Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An)

215 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 14:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM TIẾN ĐƠNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (VẬN DỤNG QUA DẠY HỌC Ở TỈNH NGHỆ AN) LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM TIẾN ĐÔNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (VẬN DỤNG QUA DẠY HỌC Ở TỈNH NGHỆ AN) Chuyên ngành: Lí luận PPDH môn Lịch sử Mã số: 9.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Kiều Thế Hưng PGS.TS Trần Viết Thụ HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các kết số liệu nêu Luận án trung thực Những kết luận Luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Phạm Tiến Đông LỜI CẢM ƠN Để hồn thành cơng trình nghiên cứu này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai Thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS Kiều Thế Hưng PGS.TS Trần Viết Thụ nhà khoa học tận tình bảo, giúp đỡ, động viên tơi hồn thành đề tài Trong thời điểm khó khăn nhất, Thầy hướng dẫn tạo cho nguồn động lực to lớn, niềm tin tưởng lớn lao để đến kết nghiên cứu cuối Tôi xin chân thành cảm ơn nhà khoa học, Thầy Cô khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đặc biệt Tổ Bộ mơn Lí luận phương pháp dạy học lịch sử giúp đỡ tôi, cho tơi thấy nghiêm túc đầy tính nhân văn suốt q trình học tập hồn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý lãnh đạo Trường Đại học Vinh, Ban Giám hiệu Trường THPT địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều Thầy Cô, bạn bè, đồng nghiệp gia đình ln sát cánh, chia, giúp đỡ suốt chặng đường dài để tơi thực tốt luận án Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả luận án BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt TT Nội dung đầy đủ CB Chủ biên CĐSP Cao đẳng sư phạm CLB Câu lạc CNXH Chủ nghĩa xã hội CNTT Công nghệ thông tin CTQG Chính trị quốc gia DHLS DHLS ĐHQG Đại học quốc gia ĐHSP Đại học sư phạm 10 GD Giáo dục 11 GV GV 12 GS, PGS Giáo sư, Phó Giáo sư 13 HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp 14 HĐNK Hoạt động ngoại khóa 15 HN Hà Nội 16 HS Học sinh 17 KH-KT Khoa học kỹ thuật 18 LSĐP Lịch sử địa phương 19 LLVT Lực lượng vũ trang 20 NXB Nhà xuất 21 TBC Trung bình chung 22 THCS Trung học sở 23 THPT Trung học phổ thông 24 TK Thế kỉ 25 TS, TSKH Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học 26 TNSP Thực nghiệm sư phạm DANH MỤC BẢNG, HÌNH Trang Bảng Bảng 2.1 Đánh giá vai trò HĐNK lịch sử trường trung học phổ thông 52 Bảng 2.2 Đánh giá GV vai trò HĐNK mơn Lịch sử 53 Bảng 2.3 Những biện pháp mà GV tiến hành tổ chức HĐNK môn Lịch sử 55 Bảng 2.4 Mức độ cần thiết HĐNK lịchn tên hát Ban tổ chức chuẩn bị hát có nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau cho phát nhạc khán giả phải trả lời câu hỏi: Bạn cho biết tên đầy đủ hát gì? Bạn hát hết hát khơng? - Nhận diện lịch sử: Ở phần thi này, Ban tổ chức cho chạy liên tiếp hình hình ảnh, kiện Lịch sử, thời gian phút Nhiệm vụ đội thi theo dõi lên hình ghi nhớ kiện,hình ảnh Sau hình tắt u cầu đội nhớ lại ghi tên hình ảnh, kiện, nhân vật Lịch PL-33 sử, vào bảng Khi có tín hiệu ban tổ chức, đội đồng thời giơ bảng lên Mỗi câu trả lời đội nhận 10 điểm, Trả lời sai khơng tính điểm - Hùng biện: Các đội thi bốc thăm chủ đề hùng biện, học sinh chuẩn bị hùng biện kết hợp minh họa trình chiếu Mỗi hùng biện có thời gian 05 phút Nội dung Hùng biện câu chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh mối liên hệ với hệ trẻ Tổng kết trao giải Căn vào tham gia đội chơi, Ban Tổ chức có giải thưởng cho đội chơi Xen nội dung thi tiết mục văn nghệ Đảng, Bác Hồ quê hương Nghệ An Sau buổi hội, giáo viên vấn học sinh kiểm tra nhanh kiến thức học sinh nhận thức lịch sử Tiến trình thời gian buổi hội tiến hành cụ thể bảng sau: Thời gian 07h-07h15 07h15-07h30 Nội dung Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Phát biểu Khai mạc Chuẩn bị Bài khai mạc Danh sách đại biểu Bài diễn văn khai mạc Hiệu trưởng Ghi Dẫn chương trình Ban tổ chức Chiếu phim:“Hồ Chí Máy chiếu, âm 07h30-8h00 Minh - chân dung Phim tài liệu người Hội thi “Hồ Chí Minh - chân dung người” Trình chiếu danh sách Chào hỏi Các đội thi đội thi Thăm bốc câu hỏi, Trình chiếu gói câu Khởi động gói câu hỏi hỏi Văn nghệ 01 tiết mục Đồn trường 08h-10h40 Trò chơi chữ Ơ chữ, câu hỏi Trình chiếu chữ Dành cho khán giả Câu hỏi, phần thưởng Nhận diện lịch sử Các hình ảnh, kiện Trình chiếu Văn nghệ 01 tiết mục Đồn trường Hùng biện Các đội thi Máy chiếu, âm 10h40-10h45 Tổng kết, trao giải Giải thưởng, danh sách PL-34 Phụ lục 7B THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG “DẠ HỘI LỊCH SỬ: HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI” (Đối chứng THPT Lê Viết Thuật) Mục đích, yêu cầu 1.1 Yêu cầu - Nội dung phải sát với chương trình mơn Lịch sử trường THPT rõ ràng, xác kiện - Đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng sâu sắc, tính nghệ thuật, tính thẩm mĩ - Nội dung câu hỏi phải hướng tới nội dung học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, nhận thức, trình độ học tập học sinh 1.2 Mục đích Kiến thức: Củng cố kiến thức chặng đường hoạt động, vai trò lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lịch sử dân tộc ta Đồng thời bổ sung kiến thức, làm phong phú thêm hiểu biết học sinh gương đạo đức Hồ Chí Minh Kỹ năng: Phát triển tư cho học sinh tái kiện, tượng, nhân vật, xác định mối liên hệ kiện lịch sử, tạo không gian hoạt động học tập vui vẻ, thân thiện, giao lưu em, phát huy tính tích cực, tự tin, sáng tạo, độc lập, nâng cao nhận thức, trình độ học tập học sinh Thái độ: Hình thành cho học sinh niềm tin vào lãnh đạo Đảng, khâm phục lãnh tụ Hồ Chí Minh, tạo hào hứng cho việc học tập môn Lịch sử Chuẩn bị Đối với giáo viên: + Ngay từ đầu năm học, giáo viên lịch sử phải lên kế hoạch đề xuất với nhà trường việc tổ chức hội lịch sử để Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt + Tổ môn xác định chủ đề Dạ hội lịch sử: Hồ Chí Minh - chân dung người chuẩn bị câu hỏi cho Chương trình, hình thành đội thi, phân công giáo viên cố vấn cho đội thi Chương trình có đan xen Hội thi, xem phim tư liệu, trò chơi lịch sử PL-35 + Phối hợp với tổ chức Đoàn thể Đoàn niên, Hội phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lớp để tiến hành công tác chuẩn bị, tổ chức chuẩn bị phần trình chiếu, dẫn chương trình, đảm bảo an ninh trật tự cho buổi Dạ hội Lịch sử + Lựa chọn câu hỏi thu hoạch dựa chủ đề mà học sinh chuẩn bị Đối với học sinh: + Cần nhận thức rằng, khơng