CHẤN THƯƠNG - VẾT THƯƠNG NGỰC

28 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:44

CHẤN THƯƠNG - VẾT THƯƠNG NGỰC I ĐẠI CƯƠNG • Chấn thương ngực kín: o Trong chấn thương ngực kín, thành ngực bị tổn thương kín, khoang màng phổi khơng thơng với mơi trường bên ngồi o Chiếm – 6% cấp cứu ngoại khoa chấn thương o Nguyên nhân: tai nạn giao thông, tai nạn lao động TNSH…trong chiến tranh thường bom, đạn … o Tuổi chủ yếu 20 – 40 tuổi, nam giới chiếm 90% o Chấn thương ngực kín ảnh hưởng trực tiếp đến máy hơ hấp, máy tuần hồn nên nhanh chóng dẫn đến tử vong, sơ cứu ban đầu quan trọng nhằm cứu bệnh nhân khỏi rối loạn nặng nề sinh lý hô hấp tuần hoàn chuyển tuyến o Thương tổn:  Tổn thương thành ngực – Gãy xương sườn – Mảng sườn di động – Gãy xương ức – Vỡ hoành  Tổn thương khoang màng phổi – Tràn máu – tràn khí màng phổi – Tràn máu màng phổi  Tổn thương tạng – Rách nhu mô phổi – Rách phế quản lớn – Đụng giập phổi – Xẹp phổi – Chấn thương tim – Vỡ eo động mạch chủ • Vết thương ngực hở: o Chiếm 1/3 chấn thương ngực nói chung o Thành ngực bị thửng làm khoang màng phổi thơng thương với khơng khí bên ngồi o Thường vật sắc nhọn, dao kéo, đạn bắn vào ngực o Thương tổn  Tổn thương thành ngực – Thủng thành ngực – Gãy, đứt xương sườn – Thủng hồnh  Tổn thương khoang màng phổi – Tràn khí – tràn máu màng phổi – Máu cục màng phổi  Tổn thương tạng – Rách phế nang phế quản nhỏ – Rách phế quản lớn – Xẹp phổi – Vết thương tim màng tim – • Vết thương quai động mạch chủ, động mạch chủ ngực, mạch máu vùng cổ Xử trí nhằm lập lại thăng sinh lí hơ hấp tuần hồn, xử lí thương tổn giải phẫu thứ yếu ( trừ tổn thương nặng ko thể phục hồi thăng sinh lí –> bắt buộc mở ngực cấp cứu, sửa chữa tổn thương ) II YẾU TỐ GIẢI PHẪU • Thành ngực o Gồm: khung xương cứng, hoành  Khung xương cứng: xương ức phía trước, cột sống phía sau, nối với  xương sườn, phía ngồi có da che phủ Cơ hoành: ngăn cách ngực bụng, bên phải cao bên trái 0.5 – 1.5cm, hô hấp đảm bảo 60 – 70% dung tích hơ hấp o Thành ngực vừa vững chắc, vừa di động thở o Cơ hồnh: vai trò quan trọng hô hấp, trẻ em -> bị chèn ép (bụng • chướng) dễ gây suy hơ hấp Đường hơ hấp o Từ mũi, mồm qua khí phế quản vào đến phế nang -> đường hô hấp phải đượcc thơng thống để đảm bảo trao đổi khí tốt o Trong CTLN: đường hô hấp dễ bị cản trở tăng tiết đờm dãi, máu chảy, dị vật or đau • BN ko ho để khạc tống Khoang màng phổi o Là khoang màng phổi thành tạng o Bình thường áp sát vào -> khoang màng phổi kín có áp lực âm, thay đổi theo thở vào hay (-10 đến –5 cmH2O) thay đổi ho o Một khoang tính chất (bị thủng, tràn máu, tràn khí ) - áp lực âm • -phổi khơng nở lên gây rối loạn nghiêm trọng hô hấp Sinh lý thở: o Hoạt động hít vào thở nhờ hơ hấp, tính đàn hồi thành nực, tính đàn hồi phổi, dựa ngun lý khơng khí từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp o Ở hít vào: thành ngực nở ra, hoành hạ xuống, kéo phổi nở ra, làm giảm áp suất phế nang khơng khí tự vào phổi o Ở thở ra: thành ngực xẹp xuống, hồng nâng lên ép xẹp nhu mơ phổi, làm tăng áp suất phế nang, khơng khí tự ngồi đường hơ hấp o Do yếu tố quan trng để đảm bảo sinh lý hô hấp là: áp lực âm khoang màng phổi, toàn vẹn thành