19, 20 BTH các nguyên tố hóa học

9 76 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 12/ 10/ 2018 Tiết PPCT 119, 20: BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức Nêu được: - Các nguyên tắc xây dựng BTH - Cấu tạo BTH - Mối quan hệ chặt chẽ cấu hình electron nguyên tử với vị trí nguyên tố BTH Kĩ - Xác định vị trí nguyên tố BTH (Ơ ngun tố, chu kì, nhóm) - Từ vị trí nguyên tố BTH xác định cấu tạo nguyên tử Trọng tâm - Ô nguyên tố - Chu kì ngun tố - Nhóm ngun tố - Mối liên hệ cấu hình electron vị trí ngun tố bảng tuần hoàn Thái độ - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực thực hành hóa học: từ cấu tạo nguyên tử xác định vị trí bảng tuần hồn ngược lại từ giải thích số tính chất hóa học giống số nguyên tố - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học có bối cảnh thực tiễn II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học gải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Nhóm nhỏ III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Làm slide trình chiếu, giáo án - Bảng tuần hồn nguyên tố hóa học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Học cũ - Bảng phụ để làm tập nhóm -Bảng tuần hồn ngun tố hóa học IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Huy HĐ nhóm: động - GV chia lớp thành nhóm kiến thức - HS hồn thành nội dung phiêu học tập số để ôn lại kiến thức cũ, vận dụng vào học học Phiếu học tập số HS Hoàn thành nội dung bảng sau chương cấu tạo Kí Điện Số lớp Số Số Nguyên nguyên hiệu tích electron electron electron tố(s,p,d,f) tử, cấu hạt lớp hóa trị hình nhân ngồi electron 23 để giải 11 Na vấn 24 12 Mg đề 27 13 Al 39 19 K 56 26 Sản phẩm Kí hiệu 23 11 Na Điện Số lớp Số Số Nguyên tích electron electron electron tố(s,p,d,f) hạt lớp hóa trị nhân ngồi 11+ 1 s 24 12 Mg 12+ 2 s 27 13 Al 13+ 3 p 39 19 K 19+ 1 s 26+ d 56 26 Fe Nguyên tố nằm hàng, cột sao? GV: Nguyễn Văn Thắng Fe Nguyên tố hàng: (Na, Mg, Al) (K, Fe) Vì có số lớp electron - Các nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên Ngun tố cột: Na K có số electron hóaa để hồn thành nhiệm vụ vào bảng phụ trị Đánh giá + Qua quan sát: Trong q trình hoạt động nhóm GV quan sát để phát xem thành viên có tích cực làm việc, HS yếu nắm cũ chưa để kịp thời khắc phục Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng HĐ chung lớp: - GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ sung GV tạo mâu thuẩn nhóm (Na, Mg, Al) (K, Fe ) hàng (Na, K) cột, Fe Mg có electron lớp ngồi khơng cột - HS xác định sai số electron hóa trị - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức + Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Nêu -GV trình chiếu sơ lược phát minh bảng tuần hoàn nguyên tắc - HĐ nhóm: GV trình chiếu video bảng tuần hồn Men-đê-lê-ép cho HS xếp hoàn thành phiếu học tập số 2: nguyên tố Phiếu học tập số BTH GV yêu cầu HS dựa vào BTH để nhận xét - Rèn năng lực hợp tác lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân 1/ Điện tích hạt nhân số nguyên tố hàng ngang(Na, Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar), cột dọc(Li,Na,K,Rb…) 2/ Số lớp electron nguyên tố hàng ngang, cột dọc 3/ Số electron hóa trị nguyên tố hàng ngang, cột dọc - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức Dựa vào nhận xét HS rút nguyên tắc xây dựng BTH Như giải thích vấn đề đặt phiếu học tập số GV giúp HS cách xác định số electron hóa trị, giải thích Sản phẩm Hàng ngang ĐTHN Tăng dần Số lớp Giống electron Số Khác electron hóa trị Cột dọc Tăng dần Khác Giống Kết luận: Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân Các nguyên tố có số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 Mg Fe khơng GV: Nguyễn Văn Thắng Các nguyên tố có số electron hóa trị nguyên tử xếp thành cột Lưu ý: Số electron hóa trị =Số electron lớp + electron phân lớp sát lớp chưa bão hòa Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo BTH nguyên tố hóa học – Ô nguyên tố (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Ơ GV phóng to sơ đồ ngun tố mẫu từ nhóm HS nắm nguyên tố thông tin ghi ô nguyên tố từ vận dụng Nắm xác định thành phần ghi ô nguyên tố khác thông HS: Các nhóm thực nội dung phiếu học tập số tin Phiếu học tập số ghi ô GV yêu cầu HS dựa vào BTH để nêu thông tin biết nguyên tố ô nguyên tố Mg, Cl, Fe Kết luận ô nguyên tố - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm thực với nguyên tố), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức Sản phẩm Các thông tin ghi ô nguyên tố Mg Cl Fe STT 12 17 26 KHHH Mg Cl Fe Tên NT Magie Clo Sắt SHNT 12 17 26 NTKTB 24 35,5 56 ĐÂĐ 1,31 3,16 1,83 2 Cấu [Ne]3s [Ne]3s 3p [Ar]3d64s2 hình electron Số +2 -1,+1, +2,+3 oxihoa +3,+5,+7 đặc trưng Kết luận: -Ô nguyên tố đơn vị nhỏ cấu tạo nên BTH -Mỗi nguyên tố chiếm ô -STT ô nguyên tố = SHNT Đánh giá + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo BTH ngun tố hóa học – chu kì (15 phút) cầu HS cho biết BTH Na, Mg, Al, K, Fe thuộc chu kì mấy, giải thích Dưới bảng có họ nguyên tố: lantan actini thuộc chu kì chu kì Tiết 20: BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGHUYÊN TỐ HÓA HỌC (Tiếp theo) Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo BTH nguyên tố hóa học – Nhóm ( 15phút) Mục tiêu Nhóm nguyên tố -Biết nhóm nguyên tố - BTH có cột gồm nhóm -Xác định nguyên tố xếp vào nhóm A, nhóm B Phương thức tổ chức GV yêu cầu HS sử dụng BTH kết hợp SGK thực nội dung phiếu học tập Phiếu học tập số Dựa vào BTH cho biết: BTH có cột, chia thành nhóm cách đánh số Xác định số electron hóa trị ba nhóm nguyên tố, nhận xét cấu hình electron nguyên tử nguyên tố nhóm + Nhóm nguyên tố: Li, Na, K + Nhóm nguyên tố: F, Cl, Br + Nhóm nguyên tố: Fe, Co, Ni Cho biết nguyên tố: Na, Mg, Al, Si, Cl, Fe thuộc nguyên tố s, p, d hay f - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức Kết Từ nội dung thực phiếu học tập số GV hướng dẫn HS đến kết luận + BTH có 18 cột chia thành nhóm A (IA đến VIIIA) nhóm B (IIIB đến VIIIB, IB IIB) + Nhóm nguyên tố tập hợp ngun tố mà ngun tử có cấu hình electron tương tự nhau, có tính chất hóa học gần giống xếp thành cột + Nguyên tử nguyên tố nhóm có số electron hóa trị số thứ tự nhóm ( trừ hai cột cuối nhóm VIIIB) Đánh giá + Thơng qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh +Nhóm IA, IIA gồm khối nguyên tố s Nhốm IIIA đến nhốm VIIIA gồm khối nguyên tố p Vậy: Nhóm A bao gồm ngun tố s,p STT nhóm A=Số electron lớp ngồi Nhóm B bao gồm nguyên tố d nguyên tố f(xếp hai hàng cuối bảng) Hoạt động 2: Củng cố kiến thức bảng tuần hoàn ( 10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Từ cấu Vận dụng kiến thức BTH nhóm thưc nội tạo dung sau nguyên tử Phiếu học tập số2 55 39 32 xác định Mn 2964Cu Cho 19 K , 16 S , 25 , vị Xác định vị trí ngun tố bảng tuần hồn(ơ trí ngun tố ngun tố, chu kì, nhóm), Giải thích Kết Phiếu học tập số Cấu hình electron 39 [Ar]4s1 19 K 32 [Ne]3s23p4 16 S 55 25 Mn [Ar]3d54s2 Chu kì Nhóm IA VIA VIIB Đánh giá + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ BTH ngược lại Giáo án Hóa 10 GV mời nhóm thơng báo kết nhóm nhận xét, bổ sung nội dung chưa xác Phiếu học tập số Một nguyên tố chu kì 3, nhóm VI BTH Hỏi: a/ Ngun tử nguyên tố có electron lớp ngồi cùng? giải thích b/ Các electron lớp ngồi nằm lớp thứ mấy? Giải thích c/ Viết cấu hình electron ngun tử ngun tố GV: Nguyễn Văn Thắng 64 29 Cu [Ar]3d104s1 Phiếu học tập số a/ Nguyên tử nguyên tố có electron lớp ngồi Vì chu kì gồm nguyên tố nhóm A, nên thuộc nhóm VIA, số TT nhóm A trùng với số e lớp b/ Các electron lớp nằm lớp thứ Vì nguyên tố thuộc chu kì 3, ngun tử có lớp electron Lớp nồi lớp thứ c/Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p4 C Hoạt động luyện tập (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Củng cố, Hoạt động khắc sâu GV chia lớp thành nhóm tham gia trả lời nhanh xác câu hỏi trắc nghiệm để khắc kiến thức sâu kiến thức học