Chứng minh trong tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai

214 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 08:29

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TRÚC THIỆN CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 9.38.01.04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG THỊ MINH SƠN HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án hoàn toàn trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khoa học khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Trúc Thiện MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 10 1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án 20 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG MINHTRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 25 2.1 Cơ sở phương pháp luận chứng minh tố tụng hình 26 2.2 Khái niệm, đặc điểm, mục đích ý nghĩa chứng minh tố tụng hình 30 2.3 Đối tượng chứng minh giới hạn chứng minh tố tụng hình 44 2.4 Quá trình chứng minh tố tụng hình 55 2.5 Chứng minh mô hình tố tụng số nước giới 66 Chương 3: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH ĐỒNG NAI 76 3.1 Quy định pháp luật chứng minh tố tụng hình 76 3.2 Thực tiễn chứng minh tố tụng hình tỉnh Đồng Nai 95 Chương 4: YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 119 4.1 Yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng chứng minh tố tụng hình từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai………………………………………………… 119 4.2 Các giải pháp bảo đảm thực quy định pháp luật hành chứng minh tố tụng hình 124 4.3 Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật chứng minh tố tụng hình 139 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình BLHS Bộ luật hình CMTTTHS: Chứng minh tố tụng hình CQTHTT: Cơ quan tiến hành tố tụng HĐXX: Hội đồng xét xử THTT: Tiến hành tố tụng TTHS: Tố tụng hình MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Chứng minh tố tụng hình vấn đề lý luận quan trọng, tố tụng hình Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác chứng minh tố tụng hình phần lớn nghiên cứu đối tượng chứng minh tố tụng hình sự, trình chứng minh vụ án hình sự, nghĩa vụ chứng minh tố tụng hình sự, trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình sự… Tuy nhiên, để giải vụ án hình quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải chứng minh làm rõ thật vụ án Vì khơng thể làm sáng tỏ tất khía cạnh vụ án hình mà cần làm rõ tình tiết có ý nghĩa pháp lý, vấn đề cần thiết mà Bộ luật tố tụng hình quy định Muốn làm sáng tỏ vấn đề cần phải chứng minh vụ án hình quan tiến hành tố tụng phải xác định chứng cần thiết theo quy định pháp luật Xét trình tự tố tụng chứng minh phát hiện, thu thập, kiểm tra, đánh giá sử dụng chứng sở xác định thật vụ án Do vậy, cần nhận thức đúng, đầy đủ sâu sắc nguyên tắc xác định thật vụ án, sở quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có cách nhìn thái độ làm việc khách quan, tồn diện việc tìm kiếm, đánh giá chứng Nhận thức đắn lý luận chứng bảo đảm cho hoạt động quan tiến hành tố tụng vào điều kiện cụ thể vụ án để có định xác tình có tội khơng có tội, áp dụng trách nhiệm hình hay miễn trách nhiệm hình Để bảo đảm pháp chế cơng lý, đòi hỏi người áp dụng pháp luật phải có kiến thức pháp luật hiểu biết đầy đủ, khách quan, tồn diện tình tiết vụ án, nhân thân người phạm tội, đảm bảo cho việc chứng minh tội phạm khách quan, toàn diện, xác, pháp luật, khơng bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội Bộ luật tố tụng hình năm 2015 quy định chứng minh chứng thành chương riêng, theo quy định chương VI Bộ luật Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt giai đoạn tình hình tội phạm phức tạp, phương thức thủ đoạn gây án tinh vi, trình thực chức năng, nhiệm vụ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải chưa triệt để, làm cho việc xác định thật khách quan vụ án có nhiều sai sót, dẫn đến việc điều tra, truy tố, xét xử không người, tội dẫn đếnnhiều trường hợp làm oan người vô tôi, bỏ lọt tội phạm Như vậy, xét từ góc độ quy định pháp luật, việc nghiên cứu chứng minh tố tụng hình có ý nghĩa quan trọng bảo đảm tốt quyền người, bảo vệ bên bị yếu góp phần quan trọng cơng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung cải cách tư pháp nói riêng Xét từ góc độ thực tiễn, việc thực chứng minh tố tụng hình có bất cập xuất phát từ việc chưa quy định cụ thể, rõ ràng chức buộc tội, chức bào chữa chức xét xử dẫn đến tình trạng chồng chéo nhau, làm cho chủ thể thực chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, có đùn đẩy, né tránh trách nhiệm Ngoài nhân tố khơng phần quan trọng trình độ chuyên môn chủ thể thực hoạt động chứng minh ngày nâng cao, thực tiễn năm gần chất lượng giải vụ án hình chưa đáp ứng yêu cầu đề Nguyên nhân dẫn đến thực trạng bao gồm nguyên nhân chủ quan từ phía quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực chứng minh tố tụng hình nguyên nhân khách quan từ quy định pháp luật hình Đồng Nai tỉnh có số lượng án nhiều đứng sau Tp Hồ Chí Minh Tp.Hà Nội tập trung nhiều khu cơng nghiệp, số lượng dân di cư lớn, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tội phạm hình xảy với tính chất, mức độ nguy hiểm cho cho xã hội ngày gia tăng.Việc tiếp tục nghiên cứu chứng minh tố tụng hình nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn mặt lý luận thực tiễn, góp phần bảo vệ quyền người, nâng cao hiệu phòng, chống tội phạm giai đoạn Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Chứng minh tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” làm luận án tiến sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích, làm rõ số vấn đề lý luận, quy định pháp luật liên quan đến chứng minh tố tụng hình với tổng kết thực trạng hoạt động chứng minh tố tụng hình quan tiến hành tố tụng tỉnh Đồng Nai, luận án đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình giải pháp khác nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng chứng minh vụ án hình 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ đặt luận án sau: - Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngồi Việt Nam vấn đề liên quan đến chứng minh tố tụng hình sự, điểm thống nhất, điểm tranh luận chưa giải thấu đáo điểm luận án tập trung giải - Phân tích làm rõ vấn đề lý luận chứng minh tố tụng hình khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, nội