14 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

3 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 28/09/2018 TIẾT PPCT 14: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức về: - Sự chuyển động electron nguyên tử - Lớp, phân lớp số electron tối đa lớp, phân lớp - Cấu hình electron đặc điểm electron lớp ngồi Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ viết cấu electron nguyên tử - Xác định tính chất nguyên tố * Trọng tâm:Cấu hình electron nguyên tử, cách tính NTK TB, tìm ngun tố dựa vào hạt Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiens thức (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Ôn lại kiến thức học 4, - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV nêu yêu cầu sau: + Thứ tự mức lượng? + Có loại phân lớp, số electron tối đa phân lớp? + Với n ≤ số electron tối đa lớp tính nào? + Dựa vào đâu ta biết họ nguyên tố? + Đặc điểm lớp electron cùng? Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân nhóm phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời HS trả lời câu Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Báo cáo HS Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập ( 15 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Sản phẩm BT4/30 - SGK: 2 6 GV yêu cầu HS làm tập: 4, 6, trang 30 Cấu hình e: 1s s p 3s p s a) Có lớp electron b) Lớp ngồi có e – SGK 10 c) Nguyên tố kim loại Thực nhiệm vụ học tập BT 6/30 - SGK: HS làm việc cặp đôi phút a) 15e b) 15 c) lớp thứ 3 Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp d) Có lớp e, Lớp thứ có 2e, lớp thứ có 8e, lớp thứ có 5e GV mời đại diện cặp đơi báo cáo kết Các e) phi kim có 5e lớp ngồi HS khác góp ý, phản biện BT 8/30 - SGK: GV chốt kiến thức 2 2 a) 1s s b) 1s s p c)1s s p 2 2 2 6 d) 1s s p 3s p e) 1s 2s p 3s p g) 1s s p 3s p Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 3: Luyên tập (tt) ( 18 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm Câu 1: Nguyên tử khối trung bình Clo: Đánh giá Chấm kết Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng _ 35.3 + 37.1 kiến thức số nhóm để A = = 35,5 PHIẾU HỌC TẬP SỐ +1 ôn tập vào thay điểm Câu 2: Phần trăm đồng vị thứ hai tình cụ miệng 35 37 Cl ; 17 Cl 100 54,5 = 45,5% 17 Câu 1: Clo có đồng vị Tỉ lệ số nguyên tử đồng thể Gọi M nguyên tử khối đồng vị thứ 2, ta vị 3:1 Tính nguyên tử khối trung bình clo? - Rèn kĩ 79 có: giải tập hóa Câu 2: Brơm có đồng vị, đồng vị Br chiếm 54,5% Xác _ 79.54,5 + M 45,5 định đồng vị lại, biết ngun tử khối trung bình Br A = = 79,91 học 100 79,91  M= 81(u) - Rèn lực Thực nhiệm vụ học tập sử dụng ngơn HS làm việc nhóm phút ngữ, hợp tác Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (2 phút) - Về nhà làm tập - SGK: 1, 2, 3, 5, 7, trang 30 - SGK - Gv hướng dẫn tập nhà: Clo có đồng vị clo 35,5 35 17 37 Cl ; 17 Cl Hãy tính số ngun tử 35 17 Cl có 5,85 g NaCl, biết nguyên tử khối trung bình ==============HẾT=============== ... PHIẾU HỌC TẬP SỐ +1 ôn tập vào thay điểm Câu 2: Phần trăm đồng vị thứ hai tình cụ miệng 35 37 Cl ; 17 Cl 100 54,5 = 45,5% 17 Câu 1: Clo có đồng vị Tỉ lệ số nguyên tử đồng thể Gọi M nguyên tử khối... Về nhà làm tập - SGK: 1, 2, 3, 5, 7, trang 30 - SGK - Gv hướng dẫn tập nhà: Clo có đồng vị clo 35,5 35 17 37 Cl ; 17 Cl Hãy tính số nguyên tử 35 17 Cl có 5,85 g NaCl, biết nguyên tử khối trung... ta vị 3:1 Tính nguyên tử khối trung bình clo? - Rèn kĩ 79 có: giải tập hóa Câu 2: Brơm có đồng vị, đồng vị Br chiếm 54,5% Xác _ 79.54,5 + M 45,5 định đồng vị lại, biết nguyên tử khối trung bình
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử, 14 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Từ khóa liên quan