Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự

171 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 16:44

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG BẢO ĐẢM QUYỀN TỐ TỤNG CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG BẢO ĐẢM QUYỀN TỐ TỤNG CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Chuyên ngành : Luật dân Tố tụng dân Mã số : 38 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Anh Tuấn TS Đinh Trung Tụng HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực thân tác giả Nếu có chép bất hợp pháp từ cơng trình nghiên cứu khác, Tơi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Tác giả luận án DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bộ luật Tố tụng dân sự: BLTTDS Tố tụng dân sự: TTDS Hội đồng xét xử: HĐXX Tòa án nhân dân tối cao: TANDTC Viện kiểm sát: VKS Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: TPTANDTC 1 Tính cấp thiết đề tài Trong xu phát triển hội nhập quốc tế vấn đề bảo vệ quyền người ngày xem trọng Vì vậy, hoạt động xét xử bảo đảm quyền tố tụng đương tất yếu khách quan Bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân sở cho việc giải vụ án xác, khách quan, mang lại niềm tin công lý cho người dân Quan điểm cải cách tư pháp Đảng ta ghi nhận Nghị 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 rõ: “Hoàn thiện chế độ bảo hộ Nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp công dân, chế độ trách nhiệm quan nhà nước, Tòa án việc bảo vệ quyền đó; xử lý nghiêm minh hành vi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cơng dân” Có thể nhận thấy quan điểm Đảng ta cải cách tư pháp đặt yêu cầu phải cải cách mạnh mẽ thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền tố tụng đương sự, đảm bảo hiệu thủ tục tư pháp dân đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền người, quyền công dân Hiến pháp năm 2013 – Đạo luật quốc gia cụ thể hóa vấn đề khoản Điều 102 nêu rõ “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân” Như vậy, vấn đề bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người quyền công dân đặt lên hàng đầu nhiều nhiệm vụ Tòa án mà Hiến pháp liệt kê cho thấy tiến mặt lập pháp, bảo đảm quyền người quyền cơng dân cội nguồn cho bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân Bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân có ý nghĩa quan trọng Bảo đảm quyền tố tụng đương bảo đảm cho cá nhân, quan, tổ chức có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hay tranh chấp quan hệ dân sự, nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trước Tòa án Tuy nhiên, góc độ lý luận chưa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống toàn diện bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân để làm sở cho việc đánh giá luật định Mặt khác, số quy định bảo đảm quyền tố tụng đương quy định Bộ luật Tố tụng Dân (BLTTDS) năm 2015 chưa đầy đủ thiếu cụ thể, nên việc áp dụng quy định thực tiễn dẫn tới vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu tính hiệu việc bảo đảm quyền tố tụng Chẳng hạn BLTTDS năm 2015 quy định quyền tố tụng đương chưa quy định nghĩa vụ đối ứng đương đối lập quy định khơng có biện pháp bảo đảm để đương đối lập thực nghĩa vụ tố tụng họ Vì vậy, ảnh hưởng đến hiệu thực quyền tố tụng đương khác Mặt khác, Tòa án chủ thể tiến hành tố tụng thuộc Tòa án có vai trò quan trọng việc bảo đảm quyền tố tụng đương sự, quy định BLTTDS năm 2015 trách nhiệm Tòa án, nhiệm vụ, quyền hạn chủ thể tiến hành tố tụng thuộc Tòa án chưa có gắn kết với việc bảo đảm quyền tố tụng đương Viện Kiểm sát (VKS) có chức kiểm sát hoạt động tố tụng, qua bảo đảm cho quyền tố tụng đương thực thi số quy định BLTTDS năm 2015 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể Viện trưởng VKS, Kiểm sát viên chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền tố tụng đương Bên cạnh đó, pháp luật tố tụng dân (TTDS) chưa quy định chế tài phù hợp nhằm bảo đảm quyền tố tụng quyền lợi ích hợp pháp đương Nghiên cứu thực tiễn tố tụng Tòa án cho thấy tình trạng Tòa án chưa thực tơn trọng, áp đặt ý chí chủ quan, chí vi phạm quyền tố tụng đương chưa tạo điều kiện cho đương thực quyền tố tụng tồn dẫn tới quyền lợi ích hợp pháp đương không bảo vệ “Tỷ lệ án bị hủy, sửa cao; vụ án để thời hạn giải theo quy định pháp luật lỗi chủ quan Tòa án; chưa khắc phục triệt để việc án tuyên không rõ ràng”[67] “Việc xử lý đơn khởi kiện chậm, vi phạm thời hạn xử lý đơn theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự; số trường hợp trả lại đơn khởi kiện không ghi rõ lý việc trả lại đơn chưa quy định Bộ luật Tố tụng dân sự; số Tòa án chưa trọng xác minh, thu thập chứng [68] Việc nghiên cứu thực tiễn tố tụng cho thấy, tượng số Tòa án chưa thực tôn trọng, tạo điều kiện cho người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương hỗ trợ cho đương thực quyền tố tụng tồn tại, “mơi trường hành nghề chế tố tụng cải thiện nhiều so với trước nhiều điều chưa thuận lợi cho luật sư phát huy vai trò việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng” [60] Với lý phân tích trên, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “Bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân sự” nhằm làm rõ vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương sự, luận giải nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế bảo đảm quyền tố tụng đương sự, từ đề xuất yêu cầu, kiến nghị nhằm bảo đảm tốt quyền tố tụng đương tố tụng dân Việt Nam vấn đề có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục đích nghiên cứu Luận án hướng tới mục đích nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS Kết nghiên cứu lý luận bảo đảm quyền tố tụng đương sử dụng làm sở cho việc đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS Việt Nam Trên sở tổng hợp kết nghiên cứu, luận án đề xuất số yêu cầu, kiến nghị nhằm bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân thực thi thực tế Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án Để đạt mục đích trên, việc nghiên cứu đề tài cần phải thực nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu làm rõ khái niệm, đặc điểm bảo đảm quyền tố tụng đương tố TTDS - Nghiên cứu làm rõ nội dung bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS - Nghiên cứu xác định yếu tố chi phối việc bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS - Phân tích, đối sánh với lý luận để đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS - Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thực pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS Việt Nam, xác định vướng mắc, bất cập làm tiền đề cho việc đề xuất kiến nghị - Xác định rõ yêu cầu đặt việc bảo đảm quyền tố tụng đương sự; đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật, thực pháp luật để bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu nội dung bản, sau: - Những vấn đề lý luận bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS - Thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS Để nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS, Luận án có tham khảo pháp luật số nước giới Nga, Singapo, Canada, Pháp, Trung Quốc… tập trung nghiên cứu chủ yếu pháp luật tố TTDS Việt Nam hành bảo đảm quyền tố tụng đương - Các yêu cầu đặt việc bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn thực pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương vụ án dân trình tham gia tố tụng Tòa án theo thủ tục tố tụng thông thường mà không nghiên cứu bảo đảm quyền đương thi hành án dân - Dưới góc độ nghiên cứu có nhiều biện pháp khác để bảo đảm quyền tố tụng đương bảo đảm biện pháp kinh tế (Đầu tư phát triển sở hạ tầng, công nghệ thông tin hoạt động tố tụng, miễn giảm án phí cho người khởi kiện), biện pháp cấu tổ chức máy nhà nước (quy hoạch hệ thống Tòa án theo đồ địa lý phù hợp với khu vực dân cư, chế giám sát quan lập pháp quan tư pháp…), biện pháp chế phối hợp Tòa án với quan nhà nước khác, biện pháp nguồn lực người, biện pháp pháp lý Tuy nhiên, khuôn khổ luận án này, nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu biện pháp bảo đảm quyền tố tụng đương mặt pháp lý (bảo đảm quy định pháp luật) việc thực quy định thực tiễn tố tụng Tòa án Trong biện pháp bảo đảm quyền tố tụng đương mặt pháp lý, luận án tập trung phân tích, luận giải vấn đề sau đây: + Việc ghi nhận quyền tố tụng đương sự, xác lập nghĩa vụ đối ứng đương khác + Bảo đảm quyền tố tụng đương thông qua quy định người đại diện, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự; + Bảo đảm quyền tố tụng đương thông qua việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Tòa án; + Bảo đảm quyền tố tụng đương thông qua quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm kiểm sát Viện kiểm sát; + Bảo đảm quyền tố tụng đương thông qua quy định chế tài chủ thể vi phạm quyền tố tụng đương - Luận án có phân tích thành cơng pháp luật hành bảo đảm quyền tố tụng đương chủ yếu tập trung nghiên cứu hạn chế pháp luật hành nguyên nhân dẫn tới quyền tố tụng đương không bảo đảm thực cách có hiệu thực tế - Luận án không sâu nghiên cứu thực tiễn thực pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS từ BLTTDS năm 2004 có hiệu lực mà chủ yếu tập trung nghiên cứu thực tiễn thực quy định BLTTDS năm 2015 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án nghiên cứu dựa sở phương pháp luận đắn, khoa học chủ nghĩa Mac-Lê Nin tử tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật quan điểm Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp theo hướng bảo đảm quyền người, quyền công dân Bên cạnh đó, việc nghiên cứu đề tài luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành khác phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, sử dụng kết thống kê ngành Tòa án để minh họa, làm rõ vấn đề nghiên cứu luận án Cụ thể: - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh sử dụng trình xây dựng khái niệm, đặc điểm bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, suy luận, sử dụng kết thống kê, liệu ngành Tòa án chủ yếu sử dụng trình làm rõ hạn chế, bất cập pháp luật tồn tại, vướng mắc thực pháp luật quyền nghĩa tố tụng đương sự, người đại diện người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương sự; hạn chế pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Tòa án, Viện Kiểm sát người tiến hành tố tụng thuộc hai quan này, đặc biệt việc đánh giá quy định bảo đảm tính độc lập, khách quan hoạt động tố tụng nguyên nhân dẫn đến quyền tố tụng đương chưa bảo đảm thực thi thực tế - Để bảo đảm sở thực tiễn, tính cấp thiết vấn đề khoa học cần giải quyết, đặc biệt để nâng cao tính thuyết phục giải pháp