ngực, thơng thống đường hơ hấp III THƯƠNG TỔN CHÍNH Vết thương ngực hở • Đại cương: o Định nghĩa: Vết thương ngực hở vết thương làm thủng thành màng phổi gây thông thương khoang màng phổi môi trường ngồi o Vị trí thành ngực, từ bụng lên, cổ xuống o Biểu lâm sàng: tràn máu màng phổi, tràn khí màng phổ, áp lực âm, dấu hiệu phì phò máu khí, có tràn khí da o Là loại vết thương thường gặp cấp cứu thời bình thời chiến, có nguy nhiễm khuẩn cao o Vết thương ngực hở cấp cứu nặng đòi hỏi phải xử trí kịp thời mong cứu sống • bệnh nhân, sơ cứu đóng vai trò quan trọng Diễn biến: o Vết thương ngực hở bịt kín  Vết thương ngực hở bịt kín: – Hay gặp – Do thân vết thương máu bịt kín lại hay sơ cứu băng, khâu kín vết thương -> tượng tràn máu – tràn khí màng phổi + Tràn máu màng phổi: nguồn chảy máu từ thành ngực tạng ngực + Tràn khí màng phổi: khí từ ngồi vào từ vết rách nhu mô phổi  + Đơi có tràn khí da – Gây áp lực âm khoang màng phổi phổi khơng nở Vết thương ngực hở thực thơng thương khoang màng phổi bên ngồi – Ít gặp – Nổi bật triệu chứng khó thở shock (do rối loạn hô hấp, – máu, đau phản xạ, tử vong khơng cấp cứu kịp thời) Có thể có rối loạn sinh lý hô hấp nặng nề + hội chứng hô hấp đảo ngược trung thất lắc lư dẫn đến suy hơ hấp cấp, trụy mạch, thiếu oxy,  Thì hít vào: phổi bên lành có áp lực âm nên hút khơng khí từ ngồi vào từ bên phổi tổn thương sang, trung thất bị hút sang Trong phổi bên bệnh áp lực âm  nên xẹp xuống khơng khí sang bên lành Thì thở ra: Phổi bên lành xẹp xuống tống phần không khí ngồi phần sang bên tổn thương làm phổi bên tổn thương nở lên đẩy trung thất sang bên tổn thương, phần khơng khí khoang màng phổi chạy sang bên trung thất -> phổi bên nở lên, trung thất sang bên bị thương làm cho khơng khí từ khoang màng phổi qua vết thương + Mủ màng phổi • Hậu quả: o Khơng khí vào phổi lại khí cặn lần thở trước -> thể tích khí lưu thông giảm o Phổi lành nở tốt vùng trung thất bị hút sang nên khơng nở tốt -> Giảm diện tích thơng khí o Trung thất lắc lư, tim lắc lư cản trở máu tim máu lên phổi giảm, giảm trao đỏi oxy phổi thiếu oxy o Tình trạng thiếu oxy làm bệnh nhân thở nhanh hơn, thở nhanh gây rối loạn hơ • hấp - tuần hồn tử vong khơng xử trí kịp thời Chẩn đoán: o Lâm sàng:  Cơ năng: – Xác định nguyên nhân gây thương tích, đánh giá kích thước dị vật, độ sâu –  vết thương để định hướng loại mức độ tổn thương Đau chói ngực khó thở sau tai nạn: triệu chứng liên tục, tăng dần, vết thương ngực hở nặng – Có thể ho khạc đờm lẫn máu Toàn thân: – Mức độ nhẹ + Toàn trạng thay đổi + Gặp số lượng máu – khí khoang màng phổi khơng nhiều – vết thương ngực bịt kín Mức độ vừa nặng: + Có biểu hội chứng suy hơ hấp hội chứng thiếu máu + Có thể có shock máu nhiều kèm theo đứt bó mạch liên sườn rách mạch lớn phổi + Một số có biểu suy hô hấp nặng vết thương ngực hở, đặc biệt vết thương ngực hở rộng + Có thể biểu hội chứng chèn ép tim cấp  Thực thể – Vết thương: + Đa số (95%) vết thương nằm thành ngực + Vết thương thường nhỏ vài cm, só trường hợp < 10 cm + Vết thương tự bịt kín (được sơ cứu băng ép khâu kín) – thường thấy vết thương ngực đơn sờ quanh thấy tràn khí da + Lỗ vết thương tốc rộng, có tiếng