08 luyện tập thành phần nguyên tử , hạt nhân

4 65 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 10/09/2018 TIẾT PPCT 08: LUYỆN TẬP THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức về: - Thành phần cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, kích thước, khối lượng, điện tích hạt nhân - Định nghĩa nguyên tố hố học, kí hiệu ngun tử, đồng vị, ngun tử khối, nguyên tử khối trung bình Kỹ năng: Rèn luyện kĩ xác định số electron, số proton, số nơtron nguyên tử khối biết kí hiệu nguyên tử Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ơn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Ôn tập thành phần nguyên tử (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Ôn lại Chuyển giao nhiệm vụ học tập kiến thức GV nêu yêu cầu sau: + Thành phần cấu tạo nguyên tử? Sản phẩm Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ học 1, - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng + Số hiệu nguyên tử, đồng vị gì? + Ký hiệu nguyên tử viết ntn? Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân nhóm phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời HS trả lời câu Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập ( 15 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Nguyên tố hóa học nguyên tử có A.số khối B số nơtron C số proton D số nơtron số proton Câu 2: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử ngun tố hóa học cho biết A.số khối A B số hiệu nguyên tử Z C nguyên tử khối nguyên tử D số khối A số hiệu nguyên tử Z Câu 3: Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron 15 electron Số khối nguyên tử photpho A 31 B 30 C 46 D 61 63 Cu Câu 4: Hạt nhân nguyên tử 29 có A 29 proton B 29 proton 34 nơtron C 29 proton 29 electron 34 nơtron D 29 proton 63 nơtron Câu 5: Các đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có số proton khác A số electron B điện tích hạt nhân C số nơtron D số đơn vị điện tích hạt nhân 12 X , 14Y , 14Z Câu 6: Cho nguyên tử: Các nguyên tử đồng vị? A X, Y Z B Y Z C X Z D X Y Câu 7: Nguyên tử sau chứa proton, nơtron electron? 16 17 O 18 O 17 O F A B C D Câu 8: Một nguyên tử M có 96 proton, 151 nơtron Kí hiệu nguyên tử M A 247 96 M B 151 96 M C 192 96 M D 96 247 M Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Luyên tập (tt) ( 19 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Vận Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ dụng Câu 1: Có loại nguyên tử sau: kiến thức 35 37 ôn tập  17 Cl ; 17 Cl 12 13 14 vào C; C; C  tình a/ Xác định số nơtron, số proton, số e số khối loại nguyên tử trên? cụ thể b/ Định nghĩa đồng vị? - Rèn kĩ Câu 2: Clo có đồng vị 35 Cl 37Cl Nguyên tử khối trung bình Clo 35,5 Tính phần trăm khối giải lượng đồng vị 35Cl FeCl3 ? (Cho Fe có nguyên tử khối trung bình 55,85) A 16,3% B 28,5% C 48,5% D 49,2% tập 63 65 Câu 3: Trong tự nhiên, đồng có đồng vị: Cu Cu, có 365 ngun tử 63Cu có hóa học 65 nguyên tử Cu ? Biết nguyên tử khối trung bình Cu 63,54 - Rèn A 153 B 140 C 135 D 142 lực Thực nhiệm vụ học tập sử dụng HS làm việc nhóm phút ngơn ngữ, Ghi kết vào bảng nhóm hợp tác Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Nghiên cứu thí nghiệm “Cấu tạo vỏ nguyên tử” Sản phẩm Bài báo cáo nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng ==============HẾT=============== ... nguyên tố hóa học nguyên tử có số proton khác A số electron B điện tích hạt nhân C số nơtron D số đơn vị điện tích hạt nhân 12 X , 14Y , 14Z Câu 6: Cho nguyên tử: Các nguyên tử đồng vị? A X,... hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho ngun tử ngun tố hóa học cho biết A.số khối A B số hiệu nguyên tử Z C nguyên tử khối nguyên tử D số khối A số hiệu nguyên tử Z Câu 3: Nguyên tử photpho... đồng vị 35 Cl 37Cl Nguyên tử khối trung bình Clo 3 5,5 Tính phần trăm khối giải lượng đồng vị 35Cl FeCl3 ? (Cho Fe có ngun tử khối trung bình 5 5,8 5) A 1 6,3 % B 2 8,5 % C 4 8,5 % D 4 9,2 % tập 63 65 Câu 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 luyện tập thành phần nguyên tử , hạt nhân, 08 luyện tập thành phần nguyên tử , hạt nhân