NHÓM 3 NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC ăn cơm TRƯỚC KẺNG của GIỚI TRẺ hà nội

28 181 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 20:28

1 Tiểu luận Kinh tế lượng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ =====000===== TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC “ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG” CỦA GIỚI TRẺ HÀ NỘI Nhóm sinh viên thực Lớp Kinh tế lượng Giáo viên hướng dẫn : : : Nhóm KTE309.8 TS Vũ Thị Phương Mai Hà Nội, tháng năm 2018 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Tiểu luận Kinh tế lượng STT Họ tên MSV 1513330013 Lê Thị Tú Anh Bùi Quý Tiến Anh 1613320002 Lê Thị Kim Hoa 1610120147 Lê Hải Phong 1711110539 Đào Thị Thanh Nhàn 1711110514 ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN SV đánh giá SV đánh giá Lê Thị Tú Anh Bùi Quý Tiến Anh Lê Thị Kim Hoa Lê Hải Phong Đào Thị Thanh Nhàn Lê Thị Tú Anh 9.5 9.5 9.5 10 10 Bùi Quý Tiến Anh 8 9.5 8.5 Lê Thị Kim Hoa 8.5 8.5 8.5 9.5 Lê Hải Phong 8.5 8.5 8.5 9.5 Đào Thị Thanh Nhàn 9 9.5 9.5 Tiểu luận Kinh tế lượng MỤC LỤC CHƯƠNG Tiểu luận Kinh tế lượng CHƯƠNG 1.1 LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Nghĩa bóng câu tục ngữ “Ăn cơm trước kẻng” việc quan hệ tình dục trước nhân – điều tối kị xã hội phong kiến Việt Nam Nhưng năm gần đây, đặt bối cảnh nước ta thời kỳ mở cửa, hội nhập với giới, giao thoa trào lưu văn hóa nước ngồi lối sống phương Tây du nhập tiếp cận giới trẻ Việt Nam qua phương tiện truyền thông với ảnh hưởng media đại kỷ nguyên số hóa, phát triển internet Tiêu biểu thành phố phát triển, phải kể đến giới trẻ thủ đô, hưởng ứng dần chấp nhận hệ tư tưởng mới, đại, phóng khống thay quan niệm truyền thống cũ hệ trước, đặc biệt vấn đề nhạy cảm liên quan đến giới tình dục tiếp nhận cách thẳng thắn Nhiều bạn trẻ ngày có suy nghĩ lối sống đại hơn, quan điểm, cách nhìn nhận hành vi tình dục “thống” so với trước, “ăn cơm trước kẻng” coi việc bình thường Việc hiểu cách sâu sắc “ăn cơm trước kẻng” đánh giá xấu hay tốt, mang lại ích lợi hay dẫn đến hệ lụy nào, nghiên cứu nhóm xin khơng đề cập tới, mà tập trung phân tích yếu tố tác động ảnh hưởng đến cách nhìn nhận, quan điểm, thái độ hành vi bạn trẻ vấn đề “ăn cơm trước kẻng” xã hội đương thời Thể rõ nghiên cứu, ảnh hưởng từ yếu tố phát triển xã hội, gia đình, mối quan hệ bạn bè đến việc đưa định “ăn cơm trước kẻng” thiếu niên Việt Nam, lứa tuổi dám tiếp nhận tư tưởng mới, phóng khống, tự ngược lại quan niệm xưa cũ, bảo thủ hệ trước, dù hệ liền kề cha mẹ cái, khác hệ tư tưởng Tiểu luận Kinh tế lượng phần giới hạn, kìm hãm q trình Chính “ăn cơm trước kẻng” trở thành đề tài quan tâm xã hội đương thời, xung quanh có nhiều tranh cãi, đặc biệt quốc gia phát triển Việt Nam – đất nước bị đè nặng bóng phong kiến hộ hàng nghìn năm khứ, chuyển văn hóa đại lại rõ nét hơn, phải kể đến vấn đề nêu Nhóm chúng em định lựa chọn đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc “ăn cơm trước kẻng” giới trẻ Hà Nội”, để làm rõ mối quan hệ yếu tố liên quan, đưa thực trạng cách nhìn khách quan vấn đề 1.2 Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu • Mục tiêu nghiên cứu:  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định “ăn cơm trước kẻng” bạn trẻ Hà Nội  Từ số liệu thu thập được, xây dựng mô hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến định “ăn cơm trước kẻng”  Kiểm nghiệm tính đắn mơ hình, sửa chữa khuyết tật có  Đưa quan điểm khách quan thực trạng việc “ăn cơm trước kẻng” giới trẻ xã hội đương thời • Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến “ăn cơm trước kẻng” giới trẻ Hà Nội giới tính, mức độ giám sát cha mẹ, du nhập văn hóa nước ngồi qua phương tiện truyền thơng, tác động bạn bè xung quanh • Phạm vi nghiên cứu: 150 bạn trẻ độ tuổi 18 đến 22 tuổi địa bàn thành phố Hà Nội 1.3 Phương pháp nghiên cứu • Thu thập tổng hợp số liệu: Khảo sát điều tra phiếu khảo sát online • Xử lý số liệu: Tiểu luận Kinh tế lượng Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ OLS, phân tích kết sử dụng phần mềm định lượng Stata, kiểm định khắc phục khuyết tật có 1.4 Cấu trúc báo cáo Bài tiểu luận gồm chương: Chương 1: Lời mở đầu Chương 2: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu trước Chương 3: Xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề “ăn cơm trước kẻng” giới trẻ Hà Nội Chương 4: Mô tả số liệu Chương 5: Kết ước lượng suy diễn thống kê Chương 6: Kết luận : bình luận tài liệu tham khảo CHƯƠNG 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ Cơ sở lý thuyết, học thuyết liên quan 2.1.1 Social control theory-Lý thuyết kiểm soát xã hội Một học giả tiêu biểu đưa lý thuyết kiểm soát xã hội Travis Hirschi, ông cho hành vi người chịu tác động chi phối trực tiếp từ gia đình, xã hội, mối quan hệ xã hội hay quan điểm, tư tưởng truyền thống, tục lệ, tác động chi phối nguyên nhân làm trỗi dậy ích kỷ tính cách bốc đồng, chí khiến người có ý định thực hành vi xấu, điều mà nghiên cứu tội phạm học cổ điển đặt câu hỏi :”Tại người ta lại phạm tội” Mặc dù Hirschi khơng nghiên cứu tách biệt hành vi tình dục, nghiên cứu khác lại cho thấy hành vi tình dục thuộc vào nhóm quy phạm hành vi lứa tuổi thiếu niên bị ảnh hưởng tác động từ gia đình, mối quan hệ xã hội xung quanh nghiên cứu mơ hình Thornton & Camburn (1987) nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố : thái độ cha mẹ, cấu trúc gia đình, yếu tố tôn giáo yếu tố khác liên quan đến gia đình để đo lường việc kiểm sốt xã hội gây thói quen tình dục giới trẻ Tiểu luận Kinh tế lượng Cũng dựa lý thuyết kiểm soát xã hội, Udry& Billy (1987) thêm vào yếu tố ảnh hưởng từ người ngang hàng, từ bạn bè hệ đến việc kiểm sốt thói quen tình dục thiếu niên 2.1.2 Social learning theory -Thuyết học tập xã hội Nhà tâm lý học Albern Bandura đề xuất học thuyết học tập xã hội, cho quan sát, bắt chước, hình mẫu hóa đóng vài trò quan trọng việc định hành vi người Trong người, không tồn ý định bẩm sinh việc họ thực hành vi phạm tội mà kết từ biến đổi trình xã hội hóa, nói đến yếu tố xã hội có tác động khơng nhỏ đến hành vi Việc thực hành vi người phụ thuộc vào phần thưởng hình phạt có, kỳ vọng vào kết qua quan sát người thực trước đó, dẫn đến ý định bắt chước Khơng có khuynh hướng bẩm sinh hay tự nhiên để giải thích cho hành vi người, mà điều học làm theo Nói đến quan điểm tình dục, gia đình yếu tố hình mẫu quan niệm hành vi tình dục Quan điểm xã hội tình dục việc người học theo nguyên tắc chuẩn mực xã hội bị ảnh hưởng mơi trường gia đình, thơng qua thái độ dạy dỗ bố mẹ Áp đặt gia đình tác động đến thái độ hành vi thiếu niên, đặc biệt vấn đề nhạy cảm liên quan đến quan hệ tình dục Những