ĐỀ SINH LÝ MCQ

7 35 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:46

ĐỀ SINH LÝ MCQ-BÀI SINH LÝ MÁU Câu 1: Thuật ngữ mô tả tượng vi khuẩn gắn với IgG bổ thể làm cho chúng dễ dàng bị nhận biết thực bào: A Hóa ứng động B Opsonin hóa C Sự hòa màng lysosome tạo thành thể thực bào D Sự truyền tín hiệu tế bào Câu 2: IL2 phân tử quan trọng đáp ứng miễn dịch Chức IL2 là: A Hoạt hóa TCD4 B Hoạt hóa TCD8 C Diệt tế bào nhiễm virus D Được huy động phản ứng phản vệ Câu 3: Megakaryocyte tế bào chun biệt tủy xương có vai trò: A Hình thành tiểu cầu B Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu C SX mô sẹo vùng tổn thương D Tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập Câu 4: Khi virus xâm nhập vào tế bào trình diện kháng nguyên phân tử MHC I hoạt hóa: A TCD4 B TCD8 C Lympho B D ĐTB Câu 5: Bệnh HbE đột biến làm thay : A β6 Glu= Val B β6 Glu= Lys C β26 Glu= Val D β26 Glu= Lys Câu 6: Bệnh nhân nữ 50 tuổi cắt bỏ đoạn hồi tràng u năm sau bệnh nhân khám mệt mỏi Xét nghiệm thấy Hb 9g/dl, MCV:110 fl Chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu máu do: A Thiếu Pyridoxal phosphate B Thiếu Folat C Thiếu Cobalamin D Thiếu Flavin Câu 7: Lượng sắt trự hệ liên võng nội mô: A 15-30% B 20-30% C 15-25% D 20-35% Câu 8: Về yếu tố VII: Lá yếu tố đơng máu huyết tương Có tên gọi khác Proconvertin Được hoạt hóa yếu tố III huyết tương Tham gia hoạt hóa yếu tố X tạo phức hợp Prothrombinase Dùng để điều trị Hemophilia A có kháng yếu tố VIII + chảy máu Số câu là: A B C D Câu 9: Heparin chất chống đông tác dụng mạnh dung lâm sàng Vậy chế tác dụng Heparin gì: A Hoạt hóa Thrombin B Hiệp đồng với AT3 đối khàng với Thrombin C Tăng hoạt tính Vitamin K D Đối kháng tác dụng calci Câu 10: Trong q trình đơng máu, nút cầm máu phát triển, fibrin trùng hợp thành sợi fibrin đơn phân nối với cầu nối đồng hóa trị Protein có tác dụng tạo dây nối chéo sợi fibrin tạo thành: A Yếu tố XIII B Kininogen trọng lượng phân tử cao C Yếu tố Willebrand D Plasminogen Câu 11: Sự nguy hiểm truyền máu nguyên nhân sau trừ: A Truyền nhầm nhóm máu hệ ABO B Truyền máu Rh+ cho người Rh- lần C Truyền máu với khối lượng lớn tốc độ nhanh D Truyền máu cho người Rh- cho người Rh+ lần Câu 12: Tạo cục máu đơng có giai đoạn: A B C D Câu 13: Một người đàn ơng nhóm máu A có người Xét nghiệm thấy huyết tương người làm ngưng kết hồng cầu bố, người lại khơng Kết luận sau đúng: A Bố có kiểu gen đồng hợp nhóm A, mẹ có kiểu gen đồng hợp nhóm B B Bố có kiểu gen đồng hợp nhóm A, mẹ có kiểu gen dị hợp nhóm B C Bố có kiểu gen dị hợp nhóm A, mẹ có kiểu gen đồng hợp nhóm B D Bố có kiểu gen dị hợp nhóm A, mẹ có nhóm máu O thường Câu 14: Cho ý sau hồng cầu trường thành máu ngoại vi: Hình đĩa mặt lõm Khơng có nhân, khơng có bào quan Lượng Hb chiếm 34% khối lượng hồng cầu Năng lượng cho hồng cầu hoạt động lấy từ trình đường phân yếm khí phần từ q trình beta OXH acid béo 5 Đời sồng hồng cầu trưởng thành khoảng 120 ngày Số câu đúng: A B C D Câu 15: Về đông máu nội sinh: Xảy nhanh đơng máu ngoại sinh Calci có vai trò quan trọng so với đông máu ngoại sinh Được hoạt hóa khởi động đường đơng máu ngoại sinh Liên quan với đông máu ngoại sinh thể qua thrombin Khởi đầu máu tổn thương tiếp xúc với bề mặt lạ Số câu không là: A B C D E Câu 16: Về tiểu cầu: Là tế bào ngun vẹn Có màng tích điện âm