phì phò, bọt khí máu bắn thở, cổ bạnh, tràn khí da Các dấu hiệu tràn máu – tràn khí màng phổi Có thể có biến chứng: + Suy hô hấp cấp, trụy mạch, thiếu oxy, tử vong + Mủ màng phổi 39% o Cận lâm sàng:  X – Quang: – Hình ảnh tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi – – –   • Hình ảnh gãy, đứt xương sườn: rõ cung sau bên xương sườn – gợi ý có vết thương bó mạch liên sườn – Đơi thấy dị vật Xét nghiệm: HC, Hct, Hb, PO2, PCO2, khí máu Siêu âm: màng phổi có dịch Xử trí: o Ngun tắc:  Biến vết thương hở thành kín để cắt đứt vòng xoắn bệnh lí tạo hội chứng hô hấp đảo ngược trung thất di động  Giải phóng khoang màng phổi, lập lại thăng có  Mở ngực có định  Liệu pháp tập thở o Sơ cứu bị thương  Mục đích: – Cứu sống bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm – Tránh thương tổn thứ phát nặng thêm – Làm thơng thống đường thở, thở oxy  Nhanh chóng bịt kín vết thương ngực hở hở – Thường bịt kín dễ dàng băng ép với lớp gạc dày – Cắt lọc khâu kín vết thương tốt – Nếu vết thương lớn: phải khâu da tạm thời – Nút Depage dành cho vết thương lớn, khơng có điều kiện khâu  Làm thơng thống đường thở, cho thở oxy  Hồi sức  Kháng sinh, giảm đau, tiêm phòng uốn ván  Nhanh chóng chuyển đến phòng mổ có sở ngoại khoa có khả phẫu  thuật Với tràn khí áp lực: – Cần dẫn lưu màng phổi – Nếu khơng kịp chọc kim to (đốc kim có buộc găng cao su có xẻ lỗ) vào khoang liên sườn – đường đòn để khơng khí từ khoang màng phổi ngồi o Điều trị phẫu thuật  Phẫu thuật thông thường – Giải đa số trường hợp – Nguyên tắc: kín, chiều, hút liên tục áp lực cố định (-20cmH2O), vô – trùng Vô cảm: + Thường gây tê chỗ + Gây mê nội khí quản vết thương ngực lớn hay cần thăm dò vết thương (khi nghi ngờ có vết thương ngực bụng, có tổn thương bó – mạch thần kinh liên sườn) Tiến hành: + Đặt dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi qua KLS – đường – nách + Cắt lọc, cầm máu vết thương thành ngực + Khâu kín vết thương lớp giải phẫu Theo dõi + Lượng dịch lượng khí hàng + Chụp X – quang kiểm tra lại xem ứ đọng khoang màng phổi hay khơng, phổi có nở lên khơng  Mở ngực cấp cứu – Chỉ định + Vào viện tình trạng shock máu nặng có dấu hiệu tràn dịch màng phổi nhiều + Dẫn lưu màng phổi > 1000 ml máu thời gian từ bị tổn thương đến dẫn lưu 6h + Dẫn lưu màng phổi > 1500 ml máu thời gian từ bị tổn thương đến dẫn lưu 6h + Theo dõi sau dẫn lưu thấy có 200 ml/h 3h liên tục 300 + + + + – ml/h 2h liên tục Vết thương ngực rộng > 10 cm Vết thương ngục dị vật lớn cắm vào vết thương Dị vật phổi - màng phổi có đường kính > 1cm Máu cục, máu đông khoang màng phổi Kỹ thuật: + Gây tê toan thân + Mở ngực:  Đường mở qua khoang kiên sườn 5, mổ nội soi  Ngun tắc: gần vị trí tổn thương nhất, đơi qua vết thương gần vết thương + Xác định điểm chảy máu nhiều + Cầm máu thắt mạch, không đốt điện đơn + Nếu tiếp cận bó mạch thần kinh liên sườn khó khăn, mở ngực rộng để khâu thắt  Điều trị sau mổ – Săn sóc, dẫn lưu màng phổi, cố gắng rút vào 48 – 72h sau mổ – Hướng dẫn bệnh nhân tập liệu pháp hô hấp sớm sau mổ – Thay băng, chăm sóc vết thương, vết mổ, chân dẫn lưu hàng ngày – Cắt sau – 10 ngày – Kháng sinh liều cao – ngày – Giảm đau, long đờm, giảm viêm – Theo dõi biến chứng + Nhiễm trung vết mổ vết thương: cắt sớm, cấy mủ, thay băng, kháng sinh theo kháng sinh đồ - liều cao – phổi hợp  + Xẹp phổi Điều trị di chứng: – Lấy dị vật – Ổ cặn màng phổi: + Bóc màng phổi + Đánh sập sườn nhét vào ổ cặn màng phổi + Cho bệnh nhân tập thở gắng sức sau mổ Gãy xương sườn • Đại cương o Là tổn thương thường gặp chấn thương ngực kín o Có thể gãy hay nhiều xương o chế gãy  Trực tiếp (thường gặp): tác nhân gây chấn thương đâu gãy đó, loại gãy từ ngồi vào đầu xương chọc vào -> tổn thương tạng nằm sát ổ gãy  (thường phổi) Gián tiếp: tác nhân gây chấn thương tạo áp lực ép theo chiều trước – sau -> cung bên xg sườn bị gãy (thường gãy từ ra) => dễ tổn thương tạng nằm trung thất (tim, mạch máu lớn) • Là tổn thương nhẹ, ko để lại di chứng dù ko điều trị, cần phát tổn thương kèm theo thường tổn thương nặng, dễ gây biến chứng • Chý ý gãy x.sườn sau: o Gãy xương sườn 1-2:  Khó gãy có xương đòn phía trước xương bả vai phía sau che đỡ  Thường gãy gặp chấn thương mạnh -> tổn thương bó mạch đòn đám rối cánh tay o Gãy xương sườn 7-8-9: bên phải gây tổn thương gan, bên trái gây tổn thương lách o Người già:  Xương sườn giòn, dễ gãy  Khi gãy gây đau -> bệnh nhân ko dám ho -> ứ đọng đờm dãi -> xẹp phổi o Trẻ em: xương sườn mềm, khó gãy -> gãy thường tác động mạnh -> thường kèm tổn thương phối hợp nặng • Chẩn đốn o Cơ :  Khai thác tiền sử chấn thương: hoàn cảnh, chế, thời gian, vật gây thương tích  Đau nhói chỗ tổn thương, điểm đau cố định, đau tăng hít thở sâu  Khó thở, hở nhanh nơng, đau tức ngực nhiều có tràn máu, tràn khí o Tồn thân - Thực thể  Nắn dọc theo khung xương sườn, ép nhẹ lưng - xương ức, áp tay lên ngực yêu cầu bệnh nhân ho => tìm điểm đau chói hay dấu hiệu lạo xạo xương  Nếu có tràn máu - HC giảm, tràn khí - tam chứng galiard  Có thể thấy : – – – Tràn khí da Tổn thương tạng ổ bụng (gan lách – gãy xương sườn 8-9) Tổn thương mạch máu thần kinh (động mạch, tĩnh mạch đòn, đám rối thần kinh cánh tay – gãy xương sườn 1-2) o Cận lâm sàng  XQ ngực thẳng, nghiêng (trái, phải, chếch ¾) : phát gãy xương sườn biến chứng (tràn máu, tràn khí )  • Siêu âm – – Lồng ngực: tràn máu, tràn khí màng phổi Ổ bụng: phát tổn thương phối hợp Xử trí o Xương sườn có đặc tính di động nên ko nên cố định băng dán (trừ mảng sườn di động phải cố định) mà quan trọng giảm đau xử trí tổn thương phối hợp o Giảm đau:  Nhằm giúp bệnh nhân thở tốt đau bệnh nhân ko dám thở  Có cách – Giảm đau chỗ: + Phong bế thần kinh liên sườn xylocain + Gây tê vùng màng cứng morphin – Giảm đau tồn thân (paracetamol ): dùng dùng thuốc giảm đau nhẹ có tác dụng  Nếu dùng thuốc giảm đau mạnh gây ức chế hô hấp o Đảm bảo hô hấp thông suốt , tránh ứ đọng đờm dãi o Tập thở, tập ho khạc mạnh 1-2 lần /24h o Khí dung, kháng sinh, long đờm o Vận động sớm tránh viêm phổi o Xử lý tổn thương phối hợp Mảng sườn di động • Đại cương o Định nghĩa: sang chấn trực tiếp làm gãy nhiều xương sườn, dẫn đến vùng lồng ngực khơng liên tục di động ngược chiều so với lồng ngực thở o Xảy có xương sườn liền bị gãy vị trí cung xương ổ gãy nằm đường thẳng o Cần xử trí cứu bệnh nhân hậu rối loạn sinh lí hơ hấp tuần hồn nặng nề o Cơ chế  Bình thường hít vào, thành ngực nâng lên, hoành hạ xuống, tăng V lồng ngực, giảm áp lực khoang màng phổi -> phổi nở Ngược lại thở ra, trình diễn biến ngược lại Q trình có tồn lồng ngực vững  Trong mảng sườn di động: – Phần mảng sườn ko liên tục với cung sườn lại -> hít vào, lồng ngực bên lành nở ra, áp lực âm KMP âm tính nên hút trung thất sang bên lành làm phổi bên lành nở đồng thời hút mảng sườn lõm vào.Khơng khí vào phổi lành có phần từ phổi đối diện sang Thở ra, ngược lại – Hậu quả: trung thất lắc lưu cản trở dòng máu tim, phổi lành đáng nở - khơng khí vào phổi lại khơng khí lần thở trước Lâu dần -> thiếu oxy ->nợ oxy o Mảng sườn di động trình liền có xu hướng lõm vào bị áp lực âm kmp hút vào -> dễ để lại di chứng hạn chế hô hâp bên phổi-> dung tích sống giảm o Các loại mảng sườn  Mảng sườn trước (mảng ức sườn) gồm: xương ức sụn sườn, gây rối loạn nghiêm trọng hô hấp, tuần hoàn  Mảng sườn sau: đường gãy nằm khoảng cột sống đường nách giữa, loại di động, nằm bị hạn chế di động nên ko cần cố định  Mảng sườn bên: hay gặp nhất, ko di động nhiều mảng ức sườn  Các thể trung gian: trước – bên, sau - bên  Nửa mảng sườn: xương sườn gãy nơi cung xương -> mảng sườn di động kiểu cánh cửa, lề sụn sườn o Diễn biến mảng sườn  Mảng sườn di động: Suy hô hấp nặng tượng hô hấp đảo ngược trung thất di động  Mảng sườn cố định: có đầu xương gãy cài vào  Chuyển thành di động thứ phát (do thở mạnh, ho) thường 2-3 ngày đầu o Nếu ko di động áp lực âm KMP mà mảng sườn bị tụt sâu hơn, để lại di chứng hạn chế hơ hấp • Chẩn đốn o Lâm sàng  Cơ năng: – Khó thở – Đau ngực nhiều, liên tục, tăng dần – Có thể ho khạc máu sớm  Tồn thân – HC suy hơ hấp: thở nhanh nơng, tím mơi đầu chi, cánh mũi phập phồng, –  co kéo khoang liên sườn hõm ức, mạch nhanh, vã mồ hôi Biểu hiệ máu gặp hơn: da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, chân tay lạnh, vã mồ – Có thể sốc đau hay mât máu ( kèm tổn thương phối hợp ) Thực thể – Nhìn : + Vùng xây xát da – tụ máu thành ngực + Mảng sườn lõm vào di động ngược chiều với lồng ngực thở-> xđ vị trí mảng sườn tính chất di động, diện tích mảng sườn + Biên độ hô hấp giảm bên ngực tổn thương + Phập phồng cánh mũi, co kéo hô hấp cổ ngực hít vào, thở nhanh, nơng – Sờ: + Biểu gãy xương sườn: tiếng lục rục thở, điểm đau chói + Tràn khí da quanh vùng tổn thương, thường rộng, tràn – – – khí da nhiều che lấp dấu hiệu di động mảng sườn Gõ: vang vùng cao, đục vùng thấp bên tổn thương Nghe: RRPN phổi giảm bên tổn thương Chọc dò màng phổi: khí vị trí cao, máu khơng đơng vị trí thấp o Cận lâm sàng  XQ: – Gãy nhiều xương sườn kế tiếp, di lệch rõ gãy cung sau bên, gãy nơi/ xương, mảng sườn bị gãy sập vào thành ngực – Tràn khí da  • xử trí : KS mạnh tồn thân + Dẫn lưu mủ, mở ngực Chẩn đoán o Lâm sàng:  Cơ năng: Đau ngực, khó thở với tính chất liên tục, tăng dần  Tồn thân: thay đổi thể nhẹ, nặng – shock máy suy hô hấp – HC suy hô hấp: thở nhanh nông, cánh mũi phập phồng, co kéo hơ hấp, –  tím tái HC máu cấp: mạch nhanh, huyết áp tụt, da xanh niêm mạc nhợt, vã mồ hơi, tay chân lạnh, tiểu Thực thể – Lồng ngực xây sát, tụ máu thành ngực, thấy gãy xương sườn, mảng – – – – sườn di động Lồng