nghiên cứu dựa kinh nghiệm học thuyết vấn đề tình dục giới trẻ hay việc “ăn cơm trước kẻng” cho thấy tác động ảnh hưởng lớn yếu tố kiểm soát bố mẹ gia đình Những quan điểm chấp thuận bố mẹ việc thiếu niên quan hệ tình dục trước nhân khơng thể phụ nhận có ảnh hưởng cách rõ ràng tới việc thực hành vi Peer pressure-Tiếp theo, mối quan hệ bạn bè ngang hàng coi yếu tố tác động đến thái độ quan điểm tình dục thiếu niên Như vừa nhắc đến việc học theo bắt chước thông qua gia đình hay quan sát từ Tiểu luận Kinh tế lượng mối quan hệ xã hội, bỏ qua yếu tố bạn bè, người tác động trực tiếp đến nhận thức, thái độ giới trẻ, đặc biệt vấn đề nhạy cảm tình dục mà gia đình khơng thể chia sẻ được, áp lực ngang hàng đẩy lên, hay ảnh hưởng từ thái độ, hành vi bạn bè xung quanh lớn 2.2 Các nghiên cứu đề tài tương tự trước Ira Leonard Reiss, nhà xã hội học nghiên cứu ảnh hưởng xã hội đến thái độ hành vi tình dục người, ơng hứng thú với đề tài nghiên cứu giới tính, gia đình đặc biệt có liên quan đến vấn đề tình dục Các cơng trình nghiên cứu sexuality Reiss giới chuyên môn đánh giá cao, công nhận, chứng việc Reiss đạt nhiều giải thưởng lớn cho nghiên cứu khoa học giới tính tình dục, lý thuyết ông đưa Reiss bầu làm chủ tịch Học viện quốc tế nghiên cứu tình dục khoa học nghiên cứu tình dục Một vài cơng trình nghiên cứu Reiss tiêu biểu phải kể đến : 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ngoại tình, hay mối quan hệ tình dục ngồi nhân Năm 1980, Reiss người đồng nghiệp ông tiến hành nghiên cứu quy mô yếu tố ảnh hưởng đến việc người có xu hướng ngoại tình quan hệ tình dục ngồi nhân Nghiên cứu sau dành giải thưởng Reuben Hill 1980 hạng mục học thuyết phương thức nghiên cứu gia đình Bài nghiên cứu Reiss tiến hành số liệu khảo sát mẫu đại diện quốc gia Mỹ lấy từ Trung tâm liệu quốc gia Kết nghiên cứu tính linh hoạt nhận thức người tiếp nhận hệ với quan điểm tình dục coi phần quan trọng sống, định trực tiếp đến thái độ chấp nhận quan hệ tình dục ngồi nhân xu hướng ngoại tình Chất lượng mối quan hệ vợ chồng, gia đình, ảnh hưởng tác động đến nảy sinh mối quan hệ tình dục bên ngồi Reiss công bố phương Tiểu luận Kinh tế lượng thức đo lường mức độ chấp nhận tình dục ngồi nhân nghiên cứu ơng 2.2.2 Ảnh hưởng chéo nên văn hóa Có thể nói cơng trình nghiên cứu khó khăn thách thức Reiss tìm lời giải thích ảnh hưởng từ văn hóa khác lên khia cạnh mang tính tồn cầu mà tác động tới đời sống tình dục xã hội, tìm hiểu xem tình dục dệt lên tranh xã hội Sự mê khao khát tìm lời giải thích khiến Reiss dành trọn năm tìm kiếm liệu từ nghiên cứu liên quan đến tình dục hình thái cấu trúc xã hội khác nhau, xã hội phát triển phát triển Reiss sử dụng liệu chéo văn hóa từ 186 nghiên cứu tốt xã hội phi công nghiệp giới nghiên cứu xã hội cơng nghiệp ngày Ơng cơng bố cơng trình nghiên cứu giải thích lý thuyết sách năm 1986 Tính ảnh hưởng tồn cầu đến tình dục mà Reiss phát xã hội khác chia làm phân khúc ảnh hưởng: khác quyền lực giới, ý thức hệ điều coi bình thường, mức độ ghen tng quan hệ tình dục nhân Ba thành phần làm nên tảng yếu tố học thuyết Liên kết chéo Reiss giải thích cho khác giống xã hội, chúng xem ảnh hưởng quan trọng đến tập quán tình dục yếu tố ảnh hưởng định đến yếu tố lại 2.3.Rút từ học thuyết nghiên cứu Reiss Có thể thấy đóng góp vơ to lớn sức ảnh hưởng học thuyết nghiên cứu chuyên nghiệp học giả nhà xã hội học, đặc biệt phải kể đến Ira Leonard Reiss việc tìm yếu tố tác động đến xu hướng hành vi tình dục người Đặc biệt rút từ đây, phải kể đến yếu tố đặc biệt quan trọng từ gia đình, bạn bè xã hội Năm bắt điều đó, nhóm có tiền đề định quán 10 Tiểu luận Kinh tế lượng định thực nghiên cứu “ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng “ăn cơm trước kẻng” giới trẻ Hà Nội” CHƯƠNG 3.1 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Phương pháp luận nghiên cứu Bài tiểu luận tiến hành theo hai phương pháp luận chủ yếu phương pháp định lượng mô tả thống kê Sau thu thập sở liệu, nhóm tiến hành mơ tả thống kê để nắm đặc điểm biến (ví dụ giá trị trung bình, giá trị lớn nhất/nhỏ nhất, độ lệch chuẩn,…) Dựa kết mơ tả, nhóm tiến hành phân tích liệu với hỗ trợ phần mềm Stata để khảo sát đưa kết luận yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề “ ăn cơm trước kẻng” giới trẻ HN Cụ thể, trình triển khai tiểu luận diễn sau: • Bước 1: Xây dựng sở lý thuyết, học thuyết liên quan đề tài • • • • • • • • 3.2 nghiên cứu tương tự trước Bước 2: Xác định, giải thích biến sử dụng mơ hình Bước 3: Thu thập xử lý số liệu Bước 4: Xây dựng mơ hình nghiên cứu kinh tế lượng Bước 5: Mô tả số liệu thống kê Bước 6: Ước lượng mơ hình giải thích thơng số mơ hình Bước 7: Kiểm định mơ hình hệ số hồi quy Bước : Kiểm định khuyết tật mơ hình biện pháp khắc phục Bước 9: Bình luận Giải thích biến sử dụng, thước đo 3.2.1 Biến phụ thuộc  Biến “ăn cơm trước kẻng” Tên biến sử dụng : PS ( Premarital Sex – quan hệ tình dục trước hôn nhân ) 14 Tiểu luận Kinh tế lượng Bố mẹ bạn có phản đối việc bạn có người u? o Có (2,5đ) o Khơng (0đ) Bố mẹ bạn đồng ý bạn xin chơi muộn hay ngủ qua đêm nhà bạn bè? o Đồng ý (0đ) o Không đồng ý (2,5đ) Bố mẹ bạn thường xuyên tra hỏi bạn mối quan hệ khác giới? o Có (2,5đ) o Khơng (0đ) Bố mẹ bạn đồng ý để bạn giới thiệu dẫn người yêu nhà chơi? o Đồng ý (0đ) o Không đồng ý (2,5đ) Tổng điểm bạn cho mục ? : ………………………………………… Phần 3: Tìm hiểu sexual culture- văn hóa tình dục nước ngồi thơng qua media Gồm câu hỏi ngắn tính điểm cho câu trả lời, tối đa câu 2.5 điểm Bạn xem phim sex phim liên quan đến sexuality? o Thường xuyên (2,5đ) o Thỉnh thoảng (1,5đ) o Chưa (0đ) Bạn thích xem phim tình cảm Âu Mỹ hay phim Việt Nam? o Âu Mỹ (2,5đ) o Việt Nam (0đ) Bạn thích xem phim có nhiều hot scenes? o Có (2,5đ) o Khơng (0đ) Bạn có tìm hiểu, đọc, xem hay biết sex toys, homosexual relationship ( quan hệ tình dục đồng giới), vấn đề khác ? 15 Tiểu luận Kinh tế lượng o Có (2,5đ) o Khơng (0đ) Tổng điểm bạn cho mục là? : ……………………………………… Phần 4: Bạn bè tám chuyện “sex”! Gồm câu hỏi ngắn tính điểm cho câu trả lời, tối đa câu 2.5 điểm Trong số bạn bè bạn, nhiều người có có người yêu? o Có (2,5đ) o Khơng (0đ) Khi gặp bạn bè , nội dung câu chuyện bạn thường bàn tàn, trêu đùa có liên quan đến "sexual intercourse-quan hệ tình dục” ? o Có (2,5đ) o Khơng (0đ) Bạn bè bạn có hay dẫn người yêu chơi với nhóm bạn bạn có cử thân mật? o Có (2,5đ) o Khơng (0đ) Nếu bạn chưa có người u, quan sát bạn bè xung quanh, bạn có muốn có người yêu khơng? o Có (2,5đ) o Khơng (0đ) Tổng điểm bạn cho mục là?: …………………………………… 3.4 3.4.1 Trong đó: Xây dựng mơ hình nghiên cứu Mơ hình kinh tế lượng nghiên cứu: PS = + MALE + PM + ME + PP + u 16 Tiểu luận Kinh