ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 6

7 38 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:47

ĐỀ THI SINH LÝ SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Về lọc cầu thận: Câu 1:Màng lọc cầu thận có tính thấm chọn lọc cao kích thước lỗ lọc A.Đúng B.Sai Câu 2:Hơn 99% lượng nước chất dịch lọc tái hấp thu ống thận: A.Đúng B.Sai Câu 3:Lưu lượng lọc cầu thận trì tương đối ổn định nhờ hệ thần kinh tự chủ chi phối thận: A.Đúng B.Sai Câu 4:Quá trình lọc cầu thận xảy áp suất thủy tĩnh máu mao mạch cầu thận lớn hiệu áp suất keo huyết tương áp suất thủy tĩnh bao Bowman: A.Đúng B.Sai Về urea: Câu 1:Tái hấp thu theo chế thụ động ống lượn gần A.Đúng B.Sai Câu 2:Được hấp thu tất đoạn ống thận: A.Đúng B.Sai Câu 3:Không tái hấp thu phần dày quai henle phần đầu OLX A.Đúng B.Sai Câu 4:Nồng độ ADH tăng làm tăng nồng độ urea nước tiểu: A.Đúng B.Sai Về aldosteron: Câu 1:Do lớp cầu vỏ thượng thận tiết trữ bào tương tế bào: A.Đúng B.Sai Câu 2:Mức độ tiết phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ ion kali dịch ngoại bào nồng độ ion natri dịch ngoại bào: A.Đúng B.Sai Câu 3:Khi huyết áp toàn thân tăng cao gây tăng tiết aldosteron: A.Đúng B.Sai Câu 4:Cơ chế tác dụng aldosteron làm hoạt hóa hệ gen tăng tổng hợp protein mang protein enzyme tham gia vận chuyển ion natri ion kali OLX: A.Đúng B.Sai Về tái hấp thu natri ống thận: Câu 1:75-80% natri tái hấp thu ống lượn gần: A.Đúng B.Sai Câu 2:Natri tái hấp thu đoạn ống thận: A.Đúng B.Sai Câu 3:Aldosteron làm tăng tái hấp thu natri OLX ống góp: A.Đúng B.Sai Câu 4:Đoạn mỏng quai henle không tái hấp thu natri: A.Đúng B.Sai Về tái hấp thu nước ống thận: Câu 1:Nước tái hấp thu chủ yếu ống lượn gần: A.Đúng B.Sai Câu 2: Nước tái hấp thu đoạn ống thận: A.Đúng B.Sai Câu 3: ADH aldosterone làm tăng tái hấp thu nước ống thận A.Đúng B.Sai Câu 4: Nước tái hấp thu OLG không làm thay đổi áp suất thẩm thấu dịch lọc: A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Yếu tố sau làm tăng lưu lượng lọc cầu thận: A.Co tiểu đm đến, giãn tiểu đm B.Co tiểu đm đi, giãn tiểu đm đến C.Co mạnh tiểu đm kéo dài D.Giãn tiểu đm đi, co vừa tiểu đm đến Câu 2: Điều sau không tái hấp thu quai henle: A.Ure có vai trò làm tăng áp suất thẩm thấu nhánh lên quai henle thuận lợi cho việc hấp thu natri B.Nhánh xuống quai henle vào vùng có ASTT cao C.Quá trình tái hấp thu nước thụ động D.Quai henle tái hấp thu 25% natri 15% nước Câu 3: Cho câu sau trình lọc chất cầu thận: Áp suất thủy tĩnh bao Bowman có tác dụng đẩy nước vào bao Bowman Áp suất keo huyết tương có vai trò trì thể tích dịch lòng mạch cản trở nước chất hòa tan vào bọc Áp suất thủy tĩnh huyết tương có vai trò tạo áp suất lọc Áp suất keo máu giảm dần giá trị từ tiểu đm đến tiểu đm đến Quá trình lọc cầu thận lọc thụ động Lượng dịch lọc ngày trung bình 170-180l Số câu A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 4: Lượng protein tái hấp thu thận hàng ngày tới: A 30g B 20g C 10g D 5g Câu 5:Đường kính phân tử Albumin … Anstron, tính thấm MLCT với albumin có giá trị là…… chỗ trống có giá trị A 68; 0,03 B 69; 0,005 C 69; 0,05 D 60; 0,05 Câu 6: Lượng natri tái hấp thu OLG theo chế thụ động là: A 70% B 67% C 18% D 2% Câu 7: Điều sau quai henle: A.Nhánh xuống mỏng, phần đầu nhánh lên dày B.Nhánh xuống không tái hấp thu ure, nhánh lên tái hấp thu natri C.Phần cuối nhánh lên dày D.Quá trình hấp thu natri quai henle thụ động Câu 8: Bài tiết K+ OLX bị giảm bởi: A Kiềm chuyển hóa B Ăn nhiều kali C Tăng