phải buổi hội mang tính vui chơi, giải trí, mà hoạt động học tập thực Vì vậy, em phải tham gia với thái độ nghiêm túc, thực kế hoạch đề + Phải nghiên cứu trước kế hoạch giáo viên cung cấp để nắm mục đích, yêu cầu cụ thể buổi Dạ hội + Tiến hành lập Đội thi, tập luyện ôn tập theo chủ đề liên quan đến trình hoạt động công lao to lớn lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lịch sử dân tộc Tiến hành buổi hội Chương trình dự kiến tổ chức ngày …./12/2018 Nội dung chủ yếu gồm: Mở đầu (07h-07h15): Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Phát biểu khai mạc (07h15-07h30): Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường phát biểu khái quát đóng góp lãnh tụ Hồ Chí Minh lịch sử dân tộc Nội dung buổi hội gồm có: thi “Hồ Chí Minh - chân dung người” Nội dung thi gồm có phần thi chính: - Chào hỏi: Giới thiệu đội thi, thành viên đội thi Các đội thi giới thiệu đội thành viên, nét thành viên tham gia - Khởi động: Gồm gói câu hỏi, đội thi lựa chọn gói câu hỏi phải trả lời nhanh nội dung thi chủ yếu đánh giá khả ghi nhớ phản xạ trả lời nhanh, bao gồm 10 câu, câu trả lời 10 điềm, trả lời sai khơng tính điểm Sau người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi tất đáp án đội thi quyền trả lời Yêu cầu đội trả lời phải đọc đầy đủ hết đáp án câu trả lời - Trò chơi chữ: Ban tổ chức chọn ô chữ gồm hàng ngang Mỗi từ hàng ngang gợi ý để lật mở từ chìa khóa gồm chữ Trả lời từ hàng ngang 10 điểm Trả lời sai khơng tính điểm quyền trả lời thuộc đội chơi lại Nếu đội nhấn chng nhanh giành PL-36 quyền trả lời Các đội mở hàng ngang từ số đến số Trong đội trả lời từ hàng ngang đội trả lời từ chìa khóa giành tối đa 30 điểm Nếu trả lời sai từ chìa khóa bị loại khỏi phần chơi Tổng kết trao giải Căn vào tham gia đội chơi, Ban Tổ chức có giải thưởng cho đội chơi Xen nội dung thi tiết mục văn nghệ Đảng, Bác Hồ quê hương Nghệ An Sau buổi hội, giáo viên vấn học sinh kiểm tra nhanh kiến thức học sinh nhận thức lịch sử Tiến trình thời gian buổi hội tiến hành cụ thể bảng sau: Thời gian 07h-07h15 07h15-07h30 Nội dung Chuẩn bị Tuyên bố lý do, giới Bài khai mạc thiệu đại biểu Danh sách đại biểu Phát biểu Khai mạc Bài diễn văn khai mạc Hiệu trưởng Ghi Dẫn chương trình Ban tổ chức Hội thi “Hồ Chí Minh - chân dung người” Chào hỏi 07h30-9h30 09h30-10h00 Khởi động Các đội thi Trình chiếu danh sách đội thi Thăm bốc câu hỏi, gói Trình chiếu gói câu câu hỏi hỏi Văn nghệ 01 tiết mục Đồn trường Trò chơi chữ Ơ chữ, câu hỏi Trình chiếu chữ Tổng kết, trao giải Giải thưởng, danh sách ... Hồ quê hương Nghệ An Sau buổi hội, giáo viên vấn học sinh kiểm tra nhanh kiến thức học sinh nhận thức lịch sử Tiến trình thời gian buổi hội tiến hành cụ thể bảng sau: Thời gian 07h-07h15 07h15-07h30... hết đáp án câu trả lời - Trò chơi ô chữ: Ban tổ chức chọn ô chữ gồm hàng ngang Mỗi từ hàng ngang gợi ý để lật mở từ chìa khóa gồm chữ Trả lời từ hàng ngang 10 điểm Trả lời sai không tính điểm quyền... trả lời thuộc đội chơi lại Nếu đội nhấn chuông nhanh giành PL-36 quyền trả lời Các đội mở hàng ngang từ số đến số Trong đội trả lời từ hàng ngang đội trả lời từ chìa khóa giành tối đa 30 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An), Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An)

Từ khóa liên quan