tế lượng • • • • • • • : hệ số chặn , , , : Các hệ số hồi quy riêng u: Sai số ngẫu nhiên hay nhiễu PS : Premarital sex , biến phụ thuộc “ăn cơm trước kẻng” MALE : Biến độc lập giới tính PM: Parental monitoring, biến độc lập giám sát cha mẹ ME: Media’s effects, biến độc lập ảnh hưởng phương tiện truyền thơng • PP : Peer pressure, biến độc lập tác động từ bạn bè trang lứa 3.4.2 Dự đoán dấu hệ số hồi quy chiều biến thiên • : quan niệm tư tưởng cũ, truyền thống đặc biệt với người phụ nữ xã hội Việt Nam từ xưa dẫn đến việc nam giới thường có xu hướng “ăn cơm trước kẻng” mạnh mẽ nữ giới, nên ta dự đốn ban đầu mang dấu dương • : Mức độ giám sát cho cha mẹ lớn, hạn chế việc bạn trẻ có xu hướng “ăn cơm trước kẻng” , ta dự đốn mang dấu âm • : Ảnh hưởng Media lớn, việc tiếp cận với văn hóa nước ngồi, tư tưởng đại tình dục tăng, mang dấu dương • : Tác động từ mối quan hệ bạn bè ngang hàng lớn, gây áp lực tăng xu hướng “ăn cơm trước kẻng” giới trẻ, mang dấu dương CHƯƠNG 4.1 4.1.1 MƠ TẢ SỐ LIỆU Mơ tả thống kê số liệu Nguồn liệu Dữ liệu thu thập từ khảo sát online mạng xã hội Facebook nhóm với tham gia 150 bạn trẻ địa bàn thành phố Hà Nội Các bạn tham gia khảo sát độ tuổi 18 đến 22, lựa chọn ngẫu nhiên nên đảm bảo khách quan số liệu 17 Tiểu luận Kinh tế lượng 4.1.2 Mô tả số liệu thống kê Giá trị trungbình Giá trị nhỏ Giá trị lớn Độ lệch chuẩn PS (“Ăn cơm trước kẻng”-Premarital sex) 0.52 0.5012735 MALE (Giới tính) 0.46 0.5000671 4.466667 10 3.127421 6.59 10 2.620947 6.543333 10 2.91659 Các biến PM (Sự giám sát cha mẹ) ME (Ảnh hưởng Media) PP (Tác động từ bạn bè) Bảng 4.1 Mô tả thống kê số liệu Nhận xét: • Biến “Ăn cơm trước kẻng”: Giá trị biến PS hoăc 1, giá trị trung bình 0.52, có độ lệch chuẩn 0.5012735 • Biến MALE: Giá trị biến 1, giá trị trung bình 0.46, cho thấy số lượng nam, nữ khảo sát gần tương đương • Biến PM: Giá trị trung bình biến 4.67, giá trị nhỏ 0, giá trị lớn 10, độ lệch chuẩn 3.13 Như vậy, giám sát cha mẹ bạn trẻ khơng q khắt khe • Biến ME: Giá trị trung bình 6.59, giá trị nhỏ 0, giá trị lớn 10, độ lệch chuẩn 2.62 Điều cho thấy, phương tiện truyền thơng có tác động tương đối mạnh đến tâm lý, quan tâm bạn trẻ • Biến PP: Giá trị trung bình 6.54, giá trị nhỏ 0, giá trị lớn 10, độ lệch chuẩn 2.92 Qua thấy bạn bè có ảnh hưởng tương đối lớn đến suy nghĩ, hành động giới trẻ 18 Tiểu luận Kinh tế lượng 4.2 Ma trận tương quan biến độc lập PS MALE PM ME PS 1.0000 MALE 0.3245 1.0000 PM -0.7209 -0.1639 1.0000 ME 0.6819 0.3599 -0.5519 1.0000 PP 0.6868 0.4418 -0.5668 0.5735 PP 1.0000 Bảng 4.2 Ma trận tương quan biến Dựa vào ma trận ta biết mối quan hệ tuyến tính đồng biến hay nghịch biến mức độ ảnh hưởng riêng biệt biến độc lập tới biến phụ thuộc:  Hệ số tương quan biến MALE biến phụ thuộc PS 0.3245 Vì hệ số tương quan mang dấu dương nên biến MALE biến PS có mối quan hệ thuận chiều, độ lớn 0.3245 nên mối quan hệ tuyến tính hai biến mức tương đối thấp  Hệ số tương quan biến PM biến phụ thuộc PS 0.1664 Vì hệ số tương quan mang dấu âm nên biến PM biến PS có mối quan hệ nghịch chiều, độ lớn 0.7209 nên mối quan hệ tuyến tính hai biến mức độ an toàn  Hệ số tương quan biến ME biến phụ thuộc PS 0.6819 Vì hệ số tương quan mang dấu dương nên biến ME biến PS có mối quan hệ 19 Tiểu luận Kinh tế lượng thuận chiều, độ lớn 0.6819 nên mối quan hệ tuyến tính hai