Bai giang mon hoc an toan dien

186 614 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:41

MƠN HỌC: AN TỒN ĐIỆN 5/5/2012 401009 - Chương MỤC TIÊU MÔN HỌC  Trang bị cho sinh viên kiến thức an toàn điện cho người, thiết bị cơng trình  Hình thành kỹ lắp đặt, sử dụng vận hành thiết bị điện, điện tử quy cách  Tạo cho SV ý thức an toàn hết hoạt động, thao tác liên quan đến điện 5/5/2012 401009 - Chương NHIỆM VỤ SINH VIÊN - Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập nhà - Tham gia đầy đủ lên lớp - Hoàn thành tập tiểu luận giao thời hạn - Tham gia kiểm tra kì, thi kết thúc mơn học 5/5/2012 401009 - Chương NỘI DUNG MÔN HỌC Chương Các khái niệm an toàn điện Chương Phân tích an tồn mạng điện Chương Các biện pháp an toàn Chương Bảo vệ nối đất Chương Bảo vệ chống sét Chương Điện áp cao xâm nhập vào điện áp thấp Chương Biện pháp kỹ thuật an toàn điện Chương Tổ chức an toàn điện sơ cứu người 5/5/2012 401009 - Chương GIÁO TRÌNH CHÍNH Phan Thị Thu Vân, Giáo trình an tồn điện, NXB ĐHQG TP HCM, 2004 Quyền Huy Ánh, Giáo trình an tồn điện, NXB ĐHQG TP HCM, 2007 5/5/2012 401009 - Chương TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Dennis K Neitzel Electrical Safety Handbook C.P.E, 2006 Schneider Electrical Installation Guide 2010 5/5/2012 401009 - Chương TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC 1.Nguyễn Xuân Phú Khí cụ - thiết bị tiêu thụ điện hạ áp: bố trí, lắp đặt, quản lý, khai thác sinh hoạt với yêu cầu an toàn, tiết kiệm hợp lý, hiệu quả, Hà Nội, NXB KHKT, 1999 2.Trần Quang Khánh, Giáo trình bảo hộ lao động kỹ thuật an toàn điện, Hà Nội, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008 3.Chống sét cho cơng trình xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế - thi công : TCXD 46: 1984 5/5/2012 401009 - Chương ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC - 10% Kiểm tra lớp (bài tập nhỏ), 30 phút: đề đóng - 20% Kiểm tra viết kỳ (bài tập nhỏ), 45 phút: đề đóng + Câu 1: Lý thuyết (7 điểm) + Câu 2: Bài tập (3 điểm) - 70% Kiểm tra viết cuối kỳ (TN + tập), 75 phút: đề đóng + Trắc nghiệm (5 điểm): 25 câu, 30 phút + Tự luận (5 điểm): Bài tập, 45 phút 5/5/2012 401009 - Chương Bài giảng môn học AN TOÀN ĐIỆN NỘI DUNG: C1: Các khái niệm an toàn điện C2: Tai nạn điện tiếp xúc C3: Các biện pháp an toàn C4: Nối đất C5: Bảo vệ chống sét C6: Sự nguy hiểm điện áp cao xâm nhập vào điện áp thấp C7: Biện pháp kỹ thuật an toàn điện C8: Tổ chức an toàn điện sơ cứu người bị điện giật GT: Giáo trình An tồn điện, Phan Thị Thu Vân, ĐH Bách khoa Tp HCM Giáo trình An tồn điện, Quyền Huy Ánh, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TpH2CM I KHÁI QUÁT CHUNG  Một hệ thống nối đất là: - Tự nhiên: Tận dụng phận kim loại có sẵn lòng đất làm hệ thống nối đất - Nhân tạo: Chủ định dùng điện cực kim loại (bằng đồng tốt nhất) chôn sâu đất làm hệ thống nối đất - Hỗn hợp: Kết hợp loại nối đất  Điện trở hệ thống nối đất gồm thành phần: điện trở thân điện cực kim loại điện trở khối đất tham gia q trình tản dòng điện vào đất gọi điện trở tản Điện trở phụ thuộc vào kích thước, độ chơn sâu điện trở suất vùng đất Điện trở suất đất có ảnh hưởng lớn tới trị số điện trở tản Do điện trở suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại đất, thời tiết, độ chặt,…(trong đặc biệt lưu ý đến yếu tố thời tiết) nên tính tốn điện trở tản, điện trở suất cần hiệu chỉnh theo hệ số mùa km II MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI ĐẤT  Mục đích: .Nhằm giảm dòng điện qua người đến trị số an tồn; .Tăng dòng điện cố pha-vỏ để thiết bị bảo vệ dòng truyền thống (CC, ATM, BVRL) cắt phần tự khỏi mạng điện, an toàn cho người thiết bị .