mạnh Số lượng bình thường từ 150-300 G/l Có chứa Thrombosthenin, actin, myosin làm co cục máu đơng Sự tạo nút tiểu cầu bị ức chế Aspirin Sự tạo nút tiểu cầu bịt kín tổn thương làm máu ngừng chảy Số câu đúng: A B C D E Câu 17: Về ngăn cản đông máu long mạch bình thường điều sau khơng đúng, Trừ: A Sự trơn nhẵn nội mô ngăn cản hoạt hóa tiếp xúc đường đơng máu nội sinh B Fibrin khơng có vai trò chống đơng C Protein C làm bất hoạt yếu tố Vh VIIh D Heparin làm tăng tác dụng AT3 α2 Macroglobulin Câu 18: Bệnh nhân nam 65 tuổi tiền sử huyết khối tĩnh mạch điều trị Warfarin Hiện định lượng thuốc máu bệnh nhân cao có biểu chảy máu Tình trạng chảy máu điều trị tốt bằng: A Fibrinogen B Tiểu cầu C Thrombin D Vitamin K Câu 19: Bệnh nhân nam 65 tuổi tiền sử mắc VPQ mạn đưa vào phòng cấp cứu với biểu thở gắng sức tím Tính trạng tím bệnh nhân do: A Giảm oxy máu mao mạch B Tăng Hct C Tăng nồng độ Hb khử D Giảm lượng HbO2 máu mao mạch Câu 20: Một ngưởi bị tai nạn tơ vào viện tình trạng chống nặng PUTB+ bệnh nhân có dấu hiệu gãy xương đùi P Xét nghiệm cần làm ngay: A Đếm số lượng hồng cầu B Hct C Định lượng HST D Định nhóm máu ABO E Tiêm giảm đau, chống sốc Câu 21: ECG bệnh nhân khơng có sóng P QRS T bình thường chủ nhịp đâu: A SA node B AV node C His bundle D Mạng Purkinje Câu 22: Bệnh nhân nữ 50 tuổi phát hẹp 50% động mạch thận T Dòng máu qua thận T thay đổi so với bình thường: A Giảm lần B Giảm lần C Giảm lần D Giảm 16 lần Câu 23: Hiện tượng sau xảy sau ĐTB trình diện khàng nguyên: A Trực tiếp tạo khàng thể B Hoạt hóa T gây độc C Tăng thực bào D Hoạt hóa T hỗ trợ Câu 24: Sự hoạt hóa bổ thể dẫn tới tượng nào: A Gắn IgG vào VK xâm nhập B Bất hoạt bạch cầu toan C Giảm nồng độ bổ mô D Tạo chất trung gian hóa học Câu 25: Bệnh sau dẫn đến thiếu hụt yếu tố IX mà có thể chữa cách truyền tĩnh mạch vitamin K: A Hemophilia kinh điển B Viêm gan B C Tắc nghẽn đường mật D Thiếu hụt AT3 di truyền Câu 26: Vai trò Ca2+ đơng máu là: A Hoạt hóa yếu tố XII B Hoạt hóa yếu tố V C Hoạt hóa yếu tố VII D Hoạt hóa yếu tố X Câu 27: Chất có tác dụng hoạt hóa plasminogen thành plasmin: A Prothrombin B Urokinase C Thrombosthenin D Bradykinin E Heparin Câu 28: Cơ chế tác dụng Dicoumarin là: A Ức chế gan tổng hợp yếu tố II,III,VII,IX,X B Ức chế q trình đơng máu nội sinh ống nghiệm C Ức chế hấp thu Vitamin K D Ức chế gan tổng hợp yếu tố II,VII,IX,X Câu 29: Hai loại tế bào có vai trò trình diện kháng ngun đại thực bào và: A Lympho B B Tiểu cầu C Bạch cầu trung tính D Tế bào mast Câu 30: Các nguyên nhân sau gây tăng tạo huyết khối , trừ: A Xơ vữa động mạch B Đa hồng cầu C Nhiễm khuẩn D Suy tim E Dùng Aspirin ... đông máu nội sinh: Xảy nhanh đông máu ngoại sinh Calci có vai trò quan trọng so với đơng máu ngoại sinh Được hoạt hóa khởi động đường đông máu ngoại sinh Liên quan với đông máu ngoại sinh thể qua... thường điều sau không đúng, Trừ: A Sự trơn nhẵn nội mơ ngăn cản hoạt hóa tiếp xúc đường đông máu nội sinh B Fibrin vai trò chống đơng C Protein C làm bất hoạt yếu tố Vh VIIh D Heparin làm tăng tác... dụng Dicoumarin là: A Ức chế gan tổng hợp yếu tố II,III,VII,IX,X B Ức chế q trình đơng máu nội sinh ống nghiệm C Ức chế hấp thu Vitamin K D Ức chế gan tổng hợp yếu tố II,VII,IX,X Câu 29: Hai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ SINH LÝ MCQ, ĐỀ SINH LÝ MCQ