ngực bên tổn thương xẹp, biên độ hơ hấp giảm Có thể thấy mảng sườn di động, lỗ vết thương Phập phông cánh mũi, co kéo hô hấp phụ HC giảm: rung giảm, gõ đục , RRPN giảm Mỏm tim bị đẩy lệch sang bên đối diện o Cận lâm sàng  XQ ngực – Tư đứng: Bên tổn thương thấy h/ảnh điển hình + Mờ góc sườn hồnh (lượng dịch ít), đường cong Damoiseau (dịch vừa) or mờ toàn phế trường + Khoang liên sườn giãn rộng, trung thất , tim bị đẩy lệch bên • – lành + H/ảnh gãy xg sườn, hình ảnh tràn khí phối hợp Tư nằm: Mờ toàn phế trường bên tổn thương, đậm đặc tùy – lượng máy khoang màng phổi Tư nằm nghiêng: dấu hiệu mờ sát thành ngực  Siêu âm màng phổi: Có dịch khoang màng phổi  Chọc dò -> thấy máu ko đơng-> CĐXĐ  Cơng thức máu: tình trạng thiếu máu (HC, Hb, Hct giảm)  Khí máu: pH < 7,3 , PaCO2 tăng, PaO2 giảm, dự trữ kiềm giảm Nguyên tắc điều trị TMMF chấn thương o Sơ cứu  Đảm bảo thông khí: thơng thống đường thở, oxy  Hồi sức chống sốc: truyền máu, giảm đau, kháng sinh, SAT  Băng cố định chuyển phòng mổ o Điều trị bảo tồn  Trong đa số trường hợp cách dẫn lưu máu màng phổi hút triệt để (tốt đặt ống dẫn lưu kmp lắp vào hệ thống hút liên tục, chọc hút kim điều kiện phương tiện người theo dõi)  Mục đích: Lập lại sinh lí hơ hấp bình thường (khoang màng phổi trở thành khoang ảo, áp lực âm => phổi nở lên, áp sát màng phổi tạng với thành, nơi nhu mô phổi bị tổn thương dính với thành, bịt kín mà ko chảy máu  Nguyên tắc dẫn lưu máu mp: vơ khuẩn, kín, chiều, liên tục  Kỹ thuật – Gây tê KLS đường nách – Rạch da – Dùng loại ống dẫn lưu lòng có tráng silicon, cỡ 28-32F cho người lớn , tốt ống có đường cản quang – Dùng pince chọc thủng màng phổi thành, pince sát bờ xương sườn, đưa ống dẫn lưu vào khoang màng phổi – Sau đặt ống dẫn lưu vào khoang màng phổi -> hút với áp lực -20 cm H20 , hết máu-> cố định dẫn lưu  Theo dõi lượng máu theo dẫn lưu – Dẫn lưu ko thêm thêm < 50ml/24h + XQ ngực thấy phổi nở hết, nơi nhu mô phổi tổn thương dính với thành bịt kín, khơng chảy máu – –  bảo tồn thành công rút sau 48-72h Nếu máu không giảm nhiều tăng lên  định mở ngực Nếu máu không ra, x – quang phổi khơng nở: hút lấy máu cục, bóp phổi nở o Mở ngực cấp cứu (giống đoạn trên)  Chỉ định – Vào viện tình trạng shock máu nặng có dấu hiệu tràn dịch – màng phổi nhiều Dẫn lưu màng phổi > 1000 ml máu thời gian từ bị – tổn thương đến dẫn lưu 6h Dẫn lưu màng phổi > 1500 ml máu thời gian từ bị – tổn thương đến dẫn lưu 6h Theo dõi sau dẫn lưu thấy có 200 ml/h 3h liên tục 300 ml/h – – 2h liên tục Vết thương ngực rộng > 10 cm Vết thương ngục dị vật lớn cắm vào vết thương  – Dị vật phổi - màng phổi có đường kính > 1cm – Máu cục, máu đông khoang màng phổi Kỹ thuật: – Gây mê nội khí quản – Mở ngực: + Đường mở qua khoang kiên sườn 5, mổ nội soi + Nguyên tắc: gần vị trí tổn thương nhất, qua vết thương – – – gần vết thương Xác định điểm chảy máu nhiều Cầm máu thắt mạch, không đốt điện đơn Nếu tiếp cận bó mạch thần kinh liên sườn khó khăn, mở ngực rộng để khâu thắt  Xử trí máu cục khoang màng phổi – Nội soi: lấy máu cục, làm khoang màng phổi, cầm máu chỗ chảy – Mở ngực: đường trước bên đường nách lấy máu cục dẫn lưu màng phổi o Điều trị sau mổ  Săn sóc, dẫn