lớp 10, 43, 44 PU OXIHOAKHU hóa lớp 10