biến mức độ an toàn  Hệ số tương quan biến PP biến phụ thuộc PS 0.6868 Vì hệ số tương quan mang dấu dương nên biến PP biến PS có mối quan hệ thuận chiều, độ lớn 0.6868 nên mối quan hệ tuyến tính hai biến mức an toàn CHƯƠNG 5.1 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ SUY DIỄN THỐNG KÊ Kết ước lượng mơ hình Ta có kết chạy mơ hình ước lượng Stata: reg PS Male PM ME PP Source SS df MS Model Residual 25.728526 11.711474 145 6.4321315 080768786 Total 37.44 149 251275168 PS Coef Male PM ME PP _cons 0302063 -.0633577 0555962 0486032 1046969 Std Err .0533025 0097498 0117436 0111744 1174525 t 0.57 -6.50 4.73 4.35 0.89 Number of obs F(4, 145) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.572 0.000 0.000 0.000 0.374 Bảng 5.1 Kết ước lượng 5.2 Phân tích kết chạy mơ hình • Số quan sát: n = 150 • Sai số chuẩn ước lượng o SE(1) = 0.1174525 o SE(2) = 0.0533025 o SE(3) = 0.0097498 = = = = = = 150 79.64 0.0000 0.6872 0.6786 2842 [95% Conf Interval] -.075144 -.0826278 0323854 0265175 -.1274432 1355566 -.0440876 078807 070689 3368369 20 Tiểu luận Kinh tế lượng o SE(4) = 0.0117436 o SE(5) = 0.0111744 • Hệ số xác định R2 (R-squared) = 0.6872 cho thấy mơ hình phù hợp 68,72% với liệu tổng thể Bên cạnh đó, Giới tính (Male), Sự giám sát cha mẹ (PM), Ảnh hưởng phương tiện truyền thông (ME), áp lực ngang hàng từ bạn bè (PP) giải thích 68,72% cho hành vi “ăn cơm trước kẻng” giới trẻ Hà Nội • Khoảng tin cậy tham số o ∈ (-0.1274432 ; 0.3368369) o (-0.075144 ; 0.1355566) o ∈ (-0.826278 ; -0.0440876) o ∈ (0.0323854 ; 0.078807) o ∈ (0.0265175 ; 0.070689) • Ý nghĩa hệ số hồi quy mơ hình o = 0.0302063 o = -0.0633577 :Với điều kiện yếu tố khác không đổi, PM tăng đơn vị PS giảm 0.0633577 đơn vị o = 0.0555962 :Với điều kiện yếu tố khác không đổi, ME tăng đơn vị PS tăng 0.0555962 đơn vị o = 0.0486032:Với điều kiện yếu tố khác không đổi, PP tăng đơn vị PS tăng 0.0486032 đơn vị 5.3 Kiểm định hệ số hồi quy  Kiểm định hệ số hồi quy Kiểm định giả thiết: Nhìn vào bảng liệu: P-value(= 0.572 > 5%  không đủ điều kiện bác bỏ Vậy với mức ý nghĩa 5%, khơng có ý nghĩa thống kê  Kiểm định hệ số hồi quy Kiểm định giả thiết: 21 Tiểu luận Kinh tế lượng Nhìn vào bảng liệu P-value( =0.000 < 5%  bác bỏ  Vậy với mức ý nghĩa 5%, có ý nghĩa thống kê  Kiểm định hệ số hồi quy Kiểm định giả thiết: Nhìn vào bảng liệu P-value( =0.000 < 5%  bác bỏ  Vậy với mức ý nghĩa 5%, có ý nghĩa thống kê  Kiểm định hệ số hồi quy Kiểm định giả thiết: Nhìn vào bảng liệu P-value( =0.000 < 5%  bác bỏ  Vậy với mức ý nghĩa 5%, có ý nghĩa thống kê 5.4 Kiểm định phù hợp mơ hình Xét cặp giả thuyết: H : β = β3 = β = β5 =  2 2 H1 : β + β3 + β + β ≠ Với mức ý nghĩa 5%, F qs= 79.64 > Fth=2,372 ( Prob > F = 0.0000 , mức ý nghĩa kiểm định F chi2 = 0000 < 5%, nên bác bỏ giả thiết Ho, suy có tượng phương sai sai số thay đổi xảy • Phân phối chuẩn nhiễu Sử dụng kiểm định Skewness Kurtosis để đo phân phối nhiễu có tuân theo quy luật phân phối chuẩn khơng ta có kết sktest myResiduals Skewness/Kurtosis tests for Normality Variable Obs Pr(Skewness) myResiduals 150 0.4772 joint Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 0.8597 0.54 0.7623 Bảng 5.5.1.c Bảng kiểm định phân phối chuẩn nhiễu Xét cặp giả thuyết: Ta thấy p-value kiểm định ( Prob > chi2) 0.7623 > 5% => Không đủ sỏ để bác bỏ , hay ta thừa nhận