ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 8

4 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:47

ĐỀ THI SINH LÝ SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Phương pháp tránh thai tính vòng kinh theo phương pháp Ogino Knaus cho người có chu kì kinh 30 ngày: Câu 1:Thời gian từ ngày 15 đến ngày 30 thời gian an toàn tuyệt đối A.Đúng B.Sai Câu 2:Ngày thứ đến ngày thứ 11 khoảng thời gian bấp bênh cần sử dụng biện pháp tránh thai khác A.Đúng B.Sai Câu 3:Ngày thứ đến ngày thứ khoảng thời gian an toàn tương đối: A.Đúng B.Sai Câu 4:Dựa vào khoảng thời gian cố định từ có kinh đến phóng nỗn chu kì vào khoảng 14 ngày: A.Đúng B.Sai Về trình tiết sữa phụ nữ có thai cho bú: Câu 1:Progesteron tăng làm tăng tác dụng tiết sữa prolactin: A.Đúng B.Sai Câu 2:Sữa non có thành phần lipid so với sữa chính: A.Đúng B.Sai Câu 3:Prolactin hCS rau thai phối hợp kích thích nang tuyến sữa tiết sữa A.Đúng B.Sai Câu 4:Estrogen có tác dụng ức chế tiết sữa A.Đúng Về hormone rau thai: B.Sai Câu 1:Estrogen rau thai tiết chủ yếu estriol: A.Đúng B.Sai Câu 2:hCG có tác dụng trực tiếp kích thích phát triển quan sinh dục thai: A.Đúng B.Sai Câu 3:Rau thai tiết progesterone từ tuần thứ thời kì có thai A.Đúng B.Sai Câu 4:Kích thích tế bào Sertoli thai phát triển: A.Đúng Vận chuyển chất dinh dưỡng qua rau thai: B.Sai Câu 1:Các ion K+,Na+,Cl- khuếch tán từ máu mẹ qua rau thai sang máu A.Đúng B.Sai Câu 2:Glucose qua rau thai chế vận chuyển tích cực thứ phát A.Đúng B.Sai Câu 3:Nồng độ glucose máu mẹ thấp máu 20%: A.Đúng B.Sai Câu 4:Tốc độ vận chuyển acid béo qua rau thai lớn vận chuyển glucose: A.Đúng B.Sai So sánh tác dụng estrogen testosterone lên xương chuyển hóa: Câu 1:Kích thích gắn đầu xương vào thân xương: Estrogen yếu so với testosterone A.Đúng B.Sai Câu 2:Tăng lắng đọng muối Ca++ vào xương: Estrogen có tác dụng yếu Testosteron A.Đúng B.Sai Câu 3:Testosteron tác dụng lên chuyển hóa sở mạnh gấp lần estrogen: A.Đúng B.Sai Câu 4:Cả hormon làm tăng nhẹ q trình tổng hợp protein tồn thể: A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Cho tác dụng sau đây: Kích thích tế bào Sertoli tiết dịch Kích thích hình thành tinh ngun bào Kích thích giảm phân tinh nguyên bào Kích thích sản sinh tinh trùng Kích thích ống sinh tinh phát triển Kích thích hoạt động nội tiết tinh hồn Có tác dụng Testosteron A B C D Câu 2: Tế bào Leydig chiếm % trọng lượng tinh hoàn: A 10% B 20% C 30% D 40% Câu 3:Cho tác dụng sau hormone thời kì bào thai: Kích thích đưa tinh hồn xuống bìu vào tháng 2-3 thời kì bào thai Kích thích phát triển đường sinh dục nam Giúp hình thành tế bào Leydig Giúp hình thành đặc tính sinh dục nam thứ phát Kích thích ống Wolf phát triển Kích thích