lưu màng phổi, cố gắng rút vào 48 – 72h sau mổ  Hướng dẫn bệnh nhân tập liệu pháp hô hấp sớm sau mổ  Thay băng, chăm sóc vết thương, vết mổ, chân dẫn lưu hàng ngày  Cắt sau – 10 ngày  Kháng sinh liều cao – ngày  Giảm đau, long đờm, giảm viêm  Theo dõi biến chứng – Nhiễm trung vết mổ vết thương: cắt sớm, cấy mủ, thay băng, kháng – sinh theo kháng sinh đồ - liều cao – phổi hợp Xẹp phổi Tràn khí màng phổi • Đại cương o Là tượng có khí khoang màng phổi o Tràn khí màng phổi đơn gặp chấn thương ngực, chủ yếu vỡ kén khí thể tràn khí tràn máu – tràn khí màng phổi o Nguồn khí: từ vết thương ngực hở từ nhu mô phổi xì vào (thủng vỡ phế nang, thngr rách phế quản) • Diễn biến o Tràn khí mp -> tự khỏi sau vài ngày o Nếu tràn khí mp áp lực: khơng khí tràn vào khoang màng phổi ngày nhiều sau lần thở, áp lực khoang màng phổi ngày tăng, làm phổi bên bệnh ko nở lên được, đẩy trung thất sang bên đối diện, ép phổi bên lành gây khó thở dội dẫn đến ngừng thở, tử vong ko sơ cứu kịp thời • Chẩn đốn o Lâm sàng  Cơ năng: Đau ngực, khó thở dội – liên tục, ho khạc máu (do vỡ phế quản lớn)  Toàn thân: HC suy hô hấp  Thực thể tùy mức độ mà biểu phần hay toàn – Lồng ngực xây sát, tụ máu thành ngực – Lồng ngực bên tổn thương vồng cao, biên độ hô hấp giảm – Nhịp thở nhanh nông, phập phồng cánh mũi, co kéo hô hấp phụ – Tam chứng Galiard – Tổn thương phối hợp có thể: tràn khí da (nhiều lan nhanh), gãy xương sườn, mảng sườn di động… o Cận lâm sàng   • XQ ngực quy ước – Phổi sáng, nhu mô phổi co lại phía rốn phổi, vân phổi ngoại vi, – thấy bóng mờ màng phổi Khoang liên sườn giãn rộng, trung thất bị đẩy lệch sang bên đối diện, – hoành đẩy xuống thấp H/ảnh gãy xương sườn Chọc hút màng phổi khí -> chẩn đốn xđ Các thể lâm sàng o Tràn khí màng phỏi áp lực  Thường rách phế quản lớn tạo van chiều, khơng khí tràn vào khoang màng phổi khơng được, áp lực ngày tăng làm phổi bên bệnh không nở lên được, trung thất bị đẩy sang bên đối diện, ép phổi bên lành    gây suy hô hấp nặng tiến triển nhanh chóng thời gian ngắn Lâm sàng: – Bệnh nhân khó thở dội, suy hơ hấp, tím tái, giãy dụa kích thích – Lồng ngực căng phồng, di động theo nhịp thở – Gõ vang – Tràn khí da nhiều, mặt bạnh Dùng bơm tiêm chọc vào khoang màng phổi – bitong bị đẩy Cần phải cấp cứu – bệnh nhân tử vong nhanh chóng suy hơ hấp o Tràn khí vỡ kén khí/ chấn thương ngực nhẹ:  Lâm sàng thường khơng nặng  X – quang có hình ảnh tràn khí màng phổi, thấy hình ảnh kén khí • Xử trí o Mục đích: hút hết khí, giải phóng khoang màng phổi – phổi nở lên áp áp thành màng phổi bịt lỗ rò o Nguyên tắc:  Hút triệt để, hút cho hết khơng khí khoang màng phổi, nghĩa lưu lượng hút phải lớn lưu lượng khơng khí vào, nên phổi nở ra, màng phổi dán vào để bịt kín chỗ thủng  Muốn phổi nở lên đường thở phải thơng: bị tắc đờm dãi phổi xẹp dù có tăng áp lực hút o Sơ cứu  Hút đờm dãi, đảm bảo lưu thông đường hô hấp  Tràn khí mp áp lực: dùng van heimlick lúc vận chuyển hay dùng kim tiêm to (đốc kim buộc băng cao su thủng chỗ) chọc vào KLS 2,3 đường đòn o Điều trị phẫu thuật  Điều trị bảo tồn đa số trường hợp: dẫn lưu khoang màng phổi tối thiểu – Vị trí: khoang liên sườn đường đòn – Theo dõi lượng khí