Như ta kết luận nhiễu tuân theo quy luật phân phối chuẩn 5.5.2 Khắc phục khuyết tật mơ hình Ta nhận thấy sau tiến hành kiểm định khuyết tật mơ hình ước lượng, có khuyết tật mơ hình nghiên cứu nhóm xảy tượng phương sai sai số sau thực kiểm định White Để khắc phục khuyết tật phương sai sai số, ta sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu có trọng số WLS thay cho ước lượng OLS 24 Tiểu luận Kinh tế lượng Ý tưởng phương pháp WLS: gán trọng số nhỏ cho phần dư lớn nhất, điều kiện phương sai sai số thay đổi, WLS cho kết đáng tin cậy Thực ước lượng WLS Stata ta kết sau: Bảng 5.5.2 Bảng kết ước lượng WLS Có thể thấy rằng, sau tiến hành ước lượng WLS thay OLS, hệ số xác định Rsquared tăng lên 0,6957, tính có ý nghĩa mơ hình tăng, đồng thời tính có ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy tăng không đáng kể CHƯƠNG 6.1 KẾT LUẬN Bình luận Sau trình xây dựng, ước lượng kiểm định mơ hình hồi quy biến “Ăn cơm trước kẻng” giới trẻ Hà Nội, kết luận nhận định chung nhóm nghiên cứu 25 Tiểu luận Kinh tế lượng 6.1.1 Tổng kết kết nghiên cứu Kết đo lường: Kết nghiên cứu dựa biến chính: MALE-Giới tính; PM-Sự giám sát cha mẹ; ME-Ảnh hưởng phương tiện truyền thông; PP-Tác động từ mối quan hệ bạn bè trang lứa, áp lực ngang hàng Kết đánh giá mức ảnh hưởng yếu tố tới tình trạng “Ăn cơm trước kẻng” giới trẻ Hà Nội thực qua mơ hình ước lượng hồi quy phương pháp bình phương tối thiểu OLS (dựa vào số liệu bảng hỏi), kiểm định mơ hình hệ số hồi quy, khắc phục khuyết tật mơ hình Về mặt tổng quát, kết đo lường thu từ nghiên cứu có tương quan phù hợp với tình hình thực tế Kết mơ hình hồi quy: Kết kiểm định mơ hình theo phương pháp bình phương tối thiểu OLS cho thấy độ tương thích mơ hình liệu, có yếu tố giả thuyết đưa mơ hình hồi quy có ý nghĩa mặt thống kê Các biến đề giải thích 68,72% thay đổi biến biến phụ thuộc PS Trong có biến có tác động lớn tới biến phụ thuộc PS • Biến PM-Sự giám sát cha mẹ: mức ảnh hưởng cao = -0.0709491 • Biến ME-Ảnh hưởng phương tiện truyền thơng = 0.0460053 • Biến PP- Áp lực ngang hàng từ bạn bè = 0.0509619 Các kết có hàm ý mặt ý nghĩa thực tiễn • Kết biến “ Giới tình” chiều với biến PS Bởi theo quan niệm tư tưởng xưa cũ đặc biệt với người phụ xã hội Việt Nam từ xưa dẫn đến nam giới có xu hướng |”Ăn cơm trước kẻng” mạnh mẽ nữ giới Điều với dự đốn ban đầu • Kết biến PM- Sự giám sát cha mẹ ngược chiều với biến phụ thuộc PS Điều trùng khớp với kỳ vọng ban đầu biến, với lý thuyết 26 Tiểu luận Kinh tế lượng thực tế khi giám sát, quan tâm cha mẹ cái, đặc biệt tuổi vị thành niên có ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi tình dục giới trẻ, mức độ giám sát cha mẹ lớn, suy nghĩ, thái độ hành vi bạn trẻ việc “ăn cơm trước kẻng” hẹp hạn chế, ngược lại Khi có người bên quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu đặc biệt mối quan hệ khác giới cái, gắn kết cha mẹ tác động lớn đến việc hình thành nhân cách giới trẻ Bởi quan tâm cha mẹ, truyền đặt dạy dỗ cách, hướng, giúp trẻ nhận thức việc quan hệ trước nhân, để biết phòng tránh khơng dẫn đến hậu khơng mong muốn • Kết biến ME-Ảnh hưởng phương tiện truyền thông” thuận chiều với biến PS Kết nghiên cứa từ mơ hình hồn tồn hợp lý ngày nay, giới trẻ có lối sống thống, nhận thức cởi mở tư tưởng du nhập từ nước phương Tây, Việt Nam mở cánh cửa hội nhập với