ECG-official

16 22 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:48

Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 BS Đinh Huỳnh Linh Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 Đinh Thị Thu Trang Lớp Y4A - Tổ BN nữ, 77 tuổi TS hẹp lá, rung nhĩ, điều trị thường xuyên sintrom Vào viện đột ngột liệt ½ người (P) Khám BN lơ mơ, G12 điểm, nói khó, liệt ½ người (P) Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 Đinh Thị Thu Trang Lớp Y4A - Tổ BN nam, 16 tuổi, TS khỏe mạnh Vào viện đau ngực.Cách vào viện ngày, BN xuất sốt cao 38-39 độ, kèm đau ngực trái âm ỉ, khơng lan, khơng khó thở Khám BN tỉnh, huyết áp 110/ 70, tim đều, 90 ck/p, phổi RRPN rõ, bụng mềm Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 Đoàn Thị Giang Lớp Y4A – Tổ BN nữ, 67 tuổi TS Ngoại tâm thu 10 năm, THA 10 năm, điều trị theo đơn thường xuyên Vào viện đau tức ngực (T), kèm trống ngực Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 Hà Thị Nhật Linh Lớp Y4G – Tổ 25 BN nam 54 tuổi tiểu sử khơng rõ, vào viện lý đau ngực T dội Làm điện tim thấy có hình ảnh ST chênh lên.  Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 Phạm Quang Đạo Lớp Y4C – Tổ 11 Bệnh nhân nữ 80t vào viện khó thở đột ngột cách tiếng Spo2 lúc vv 84% kèm theo đau tức giưa ngực Không sốt Ko phù Phổi nghe rõ bên Không ran Huyết áp tay phải 180/100, tay trái 210/100 Tim khơng có tiếng thổi Tiền sử tăng huyết áp nhiều năm điều trị ko kiểm tra huyết áp hăng ngày Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 Phạm Duy Mạnh Lớp Y4A – Tổ Bn nam, 21 tuổi, nhói nhẹ ngực, vài giây, ko liên quan đến gắng sức, khơng lan.Khám định kì có điện tim vs ST chênh lõm chuyển dạo trước tim Bn có phải tái cực sớm lành tính? (BER/ high take-off) Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 Phạm Hữu Quyết Lớp Y4A – Tổ Bn nam, 83t, vào viện tức ngực trái ngày trước vào viện, bn xuất tức trái, đau âm ỉ thành cơn, kéo dài gần 1h, không lan, không ho, không sốt => vào viện Tim nhịp chậm 50ck/ph, T1, T2 rõ, khơng có tiếng thổi HA: 95/60 Bv 103 Lê Văn Tuấn Anh Lớp Y4A – Tổ ECG 4/11 bệnh nhân vào viện tình trạng tỉnh tiếp xúc tốt , đau ngực nhiều nhịp nhanh 130ck/phút rung miu vùng rộng quanh mỏm thổi tâm thu 5/6 mạnh kls cạnh ức trái lan xung quanh rales ấm đáy phổi bn có định chụp mạch vành Lê Văn Tuấn Anh Lớp Y4A – Tổ ngày 4/11 Lê Văn Tuấn Anh Lớp Y4A – Tổ 22 4/11 Lê Văn Tuấn Anh Lớp Y4A – Tổ 22h30 ngày 7/11 đau ngực Lê Văn Tuấn Anh Lớp Y4A – Tổ 12h 30’ ngày 8/11 đau ngực Lê Văn Tuấn Anh Lớp Y4A – Tổ cls Lê Văn Tuấn Anh Lớp Y4A – Tổ Lớp học Điện Tâm Đồ 2016 Thank you!
- Xem thêm -

Xem thêm: ECG-official, ECG-official