khoa học, phương pháp phân tích, tổng hợp, kết hợp lý luận thực tiễn bảo đảm tính thuyết phục sử dụng luận điểm để luận giải đưa định hướng yêu cầu giải pháp nâng cao hiệu bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS 6 Những đóng góp luận án Thứ nhất, luận án xây dựng vấn đề lý luận bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS chất, sở khoa học việc xây dựng quy định bảo đảm quyền tố tụng đương sự; xác định nội dung biện pháp pháp lý bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS yếu tố chi phối thực việc bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS Thứ hai, luận án phân tích, đánh giá cách toàn diện hạn chế, bất cập quy định pháp luật thực tiễn thực quy định pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương sự; xác định nguyên nhân dẫn đến quyền tố tụng đương không bảo đảm thực tiền đề cho việc đề xuất giải pháp bảo đảm thực quyền tố tụng đương Thứ ba, luận án xây dựng hệ thống yêu cầu, kiến nghị khoa học bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS đáp ứng xu hướng hội nhập quốc tế đường lối, chủ trương Đảng, Nhà nước cải cách tư pháp bảo đảm quyền người hoạt động xét xử, bao gồm kiến nghị hoàn thiện pháp luật kiến nghị tổ chức thực pháp luật - Các kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật TTDS bảo đảm quyền đương TTDS, gồm: bổ sung quyền tố tụng đương chưa ghi nhận; sửa đổi, bổ sung quy định nghĩa vụ đối ứng đương gắn với bảo đảm quyền tố tụng đương khác; hoàn thiện quy định pháp luật tham gia tố tụng dân người đại điện người bảo vệ quyền lợi ích hợp đương sự; hồn thiện quy định trách nhiệm Tòa án nhiệm vụ, quyền hạn chủ thể tiến hành tố tụng thuộc Tòa án gắn liền với bảo đảm quyền tố tụng đương sự; hoàn thiện quy định pháp luật chế kiểm sát việc bảo đảm quyền tố tụng đương, đồng thời xây dựng chế tài xử lý hành vi vi phạm quyền tố tụng đương - Các kiến nghị thực pháp luật như: xây dựng tiêu chí đánh giá Tòa án, đào tạo chức danh tư pháp thống nhất… Kết cấu Luận án Ngoài phần mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận án trình bày với kết cầu gồm chương: Chương Những vấn đề lý luận bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân Chương Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hành bảo 153 sở văn hóa pháp lý hình thành việc tuân thủ pháp luật ăn sâu vào nếp sống, thói quen sinh hoạt người dân Dần dần người dân hình thành ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng quyền chủ thể khác, có quyền tố tụng đương Để làm điều cần phải xây dựng chiến lược việc giáo dục người từ nhỏ đến lớn Tùy thuộc vào độ tuổi khác để xây dựng môn học bổ trợ phù hợp nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên, học viên kiến thức quyền người, từ hình thành họ thái độ, tình cảm yêu quý, trân trọng quyền người người khác, ý thức đấu tranh chống lại hành vi phạm quyền người xã hội [30, tr 269] Như vậy, quyền tố tụng đương tố tụng dân tôn trọng thực hiện, hạn chế hành vi vi phạm quyền tố tụng đương khác Song hành với việc thay đổi nhận thức người tham gia tố tụng bảo đảm quyền tố tụng đương sự, Nhà nước phải có chủ trương, chiến lược thay đổi nhận thức người tiến hành tố tụng bảo đảm quyền tố tụng đương Có thể nói nhận thức hạn chế người tiến hành tố tụng bảo đảm quyền người nói chung bảo đảm quyền tố tụng đương nói riêng nguyên nhân dẫn tới quan liêu cách hành xử tùy tiện làm cho quyền tố tụng đương không bảo đảm “Sự hạn chế nhận thức không chổ không nắm quy định pháp luật quốc tế nghĩa vụ Việt Nam với tư cách quốc gia thành viên công ước quốc tế quyền người, mà chưa hiểu biết đầy đủ sứ mệnh phục vụ nhân dân thực thi công vụ yêu cầu nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” [20, tr 688] Vì vậy, người tiến hành tố tụng cần phải nhận thức bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân bảo đảm thực quyền người ghi nhận văn kiện quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết thực quyền Hiến pháp năm 2013 Việt Nam quy định Vi phạm quyền tố tụng đương vi phạm quyền người, kéo theo nhiều hậu nghiêm trọng Trước hết, gây thiệt hại lợi ích vật chất lợi ích tinh thần cho đương sự, nguyên nhân tiềm ẩn nguy bất ổn xã hội Bên cạnh đó, vi phạm quyền tố tụng đương đồng nghĩa với việc xâm phạm giá trị quyền mà người hướng cơng bằng, bình đẳng pháp luật, góc độ vi phạm quyền tố tụng đương kìm hãm phát triển xã hội Chính hậu nặng nề gây cho xã hội, nên người tiến hành tố tụng phải nhận thức bảo đảm quyền tố tụng đương 154 tố tụng dân không bảo đảm cho việc giải vụ án xác, khách quan, trì ổn định xã hội, tạo niềm tin cơng lý cho người dân mà bảo đảm tồn phát triển xã hội pháp quyền dân chủ Vì vậy, chủ thể tiến hành tố tụng cần phải nhận thức Tòa án thực hoạt động tư pháp theo hướng làm dịch vụ công để bảo vệ quyền lợi hợp pháp người dân 3.2.2.4 Nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, luật sư Trợ giúp viên pháp lý, thừa phát lại, luật sư góp phần hỗ trợ lớn cho đương thực quyền tố tụng tham gia tố tụng trước Tòa.Vì vậy, để bảo đảm quyền tố tụng đương cần phải nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp pháp lý thừa phát lạitheo hướng: - Mở rộng phạm vi tống đạt văn tổ chức thừa phát lại theo hướng cho phép thừa phát lại tống đạt tài liệu, giấy tờ, chứng đương Theo quy định Thông tư số 