39 luyện tập hóa trị và số oxi hóa

3 62 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 23/ 11/ 2018 TIẾT PPCT 39 - LUYỆN TẬP HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức hóa trị số oxi hóa Kỹ năng: Rèn luyện kĩ xác định hoá trị số oxi hóa nguyên tố * Trọng tâm: hóa trị số oxi hóa Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (8 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV nêu yêu cầu: - Ôn lại kiến thức học - Nêu cách xác định cộng hóa trị điện hóa trị - Nêu quy tắc xác định số oxi hóa nguyên tố trước Thực nhiệm vụ học tập - Rèn lực sử HS làm việc cá nhân phút Sản phẩm Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ dụng ngôn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập ( 15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức Câu Trong phân tử NaCl, điện hóa trị Na Cl ôn tập vào A 1+ 1- B 1+ 1+ C 1- 1- tình Câu 2: Trong phân tử H2O O2, cộng hóa trị O cụ thể A B C - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Câu 3: Cho phân tử CaCl2, hóa trị canxi phân tử A điện hóa trị 2+ B điện hóa trị 2- C điện hóa trị +2 Câu 4: Trong phân tử HNO3, cộng hóa trị nguyên tố H, N, O A 1+; 2-; 4+ B 1, 4, C 1+; 4+, 2- Câu 5: Trường hợp ngun tố O khơng có số oxi hóa -2? A H2O B OF2 C CO2 Câu 6: Số oxi hóa nguyên tố ion K+, Mg2+, Cl-, S2- A -1; -2; +1; +2 B 1-; 2-; 1+; 2- C +1; +2; -1; -2 Câu 7: Trong hợp chất H3PO4, số oxi hóa P A +3 B +2 C +5 Câu 8: Số oxi hoá mangan (Mn) hợp chất KMnO4 A.+1 B.-1 C.-5 miệng, 15 phút Sản phẩm D 1- 1+ Theo kết báo cáo HS sau GV chốt kiến thức D D cộng hóa trị D +1; -2; +4 D NO2 Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút D 1+; 2+; 1-; 2- D +4 D.+7 Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đơi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Giải tập (tt) (21 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức Sản phẩm Sản Đánh giá Chấm kết phẩm nhóm Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng ơn tập vào Câu 1: Số oxi hóa S phân tử H2SO3, S, SO3, H2S A +6; +8; +6; -2 B +4; 0; +6; -2 C +4; -8; +6; -2 D +4; 0; +4; -2 tình Câu 2: Trong chất sau hợp, trường hợp Cr có số oxi hóa lớn nhất? cụ thể A Cr2(SO4)3 B CrCl2 C.CrO D K2Cr2O7 2+ - Rèn kĩ Câu 3: Số oxi hóa Zn, Ba, N, C Zn, Ba , (NH4)2SO4, HCO3 A 0, +2, -3, +4 B 0, -2, -3, +4 C -2, +4, 0, +3 D +2, +3, 0, +4 giải tập Câu 4: Trong hợp chất H2O, Na2O, F2O, Cl2O Số hợp chất chứa oxi có số oxi hóa +2 là: hóa học A B C D - Rèn Câu 5: Cộng hóa trị Clo hợp chất sau lớn nhất? lực sử dụng A HClO B Cl2O7 C HClO3 D AlCl3 ngơn ngữ, Câu 6: Trong ion PO43-, số oxi hóa P A +3 B +2 C +5 D +4 hợp tác Câu 7: Cho hợp chất: NH4+, NO2, N2O, NO3, N2 Thứ tự giảm dần số oxi hóa N A N2 > NO3 > NO2 > N2O > NH4+ B NO3 > N2O > NO2 > N2 > NH4+ C NO3 > NO2 > N2O > N2 > NH4+ D NO3 > NO2 > NH4+ > N2 > N2O Câu 8: Cho số hợp chất nguyên tố nitơ: Na3N, NO, N2O, NO2, HNO3, NaNO2, KNO3, NH3 N2H4 Số hợp chất nitơ có số oxi hóa dương A B C D Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Về nhà làm tập 1, 3, 4, 5, trang 76 - SGK ==============HẾT=============== sau GV số nhóm chốt kiến để thay thức điểm miệng ... cộng hóa trị O cụ thể A B C - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Câu 3: Cho phân tử CaCl2, hóa trị canxi phân tử A điện hóa trị 2+ B điện hóa trị 2- C điện hóa trị +2... cộng hóa trị nguyên tố H, N, O A 1+; 2-; 4+ B 1, 4, C 1+; 4+, 2- Câu 5: Trường hợp ngun tố O khơng có số oxi hóa -2 ? A H2O B OF2 C CO2 Câu 6: Số oxi hóa nguyên tố ion K+, Mg2+, Cl-, S 2- A -1 ; -2 ;... +1; +2 B 1-; 2-; 1+; 2- C +1; +2; -1 ; -2 Câu 7: Trong hợp chất H3PO4, số oxi hóa P A +3 B +2 C +5 Câu 8: Số oxi hoá mangan (Mn) hợp chất KMnO4 A.+1 B .-1 C .-5 miệng, 15 phút Sản phẩm D 1- 1+ Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: 39 luyện tập hóa trị và số oxi hóa, 39 luyện tập hóa trị và số oxi hóa