Ý nghĩa: Khi cách điện pha phần tử bình thường không mang điện bị hỏng, nối đất trì điện áp phần tử với đất nhỏ an toàn cho người chạm phải II MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI ĐẤT  Điện trở yêu cầu hệ thống nối đất (Ryc) III TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Bước 1: Xác định chức HTNĐ Bước 2: Xác định điện trở suất đất Khảo sát vùng đất (bằng máy đo điện trở đất) => để tìm ρ đ (Ωm) Hệ số mùa(km) Bố trí điện cực Thanh ngang Cọc thẳng đứng Độ chơn sâu, m km Ghi 0,5 1,45÷1,8 Khi đo ẩm lấy trị số lớn ngược lại 0,8÷1 1,25÷1,45 0,8 1,2÷1,4 khơ lấy trị số nhỏ III TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Máy đo điện trở suất đất H/C2 R S/P2 4pole ES/P1 E/C1 E/C1 ES/P1 S/P2 H/C2 20m => Đọc giá trị R màng hình 20m 20m III TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Bước 3: Xác định cấu hình HTNĐ Bước 4: Xác định điện trở nối đất cọc (rc) Cọc chôn sâu đất khoảng h: Mặt đất h L III TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Bước 5: Xác định điện trở nối đất n cọc (Rc) Tra bảng: “Hệ số sử dụng η c cọc chôn thẳng đứng η th thanh/dây nối cọc” => Hệ số sử dụng cọc (η c) 10 III TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Hệ số sử dụng η c cọc chôn thẳng đứng η th thanh/dây nối cọc Số cọc Tỉ số a/l chôn (a: khoảng cách cọc ; l: chiều dài cọc) thẳng đứng ηc ηth ηc ηth ηc ηth 0,80 0,86 0,92 0,91 0,95 0,77 0,83 0,87 0,88 0,92 0,74 0,81 0,86 0,87 0,90 0,72 0,77 0,83 0,83 0,88 0,62 0,75 0,75 0,81 0,82 0,50 0,70 0,64 0,78 0,74 Các cọc đặt thành dãy 0,78 10 15 0,74 0,70 0,63 0,59 0,54 11 III TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Hệ số sử dụng η c cọc chôn thẳng đứng η th thanh/dây nối cọc Số cọc chôn Tỉ số a/l (a: thẳng đứng cách cọc ; l: chiều dài cọc) khoảng ηc ηth ηc ηth ηc ηth 0,69 0,45 0,78 0,55 0,85 0,70 0,82 0,40 0,73 0,48 0,80 0,64 0,58 0,36 0,71 0,43 0,78 0,60 10 0,55 0,34 0,69 0,40 0,76 0,56 20 0,47 0,27 0,64 0,32 0,71 0,47 30 0,43 0,24 0,60 0,30 0,68 0,41 50 0,40 0,21 0,56 0,28 0,66 0,37 70 0,38 0,20 0,54 0,26 0,64 0,35 100 0,35 0,19 0,52 0,24 0,62 0,33 Các cọc đặt theo chu vi mạch vòng 12 III TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Bước 6: Xác định điện trở nối đất cáp nối (thanh ngang) (rth) Thanh nằm ngang chôn sâu đất khoảng h: Mặt đất h L Bước 7: Xác định điện trở nối đất hệ thống cáp nối (thanh ngang) (Rth) Tra bảng: “Hệ số sử dụng η c cọc chôn thẳng đứng η th thanh/dây nối cọc” => Hệ số sử dụng (η th) 13 III TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Hệ số sử dụng η c cọc chôn thẳng đứng η th thanh/dây nối cọc Số cọc Tỉ số a/l chôn (a: khoảng cách cọc ; l: chiều dài cọc) thẳng đứng ηc ηth ηc ηth ηc ηth 0,80 0,86 