dung chứng minh tố tụng hình - Phân tích làm rõ quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam qua thời kỳ, bất cập thiếu sót quy định pháp luật tố tụng hình hành Việt Nam - Nghiên cứu, tìm hiểu quy định pháp luật tố tụng hình số nước giới chứng minh tố tụng hình sự, tương đồng, khác biệt kinh nghiệm Việt Nam - Đánh giáthực trạng chứng minh tố tụng hình giải vụ án hình địa bàn tỉnh Đồng Nai, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân vướng mắc thực tiễn chứng minh vụ án hình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận chứng minh tố tụng hình sự, quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chứng minh tố tụng hình sự, có tham khảo luật tố tụng hình nước ngồi thực tiễn thực quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chứng minh tố tụng hình địa bàn tỉnh Đồng Nai 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian thời gian, Luận án tập trung nghiên cứu thực tiễn chứng minh giai giai đoạn tố tụng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án tiến hành địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian từ năm 2008 đến năm tháng năm 2019 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án nghiên cứu chứng minh tố tụng hình theo phương pháp liên ngành khoa học xã hội đa ngành, liên ngành luật học Trong luận án, tác giả trọng sử dụng phương pháp luận nghiên cứu sau: - Luận án sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm Đảng, Nhà nước tư tưởng Hồ Chí Minh đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ quyền người, quyền cơng dân tố tụng hình -Luận án hoàn thành dựa sở lý luận nhận thức Chủ nghĩa vật biện chứng để luận giải trình chứng minh tố tụng hình sự, từ việc thu thập, kiểm tra đánh giá chứng Với triết lý nhận thức q trình vận động phát triển khơng ngừng từ khơng biết biết, từ đến nhiều, từ thấp đến cao, từ nông đến sâu để nắm quy luật vật tượng Vấn đề hoàn toàn phù hợp với việc chứng minh tố tụng hình - Luận án sử dụng phương pháp luận phương pháp nghiên cứu lý luận luật hình sự, luật tố tụng hình làm sở cho việc phân tích, đánh giá luật thực định hoạt động chứng minh tố tụng hình - Với lý luận dấu vết khoa học điều tra tội phạm, chế hình thành chứng vụ án hình mà chủ thể có thẩm quyền cần phải nghiên cứu để thu thập, kiểm tra đánh giá chứng cách khách quan, toàn diện đầy đủ nhằm xác định thật khách quan vụ án 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khái quát, tổng hợp sử dụng phần tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến hoạt động chứng minh tố tụng hình nhằm hệ thống hóa cơng trình khoa học công bố phân loại theo nhóm cơng trình liên quan đến nội dung luận án - Phương pháp phân tích sử dụng hầu hết nội dung nghiên cứu luận án nhằm luận giải làm sáng tỏ vấn đề lý luận, làm rõ quy định pháp luật từ đưa nhận xét, đánh gía mang tính kết luận vấn đề nhóm vấn đề - Phương pháp lịch sử sử dụng việc nghiên cứuquá trình phát triển quy định hoạt động chứng minh tố tụng hình với thể gắn kết nối tiếp thời gian nhằm đưa minh chứng cho giá trị việc kế thừa quy định hoạt động chứng minh tố tụng hình - Phương pháp so sánh sử dụng để tìm đặc điểm hoạt động chứng minh tố tụng hình so với tố tụng phi hình sự, tìm tương đồng khác biệt quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam với số nước giới tiếp thu kinh nghiệm Việt Nam - Phương pháp thống kê sử dụng để đánh giá thực tiễn thực quy định pháp luật chứng minh tố tụng hình làm sở cho việc kết đạt được, hạn chế, vướng mắc nguyên nhân Tuy nhiên, tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu chương mục đề tài, luận án trọng lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp Vì vậy, để đạt mục đích nghiên cứu, tác giả kết hợp chặt chẽ phương pháp q trình nghiên cứu tồn nội dung luận án, đồng thời xác định phương pháp chủ đạo việc nghiên cứu nội dung chương, mục luận án nhằm làm rõ vấn đề lý luận chung, quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam hành thực trạng chứng minh tố tụng hình Những đóng góp khoa học luận án Đề tài cơng trình nghiên cứu có tính hệ thống, tồn diện chứng minh tố tụng hình Việt Nam mà cụ thể địa bàn tỉnh Đồng Nai gắn với thời gian cụ thể từ năm 2008 đến tháng năm 2019 Điểm luận án thể chủ yếu điểm sau: - Về phương pháp tiếp cận:Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đa ngành, liên ngành luật học, đặc biệt phương pháp triết học pháp luật, phương pháp vật biện chứng, luận án phân tích rõ khái niệm chứng minh, trách nhiệm chứng minh, chủ thể chứng minh đối tượng chứng minh pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 đến tháng năm 2019 tổng kết kinh nghiệm chứng minh quan tư pháp hình tỉnh Đồng Nai, đồng thời mặt tích cực hạn chế từ việc áp dụng quy định pháp luật Tố tụng hình sự, đặc biệt quy định BLTTHS năm 2015 vào thực tiễn chứng minh quan điều tra, truy tố, xét xử tỉnh Đồng Nai Qua làm sở cho việc đưa kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu chứng minh tố tụng hình Việt Nam nói chung địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng - Về quan điểm tiếp cận:Với quan điểm tiếp cận tổng thể, toàn diện đa chiều chứng minh tố tụng hình quy định pháp luật hành thực tiễn chứng minh tố tụng hình địa bàn tỉnh Đồng Nai, nghiên cứu trách nhiệm chứng minh mối quan hệ quan tiến hành tố tụng chứng minh tội phạm Luận án làm sáng tỏ quy định trách nhiệm chứng minh đối tượng chứng minh nghĩa vụ chứng minh tố tụng hình sự, đảm bảo tốt quyền người, quyền công dân, tránh oan sai - Về tính tổng quát luận án:Luận án cơng trình nghiên cứu chun sâu chứng minh tố tụng hình Việt Nam, sở phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, đặc biệt sở quy định pháp luật tố tụng hình qua nghiên cứu thực tiễn để làm sáng tỏ, sâu sắc hơn, đầy đủ chứng minh tố tụng hình sự, qua phát nguyên nhân hạn chế, bất cập thực tiễn áp dụng Điều có ý nghĩa to lớn việc xây dựng hoàn thiện mặt lý luận mà trước hết lý luận chứng minh tố tụng hình Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Ý nghĩa lý luận: Luận án nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện có hệ thống chứng minh tố tụng hình nước ta Kết nghiên cứu luận án góp phần xây dựng phát triển hoàn thiện lý luận chứng minh trong tố tụng hình nước ta Luận án đưa luận khoa học nội dung, bước giải pháp chứng minh tố tụng hình - Ý nghĩa thực tiễn: Luận án sử dụng cơng tác nghiên cứu sở đào tạo chuyên ngành luật, quan bảo vệ pháp luật có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan tiến hành tố tụng tài liệu tham khảo trình xây dựng sửa đổi Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình văn luật góp phần làm phong phú hoàn thiện lý luận chứng minh tố tụng hình Việt Nam, nâng cao hiệu công cải cách tư pháp, đặc biệt hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án chia thành bốn chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Những vấn đề lý luận chứng minh tố tụng hình Chương 3: Quy định pháp luật chứng minh tố tụng hình thực tiễn thực tỉnh Đồng Nai Chương 4: Yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng chứng minh tố tụng hình Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo lôi kéo sử dụng ma túy nên chị Trang nhờ Phước tìm cháu Như giúp Chiều ngày 06/01/2018, Phước đem theo 01 súng (hiệu ru lơ, Phước khai phòng PH41 cấp) chạy xe mơ tơ đến phòng trọ Hải Sau đó, Phước dùng súng đánh vào má bên trái Hải làm cho súng cướp cò phát nổ, đạn bắn trúng vào đầu Hải gây thương tích Hải đưa cấp cứu tử vong Hiện Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tấn Phước tội “Giết người” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Tội phạm ma túy: Khởi tố 332 vụ/414 bị can, chủ yếu tội mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ trái phép chất ma túy Điển hình: Vào lúc 14 10 phút, ngày 29 tháng năm 2018, Bưu cục Hố Nai thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phòng CSĐTTP ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bưu cục Hố Nai tiến hành kiểm tra, bắt tang Nguyễn Cao Tuấn Phương (SN: 1998 – HKTT: ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) Tô Thanh Lâm (SN: 1998 – HKTT: ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” Tang vật tang thu giữ gồm: 15 (mười lăm) hộp giấy kích thước khoảng 18cm x 10cm x 5cm bên có chứa thảo mộc khơ, viên nén màu hồng, bịch nylon chứa tinh thể màu trắng (Lâm, Phương khai cỏ mỹ, thuốc lắc, khay); 02 điện thoại di động hiệu Iphone có số thuê bao 0979310633 01294505263; 01 điện thoại di động hiệu Nokia số thuê bao 0933739421; 01 điện thoại di động hiệu Samsung có số thuê bao 0909473497; 85.900.000đ (tám mưới lăm triệu chín trăm ngàn đồng); 04 (bốn) điện thoại di động loại Phương, Lâm; 01 (một) xe mô tô hiệu Honda – Airblade, biển kiểm soát số: 60B9-473.74 02 ví da Ngồi ra, thu giữ Bưu Cục Hố Nai: 16 Biên lai loại bán hàng qua mạng nhờ bưu cục thu hộ tiền dùm Phương Khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật tài sản phòng số 20, nhà khơng số, KP 2, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Tơ Thanh Lâm thu giữ: 01 (một) gói nylon chứa thảo mộc (Lâm khai ma túy cỏ mỹ Phương); 01 (một) cân loại 5kg (cân đồng hồ cơ), màu xanh hiệu Nhơn Hòa Khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật tài sản phòng số 19, lầu 11, Blook A, tòa nhà Pegasus, P Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Cao Tuấn Phương thuê trọ, thu giữ: 104 (một trăm lẻ tư) gói thảo mộc 06 gói nylon màu trắng bên có chứa chất dẻo màu nâu đen (Phương khai ma túy cỏ mỹ); 01(một) bao bì loại bao xác rắn màu vàng bên có chưa thảo mộc (Phương khai ma túy cỏ mỹ); 01 (một) gói nylon bên chứa chất bột màu trắng (Phương khai ma túy Ketamine); 01 (một) súng kim loại, dạng tự chế, có viên đạn bên súng, chưa kiểm tra chất lượng - Một số hóa chất, phương tiện, dụng cụ, dùng để sản xuất trái phép ma túy gồm: 01 (một) máy ép nhiệt; 02 (hai) máy dập viên nén; 03 (ba) can nhựa chứa hóa chất tiền chất ma túy; 02 (hai) bình xịt chứa chất lỏng tiền chất ma túy; 05 (năm) chậu nhựa; 12 (mười hai) cuộn băng keo; 01 tô sứ; 01 chày gỗ; 01 cân hiệu Nhơn Hòa loại kg; 210 bịch nylon loại; 50 bìa giấy Cacton để đóng gói ma túy số tang vật, tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán, sản xuất ma túy Phương 196 Tại kết giám định xác định tất loại thảo mộc khơ có chứa loại AMB- FUBINACA, với tổng trọng lượng: 675,37gam Các chất bột màu trắng niêm phong gửi đến giám định ma túy, có khối lượng 98,50gam, loại: Ketamine Qua điều tra, xác định Phương Lâm tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho đối tượng nghiện Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phương Lâm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” Tội phạm tham nhũng, chức vụ: Khởi tố 15 vụ/14 bị can, đó, tham tài sản 05 vụ/04 bị can, nhận hối lộ 03 vụ/02 bị can, thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng 00 vụ/02 bị can, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 05 vụ/05 bị can, lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ 02 vụ/01 bị can Điển hình: Từ năm 2010 - 2014 Võ Thanh Tùng, sinh năm 1967, nguyên Trưởng phòng Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1984, ngun Kế tốn phòng nội vụ thành phố Biên Hòa áp dụng mức chi khen thưởng 0,6 lần mức lương tối thiểu chung cho 813 lượt khu phố, ấp, phường Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa cơng nhận đạt danh hiệu khu phố, ấp, phường văn hóa với số tiền 489.400.000 đồng lại lập hồ sơ chứng từ toán khoản tiền chi khen thưởng hệ số 1,5 lần mức lương tối thiểu chung số tiền 1.212.990.000 đồng để lấy khoản tiền chênh lệch tương ứng với 0,9 lần mức lương tối thiểu 723.590.000 đồng sử dụng vào việc tiếp khách, biếu tết cấp, cưới xin, du lịch Phòng Nội vụ trái quy định hết 511.175.000 đồng khơng có hóa đơn chứng từ, chứng minh Còn lại 212.415.000 đồng Nguyễn Thị Hồng Ngọc khai chuyển vào tài khoản cá nhân Ngọc Ngân hàng Ngoại Thương – Chi nhánh Đồng Nai để quản lý Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thanh Tùng Nguyễn Thị Hồng Ngọc tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 280 Bộ luật hình Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: thụ lý 00 vụ/04 bị can, chủ yếu tội “Không tố giác tội phạm” 00 vụ/03 bị can, “Che giấu tội phạm” 00 vụ/01 bị can Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải vụ án hình Năm Tin Đã giải Tỷ lệ% Khởi tố Không Tạm Đang giải Quá hạn báo vụ án khởi tố đình 2018 1.957 1.766 90.2% 787 904 75 191 01 Những vi phạm hoạt động tư pháp biện pháp tác động Viện kiểm sát: Một số vi phạm Cơ quan điều tra như: 05 vi phạm việc để tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố hạn luật định; 04 