09/2014/TTLT-BTPTANDTC-VKSNDTCBTC việc thực thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 Quốc hội, nhiệm vụ tống đạt văn tố tụng, tổ chức Thừa phát lại phép tống đạt văn tố tụng Tòa án quan thi hành án cho đương sự, không cho phép tổ chức Thừa phát lại tống đạt giấy tờ, tài liệu đương Để bảo đảm quyền tố tụng đương sự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực nghĩa vụ gửi tài liệu, chứng cho đương khác cho Tòa án, pháp luật nên mở rộng phạm vi tống đạt văn tổ chức thừa phát lại theo hướng cho phép thừa phát lại tống đạt tài liệu, giấy tờ, chứng đương - Nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho đương trước thời điểm nộp đơn khởi kiện trình tham gia tố tụng Tòa, góp phần bảo đảm quyền tố tụng đương thuộc nhóm người trợ giúp pháp lý Do đó, để bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân cần nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp pháp lý cách thức sau đây: Thứ nhất, tỉnh phải chủ động cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực trợ giúp pháp lý, người thực trợ giúp pháp lý địa bàn thủ tục cần tiến hành yêu cầu trợ giúp pháp lý để người dân biết dễ dàng thực thủ tục cần thiết yêu cầu sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý Thứ hai, tỉnh phải thống kê số lượng người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 địa bàn để tổ chức trợ 155 giúp pháp lý chủ động trao đổi trực tiếp với chủ thể này, giúp họ hiểu quyền lợi để yêu cầu tổ chức trợ giúp pháp lý hỗ trợ cần thiết Trên sở thống kê số lượng người thuộc diện trợ giúp pháp lý, tỉnh chủ động dự kiến nguồn lực thực trợ giúp pháp lý, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý địa phương Thứ ba, người thực trợ giúp pháp lý phải thay đổi nhận thức cách thức thực trợ giúp pháp lý thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ kỹ nhằm cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng cho đối tượng trợ giúp pháp lý Bên cạnh đó, tăng cường cơng tác tun truyền phổ biến pháp luật phổ biến để người biết đối tượng thuộc diện hưởng trợ giúp pháp lý theo Luật trợ giúp pháp lý - Tăng cường số lượng trình độ chun mơn đội ngũ luật sư Hiện nay, nước có tổng số 12.581 luật sư [2], số lượng lớn đội ngũ luật sư tập trung chủ yếu thành phố lớn, số địa phương khác tỷ lệ luật sư thấp Chính điều dẫn đến việc người dân khó tiếp cận với dịch vụ pháp lý có nhu cầu phải trả chi phí q cao cho dịch vụ luật sư.Mặt khác, Việt Nam thiếu luật sư tham gia tranh tụng quốc tế, am hiểu luật pháp tập quán thương mại quốc tế để tư vấn vấn cho đương vụ kiện với doanh nghiệp nước ngồi Vì vậy, để bảo đảm quyền tố tụng đương sự, cần phải trọng phát triển đội ngũ luật sư địa phương mà tỷ lệ luật sư thấp, đồng thời, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ hành nghề luật sư nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 3.2.2.5 Thống mơ hình đào tạo chức danh tư pháp Việc đào tạo thống chức danh tư pháp, để cán tư pháp có mặt chung kiến thức, hiểu biết chuyên môn, kỹ nghề nghiệp lẫn nhằm bảo đảm cách hiểu, vận dụng thống quy phạm pháp luật điều cần thiết để bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS Đây vấn đề đề cập đến “khái quát Luật tố tụng dân sự” nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Đẩu Phần viết đào tạo Thẩm phán ơng có đề cập, bên Pháp đặt “Trung tâm quốc gia nghiên cứu tư pháp”, tức trường để đào luyện Thẩm phán để bổ khuyết sở học tân khoa cử nhân Tại Việt Nam ta chưa có phương tiện thực trường huấn luyện hữu hiệu Đã có lần giới thẩm phán đề cập đến dự án mở lớp lấy Cao học nghiên cứu Tư pháp chung cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân muốn vào nghề luật hay thẩm phán, dự 156 định, e việc không thành tựu [36, tr.166] Hiện nước ta việc đào tạo chức danh tư pháp thực nhiều sở đào tạo khác Do đó, chưa tạo đội ngũ chức danh tư pháp giỏi, học nhau, hiểu làm Đây nguồn gốc dẫn đến tình Tòa án hiểu cách, Viện Kiểm sát hiểu cách khác Vì vậy, Tòa án phán theo quan điểm Tòa án, khác quan điểm VKS nên VKS kháng nghị, làm kéo dài thời gian giải vụ án, dẫn số quyền tố tụng đương không bảo đảm thực Do đó, để bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS, cần xây dựng hệ thống giáo dục đại học đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề có tính liên thông thống chức danh tư pháp nước 157 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Chương Luận án tập trung luận giải yêu cầu đề xuất số kiến nghị để bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân Các yêu cầu bảo đảm quyền tố tụng đương tập trung vào yêu cầu như: Việc hoàn thiện thực quy định bảo đảm quyền tố tụng đương phải đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập kinh tế quốc tế bối cảnh đáp ứng yêu cầu tính đồng hệ thống pháp luật tố tụng dân Mặt khác, việc hoàn thiện thực quy định bảo đảm quyền tố tụng đương phải khắc phục có hiệu tồn tại, hạn chế, bất cập BLTTDS năm 2015 Các kiến nghị bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS bao gồm kiến nghị hoàn thiện pháp luật kiến nghị thực pháp luật Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật chủ yếu tập trung vào việc sửa đổi, hoàn thiện quy định BLTTDS năm 2015 bảo đảm quyền tố tụng đương mà tồn tại, hạn chế như: cụ thể hóa quyền tố tụng đương chưa ghi nhận; sửa đổi, bổ sung quy định nghĩa vụ tương ứng đương gắn với bảo đảm quyền tố tụng đương khác;hoàn thiện quy định pháp luật tham gia TTDS người đại điện người bảo vệ quyền lợi ích hợp đương thực tiễn thực thủ tục tố tụng gắn liền với bảo đảm quyền tố tụng đương sự; hoàn thiện quy định pháp luật chế kiểm sát việc bảo đảm quyền tố tụng đương sự, đồng thời xây dựng chế tài xử lý hành vi vi phạm quyền tố tụng đương Các kiến nghị thực quy định pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương chủ yếu tăng cường hướng dẫn áp dụng BLTTDS năm 2015 bảo đảm quyền tố tụng đương như: hướng dẫn việc phổ biến quyền tố tụng đương ngày từ thời điểm thụ lý giai đoạn tố tụng sau đó; xây dựng mơ hình chương trình đánh giá số cơng lý để nâng cao hiệu giám sát bảo đảm thực quyền tố tụng đương sự; nâng cao lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ người tiến hành tố tụng; tăng cường thực hoạt động bổ trợ tư pháp tăng cường bảo đảm khác từ Tòa án nhằm bảo đảm thực quyền tố tụng cụ thể đương 158 KẾT LUẬN CHUNG Việc nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS tiền đề quan trọng để soi chiếu, đánh giá thực trạng pháp pháp luật thực tiễn thực bảo đảm quyền tố tụng đương Vì vậy, Chương Luận án xây dựng cách hoàn chỉnh vấn đề lý luận bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân khái niệm, đặc điểm bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS, đồng thời Luận án luận giải sở khoa học việc xây dựng quy định bảo đảm quyền tố tụng đương phân tích nội dung bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS Trên sở đối chiếu với vấn đề lý luận nghiên cứu Chương 1, Chương Luận án tập trung làm rõ bất cập, vướng mắc thực trạng pháp luật thực tiễn thực bảo đảm quyền tố tụng cụ thể đương tố tụng dân Qua việc nghiên cứu thực trạng pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS, Luận án hạn chế, bất cập pháp luật hành bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân Bên cạnh đó, Chương Luận án phân tích, luận giải bất cập, vướng mắc tồn thực tiễn thực việc bảo đảm quyền tố tụng đương sự, đồng thời làm rõ nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến vướng mắc, bất cập Trên sở kết nghiên cứu Chương thực trạng pháp luật thực tiễn thực bảo đảm quyền tố tụng đương sự, Luận án nhận diện nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập việc thực quyền tố tụng đương Vì vậy, Chương 3, Luận án luận giải yêu cầu đề xuất số kiến nghị để bảo đảm quyền tố tụng đương Các kiến nghị tập trung vào hai vấn đề bản: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương kiến nghị thực quy định pháp luật bảo đảm quyền tố tụng đương Hy vọng, với số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu việc bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS 159 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bộ luật tố tụng dân Nga (2005), Nxb Tư pháp Hà Nội Bộ Tư pháp (2017), Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 Bộ tư pháp, Viện khoa học pháp lý (2004), Một số vấn đề Luật tố tụng dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Thông tin Khoa học pháp lý Bùi Ngọc Sơn (2010), Một Hiến pháp hoàn hảo hơn, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 11 Bùi Quang Hiền (2013), Nguyên tắc quyền định tự định đoạt đương tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 17 Bùi Thị Huyền (2009), Bảo đảm quyền tranh tụng đương phiên tòa sơ thẩm dân Việt Nam, “Pháp Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế phát triển bền vững”, Nxb Công an nhân dân Bùi Thị Huyền (2011), Phiên tòa sơ thẩm dân Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Cao ĐứcThái (2010),“Quyền người thời kỳ đổi vấn đề nhận thức lý luận thực tiễn” (đăng “Quyền người tiếp cận đa ngành liên ngành khoa học xã hội” Võ Khánh Vinh làm chủ biên), Nhà Xuất Khoa học xã hội 10 C.Mac – Ph.Awngghen (1971), Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội Công ty luật hợp danh Nghiêm & Chính (2015), Góp ý sửa đổi BLTTDS, Hội thảo tham vấn hoàn thiện luật tố tụng dân để cải thiện môi trường kinh doanh, Hà Nội, 2015 11 Đào Trí úc (chủ biên) (2007) Mơ hình tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nxb Tư pháp Hà Nội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 02-6-2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đào Thị Tuyết, Bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án đương 160 tố tụng dân sự, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội 16 Đại từ điển tiếng Việt (2010), Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 17 Đặng Cơng Cường (2016), Vai trò Tòa án việc bảo vệ quyền Minh người Việt Nam nay, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Luật Hà Nội 18 Đoàn Đức Lương (2007), Nâng cao lực xét xử vụ án dân Tòa án q trình cải cách tư pháp, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 02 19 Đỗ Thị Hà (2013), “Quyền tố tụng đương thực tiễn thực hiện”, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 20 Đức Minh, Vì tòa chưa trở thành biểu tượng cơng lý?http://plo.vn/phap-luat/vi-sao-toa-chua-tro-thanh-bieu-tuong-cong-ly-737980.html, truy cập ngày 24/4/2018 21 Đinh Thế Hưng, (2011)“Cơ chế bảo vệ quyền người Tòa án Việt Nam” (đăng Cơ chế bảo đảm bảo vệ quyền ngườido Võ Khánh Vinh chủ biên), Nxb Khoa học xã hội 22 Hải Dương, Tòa xử