0,92 0,91 0,95 0,77 0,83 0,87 0,88 0,92 0,74 0,81 0,86 0,87 0,90 0,72 0,77 0,83 0,83 0,88 0,62 0,75 0,75 0,81 0,82 0,50 0,70 0,64 0,78 0,74 Các cọc đặt thành dãy 0,78 10 0,74 0,70 0,63 0,59 0,54 III TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Hệ số sử dụng η c cọc chôn thẳng đứng η th thanh/dây nối cọc Số cọc chôn Tỉ số a/l (a: thẳng đứng cách cọc ; l: chiều dài cọc) khoảng ηc ηth ηc ηth ηc ηth 0,69 0,45 0,78 0,55 0,85 0,70 0,82 0,40 0,73 0,48 0,80 0,64 0,58 0,36 0,71 0,43 0,78 0,60 10 0,55 0,34 0,69 0,40 0,76 0,56 20 0,47 0,27 0,64 0,32 0,71 0,47 30 0,43 0,24 0,60 0,30 0,68 0,41 50 0,40 0,21 0,56 0,28 0,66 0,37 70 0,38 0,20 0,54 0,26 0,64 0,35 100 0,35 0,19 0,52 0,24 0,62 0,33 Các cọc đặt theo chu vi mạch vòng 15 III TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Bước 8: Tính giá trị điện trở nối đất toàn hệ thống Kết luận: Nếu đạt ok Nếu khơng đạt quay lại Bước 16 III TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Đặc điểm trang thiết bị nối đất đại Cọc đồng lõi thép: đường kính d = 13 ÷ 16mm, chiều dài L = 1,4 ; 2,4 ; 3m Cọc mạ lõi thép: φ = 13 ÷ 16mm, L = ; 1,5 ; 3m Cáp đồng trần : S ≥ 25mm2 Liên kết cọc cáp: Hàn hóa nhiệt (cadweld) Cải tạo đất: Hóa chất GEM giảm điện trở đất: khơng ăn mòn điện cực, không bị phân hủy theo thời gian, ổn định điện trở đất Hộp kiểm tra nối đất nhựa tổng hợp 17 III TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT Bảng trị số điện trở suất ρ đất Loại đất -Nước biển Giá trị ρ giới hạn ( Ωm ) 0,15 ÷ 0,25 Giá trị ρ thiết kế (Ωm) 0,2 -Đất đen ÷ 100 -Đất sét ẩm ÷ 12 10 -Nước sơng, ao hồ 10 ÷ 500 20 -Đất pha sét 20 ÷ 200 30 -Đất vườn, đất ruộng 20 ÷ 100 40 -Bê tơng 40 ÷ 1000 100 -Đất khơ 20 ÷ 1000 100 -Đất pha cát 300 ÷ 500 400 1000 ÷ 5000 2000 -Đất đá nhỏ 1000 ÷ 50 000 3000 -Cát 1000 ÷ 10 000 3000 10 000 ÷ 50 000 20 000 -Than -Đất đá lớn 18 ... thuật an toàn điện Chương Tổ chức an toàn điện sơ cứu người 5/5/2012 401009 - Chương GIÁO TRÌNH CHÍNH Phan Thị Thu Vân, Giáo trình an tồn điện, NXB ĐHQG TP HCM, 2004 Quyền Huy Ánh, Giáo trình an. .. thấp C7: Biện pháp kỹ thuật an toàn điện C8: Tổ chức an toàn điện sơ cứu người bị điện giật GT: Giáo trình An tồn điện, Phan Thị Thu Vân, ĐH Bách khoa Tp HCM Giáo trình An tồn điện, Quyền Huy Ánh,... MÔN HỌC  Trang bị cho sinh viên kiến thức an toàn điện cho người, thiết bị cơng trình  Hình thành kỹ lắp đặt, sử dụng vận hành thiết bị điện, điện tử quy cách  Tạo cho SV ý thức an toàn hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang mon hoc an toan dien, Bai giang mon hoc an toan dien, III. CÁC TÁC HẠI KHI CÓ DÒNG ĐIỆN ĐI QUA NGƯỜI, IV. CÁÙC THÔNG SỐÁ LIÊN QUAN ĐẾÁN TÁCÙC HẠIÏI INGƯỜIØI, VII. ĐIỆN ÁP BƯỚC (Ub = Ustep), Chương 2: PHÂN TÍCH AN TOÀN, I. TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VÀO ĐIỆN, II. TIẾP XÚC GIÁN TIẾP VÀO ĐIỆN, I. BẢO VỆ CHỐNG CHẠM TIẾP XÚC TRỰC TIẾP, II. BẢO VỆ CHỐNG CHẠM TIẾP XÚC GIÁN TIẾP, III. QUY ĐỊNH VỀ DÂY BẢO VỆ PE VÀ PEN, II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs, III. CẤU HÌNH HỆ THỐNG NỐI ĐẤT, V. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HTNĐ, III. TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT

Mục lục

Xem thêm