41 luyện tập liên kết hóa học (tt)

2 21 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 01/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 41: LUYỆN TẬP LIÊN KẾT HÓA HỌC (tt) I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức kiểu liên kết hoá học Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: Viết CTCT, hình thành liên kết ion, xác định hóa trị số oxi hóa Trọng tâm: Phân biệt loại liên kết hình thành liên kết đó, xác định hóa trị số oxi hóa Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Ôn lại So sánh liên kết ion với liên kết cộng hố trị có cực liên kết CHT kiến thức GV nêu yêu cầu sau: So sánh loại liên kết hố học khơng cực học định nghĩa, chất, độ bền; So sánh So sánh Liên kết cộng hóa Liên kết cộng Liên kết ion trước loại tinh thể; Quan hệ hiệu độ âm trị khơng cực hố trị có cực Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 điện liên kết hoá học - Các quy tắc xác định số oxi hóa Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức GV: Nguyễn Văn Thắng Giống mục đích Khác chất Thường tạo nên Nhận xét Các nguyên tử kết hợp với để tạo cho nguyên tử lớp electron bền vững giống cấu trúc khí (2e 8e) điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Dùng chung e Cặp e không bị lệch Dùng chung e Cho nhận Cặp e bị lệch e phía ngun tử có độ âm điện lớn Giữa nguyên Giữa phi kim Giữa kim loại tử mạnh yếu khác phi kim nguyên tố phi kim Liên kết cộng hóa trị có cực dạng trung gian liên kết cộng hóa trị khơng cực liên kết ion Hoạt động 2: Giải tập tự luận (29 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm tập - Vận dụng kiến thức ôn tập vào SGK: Bài 3/76; Bài 4/76; Bài 5/76; Bài 7/76 Bài 9/76 Thực nhiệm vụ học tập tình cụ thể HS làm việc nhóm 10 phút - Rèn kĩ giải Ghi kết vào bảng nhóm tập hóa học Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp - Rèn lực sử dụng GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện ngơn ngữ, hợp tác GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Dặn dò (1 phút) - Nghiên cứu trước “Phản ứng oxi hóa – khử” ==============HẾT=============== Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng ... kim Liên kết cộng hóa trị có cực dạng trung gian liên kết cộng hóa trị khơng cực liên kết ion Hoạt động 2: Giải tập tự luận (29 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: ...Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 điện liên kết hoá học - Các quy tắc xác định số oxi hóa Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo... làm tập - Vận dụng kiến thức ôn tập vào SGK: Bài 3/76; Bài 4/76; Bài 5/76; Bài 7/76 Bài 9/76 Thực nhiệm vụ học tập tình cụ thể HS làm việc nhóm 10 phút - Rèn kĩ giải Ghi kết vào bảng nhóm tập hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: 41 luyện tập liên kết hóa học (tt), 41 luyện tập liên kết hóa học (tt)