xong biết “quên” bị đơn, http://plo.vn/phapluat/toa-xu-xong-moi-biet-quen-bi-don-721630.html, truy cập ngày 30/4/2018 23 Hoàng Thu Yến, Người đại diện người bảo vệ quyền lợi đương tố tụng dân sự, Tạp chí Nhà nước Pháp luật 24 Khâm định Đại nam hội điển lệ (1993), Nxb Thuận Hóa, Huế, tập 12, 128 25 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Giáo trình lý luận pháp luật quyền người, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội 26 Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2004), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 27 Khuất Nga Văn (2008) Vị trí, Vai trò Viện Kiểm sát tố tụng dân theo yêu cầu cải cách tư pháp, Nxb Tư pháp 28 Kim Anh (2006), Khó khăn luật sư trước hội nhập, Báo Hà Nội mới, số ngày 23/10/2006 29 Micheal Browde (2000), Pháp luật tố tụng dân Mỹ số nước theo hệ thống án lệ, Kỷ yếu VIE/95/017: Tăng cường lực xét xử Việt Nam pháp luật tố tụng dân sự, Hà Nội 30 Nguyễn Cơng Bình (2006), Bảo đảm quyền bảo vệ đương 161 tố tụng dân Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 31 Nguyễn Cơng Bình (2012), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo Dục Việt Nam 32 Nguyễn Cơng Bình (2011), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Công an nhân dân 33 Nguyễn Đăng Dung (2009), Cải cách tư pháp tổ chức quyền lực nhà nước, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 34 Nguyễn Đăng Dung (2011), Chức Hiến pháp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 27 35 Nguyễn Đăng Dung (2010), Hạn chế tùy tiện quan nhà nước, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2010 36 Nguyễn Huy Đẩu (1962), Luật tố tụng dân Việt Nam, xuất bảo trợ Bộ Tư pháp 37 Nguyễn Hữu Đắc (Trưởng ban biên soạn) (1999), Từ điển Luật học, Nxb Bách Khoa, Hà Nội 38 Nguyễn Minh Hằng, yêu cầu phản tố thời điểm thực quyền phản tố từ quy định BLTTDS, hocvientuphap.edu.vn/desktops, truy cập 15/8/2017 39 Nguyễn Thái Phúc (2005), Những chức tố tụng dân sự, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 6, 40 Nguyễn Triều Dương (2015),“Cơ chế bảo đảm quyền tự định đoạt đương tố tụng dân đáp ứng tiến trình cải cách tư pháp Việt Nam”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường – Đại học Luật Hà Nội 41 Nguyễn Văn Động (2004), Các quyền hiến định xã hội công dân Việt Nam nay, Nxb Tư pháp Hà Nội 42 Nguyễn Thị Thu Hà (2017), chế pháp lý bảo đảm quyền người, quyền công dân giải vụ án dân tòa án nhân dân, Nhà xuất lao động, Hà Nội 43 Nguyễn Thị Thu Hà (2011), Phúc thẩm tố tụng dân Việt Nam, Luận án Tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 44 Nguyễn Thị Thu Hà (2010)“quyền người tố tụng dân Việt Nam” (đăng Quyền người tiếp cận đa ngành liên ngành luật học Võ Khánh Vinh chủ biên), Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 45 Nguyễn Phương Hạnh (2012), Quyền tự định đoạt đương theo quy định Bộ Luật tố tụng dân Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật 162 46 Nguyễn Lân (2003), Từ điển từ ngữ Hán Việt, Nxb Văn học, 2003 47 Phan Hữu Thư (2004), Một số vấn đề tranh tụng, kỷ yếu hội thảo: Vấn đề tranh tụng tố tụng dân sự, Viện Khoa học Pháp lý –Bộ Tư pháp tổ chức ngày 5/3/2004, Hà Nội 48 Phạm Hữu Nghị (2000), Về nguyên tắc quyền tự định đoạt đương tố tụng dân sự, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, 12 (152) 49 Phạm Khiêm Ích, Hồng Văn Hảo (1995), Quyền người giới đại, Viện Thông tin khoa học xã hội, Hà Nội 50 Phạm Văn Lợi (2004), Chế định Thẩm phán – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp 51 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình 2015 52 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng dân 2015 53 Quốc sử triều Nguyễn (1994), Minh mệnh yếu, Nxb Thuận Hóa, Hà Nội, tập 54 Lê Hồng Hạnh (2015), Đặng Công Cường, Độc lập tư pháp Việt Nam tiêu chí đánh giá, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 55 Lê Hồng Sơn (2011) “Các nhân tố pháp lý tác động đến việc hình thành hoạt động chế bảo đảm quyền người” (đăng chế bảo đảm bảo vệ quyền người Võ Khánh Vinh chủ biên), Nxb Khoa học xã hội 56 Lê Minh Toàn (2004), Pháp luật đại cương dùng Trường Đại học, Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp, Nxb Chính Trị Quốc gia 57 Lê Nết (1999), Luật La Mã, (dịch từ giáo trình Luật La Mã Đại học Tổng hợp Warszawa – Ba Lan Giáo sư Witold Wolodkiewicz & Mario Zablocka biên soạn), Thư viện Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 58 Lê Văn Sua, Chế định Hội thẩm, vai trò Hội thẩm tham gia xét xử - Một số kiến nghị hoàn thiện, http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuutraodoi.aspx?ItemID=1862, truy cập ngày 21/9/2017 59 Liên đoàn Luật sư Việt Nam (2018), Báo cáo gửi Chủ tịch nước tổ chức, hoạt động phương hướng phát triển Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tháng 3/2018 60 Liên đoàn Luật sư Việt Nam (2018), Báo cáo tổ chức, hoạt động năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019 Liên đoàn Luật sư Việt Nam 61 Lê Thị Hồng Nhung (2011), Cơ chế bảo đảm bảo vệ quyền 163 người, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 62 Lại Văn Trình (2011), Bảo đảm quyền người người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tố tụng hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 63 Tham luận Tòa phúc thẩm TANDTC Hà Nội, “Những