q trình phân chia tinh ngun bào Có tác dụng Testosteron: A B C D Câu 4: Tác động lên chuyển hóa sở testosterone TK thiếu niên niên: A Tăng 5-10% B Tăng 10-15% C Tăng 15-20% D Tăng 20-25% Câu 5: Thời gian phát triển Hồng thể khơng mang thai A 12 ngày B ngày C 18 ngày D tháng Câu 6: Bản chất Inhibin A Protein B Steroid C Peptid D Glycoprotein Câu 7: KLPT hCS A.38000 Da B.39000 Da C.32000 Da D.28000 Da Câu 8: Hormon tiết nhiều thời kì mang thai A HCG B hCS C Estrogen D Progesteron Câu 9: Đâu tác dụng Progesteron A Giảm co bóp TC vòi TC B Giúp niêm mạc TC tiết dịch nửa sau chu kì kinh nguyệt C Tham gia phóng nỗn D Phát triển thùy ống tuyến vú Câu 10: Khi có thai HCG xuất nước tiểu người mẹ vào thời điểm ngày thứ… (tính theo ngày đầu kì kinh cuối với kinh nguyệt 28 ngày) đạt nồng độ cao vào tuần thứ… sau phóng nỗn A 8-9; 10-12 B 8-9; 12-14 C 22-23; 10-12 D 22-23; 12-14 Câu 11: Chọn câu tiết estrogen thời kì mang thai: A Bài tiết lượng gấp 20 lần bình thường B Được tế bào rau thai tổng hợp từ Cholesteron C Chủ yếu Estriol D Được tổng hợp trực tiếp từ Acetyl CoA từ vỏ thượng thận thai nhi Câu 12: Nồng độ Aldosteron tăng ntn thời kì bào thai A Gấp 1,5 lần B Gấp lần C Không tăng D Giảm lần Câu 13: Trong hormone sau đây: PTH, FSH, LH, hCG, Testosteron, Inhibin, ABP Có hormone tác động lên chức nội tiết tinh hoàn: A B C D Câu 14: Điều sau biến đổi hormone giai đoạn phóng nỗn: A FSH đạt đỉnh 16h trước phòng noãn, LH đạt đỉnh trước ngày B FSH tăng gấp 2-3 lần, LH cao gấp 6-10 lần đạt đỉnh trước phóng nỗn 16h C Đỉnh LH có vai trò quan trọng chế phóng nỗn, Nồng độ FSH gần k đổi giai đoạn phóng nỗn D Đỉnh LH làm tăng tiết Estrogen từ tế bào lớp áo nang noãn gây phóng nỗn Điền từ vào chỗ trống hormone phù hợp: Câu 15: Ngăn cản hồng thể thối hóa:……… Câu 16: Tổng hợp từ Androgen vỏ thượng thận thai nhi:……… Câu 17: Gây hình ảnh dương xỉ:……… Câu 18: Tăng tốc độ sinh sản mô thai:……… Câu 19: Làm mềm CTC phụ nữ lúc sinh con:……… Câu 20: Được giảm tiết mang thai:……… ... chất Inhibin A Protein B Steroid C Peptid D Glycoprotein Câu 7: KLPT hCS A. 380 00 Da B.39000 Da C.32000 Da D. 280 00 Da Câu 8: Hormon tiết nhiều thời kì mang thai A HCG B hCS C Estrogen D Progesteron... điểm ngày thứ… (tính theo ngày đầu kì kinh cuối với kinh nguyệt 28 ngày) đạt nồng độ cao vào tuần thứ… sau phóng nỗn A 8- 9; 10-12 B 8- 9; 12-14 C 22-23; 10-12 D 22-23; 12-14 Câu 11: Chọn câu tiết... thượng thận thai nhi:……… Câu 17: Gây hình ảnh dương xỉ:……… Câu 18: Tăng tốc độ sinh sản mô thai:……… Câu 19: Làm mềm CTC phụ nữ lúc sinh con:……… Câu 20: Được giảm tiết mang thai:………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 8, ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 8