aldosteron D Sử dụng spironolacton Câu 9: Có người đàn ơng A B có cân nặng 70kg Người A uống l nước lọc; Người B uống l nước muối sinh lý NaCl Khi người B có: A Có thay đổi lớn thể tích dịch nội bào B Có thay đổi nhiều áp suất thẩm thấu huyết tương C Có áp suất thẩm thấu nước tiểu lớn D Có tỉ lệ dòng nước tiểu lớn Case lâm sàng sau áp dụng cho câu 10,11: Một người phụ nữ 45 tuổi bị tiêu chảy nặng kì nghỉ Các giá trị khí máu động mạch sau: pH=7,25 PCO2=24mmHg [HCO3-]=10 mEq/l Mẫu máu tĩnh mạch có tính trạng giảm Kali khoảng trống anion bình thường Câu 10: Chẩn đoán bệnh nhân là: A Toan chuyển hóa B Toan hơ hấp C Kiềm chuyển hóa D Kiềm hơ hấp Câu 11: Tình trạng bệnh nhân đúng: A.Giảm thơng khí B.HCO3- giảm sử dụng hệ đệm trung hòa tăng lên H+ C.Sự giảm Kali máu trao đổi H+ tế bào với K+ tế bào D.Giảm K+ tăng nồng độ aldosterone tuần hồn Câu 12: Cho thơng số sau: Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận=47mmHg Áp suất thủy tĩnh bao Bowman=10 mmHg Áp suất keo bao Bowman=0 mmHg Vậy áp suất keo mao mạch cầu thận trình lọc dừng lại: A.57 mmHg B.47 mmHg C.37 mmHg D.10 mmHg Câu 13: Cho thông tin sinh viên đại học 20 tuổi tham gia nghiên cứu đơn vị nghiên cứu lâm sàng: Huyết tương [Inulin]=1mg/ml [X]=2mg/ml Nước tiểu [Inulin]=150mg/ml [X]=100mg/ml Lưu lượng dòng tiểu=1ml/phút Biết X lọc tự câu trả lời sau nhất: A B C D Chất X tiết Chất X tái hấp thu Có trình tái hấp thu tiết chất X Độ thải chất X dùng để đo GFR Câu 14: Một cặp đệm máu (HA/A-) có pK 5,4 Khi pH máu =7,4 nồng độ HA là: A B C D 1/100 A1/10 ABằng AGấp 10 lần A- Câu 15: Nồng độ PAH mức vận chuyển tối đa Tm PAH sẽ: A B C D Độ thải = độ thải inulin Tỉ lệ tiết tỉ lệ xuất Nồng độ tĩnh mạch thận gần=0 Nồng độ tĩnh mạch thận tương đươg nồng độ động mạch thận Câu 16: So với người uống lít nước tinh khiết người bị thiếu nước có: A B C D AS thẩm thấu huyết tương thấp Nồng độ ADH tuần hoàn thấp ASTT dịch ống thận cao huyết tương ống lượn gần Tỉ lệ tái hấp thu nước tăng lên ống góp Câu 17: Một phụ nữ có ASTT huyết tương 300 mOsm/l ASTT nước tiểu 1200 mOsmol/l Chẩn đoán là: A B C D Hội chứng tiết hormone chống niệu không phù hợp (SIADH) Mất nước ĐTĐ Uống nhiều nước lọc Câu 18: Xét nghiệm phù hợp với bệnh nhân nghiện thuốc nặng với tiền sử bị Viêm phế quản mạn có biểu ngủ tăng: pH HCO3- mEq/l PCO2 (mmHg) A.7,65 48 45 B.7,50 15 20 C.7,40 24 40 D.7,32 30 60 Câu 19:Kết khí máu động mạch phù hợp với bệnh nhân bị kiềm hô hấp bù phần sau tháng thơng khí nhân tạo: pH HCO3- mEq/l PCO2 (mmHg) A.7.65 48 45 B.7,50 15 20 C.7,40 24 40 D.7,32 30 60 Câu 20: Một bệnh nhân truyền PAH để đo lưu lượng máu qua thận Bệnh nhân có lưu lượng nước tiểu 1ml/phút, [PAH] huyết tương 1mg/ml [PAH] nước tiểu 600mg/ml Hct 45% Lưu lượng máu qua thận bệnh nhân là: A B C D 600ml/phút 660ml/phút 1091ml/phút 1333ml/phút ... albumin có giá trị là…… chỗ trống có giá trị A 68 ; 0,03 B 69 ; 0,005 C 69 ; 0,05 D 60 ; 0,05 Câu 6: Lượng natri tái hấp thu OLG theo chế thụ động là: A 70% B 67 % C 18% D 2% Câu 7: Điều sau quai henle:... A.7 ,65 48 45 B.7,50 15 20 C.7,40 24 40 D.7,32 30 60 Câu 19:Kết khí máu động mạch phù hợp với bệnh nhân bị kiềm hô hấp bù phần sau tháng thơng khí nhân tạo: pH HCO3- mEq/l PCO2 (mmHg) A.7 .65 48... tương 1mg/ml [PAH] nước tiểu 60 0mg/ml Hct 45% Lưu lượng máu qua thận bệnh nhân là: A B C D 60 0ml/phút 66 0ml/phút 1091ml/phút 1333ml/phút
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 6, ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 6