điều kiện bảo đảm cho Thẩm phán, Hội Thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật – Thực trạng số đề xuất kiến nghị”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 1/ 2015 64 Tống Công Cường (2007), Luật tố tụng dân Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 65 Tòa án nhân dân tối cao (2000), Về pháp luật tố tụng dân sự, Kỷ yếu dự án VIE/95/97: Tăng cường lực xét xử Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 66 TANDTC (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 Tòa án 67 TANDTC (2017), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2017 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 Tòa án 68 TANDTC (2017), Báo cáo tổng kết tổng hợp hạn chế thiếu sót công tác chuyên môn nghiệp vụ năm 2017 Tòa án nhân dân thơng qua cơng tác kiểm tra tháng 1/2018, phần công tác giải quyết, xét xử theo thủ tục phúc thẩm 69 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Tờ trình Quốc hội Dự án Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 70 71 Tơ Văn Hòa (2007), Tính độc lập Tòa án Thơng báo số 252/TB-TA ngày 24/03/2017 Tòa án nhân dân huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình 72 Trần Anh Tuấn (2017), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015, Nxb Tư Pháp 73 Trần Anh Tuấn (2009), Pháp luật tố tụng dân Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế, “Pháp Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế phát triển bền vững”, Nxb Công an nhân dân 74 Trần Anh Tuấn (2018), Quyền xét xử Tòa án độc lập, khách quan, thời hạn hợp lý tố tụng dân sự, Đề tài khoa học sở Đại học Luật Hà Nội, Trần Anh Tuấn làm chủ nhiệm 75 Trần Anh Tuấn (2008), “Quyền khởi kiện việc xác định tư cách tham gia tố tụng” Tạp Tòa án nhân dân, số 23 164 76 Trần Phương Thảo (2011), Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng dân sự, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 77 Trần Phương Thảo, Phạm Văn Phất (2016), Cơ chế bảo đảm quyền người, quyền công dân thủ tục giải vụ án dân số kiến nghị, Cơ chế bảo đảm quyền người, quyền công dân tố tụng dân theo yêu cầu cải cách tư pháp thi hành Hiến pháp năm 2013 (Nguyễn Thị Thu Hà chủ nhiệm đề tài), Đề tài cấp trường, mã số LH-2016-27/ĐHL-HN 78 Trần Tình (2015), Thực trạng giải vụ việc phúc thẩm – Một số kiến nghị giải vướng mắc tố tụng dân phúc thẩm, Kỷ yếu hội thảo Ủy ban tư pháp Quốc Hội, Một số vấn đề lớn có ý kiến khác dự án BLTTDS sửa đổi, Huế 79 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nxb Công an nhân dân 80 Trường Đại học Luật Tp.HCM (2012), Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam, Nxb Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam 81 Trường Đại học Luật Hà Nội (2004), Những khía cạnh tâm lý hoạt động xét xử, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội 82 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Về việc thi hành Bộ Luật tố tụng dân sự, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội 83 Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển luật học, Nxb Từ điển bách khoa & Nxb Tư pháp 84 Võ Khánh Vinh (chủ biên) (2010), “Quyền người thời kỳ đổi vấn đề nhận thức lý luận thực tiễn”, Nhà Xuất Khoa học xã hội 85 Viện sách cơng pháp luật (2014), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, nxb Lao động xã hội, Hà Nội 86 Viện nghiên cứu Hán Nôm – Viện khoa học xã hội Việt Nam (Nguyễn Ngọc Nhuận chủ biên) (2006), Một số văn điển chế pháp luật Việt Nam, Tập Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 87 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2015), Góp ý dự thảo BLTTDS để cải thiện mơi trường kinh doanh theo nghị 19 Chính phủ, Kỷ yếu: Hội thảo tham vấn hoàn thiện luật tố tụng dân để cải thiện môi trường kinh doanh, Hà Nội 88 Viện sử học Việt Nam, Quốc triều hình luật (Luật triều Lê) (2017), 165 NXB Chính trị Quốc gia thật Hà Nội 89 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2017), “Thống kê kết thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp ngành kiểm sát nhân dân 2016”, Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017, Hà Nội 90 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2017), “Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát nhân dân 2016”, Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017, Hà Nội 91 Văn phòng cao ủy Liên hợp quốc quyền người hội luật sư quốc tế (2011), Quyền người quản lý tư pháp, Nxb Cơng An nhân dân 92 Wolfgang Benedek (2008),Tìm hiểu quyền người, Nxb Tư Pháp 93 *Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Anh AlemAbraha, TafesseHabte (2012), The Nature of Civil Procedure: Defitional Aspects, Abyssinialaw Project 94 Arthur Corbin (1924), “Rights and Duties”, Faculty Scholarship Series, paper 2932, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2932, truy cập ngày 7/8/2017 95 Cha Sek Keong, Securing and Maintaining the independence of the Court in judicial Proceedings, (2010), 22 SAcLJ 229 – 251 96 Delamar Karlen, Civil Litigation, Nxb The Bobbs-Merrill, Company, Inc, 1978 97 Kristin B.Gerdy (2000), Right to Due Process of Law, Teachable Moments for Students, Temple University Beasley School of Law, Vol.9 98 Jack I.H Jacob (1987), The Fabric of English Civil Justice [Cấu trúc tư pháp dân Anh Quốc], Nxb steven & Son Press 99 J.A