vi phạm việc tiếp nhận, điều tra, thu thập chứng cứ; 01 vi phạm xác minh ban đầu, hạn chế thụ lý nguồn tin tố giác, tin báo tội phạm, phân công điều tra viên chưa kịp thời, không chuyển định tố tụng hồ sơ giải cho Viện kiểm sát để kiểm sát Những hạn chế, thiếu sót khó khăn, vướng mắc q trình thực nhiệm vụ:Vẫn 01 tố giác, tin báo tội phạm hạn, công tác giám định nhiều thời gian Nguyên nhân hạn chế yếu kém: Giám định viên tư pháp thiếu lĩnh vực tài chính, ngân hàng dẫn đến việc kết luận giám định phải nhiều thời gian, 197 luật không quy định thời gian giám định bao lâu, số lượng KSV ĐTV thiếu so với nhu cầu công tác Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố: Thực tiễn thực hành quyền công tố cho thấy, kiểm sát tốt việc giải tố giác, tin báo tội phạm định chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử bước quan trọng để khẳng định có hay khơng có hành vi tội phạm xảy ra, người thực hành vi phạm tội, tính chất, mức độ hậu hành vi phạm tội gây Đồng thời, thơng qua hoạt động để có sở khẳng định việc khởi tố người, tội bảo đảm để xử lý tội phạm, bảo đảm cho hành vi phạm tội phải xử lý theo quy định pháp luật, tránh làm oan, sai không bỏ lọt tội phạm Kiểm sát tốt việc giải tin báo tố giác tội phạm giúp cho việc đồng ý hủy bỏ định không khởi tố Viện kiểm sát Cơ quan điều tra xác có Tuy nhiên, số hạn chế Cụ thể: Các quy định pháp luật liên quan đến việc thụ lý, giải tố giác, tin báo tội phạm thời gian qua có nhiều thay đổi, nhiên Điều tra viên, Kiểm sát viên phân công thụ lý việc tiếp nhận, phân loại giải tố giác, tin báo tội phạm chưa nghiên cứu đầy đủ quy định pháp luật liên quan Sự phối hợp Điều tra viên Kiểm sát viên chưa chặt chẽ nên số vụ kéo dài Một số Điều tra viên Kiểm sát viên chưa chủ động tích cực công tác phối hợp giải tố giác, tin báo tội phạm Việc thu thập chứng Điều tra viên số hồ sơ giải tố giác tội phạm chưa đạt yêu cầu, gặp khó khăn việc nhận định tố giác, tin báo có hay khơng có dấu hiệu tội phạm Một số Kiểm sát viên chưa chủ động đề yêu cầu xác minh, chưa bám sát tiến độ giải tố giác, tin báo tội phạm Điều tra viên để có tác động kịp thời Số lượng Điều tra viên Phòng Đội nghiệp vụ Cơng an cấp huyện tỉnh Đồng Nai thiếu BLTTHS năm 2015 quy định thao tác nghiệp vụ ngày chặt chẽ Số lượng Kiểm sát viên 02 cấp tỉnh thiếu so với khối lượng công việc phải giải thường xuyên tham gia nhiều hoạt động phối hợp với Điều tra viên theo quy định BLTTHS năm 2015 quy định ngành Những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu chứng minh tố tụng hình sự: Trực tiếp lấy lời khai người bị đề nghị khởi tố trước trình Lãnh đạo phê chuẩn khơng phê chuẩn khởi tố bị can vụ án truy xét, có nhiều bị can, lời khai đối tượng có mâu thuẫn khơng nhận tội Phối hợp với Điều tra viên tiến hành hỏi cung bị can trước kết thúc điều tra phúc cung giai đoạn truy tố vụ án phúc tạp, lời khai mâu thuẫn, bị cáo không nhận tội Việc lấy lời khai, hỏi cung phải đảm bảo quy định BLTTHS Trước phê chuẩn, không phê chuẩn hay định truy tố, Lãnh đạo Viện phải đọc biên ghi lời khai, hỏi cung bị can Kiểm sát viên thực Đối với vụ án án điểm, án tham nhũng lớn, án đặc biệt nghiêm trọng, án dư luận quan tâm, án liên quan đến chức sắc tôn giáo, cán lãnh đạo cấp ủy quản lý cần tổ chức họp lãnh đạo liên ngành tố tụng để bàn thống quan điểm tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh, không để kéo dài 198 Tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm đơn vị, cá nhân để xảy trường hợp oan sai dẫn đến phải đình điều tra bị can khơng phạm tội Đối với vụ án tạm đình bị can bỏ trốn phải thường xuyên rà soát đối chiếu danh sách kiểm sát hồ sơ để có biện pháp đơn đốc quan điều tra truy bắt bị can, phục hồi điều tra theo quy định Thực hành quyền công tố, định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Hoạt động thực hành quyền công tố việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam: Không phê chuẩn: bắt người bị giữ trường hợp khẩn cấp 03 người; định gia hạn tạm giữ 20 người; lệnh bắt bị can để tạm giam 03 người; lệnh tạm giam 01 người Phê chuẩn: lệnh khám xét 10 trường hợp; lệnh tạm giam 1.218 người; lệnh bắt người bị giữ trường hợp khẩn cấp 579 người Hủy bỏ: định tạm giữ 45 người Áp dụng biện pháp cưỡng chế (áp giải) 02 người Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình Năm Tổng thụ CQĐTgiải Đề nghị Đình Tạm Còn Quá lý/bị can vụ/bị truy tố vụ/bị đình CQĐT hạn can vụ/bị can can vụ/bị can 2018 2.927/3.707 2.451/3116 1.807/2.993 354/44 290/79 476/591 Đối với án đình chỉ: 354 vụ/44 bị can, đó:  miễn TNHS : 10 vụ/12 bị can (theo khoản điều 29 BLHS: 01 vụ/02 bị can; khoản điều 29 BLHS : 01 vụ/01 bị can; khoản điều 29 BLHS : 07 vụ/08 bị can khoản điều 69 BLHS : 01 vụ/01 bị can)  hành vi không cấu thành tội phạm : 13 vụ/09 bị can (theo khoản Điều 107 BLTTHS năm 2003; khoản Điều 157 BLTTHS - có 05 bị can bị bệnh tâm thần)  hết thời hiệu truy cứu TNHS : 301 vụ/00 bị can (theo khoản điều 157 BLTTHS)  bị hại rút yêu cầu khởi tố : 25 vụ/21 bị can (theo khoản điều 105 BLTTHS năm 2003; khoản điều 155 BLTTHS)  bị can chết : 02 vụ/02 bị can (theo khoản điều 157 BLTTHS năm 2015)  khơng có việc phạm tội : 03 vụ/00 bị can (theo khoản điều 107 BLTTHS năm 2003; khoản điều 157 BLTTHS) Những hạn chế thiếu sót khó khăn, vướng mắc trình thực nhiệm vụ:Trường hợp đình điều tra khơng phạm tội xảy ra, số vụ án phải 199 trả CQĐT để điều tra bổ sung Nguyên nhân số lượng KSV, ĐTV thiếu so với nhu cầu công việc, lực số ĐTV, KSV hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu cơng tác tình hình Mối quan hệ Điều tra viên, KSV đôi lúc thiếu chặt chẽ việc trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu chứng trình giải vụ án Đối với công tác đột phá kiểm sát vụ án hình tạm đình Cơ quan điều tra: Đa số vụ án tạm đình hết thời hạn điều tra chưa xác định bị can Có số vụ án tạm đình hết thời hạn điều tra mà bị can bỏ trốn, khơng biết bị can đâu.Việc tạm đình thường xảy nhiều tội trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích Trong đợt rà sốt cuối năm, hồ sơ vụ án quan hai ngành kịp thời báo cáo, phân loại chi tiết vụ án Trong năm 2018, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải vụ án hình sự, nhanh chóng giải vụ án tạm đình chỉ, ngày 09/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân Cơ quan điều tra hai cấp