Câu Số nguyên tố chu kì A 18 B 18 32 C 32 D 18 18 nguyên Câu Số nhóm A số nhóm B bảng tuần hoàn tắc xếp A.8 11 B.8 C.11 D.10 nguyên Câu Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố s thuộc nhóm tố A.IA B.IA, IB C.IA,IIA D.IB,IIB BTH Câu Nhóm nguyên tố đứng đầu chu kì cấu tạo A.Khí B.Halogen C.Kim loại kiềm D.Kim loại kiềm thổ BTH Câu 5.Các nguyên tố xếp chu kỳ có số electron nguyên tử - Tiếp tục A B C D.6 phát triển Câu Nguyên tố A có Z = 18,vị trí A bảng tuần hồn là: lực: A chu kì 3, phân nhóm VIB B chu kì 3, phân nhóm VIIIA Giải thích C chu kì 3, phân nhóm VIA D chu kì 3, phân nhóm VIIIB số Câu Trong BTH nguyên tố R thuộc chu kì 2, nhóm IV Phát biểu sau khơng xác? tính chất A Ngun tử ngun tố R có electron lớp ngồi IB Kết Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập thực yêu cầu điều chỉnh Đánh giá + GV quan sát đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải khó khăn q trình hoạt động Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ gần giống số nguyên tố nhóm Nội dung HĐ: hồn thành câu hỏi/bài tập phiếu học tập Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng B Nguyên tố R nguyên tố p C Nguyên tử nguyên tố R có 16 electron D Nguyên tử nguyên tố R có lớp electron Câu Nguyên tử R có tổng số loại hạt 25 Xác định vị trí A HTTH A.Chu kì ,Nhóm VA B Chu kì ,Nhóm IIA C Chu kì nhóm VIA D Chu kì 3,Nhóm IA Câu Hai ngun tố X,Y liên tiếp chu kì có tổng số proton 39 Xác định X,Y A Na,Mg B.K,Ca C.S,Cl D Mg,Ca Câu 10.Cho 5,6g hỗn hợp hai nguyên tố nằm hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA, tác dụng với dung dịch HCl dư thu 2,24lit khí (đkc) Hai kim loại A Be Mg B.Mg Ca C.Ca Sr D.Sr Ba Hoạt động 2: GV trình chiếu trò chơi chữ để thi đua nhóm Gồm hàng ngang Hàng 1: gồm chữ Trong BTH, nguyên tố xếp theo chiều điện tích hạt nhân? Hàng 2: gồm chữ Dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng có số lớp electron gọi gì? Hàng 3: gồm chữ Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm IIA? Hàng 4: Gồm chữ Chu kì 1,2,3 gọi chu kì gì? Hàng 5: Gồm chữ Trong BTH, nguyên tố xếp cột có số electron nhau? Hàng 6: Gồm chữ Tập hợp nguyên tố có cấu hình electron tương tự Hàng 7: Gồm chữ Bảng tuần hồn có nhóm A? Hàng 8: Gồm chữ Tên nhà bác học người Nga xây dựng BTH nguyên tố hóa học TỪ KHĨA: TUẦN HỒN D Hoạt động vận dụng mở rộng (5 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Kết - Giúp HS vận - GV thiết kế hoạt động giao việc cho HS nhà hồn Bài báo cáo dụng kĩ thành Tìm hiểu số thông tin liên quan HS (nộp + GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt Đánh giá - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 năng, vận dụng - Men-đê-lê-êp phát minh định luật tuần hoàn vào thu kiến thức học năm nào, lúc ơng tuổi? hoạch) để giải - Tìm hiểu sơ lược tiểu sử nhà bác học Men-đê-lêcác tình êp thực tế - Nêu số cơng trình nghiên cứu quan trọng nhà bác học Men-đê-lê-êp -Cho biết tên nguyên tố thứ 101 BTH, nêu ý nghĩa tên nguyên tố đó? ==============HẾT=============== GV: Nguyễn Văn Thắng - Căn vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu thực công việc HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ) Đồng thời động viên kết làm việc HS ... số nguyên tố nhóm Nội dung HĐ: hoàn thành câu hỏi/bài tập phiếu học tập Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng B Nguyên tố R nguyên tố p C Nguyên tử nguyên tố R có 16 electron D Nguyên tử nguyên tố. .. Nhóm nguyên tố -Biết nhóm nguyên tố - BTH có cột gồm nhóm -Xác định nguyên tố xếp vào nhóm A, nhóm B Phương thức tổ chức GV yêu cầu HS sử dụng BTH kết hợp SGK thực nội dung phiếu học tập Phiếu học. .. kiến thức học năm nào, lúc ơng tuổi? hoạch) để giải - Tìm hiểu sơ lược tiểu sử nhà bác học Men-đê-l các tình êp thực tế - Nêu số cơng trình nghiên cứu quan trọng nhà bác học Men-đê-l - p -Cho biết
- Xem thêm -

Xem thêm: 19, 20 BTH các nguyên tố hóa học, 19, 20 BTH các nguyên tố hóa học