Hoa sinh 2015-2016-1

2 34 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:53

Đề thi hết học phần Hóa sinh năm 2015-2016 Ribose, câu sai: có ADN ARN Enzyme xúc tác p.ứ gắn P vô cơ: GAPDH Câu hỏi hình: F6P Nhiệt độ nóng chảy: pal>oleic>linoleic>linolenic Lipid thuần: diglycerid, cerid, sterid 280nm: a.a nhân thơm Pro bậc 3: myoglobin Thể cetonic tạo nhiều khi: nhiều acetyl CoA Phức hợp II: FAD, Fe-S 10 Tiểu đường type 2: không phụ thuộc insulin ngoại sinh 11 Thành phần CM: triglycerid 12 Loại amin glutamat: alpha cetoglutarat 13 Arginosuccinat tạo từ: citrulin+asp 14 Tạo mồi: primase 15 Điều hoà nhân thật: yếu tố mở đầu 16 Có nhánh: tRNA 17 Hormone chất steroid: estrogen, androgen, corticoid 18 PTH bị ức chế Ca máu cao 19 TRH: vùng đồi a.a 20 Na: đồng vận chuyển chất hoà tan 21 K: 22 HA cuối mao mạch: 15mmHg 23 Câu nhiều số: acid chuyển hoá 24 Ceton niệu cao: đái đường nặng 25 Sữa: lactoglobulin, lactoalbumin, casein 26 Acid chuyển hoá: pH giảm, CO2 tăng, HCO3 tăng 27 Mật: acid cholic, acid deoxycholic, acid litocholic 28 Tắc mật số ko tăng: GLDH 29 Ức chế chuỗi truyền e: ức chế tạo nước 30 Viêm mãn: IgG 31 Vận chuyển Cu: ceruloplasmin 32 GĐ cuối co cơ: Ca vào lưới nội sinh chất 33 Chuyển hố mỡ mơ TK: 34 Lyase gồm: hydratase, dehydratase, synthase 35 NADH tham gia: p.ứ oxh khử 36 Công thức: acetoacetat 37 Dịch mã: tổng hợp chuối polypeptide 38 T4 vận chuyển: gắn với prealbumin 39 Cơ vân: băng A, nửa băng I, giới hạn đĩa Z 40 NADH: 10H đc bơm 41 A.a tham gia tổng hợp purin: glycin 42 Hình thành liên kết peptid: peptidyl transferase 43 Bơm Na-K: tiểu phần lớn 120k, nhỏ 50k 44 Vai trò chu trình Hexose monophosphate: cung cấp pentose 5P NADPH 45 Câu vai trò pro màng: vận chuyển, truyền tin với ez: 46 A.A có nhóm -SH: cys 47.Nhóm gồm đường pentose: Deoxyribose Xylulose 48.Xét nghiệm tiêu chuẩn vàng đánh giá mức độ lọc cầu thận: Inuli 49 Vận chuyển Glucose vào hồng cầu: khuếch tán tăng cường 50 Ez A->B cần ATP: synthetase
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa sinh 2015-2016-1, Hoa sinh 2015-2016-1