tỉnh Đồng Nai họp thống hướng giải vụ án hình tạm đình Ngày 12/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Thơng báo kết luận đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai họp liên ngành giải án hình tạm đình số 389/TB-VKS-VP ngày 12/4/2018 yêu cầu đơn vị Phòng 1, 2, 3, phòng Viện tỉnh có liên quan, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phải khẩn trương triển khai thực nội dung nêu Thông báo Kết quả, phục hồi điều tra, sau CQĐT đình hết thời hiệu 301 vụ/03 bị can Đối với công tác kiểm sát án đình quan tiến hành tố tụng hai cấp VKSND tỉnh Đồng Nai thực việc thẩm định án đình CQĐT VKS hai cấp 380 vụ/76 bị can, 301 vụ/03 bị can án tạm đình phục hồi điều tra để đình hết thời hiệu Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn truy tố: Năm Tổng số án Đã giải Quyết định Đình Tạm đình Số vụ án thụ lý vụ/bị truy tố vụ/bị vụ/bị can vụ/bị lại/bị vụ/bị can can can can can 2018 1.880/3174 1.858/3.135 1.837/3.104 18/24 03/07 22/39 Đối với vụ án đình chỉ: 18 vụ/24 bị can, đó:  miễn TNHS : 09 vụ/12 bị can (theo khoản điều 29 BLHS: 07 vụ/07 bị can; khoản điều 29 BLHS : 02 vụ/05 bị can)  hết thời hiệu truy cứu TNHS : 00 vụ/03 bị can (theo khoản điều 157 BLTTHS)  hành vi không cấu thành tội phạm : 01 vụ/01 bị can (theo khoản điều 157 BLTTHS)  bị hại rút đơn yêu cầu : 07 vụ/07 bị can (theo khoản điều 155 BLTTHS)  người th/hiện HV nguy hiểm cho XH chết: 01 vụ/01 bị can (theo khoản điều 157 BLTTHS) Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự: 200 Năm 2018 Tổng số án thụ lý vụ/bị can 2.159/3.640 Đã giải Đã xét xử/bị vụ/bị cáo cáo 1.948/3.207 1.935.3185 Đình vụ/bị cáo 08/08 Tạm đình vụ/bị cáo 05/14 Số vụ án lại/bị cáo 211/433 Đối với án đình chỉ: 08 vụ/08 bị cáo đó:  bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố : 07 vụ/07 bị cáo; (khoản điều 155 BLTTHS)  người th/h HV nguy hiểm cho XH chết : 01 vụ/01 bị cáo (khoản điều 157 BLTTHS) Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử ph c thẩm vụ án hình sự: - Tổng số án thụ lý: 344 vụ/450 bị cáo, giảm 41 vụ/92 bị cáo, đó: + VKS hai cấp kháng nghị phúc thẩm 35 vụ/58 bị cáo, tăng 07 kháng nghị so với kỳ năm trước (số mới: 26 vụ/42 bị cáo), gồm:  cấp tỉnh 16 vụ/33 bị cáo – số 11 vụ/21 bị cáo (kháng nghị cấp – P7: 12 vụ/22 bị cáo – số 09 vụ/15 bị cáo kháng nghị ngang cấp – P2 : 04 vụ/11 bị cáo – số 02 vụ/06 bị cáo  cấp huyện 19 vụ/25 bị cáo – số 15 vụ/21 bị cáo + Số thụ lý 279 vụ/367 bị cáo, giảm 50 vụ/98 bị cáo so với kỳ năm trước - Tòa án giải quyết: 338 vụ/441 bị cáo (giải kháng nghị: 29 vụ/41 bị cáo), tăng 18 vụ/18 bị cáo so với kỳ năm trước, đạt 79%, đó: + Xét xử 251 vụ/345 bị cáo (giảm 12 vụ/52 bị cáo so với kỳ 2017), đó: Tòa chấp nhận kháng nghị 17 vụ/27 bị cáo, đạt 81%; không chấp nhận kháng nghị 04 vụ/05 bị cáo, đạt 19%, gồm: * Sửa án sơ thẩm 110 vụ/145 bị cáo * Hủy án để điều tra, xét xử lại 18 vụ/27 bị cáo (trong đó, có 08 vụ có lỗi KSV) * Y án sơ thẩm 123 vụ/173 bị cáo + Đình rút kháng cáo: 79 vụ/87 bị cáo + Đình rút kháng nghị: 08 vụ/09 bị cáo - Còn lại 06 vụ/09 bị cáo (khơng có án hạn) Những vi phạm hoạt động tư pháp biện pháp tác động Viện kiểm sát: Các vi phạm chủ yếu Tòa: áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ không đúng, áp dụng chưa khoản điều luật, hình phạt bị cáo chưa nghiêm, chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội bị cáo gây ra, trả hồ sơ điều tra bổ sung không theo Thông tư 02/2017… Án trả hồ sơ điều tra bổ sung:Viện kiểm sát trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung 34 vụ (36 lần trả), Cơ quan CSĐT chấp nhận 34 vụ, cụ thể: + 18 vụ thiếu chứng (do theo điểm a, c khoản Điều 245 BLTTHS) + 02 vụ có khởi tố bị can tội phạm khác (do theo điểm b khoản Điều 245 BLTTHS) + 15 vụ làm rõ vai trò đồng phạm (do theo điểm c khoản Điều 245 BLTTHS) 201 + 01 vụ CQĐT có cơng văn rút hồ sơ bắt bị can bỏ trốn - Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 90 vụ (143 lần trả), cụ thể: + 98 vụ thiếu chứng (do theo điểm a khoản Điều 280 BLTTHS) + 03 vụ có khởi tố bị can tội phạm khác (do theo điểm b khoản Điều 245 BLTTHS) + 26 vụ làm rõ vai trò đồng phạm (do theo điểm c khoản Điều 245 BLTTHS) + 03 vụ cho việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (theo điểm d khoản Điều 280 BLTTHS) + 13 vụ phát sinh tình tiết Tòa VKS có cơng văn xin rút hồ sơ bắt bị can bỏ trốn Kết giải VKS: VKS chấp nhận 31 vụ, đó: phát sinh tình tình tiết Tòa 10 vụ; VKS có cơng văn rút hồ sơ CQĐT bắt đồng phạm 03 vụ; lỗi KSV 18 vụ, chiếm tỉ lệ 21%; VKS không chấp nhận 56 vụ (103 lần trả), giữ nguyên quan điểm chuyển Tòa Tòa án có định đưa vụ án xét xử, chiếm 65% ;VKS nghiên cứu 03 vụ (chiếm tỉ lệ 14%) Đánh giá nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến việc trả hồ sơ điều tra bổ sung:Trong trình điều tra ĐTV, KSV chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án; KSV không phát thiếu sót q trình điều tra vụ án ĐTV, đến Cơ quan điều tra kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát phát thiếu sót mà khơng thể khắc phục nên phải trả lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung; hoàn tất hồ sơ chuyển sang Tòa truy tố Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ phát thiếu sót q trình thu thập chứng cứ, có đồng phạm khác vụ án, bị can có hành vi phạm tội khác nên trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung Giải đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại hoạt động tố tụng hình - Tổng thụ lý: 03 vụ/03 người (cũ: 02; mới: 01), đó: Do quan điều tra cấp tỉnh đình 01 người – vụ ông Nguyễn Trần; quan điều tra cấp huyện (Vĩnh Cửu) đình 01 người – vụ ơng Bùi Xuân Quang; Viện kiểm sát cấp huyện (Biên Hòa) đình 01 người – vụ bà Trịnh Thị Nghị; Tòa án tun khơng phạm tội: khơng có - Đã giải quyết: 03 vụ/03 người; * Bồi thường xong: khơng có; * Chờ Bộ Tài cấp kinh phí: khơng có; * Hồn thiện thủ tục chờ cấp kinh phí: 01 vụ/01 người * Lý khác: khơng có * Đang giải quyết: 03 vụ/03 người (tỉnh 01; Biên Hòa 01; Vĩnh Cửu 01) - Tham gia giải đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại hoạt động tố tụng hình + Viện kiểm sát tham gia 02 vụ đương khởi kiện, Tòa án thụ lý giải vụ kiện đòi bồi thường (tỉnh 01, Biên Hòa 01) gồm: * Tòa án giải quyết: 01 vụ/01 người (Tòa án huyện Xuân Lộc xét xử vào ngày 29/6/2018 buộc VKS tỉnh bồi thường 356,5 triệu đồng cho ông Nguyễn Trần); nguyên đơn 202 kháng cáo, Tòa án tỉnh xét xử phúc thẩm ngày 23/11/2018 giữ nguyên án sơ thẩm (hiện lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường) * Tòa án giải quyết: 01 vụ/01 người (VKS Biên Hòa thương lượng bồi thường Tòa án tỉnh Đồng Nai – vụ bà Trịnh Thị Nghị) + Viện KSND huyện Vĩnh Cửu thương lượng bồi thường 01 người (vụ ông Bùi Xuân Quang), đề nghị VKSND tối cao cáp kinh phí bồi thường Những hạn chế thiếu sót khó khăn, vướng mắc q trình thực nhiệm vụ: Căn để xác định mức bồi thường nhóm thiệt hại khác người bị oan sai gặp nhiều khó khan; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước văn hướng dẫn thi hành không quy định chế tài cá nhân, tổ chức cố tình giả mạo hồ sơ, tài liệu, giấy tờ để bồi thường lợi dụng việc yêu cầu bồi thường để nhằm mục đích vụ lợi; Cán phân công làm công tác giải bồi thường kiêm nhiệm chưa tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ cơng tác bồi thường nên thực tế lúng túng, khó khăn thực thi nhiệm vụ Bài học kinh nghiệm khắc phục hạn chế oan, sai:Đề cao trách nhiệm Kiểm sát viên việc phê chuẩn định khởi tố Các vụ việc chưa có chắn, rõ ràng, chứng chưa đầy đủ phải kiên từ chối phê chuẩn khởi tố;Yêu cầu KSV trực tiếp thu thập chứng lấy lời khai người bị tạm giữ, người bị hại, người làm chứng, chí mời luật sư tham gia lấy lời khai trước đề xuất phê chuẩn khởi tố bị can vụ án mà tài liệu chứng chưa vững chắc, chứng chủ yếu lời khai nhận tội người bị tạm giữ; Sau phê chuẩn, KSV cần đề yêu cầu điều tra cụ thể, bám sát hoạt động điều tra CQĐT, tích cực, chủ động yêu cầu ĐTV thực yêu cầu điều tra; Kịp thời, chủ động thỉnh thị ý kiến VKS cấp nội dung, đường lối giải vụ án 203 Phụ lục số 16 Trong 06 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố kiểm sát án khởi tố 1.261 vụ/1.724 bị can Trong đó, tăng mạnh tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường sở hữu (49%), khởi tố hành vi cướp giật tài sản, vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã, hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; tội phạm ma túy tiếp tục tăng với tỉ lệ cao (47%), phát vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn; tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội tăng (26%), xảy vụ án giết người, cố ý gây thương tích mâu thuẫn cá nhân Một số loại tội phạm giảm số vụ tăng số bị can tính chất hành vi phạm tội nguy hiểm tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng hành vi lợi dụng việc Quốc hội thảo luận số dự luật, đối tượng tuyên truyền, kích động người dân biểu tình, tiến hành hoạt động phá rối an ninh, chống phá Nhà nước Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: khởi tố 02 vụ/06 bị can Điển hình: Ngày 26/01/2019 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát Huỳnh Minh Tâm (SN 1978; nơi cư trú: ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) sử dụng tài khoản Facebook để xuyên tạc, nói xấu, phỉ bang Đảng, kêu gọi biểu tình Tâm nhận tiền tài trợ từ nước ngồi, lập nhóm hội hoạt động bí mật, trao đổi phương án lật đổ quyền, tiến hành lập danh sách cán thân nhân để bắt cóc, khống chế có chủ trương tổng hành động, trao đổi với đối tượng Văn Đoàn giá tiền Tâm muốn nhận để ám sát chủ tịch quận Tân Bình 100.000 la Mỹ Điều tra mở rộng Cơ quan điều tra phát Huỳnh Thị Tố Nga (SN 1983; nơi cư trú: C1/10H ấp 3, xã Tâm Quý Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) sử dụng tài khoản Facebook, tài khoản Zalo để chia sẻ, copy viết cho Nhà nước Việt Nam nhiều yếu kém, thiếu cơng xã hội, đời sống nhân dân nhiều khổ cực, mong muốn đưa việt nam thoát khỏi ách cai trị độc đoán Cộng sản thiết lập thể chế trị mới… Hành vi Huỳnh Minh Tâm, Huỳnh Thị Tố Nga phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phảm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 BLHS Hiện CQ CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Minh Tâm, Huỳnh Thị Tố Nga tội danh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Tội phạm ma túy: Khởi tố 224 vụ/291 bị can Điển hình: Vào lúc 14 30 phút, ngày 18/3/2019 ngã ba đường giao Quốc lộ 1A đường Võ Nguyên Giáp thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra phát hiện, bắt tang đối tượng Nguyễn Ngọc Ái có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thu giữ 01 gói nylon kích thước 4x6 cm Ái khai bên có chứa ma túy tổng hợp (dạng đá) mua người đàn ông tên Cảnh gần khách sạn Minh Khang thuộc phường Tân Hiệp, Biên Hòa Cơ quan điều tra tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Phan Công Cảnh kết quả: Thu giữ ba lô màu nâu đen xe máy SH biển số 60F110468, 14 gói nylon màu trắng chứa tinh thể màu trắng đánh số thứ tự từ đến 14 nghi 204 ma túy; gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đánh số thứ tự từ đến 3; 100 viên nén màu xanh, hình tròn có hình đầu thỏ, 24 viên nén màu vàng, 32 viên nén màu đỏ, hình tròn, nghi ma túy dạng thuốc lắc; Khám xét khẩn cấp nhà số 14/10 tổ 8, khu phố 1A, Tân Hiệp, Biên Hòa thu giữ: Tại phòng ngủ số 1: 01 cân điện tử màu trắng khơng có nhãn hiệu, 34 viên nén hình tròn màu xanh, 09 viên nén hình tròn màu nâu nghi ma túy; Tại phòng ngủ số 2: 04 gói nylon màu trắng bên chứa tinh thể màu rắn trắng nghi ma túy; 40 viên nén màu hồng hình lục giác nghi ma túy; 01 cân điện tử màu trắng không nhãn hiệu Kết giám định số ma túy tổng hợp thu có khối lượng 759.0468 gam loại Methamphetamine, Ketamine MDMA Hiện CQ CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Công Cảnh tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Ngọc Ái tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Tội phạm XP trật tự quản lý kinh tế, sở hữu môi trường: Khởi tố 560 vụ/567 bị can Điển hình: Vào lúc 10 45 phút ngày 03/01/2019, nhà số 7, tổ 35, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cơng an phường Long Bình Tân bắt tang Bùi Huy Bình tàng trữ 30 (ba mươi) bịch pháo bi đa màu sắc (xanh, đỏ, vàng) đựng bịch nylon màu trắng, có nhãn chữ nước ngồi, hình gà, tổng trọng lượng 13,5 kilogam; 01 (một) hộp pháo hoa hình vng, kích thước 18cmx10cm, ghi chữ nước ngoài, trọng lượng 1,8 kilogam Cơ quan điều tra lập biên bắt người phạm tội tang Bùi Huy Bình, thu giữ vật chứng 30 (ba mươi) bịch pháo bi có tổng trọng lượng 13,5 kilogam 01 (một) hộp pháo hoa hình vng có trọng lượng 1,8 kilogam nêu Hiện CQ CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Huy Bình tội “Tàng trữ hàng cấm” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Khởi tố 475 vụ/860 bị can Điển hình: Trần Huy Hồng sinh năm 2003 Mọi Minh Thanh sinh năm 2003 (học sinh lớp 10A2, Trường THPT Trần Phú, thị xã Long Khánh) có mâu thuẫn với lúc đá banh Sáng ngày 05/01/2019, Thanh Tô Văn Huy Quang sinh năm 2003, (lớp 10A1), Nguyễn Duy Lợi sinh năm 2003 (lớp 10A4) Phạm Minh Hiếu sinh năm 2003 (Lớp 10A8) ngang qua lớp Hồng tiếp tục xảy mâu thuẫn cãi Sau đó, Hồng Lợi hẹn gặp đường bên hông Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để giải mâu thuẫn Khoảng 11 15 phút ngày, nhóm Hồng gồm Hồng, Trần Đức Thiện sinh năm 2001 (anh trai Hoàng), Trần Minh Đức sinh năm 2003 (lớp 10A2), Đặng Thành Luân sinh năm 2002 (lớp 10A6), Nguyễn Nhật Hào sinh năm 2002, Phùng Đình Hậu sinh năm 2003 (lớp 10A7), Dương Văn Tiến sinh năm 2003 (đã nghỉ học) số đối tượng (chưa rõ họ tên địa chỉ) gặp nhóm Thanh gồm Thanh, Quang, Lợi, Hiếu, Lê Văn Luận sinh năm 2003 (lớp 10A1), Lê Hữu Hoàng sinh năm 2003, Lê Trọng Lễ sinh năm 2003 (lớp 10A4), Lê Hoài Nam 205 sinh năm 2004 (lớp 9/3 Trường Chu Văn An), Trần Tấn Đạt sinh năm 2003, Nguyễn Hoàng Bảo sinh năm 2004, Trần Minh Hải sinh năm 2003 (đã nghỉ học) số đối tượng (chưa rõ họ tên địa chỉ) đường bên hông Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh hai nhóm lao vào đánh Đạt lấy 01 dao bấm dài khoảng 20cm túi quần đâm nhát trúng vào vùng ngực trái Thiện, Quang bị đối tượng nhóm Hồng đâm bị thương Sau đó, Thiện Quang đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu vết thương nặng nên Thiện tử vong Đến khoảng 21 ngày, Đạt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Hiện CQ CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam Trần Tấn Đạt Nguyễn Nhật Hào để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố: Viện kiểm sát kiểm sát 1.298 tin báo, đó: số cũ 190 tin báo, số 1.108 tin tin báo, tăng 259 tin báo (33%) so với kỳ năm trước - CQĐT giải 813 tin, đạt 63% (thấp 05% so với kỳ năm trước), đó: Khởi tố 414 vụ án; Không khởi tố 399 tin; Tạm đình giải 84 tin; Đang giải 401 tin báo, đó: hạn 01 tin báo Những vi phạm hoạt động tư pháp biện pháp tác động Viện kiểm sát: số vi phạm Cơ quan điều tra như: 03 vi phạm việc để tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố hạn luật định; 03 vi phạm việc tiếp nhận, điều tra, thu thập chứng cứ; 01 vi phạm xác minh ban đầu, hạn chế thụ lý nguồn tin tố giác, tin báo tội phạm Hoạt động thực hành quyền công tố việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam: + Không phê chuẩn: bắt người bị giữ trường hợp khẩn cấp 01 người; định gia hạn tạm giữ 34 người; lệnh bắt bị can để tạm giam 06 người; lệnh tạm giam 11 người + Hủy bỏ: định tạm giữ 08 người; định khởi tố vụ án 02 vụ; định khởi tố bị can 02 người; hủy bỏ tạm giam 01 người + Quyết định gia hạn tạm giam: 14 người - Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình Tổng số thụ lý 1.793 vụ/2.395 bị can, tăng 287 vụ/266 bị can (24%) so với kỳ năm trước, đó: án 1.261 vụ/1.72 bị can Cơ quan điều tra giải 1.107 vụ/1.577 bị can, đạt 61,74%, đó: + Đề nghị truy tố : 903 vụ/1.529 bị can + Đình  : 36 vụ/ 10 bị can, đó: miễn TNHS (theo khoản Điều 29 BLHS): 02 vụ/03 bị can;  hành vi không cấu thành tội phạm (theo khoản Điều 157 BLTTHS): 02 vụ/02 bị can (02 bị can bị bệnh tâm thần); 206  hết th/hiệu truy cứu TNHS (theo khoản Điều 157 BLTTHS): 20 vụ;  bị hại rút yêu cầu khởi tố: 08 vụ/04 bị can;  bị can chết: 02 vụ/01 bị can + Tạm đình chỉ: 168 vụ/38 bị can - Còn Cơ quan điều tra 686 vụ/818 bị can (khơng có án q hạn) Những vi phạm hoạt động tư pháp biện pháp tác động Viện kiểm sát: Viện kiểm sát hai cấp phát số vi phạm CQĐT như: thu thập tang tài vật chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, số vụ án để kéo dài thời hạn điều tra, chưa thực đầy đủ yêu cầu điều tra Viện kiểm sát … Đối với cơng tác kiểm sát án đình quan tiến hành tố tụng hai cấp: Để đảm bảo việc đình vụ án, bị can có cứ, pháp luật, không bỏ lọt tội phạm định đình miễn trách nhiệm hình để lẩn tránh trách nhiệm oan, sai, VKSND tỉnh Đồng Nai quán triệt thực nghiêm Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 19/01/2015 Viện trưởng VKSND tối cao Trong 06 tháng đầu năm, VKS tỉnh kiểm tra 40 vụ/16 bị can quan tố tụng hai cấp đình báo cáo kết thẩm định án đình thời hạn, quy định Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn truy tố - Tổng số án thụ lý: 930 vụ/1.571 bị can, tăng 58 vụ/163 bị can (07%) so với kỳ năm trước, đó: án 903 vụ/1.529 bị can - Viện kiểm sát giải quyết: 819 vụ/1.369 bị can, đạt 88,10%, đó: + Quyết định truy tố: 815 vụ/1.364 bị can + Đình chỉ: 02 vụ/02 bị can, đó: bị hại rút yêu cầu khởi tố 01 vụ/01 bị can; miễn trách nhiệm hình 01 vụ/01 bị can + Tạm đình chỉ: 02 vụ/03 bị can - Còn Viện kiểm sát: 111 vụ/202 bị can Thực hành quyền cơng tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự: Tổng số án thụ lý 1.022 vụ/1.797 bị can, giảm 37 vụ (3,6%)/tăng 42 bị can (2,45%) so với kỳ năm trước, đó: án mới: 815 vụ/1.364 bị can - Toà án giải 762 vụ/1.257 bị can, đạt 75%, đó: + Đã xét xử: 758 vụ/1.233 bị cáo (khơng có án Tòa tun khơng phạm tội); + Đình chỉ: 02 vụ/03 bị cáo (do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố) + Tạm đình chỉ: 02 vụ/21 bị cáo - Còn lại 260 vụ/540 bị can (còn hạn luật định) Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử ph c thẩm vụ án hình sự: Tổng số án thụ lý: 244 vụ/335 bị cáo, tăng 53 vụ/102 bc so với kỳ năm trước, đó: án mới: 238 vụ 326 bị cáo (có 14 kháng nghị, tăng 05 kháng nghị so với kỳ năm trước) - Tòa án giải quyết: 162 vụ/223 bị cáo (tăng 27 vụ/57 bị cáo so với kỳ 2018), đạt 66,40%, đó: Xét xử 107 vụ/158 bị cáo, gồm: + Giữ nguyên án sơ thẩm 56 vụ/78 bị cáo; 207 + Hủy án 05 vụ/13 bị cáo; + Sửa án 46 vụ/67 bị cáo; - Đình xét xử rút kháng cáo: 55 vụ/65 bị can; - Đình xét xử rút kháng nghị: khơng có - Còn lại 82 vụ/112 bị can - Tiếp nhận kiểm sát 590/731 án sơ thẩm hình (đạt 81%) - Án xét xử lưu động: 28 vụ - Án điểm xét xử: 14 vụ/56 vụ - Phiên tòa rút kinh nghiệm: 31 vụ * Chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự: - Tổng số thụ lý kháng nghị: 20 vụ/48 bị cáo, đó: số mới: 14 vụ/31 bị cáo (ngang cấp=3/9, 01 cấp=8/26; huyện=9/13) - Kết giải quyết: 06 vụ/07 bị cáo, gồm: + Chấp nhận: 04 vụ/05 bị cáo (P7=3/4; huyện=1/1) + Không chấp nhận: 02 vụ/02 bị cáo (cấp huyện) - Đình xét xử rút kháng nghị: 00 vụ - Chưa giải quyết: 14 vụ/41 bị cáo (tỉnh=5/22; huyện=9/19) Những vi phạm hoạt động tư pháp biện pháp tác động Viện kiểm sát: Các vi phạm chủ yếu Tòa áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ không đúng, áp dụng chưa khoản điều luật, hình phạt bị cáo chưa nghiêm, chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội bị cáo gây ra, vi phạm thời hạn đưa vụ án xét xử, vi phạm thời hạn giao án qua Viện kiểm sát, vi phạm trình tự xét hỏi phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung không theo Thông tư 02/2017 VKS hai cấp ban hành 09 kháng nghị phúc thẩm (tổng số kỳ 18 kháng nghị) án sơ thẩm Tòa cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, cách tuyên án việc áp dụng pháp luật hình phạt, tội danh, 06 kiến nghị Tòa án để khắc phục vi phạm áp dụng tội danh, hình phạt thủ tục tố tụng như: áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ không đúng, áp dụng chưa khoản điều luật, hình phạt bị cáo chưa nghiêm, chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội bị cáo gây ra, vi phạm trình tự xét hỏi phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng… Án trả hồ sơ điều tra bổ sung:Viện kiểm sát trả hồ sơ cho CQCSĐT 25 vụ (27 lần trả), Cơ quan CSĐT chấp nhận 25 vụ (bằng với kỳ năm trước), đó, số vụ trả lần 02 vụ + 16 vụ thiếu chứng + 08 vụ làm rõ vai trò đồng phạm + 01 vụ Cơ quan điều tra có cơng văn rút hồ sơ để xử lý bị can bị truy nã đầu thú Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát 56 vụ (71 lần trả), (tăng 03 vụ so với kỳ năm trước), số vụ trả lần 09 vụ, trả lần 03 vụ, cụ thể: 208 + VKS không chấp nhận 31 vụ, giữ nguyên quan điểm chuyển Tòa Tòa xét xử có định đưa vụ án xét xử + VKS chấp nhận 25 vụ, đó: phát sinh tình tiết 21 vụ; CQĐT có cơng văn xin rút hồ sơ 01 vụ; có lỗi KSV 03 vụ Đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến việc trả hồ sơ điều tra bổ sung: Trong trình điều tra, ĐTV KSV chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án; KSV không phát thiếu sót q trình điều tra vụ, đến Cơ quan điều tra kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát phát thiếu sót mà khơng thể khắc phục nên phải trả lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung; hoàn tất hồ sơ chuyển sang Tòa truy tố Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ phát thiếu sót q trình thu thập chứng cứ, có đồng phạm khác vụ án, bị can có hành vi phạm tội khác nên trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung Những vi phạm hoạt động tư pháp biện pháp tác động Viện kiểm sát :Viện kiểm sát phát số vi phạm chủ yếu như: không thông báo văn cho quan thụ lý vụ án có người bị tạm giữ, tạm giam biết việc hết thời hạn tạm giữ, tạm giam không đảm bảo quyền lợi hợp pháp người chấp hành hình phạt tù hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; vi phạm Tòa án việc phối hợp với Cơ quan THA hình để rà sốt, lập danh sách đảm bảo quyền lợi bị án thuộc diện miễn chấp hành hình phạt; Cơ quan Thi hành án chậm ban hành Quyết định đình thi hành án sau phạm nhân chết; vi phạm việc xác minh điều kiện thi hành án, vi phạm thời hạn ban hành gửi định thi hành án phạt tù VKS hai cấp trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam 20 lần; 03 yêu cầu nhà tạm giữ tự kiểm tra báo cáo kết Qua kiểm sát viện kiểm sát ban hành 01 kháng nghị 14 kiến nghị kết luận yêu cầu khắc phục vi phạm Trực tiếp kiểm sát 08 lần Cơ quan thi hành án hình cấp huyện, 74 lần UBND cấp xã, phường 02 thông báo rút kinh nghiệm cơng tác kiểm sát hoạt động THA hình Công tác giải bồi thường cho người bị oan Tổng thụ lý: 03 vụ/03 trường hợp (cũ: 02; mới: 01); Trong đó: Do quan điều tra đình 02 người (tỉnh 01; Vĩnh Cửu 01), Viện kiểm sát đình 01 người (Biên Hòa), Tòa án tun khơng phạm tội: khơng có Đã giải quyết: 03 vụ/03 trường hợp, * Bồi thường xong: 01 vụ/01 người (Vĩnh Cửu) * Chờ Bộ tài cấp kinh phí: 01 vụ/01 người (Vĩnh Cửu) * Hoàn thiện thủ tục chờ cấp kinh phí: Khơng có; * Lý khác: khơng có * Đang giải quyết: 02 vụ/02 trường hợp (tỉnh 01, Biên Hòa 01) 209 Tham gia giải đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại hoạt động tố tụng hình - Viện kiểm sát tham gia 02 vụ đương khởi kiện, Tòa án thụ lý giải vụ kiện đòi bồi thường (tỉnh 01, Biên Hòa 01); - Tòa án giải quyết: 01 vụ/01 người (Tòa án huyện Xuân Lộc xét xử vào ngày 29/6/2018 buộc VKS tỉnh bồi thường 356,5 triệu đồng cho ông Nguyễn Trần; nguyên đơn kháng cáo Tòa án tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm ngày 23/11/2018 giữ nguyên án sơ thẩm - Bộ Tài cấp kinh phí bồi thường ngày 01/3/2019) - Tòa án giải quyết: 01 vụ/01 người (VKS Biên Hòa thương lượng bồi thường 01 vụ /01 người - vụ Trịnh Thị Nghị Tòa án tỉnh Đồng Nai) Bài học kinh nghiệm khắc phục hạn chế oan, sai: Đề cao trách nhiệm Kiểm sát viên việc phê chuẩn định khởi tố Các vụ việc chưa có chắn, rõ ràng, chứng chưa đầy đủ phải kiên từ chối phê chuẩn khởi tố;Yêu cầu KSV trực tiếp thu thập chứng lấy lời khai người bị tạm giữ, người bị hại, người làm chứng, chí mời luật sư tham gia lấy lời khai trước đề xuất phê chuẩn khởi tố bị can vụ án mà tài liệu chứng chưa vững chắc, chứng chủ yếu lời khai nhận tội người bị tạm giữ; Sau phê chuẩn, KSV cần đề yêu cầu điều tra cụ thể, bám sát hoạt động điều tra CQĐT, tích cực, chủ động yêu cầu ĐTV thực yêu cầu điều tra; Kịp thời, chủ động thỉnh thị ý kiến VKS cấp nội dung, đường lối giải vụ án 210 ... tụng hình Việt Nam chứng minh tố tụng hình sự, có tham khảo luật tố tụng hình nước thực tiễn thực quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chứng minh tố tụng hình địa bàn tỉnh Đồng Nai 3.2 Phạm... pháp luật tố tụng hình số nước giới chứng minh tố tụng hình sự, tương đồng, khác biệt kinh nghiệm Việt Nam - Đánh gi thực trạng chứng minh tố tụng hình giải vụ án hình địa bàn tỉnh Đồng Nai, ưu... MINH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH ĐỒNG NAI 76 3.1 Quy định pháp luật chứng minh tố tụng hình 76 3.2 Thực tiễn chứng minh tố tụng hình tỉnh Đồng Nai 95 Chương 4: YÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng minh trong tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai, Chứng minh trong tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai

Từ khóa liên quan