Jolowicz (2000), On Civil Procedue {Về Luật tố tụng dân sự}, Nxb Cambridge University Press 100 J Schroeder, Savigny, Kleinheyer – Schoroeder (Hrsg.) (1996), Deutsche Juristen aus neun Jahrhunderten, 4.Aufl, S.354 f 101 Joseph W.Glannon, Civil Procedure (2001):Examples and Explanations {Luật tố tụng dân sự: ví dụ giải thích}, Nxb Aspen Publishers (tái lần thứ 4) 102 Frank Cross, Judicial Independence, in Keith E Whittington, et.al (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics (Oxford University Press, 2008) 103 Robert G.Bone (2010), “Procedure, Participation, Rights”, Public Law 67 Research Paper No.172, University Of Texas, Law School 166 104 Rand Dyck, Cannadian Politics: Critical Approaches, 6thed (Nelson Education, 2011) 105 106 Supreme Court of Judicature Act, Art.76; Subordinate Courts Act Serge Guinchard, Gabriel Montagnier (2001), Lexique des termes juridiques, DalloZ, p 186 107 Stefan Machura (2001), Report in “The Role The of The Judiciary in Changing Society”[Báo cáo sách tổng thuật “Vai trò ngành tư pháp xã hội chuyển đổi”], Nxb The Japanese Association of Sociology of Law 108 The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition S.v "Procedural Guarantees." Retrieved June 13 2017, http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Procedural+Guarantees, truy cập 4/9/2019 109 V.S.Deshpande, Civil Procedure, The Indian Legal System, 1978 110 Yaser Dogan (2009),“The fundamental rights jurisprudence of the european court of justice: Protection for human rights within the european uinon legal order”, Tạp chí Ankara law review, số * Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Pháp 111 Alexandre Ciaudo (2009), La mtrise du temps en droit processuel, Jurisdoctoria n° 112 Jean Louis – Antoine Grégoire (2011), “Le Droit la Défense et des procédures légales équitables dans les Pays membres et les Pays candidats”, Nxb Parlement européen B-1407 Bruxelles * Danh mục tài liệu tham khảo trang Web 113 http://chungta.com/Desktop.aspx/chungtasuyngam/luanly/quyenconngu oi/, truy cập ngày 7/9/2017 114 http://vkskh.gov.vn/vuong-mac-khi-giai-quyet-viec-xet-khang-cao-qua- han-theo-quy-dinh-cua-blttds-2015_1115_206_2_a.html, truy cập ngày 13/9/2017 115 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Tuyen-ngon-quoc-tenhan-quyen-1948/65774/noi-dung.aspx, truy cập ngày 13/9/2017 116 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-quoc-te- ve-quyen-dan-su-va-chinh-tri-270274.aspx, truy cập ngày 13/9/2017 117 https://congbobanan.toaan.gov.vn/0t15at1cvn/Tra-cu-ban-an truy cập ngày 03/9/2018 118 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C00555382A 167 C3B1B39618A3AD0C1073E3.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006135895 &cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20181001, 13/9/2017 119 truy cập ngày http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/595- tiep-can-dua-tren-quyen-con-nguoi-trong-hoach-dinh-va-thuc-thi-chinh-sach-o-vietnam.html, truy cập ngày 25/9/2018 120 https://sites.google.com/site/maithanglaw/home/hagiang2, truy cập 10/12/2019 121 https://www.streetdirectory.com/etoday/the-importance-of-legalrepresentation-in-court-uoaful.html, truy cập 9/12/2019 122 http://liendoanluatsu.org.vn/web/Nghe-luat-su-o-Viet-Nam-da-ra-doi- va-hoat-dong-nhu-the-nao-205.html truy cập 9/12/2019 123 http://www.txcourts.gov/media/208129/appellate- conduct.pdf?fbclid=IwAR2kOPEkEPeLbs9yQX2VprCyJ9nGgHB6Vo4OEjnoInYhX N_1fSSicMLKJ6A truy cập 11/12/2019 124 https://luatduonggia.vn/khai-niem-che-tai-do-vi-pham-hop-dongthuong-mai/, truy cập 9/12/2018 125 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://luatsung aynay.vn/news/Nhat-ky-luat-su/Muon-chuyen-luat-su-bi-can-tro-hoat-dong-452/, truy cập ngày 5/12/2018 126 https://baomoi.com/phat-hanh-chinh-luat-cho-phep-toa-van-bo- tay/c/7178629.epi, truy cập 17/12/2018 127 http://stp.bacninh.gov.vn/news/-/details/57408/vai-tro-cua-hoat-ong-botro-tu-phap-trong-tien-trinh-cai-cach-tu-phap, truy cập ngày 25/4/2018 128 http://www.phamdoantrang.com/2010/07/quyen-con-nguoi-phan- 1.html, truy cập ngày 7/9/2017 129 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn012en.pdf&sa=U&ve d=0ahUKEwic4trmtIDgAhXYFogKHbwcAjQQFggLMAA&usg=AOvVaw1sq_QVb a8c_JRSQgi42r43, truy cập ngày 13/9/2017 130 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru081en.pdf&sa=U&ved =0ahUKEwi1xpq2tYDgAhUG7WEKHRceD6oQFggSMAI&usg=AOvVaw0LvAzuq HseRfEiwWi1CfI7, truy cập ngày 13/9/2017 131 https://wipolex.wipo.int/en/details.jsp?id=8909, truy cập ngày 13/9/2017 ... tụng đương sự; Bảo đảm quyền tố tụng dân đương áp dụng cho tất bên đương sự; Bảo đảm quyền tố tụng đương sở cho việc bảo vệ quyền dân chủ thể pháp luật bảo hộ; Bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng. .. sau: Bảo đảm quyền tố tụng đương tố tụng dân gì? Đặc điểm bảo đảm quyền tố tụng đương nào? Dựa vào sở khoa học để xây dựng pháp luật bảo đảm quyền đương tố tụng dân sự? Bảo đảm quyền tố tụng đương. .. hiệu bảo đảm quyền tố tụng đương sự, từ đề xuất số kiến nghị bảo đảm quyền tố tụng đương TTDS 18 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỐ TỤNG CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự, Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự

Từ khóa liên quan