giới Xu hướng sống thử ảnh hưởng mạnh mẽ tới suy nghĩ phận giới trẻ • Kết biến : “Tác động từ mối quan hệ bạn bè trang lứa, áp lực ngang hàng” chiều với biến PS Việc tiếp cận nguồn thông tin sinh sản tình dục qua chia sẻ, tâm bạn bè với mối quan hệ khác giới họ, dẫn đến áp lực tâm lý bắt chước, học theo thói quen, hành vi tình dục với hiểu biết sai lệch giới trẻ dẫn đến tình trạng quan hệ tình dục trước nhân ngày tăng cao 6.1.2 Hạn chế nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu gặp số hạn chế như: • Số liệu thu thập chưa phong phú, phần để nắm bắt hết thực trạng giới trẻ toàn Hà Nội vê vấn đề “ăn cơm trước kẻng” nghiên cứu 27 Tiểu luận Kinh tế lượng cần phải thực khoảng thời gian dài có hỗ trợ từ nhiều phía • Biến MALE- Giới tính khơng có ý nghĩa mặt thống kê, việc biến ý nghĩa mặt thống kê giải thích nhiêù lý do, lý đề cập đến nghiên cứu số lượng quan sát chưa đủ lớn • Do thời gian hạn hẹp khả năng, kiến thức hạn chế, tiểu luận nghiên cứu khơng tránh thiếu xót định Nhóm mong nhận nhận xét, đóng góp để rút kinh nghiệm cải thiện đề tài nghiên cứu 6.1.3 Lời cảm ơn Sau cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn TS Vũ Thị Phương Mai hướng dẫn chúng em bước chi tiết, cẩn thận tỉ mỉ qua học bổ ích mơn Kinh tế lượng lớp, giúp chúng em có kiến thức nhìn nhận tổng quan môn phát triển niềm u thích với cơng việc phân tích kinh tế lượng, chúng em cảm ơn tận tình giải đáp thắc mắc môn tiểu luận nhóm 6.2 Tài liệu tham khảo https://jasonago.wordpress.com/2012/11/17/premarital-sex-and-the-theoryof-planned-behavior-empirical-findings-and-future-directions/ https://www.jstor.org/stable/pdf/2096124.pdf? seq=1#page_scan_tab_contents https://en.wikipedia.org/wiki/Ira_Reiss “The factors affecting Premarital Sex among in-school adolescents in Mongolia” was submitted to the Faculty of Graduate Studies, Mahidol 28 Tiểu luận Kinh tế lượng University for the degree of Master of Arts (Population and Reproductive Health Research) , Solongo Algaa on August 24, 2000 “The impact of parents and peers on teenage sexual behavior” Barbara Ann Henderson Kennedy-Lowa State University ... trạng việc ăn cơm trước kẻng giới trẻ xã hội đương thời • Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến ăn cơm trước kẻng giới trẻ Hà Nội giới tính, mức độ giám sát cha mẹ, du nhập văn hóa... thực nghiên cứu “ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng ăn cơm trước kẻng giới trẻ Hà Nội CHƯƠNG 3. 1 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Phương pháp luận nghiên cứu Bài tiểu... đề sinh sản tình dục ), nhóm yếu tố ảnh hưởng từ bạn bè,… Tuy nhiên, nghiên cứu nhóm tập trung nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố sau đến việc giới trẻ ăn cơm trước kẻng  Giới tính Tên biến : MALE
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÓM 3 NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC ăn cơm TRƯỚC KẺNG của GIỚI TRẺ hà nội, NHÓM 3 NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC ăn cơm TRƯỚC KẺNG của GIỚI TRẺ hà nội, CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ, CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG, CHƯƠNG 4. MÔ TẢ SỐ LIỆU, CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ SUY DIỄN THỐNG KÊ, Kết quả mô hình hồi quy:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm