33 liên kết ion hóa lớp 10

6 73 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 17/ 11/ 2018 Tiết PPCT 33: LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức Nêu được: + Sự tạo thành ion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử + Định nghĩa liên kết ion + Tính chất chung hợp chất ion Giải thích được: + Vì ngun tử lại liên kết với + Sự tạo thành liên kết ion số hợp chất, ví dụ : NaCl, CaCl2, Na2O + Tính chất hợp chất ion từ tạo thành liên kết ion Phân biệt liên kết ion với liên kết khác dựa vào chất cụ thể Kỹ + Viết cấu hình electron ion đơn nguyên tử cụ thể + Xác định ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử phân tử chất cụ thể Trọng tâm + Sự hình thành cation, anion + Ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử + Sự hình thành liên kết ion Thái độ + Các vật liệu làm chất có cấu tạo tinh thể ion chất rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi, nóng chảy tan nước có dẫn điện, sử dụng vật liệu phải cẩn thận + Tích cực, nghiêm túc, tự tin có lòng đam mê khoa học Định hướng lực hình thành phát triển + Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) + Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống + Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân + Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Khăn trải bàn Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Nhóm nhỏ - Trò chơi - Trình bày phút III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Làm slide trình chiếu, giáo án - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Học cũ, đặc biệt viết cấu hình electron nguyên tử - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm kết nối Mục tiêu Phương thức tổ chức - Huy động Chuyển giao nhiệm vụ học tập kiến thức - GV yêu cầu HS theo dõi thí nghiệm đốt cháy Na bình đựng khí Clo trả học lời yêu cầu phiếu học tập số HS Link: https://www.youtube.com/watch?v=4NmNTTafPOQ cấu hình ( GV trình chiếu Phiếu học tập trước cho HS xem thí nghiệm ) electron Phiếu học tập số nguyên tử - Nêu cách tiến hành thí nghiệm học để - Nêu tượng xảy giải thích - Viết phương trình hóa học phản ứng xảy hình thành - Giải thích hình thành sản phẩm : phân tử, tạo + Tại Na phải liên kết với Clo? Cho biết 11Na, 17Cl nhu cầu tiếp + Na liên kết với Clo cách thức nào? tục tìm hiểu kiến thức Thực nhiệm vụ - Rèn kỹ Sử dụng kĩ thuật hỏi đáp tích cực để hồn thành nội dung phiếu học tập số quan sát 3.Báo cáo thảo luận - Phát triển lực hợp HĐ cá nhân: Lớp quan sát video thí nghiệm trả lời nội dung phiếu học tập số tác sử HĐ chung lớp: dụng ngôn - GV mời số HS báo cáo kết theo nội dung, lớp góp ý, bổ sung Sản phẩm - Cách tiến hành: ( theo sản phẩm học sinh) - Hiện tượng: - Phương trình hóa học: → 2Na + Cl2 2NaCl - Giải thích: + HS dựa vào SGK nêu được: Các nguyên tử liên kết với để đạt đến cấu hình bền vững khí gần Nhưng HS khơng giải thích cách thức liên kết Na với Cl - Mâu thuẫn nhận thức HS khơng giải thíchđược Na liên kết với Clo khơng giải thích Đánh giá + Trong q trình hoạt động nhóm, GV quan sát tất nhóm, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lí + Qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS có kiến thức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung hoạt động Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ ngữ hóa học Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Vì hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên GV không chốt kiến thức Muốn hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ giao HS phải nghiên cứu học - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức + Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: HS khơng giải thích hình thành phân tử NaCl hình thành phân tử NaCl B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu hình thành ion, cation, anion Ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Viết Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV chia lớp thành nhóm + Ion: + trình hình GV trình chiếu hình thành ion Na Cl GV yêu cầu Khi nguyên tử nhường hay nhận electron, thành ion HS Thảo luận nhóm để hồn thành phiếu học tập số trở thành phần tử mang điện tích, gọi ion - Rèn + Cation: lực hợp Khái niệm: ( theo SGK) Phiếu học tập số → tác Viết cấu hình e nguyên tử Na, Cl Ví dụ: Na Na+ + 1e ( cation natri) lực Để đạt đến cấu hình bền vững khí gần nhất, nguyên tử → sử dụng có xu hướng gì? Viết q trình xảy Ca Ca2+ +2e ( cation canxi) ngơn ngữ Rút kết luận hình thành ion, cation, anion → hóa học TQ: M Mn+ + ne (n = 1, 2, 3) Ion đơn nguyên tử, ion đa ngun tử gì? Nêu ví dụ + Anion: Khái niệm: ( theo SGK) Thực nhiệm vụ → HĐ nhóm: Các nhóm thảo luận hồn thành nội dung phiếu học tập Ví dụ: Cl + 1e Cl- ( anion clorua) số → - GV theo dõi hoạt động nhóm, kịp thời hướng dẫn HS O + 2e O2- ( anion oxit) → gặp khó khăn: xác định số electron nhường hay nhận, cách gọi tên TQ: M + me Mm- (m = 1, 2, 3) ion + Ion đơn nguyên tử, Ion đa nguyên tử: 3.Báo cáo thảo luận GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm báo cáo nội dung), Theo sản phẩm HS GV nhấn mạnh điện tích ion đa ngun nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức tử Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thành liên kết ion Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Viết hình thành ion - Giải thích hình thành liên kết ion - Rèn lực thực hợp tác lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV yêu cầu HS giải thích hình thành phân tử NaCl ( PHT số 1) dựa vào hình thành ion Thực nhiệm vụ nhóm thảo luận để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phiếu học tập số 1, tập trung vào việc giải thích Na liên kết với Clo hình thành liên kết phân tử NaCl 3.Báo cáo thảo luận Các nhóm báo cáo kết phản biện cho GV chốt lại kiến thức - Nếu HS khơng giải được, GV gợi ý cho HS dựa vào cấu tạo Cation Na+ Anion Cl- để giải Xét phản ứng Natri với Clo: → Na+ + 1e 11Na → Cl – 17Cl + 1e Na [2, 8, 1] + Cl [2, 8,7] → Na+ + [2, 8] Cl - [2, 8, 8] → Na+ + Cl – NaCl Biểu diễn phương trình hoá học: → Na + Cl2 2NaCl 2x1e Natri Clorua ⇒ + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Kết luận: ( theo SGK) Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất chung hợp chất ion Mục tiêu - Nêu tính chất hợp chất ion – Giải thích tính dẫn điện trạng thái nóng chảy dung dịch hợp chất ion - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân C/ HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu Phương thức tổ chức GV sử dụng kĩ thuật trình bày phút GV yêu cầu số HS trình bày ý kiến phút với nội dung sau: - Hợp chất ion có tính chất nào? + Độ bền liên kết? + khả nóng chảy, bay hơi? - Độ tan tính dẫn điện tinh thể ion? - Vì muối ăn ( NaCl) dạng tinh thể khơng dẫn điện hòa tan vào nước dẫn điện? HS nghiên cứu, suy nghĩ trình bày ý kiến HS lại nhận xét, phản biện, GV chốt kiến thức Phương thức tổ chức Kết - Hợp chất ion tồn dạng tinh thể, bền vững, khó bay hơi, khó nóng chảy, tan nhiều nước - Trạng thái nóng chảy dung dịch hợp chất ion dẫn điện tốt ( Do tạo thành ion) Sản phẩm Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu làm viêc trình bày ý kiến học sinh Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Củng cố, khắc sâu kiến + Vòng 1: GV chia lớp thành đội để tham gia thi đua với qua trò chơi Kết trả + GV quan sát thức học Ô CHỮ lời câu đánh giá hoạt động hình thành ion, cation, Từ khóa có chữ tương ứng với ô hàng ngang Mỗi đội có lượt chọn hỏi/bài tập cá nhân, hoạt động anion, liên kết ion hàng ngang, 2đ trả lờ hàng ngang mình, 1đ trả lời phiếu nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải - Tiếp tục phát triển hàng ngang đội bạn, 5đ nêu trả lời từ khóa Ghi điểm tổng học tập khó lực: tính tốn, sáng tạo, cho đội, đội nhiều điểm 1đ cộng khăn giải vấn đề thực TRỊ CHƠI Ơ CHỮ trình hoạt động tiễn thông qua kiến thức Hàng ngang 1: Ion dương gọi gì? ( CATION) mơn học, vận dụng kiến Hàng ngang 2: Khi nguyên tử nhường hay nhận electron nguyên tử trở thành hạt ( MANG + GV thu hồi ĐIỆN) thức hóa học vào Hàng ngang 3: Tên gọi ion Cl gì? ( ANION CLURUA) số trình bày sống HS phiếu học Hàng ngang 4: Ở điều kiện thường, NaCl tồn dạng gì? ( TINH THỂ) tậpthành để đánh giá Nội dung HĐ: hoàn thành Hàng ngang 5: Nguyên tử loại nguyên tố hóa học thường có xu hướng nhận electron để tạo nhận xét chung câu hỏi/bài tập Anion? ( PHI KIM) Hàng ngang 6: Dung dịch nóng chảy hợp chất ion có khả gì?( DẪN ĐIỆN) phiếu học tập + GV hướng dẫn Hàng ngang 7: Cấu hình electron anion giống với cấu hình electron nguyên tử nguyên tố nào? HS tổng hợp, điều ( KHÍ HIẾM) Hàng ngang 8: Sự kết hợp ion Na+ Cl- tạo thành tinh thể NaCl gọi gì? (LIÊN KẾT) chỉnh kiến thức để hồn thiện nội dung Từ khóa: Liên kết ion liên kết hai ion trái dấu lực hút gì? ( TĨNH ĐIỆN) học C A T I O N + Ghi điểm cho M A N G Đ I Ệ N nhóm hoạt động tốt A N I O N C L O R T I N H T H Ể P H I K I M D Ẫ N Đ I Ệ K H Í H I Ế M L I Ê N K Ế T + Vòng 2: Trên sở đội, GV lại yêu cầu đội lại tiếp tục hoạt động cặp đôi để giải yêu cầu đưa phiếu học tập số GV quan sát giúp HS tháo gỡ khó khăn mắc phải - HĐ chung lớp: GV mời HS nhóm (mỗi nhóm HS) lên bảng trình bày kết quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày kết luận chung Ghi điểm cho nhóm Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng yêu cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề ( Nếu thời gian khơng đảm bào u cầu HS nhà giải phiếu học tập số 3, tiết sau GV kiểm tra) PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Nguyên tử oxi có Z = Sau nhận thêm 2e,ion tạo thành có cấu hình electron A.1s22s22p2 B.1s22s22p43s2.C 1s22s22p6 D 1s2 Câu 2.Trong phân tử có chứa ion đa nguyên tử? A CaCl2 B NH4Cl C AlCl3 D HCl 32 16 Câu Số electron ion H+ S2- A 16 B 18 C 18 D 18 Câu Cặp nguyên tử sau liên kết với kiên kếtion? A 7N 9F B 3Li 9F C 3Li 13Al D 12Mg 18Ar Câu Bản chất liên kết ion A dùng chung cặp electron hóa trị B lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu C chuyển electron từ nguyên tử sang nguyên tử D nhường electron để tạo thành cấu hình bền vững 2 6 Câu 6: Y có cấu hình electron là: 1s 2s 2p 3s 3p Vị trí Y bảng tuần hồn A Chu kỳ 4, nhóm IA B Chu kỳ 3, nhóm VIIA C chu kỳ 3, nhóm VIA D Chu kỳ 3, nhóm VIIIA + Câu a/Ion X có cấu hình electron phân lớp ngồi 3p Viết cấu hình electron đầy đủ ngun tử X b/ Ion Y2- có cấu hình electron giống cấu hình electron X+ Viết cấu hình elecetron đầy đủ Y Câu Trình bày hình thành phân tử K2S (ZK = 19, ZS = 16) Câu Ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 73; đó, số hạt mang điện nhiều hạt khơng mang điện 17 Viết cấu hình electron ion M3+ ==============HẾT=============== ... KHÍ HIẾM) Hàng ngang 8: Sự kết hợp ion Na+ Cl- tạo thành tinh thể NaCl gọi gì? (LIÊN KẾT) chỉnh kiến thức để hồn thiện nội dung Từ khóa: Liên kết ion liên kết hai ion trái dấu lực hút gì? ( TĨNH... Câu Cặp nguyên tử sau liên kết với kiên kếtion? A 7N 9F B 3Li 9F C 3Li 13Al D 12Mg 18Ar Câu Bản chất liên kết ion A dùng chung cặp electron hóa trị B lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái... dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Viết hình thành ion - Giải thích hình thành liên kết ion - Rèn lực thực hợp tác lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý
- Xem thêm -

Xem thêm: 33 liên kết ion hóa lớp 10, 33 liên kết ion hóa lớp 10

Từ khóa liên quan