hàng giờ, lâm sàng, x – quang + Khí giảm dần hết khí, lâm sàng tốt lên, x – quang phổi nở tốt  rút dẫn lưu sau – ngày(khác TMMP rút sau 2-3 days) + Khí nhiều, x – quang phổi không nở dù tăng áp lực  xét định mở ngực + Khí giảm, x – quang phổi khơng nở  xem có xẹp phổi ứ đọng đờm dãi dị vật không  Chỉ định mở ngực: – – – Đã tăng áp lực hút mà phổi ko nở lên Lượng khí xì qua ống dẫn lưu lại tăng lên Đơi tăng áp lực hút lại làm cho bệnh nhân khó thở (có khả – vỡ phế quản dập nát nhu mơ phổi nhiều) Bệnh nhân khó thở khó thở tăng lên o Điều trị sau mổ, theo dõi biến chứng Tràn máu – tràn khí màng phổi • Đại cương o Là tượng có máu có khí khoang màng phổi o Là thể bệnh hay gặp chấn thương ngực kín o Tổn thương giải phẫu nhiều cấp độ: rách nhu mô phổi, gãy xương sườn, rách màng phổi, … • Chẩn đoán o Lâm sàng  Cơ năng: – Thường đau ngực, khó thở dội – liên tục – Hiếm ho khạc máu (do vỡ phế quản lớn)  Tồn thân: – HC suy hơ hấp – Hội chứng máu  Thực thể tùy mức độ mà biểu phần hay toàn – Xây sát, tụ máu thành ngực – Lồng ngực bên tổn thương vồng cao, biên độ hô hấp giảm – Nhịp thở nhanh nông, phập phồng cánh mũi, co kéo hô hấp phụ – Gõ: vang vùng cao, đục vùng thấp có tràn máu nhiều – Nghe: RRPN giảm – Tổn thương phối hợp có thể: tràn khí da (nhiều lan nhanh), gãy xương sườn, mảng sườn di động… o Cận lâm sàng  XQ ngực quy ước – Hình ảnh tràn máu – tràn khí màng phổi phối hợp: + Tư đứng: hình ảnh tràn khí trên, đường ngang phân cách –    • với vùng mờ tràn máu + Tư thể nằm  Nếu tràn máu nhiều tràn khí – hình ảnh tràn máu  Nếu tràn khí nhiều tràn máu – hình ảnh tràn khí Khoang liên sườn giãn rộng, trung thất bị đẩy lệch sang bên đối diện, hoành đẩy xuống thấp – H/ảnh gãy xương sườn Chọc hút màng phổi khí cao, máu không đông thấp Siêu âm: khoang màng phổi có dịch Cơng thức máu: có thiếu máu Các thể lâm sàng o Thể tràn máu nhiều tràn khí:  Triệu chứng giống tràn máu đơn  Nguyên nhân đứt mạch máu lớn thành ngực mạch máu nhu mô phổi o Tràn khí nhiều tràn máu:     • Triệu chứng giống tràn khí đơn Tràn khí da nhiều lan tồn ngực, bụng, cổ, mặt Có thể tràn khí áp lực Tổn thương: thường rách nhu mơ phổi nhiều, rách phế quản lớn Cần lưu ý o Chấn thương ngực kín có gãy xương sườn di lệch = rách nhu mơ phổi – tràn máu tràn khí màng phổi o Chấn thương ngực kín có tràn khí da, gãy xương sườn – tràn máu tràn khí màng phổi o Dù biểu lâm sàng có nghiêng tràn máu hay tràn khí khơng • quan niệm tràn máu tràn khí đơn thuần, thể tràn khí nhiều Điều trị o Sơ cứu  Tương tự đố với tràn máu màng phổi  Trường hợp có tràn khí màng phổi nhiều (ngực căng phơng, tràn khí da, suy hô hấp nặng), cần chọc kim vào khoang liên sườn để giảm áp, chuyển mổ o Điều trị bảo tổn – dẫn lưu  Vị trí: – Thông thường dẫn lưu kls đường nách – Khi tràn khí nhiều tràn máu thêm dẫn lưu kls đường  đòn Theo dõi dẫn lưu o Xét định mở ngực  Tràn khí tràn máu màng phổi không cầm  Chấn thương tim, chèn ép tim cấp  Máu cục màng phổi – Bệnh nhân đến muộn sau tràn máu màng phổi điều trị không hiệu  hay không cách từ đầu – Hiện mổ nội soi, tránh phải mở ngực Có biến chứng: dày dính màng phổi, ổ cặn màng phổi, mủ màng phổi Xẹp phổi • Đại cương o Là BC hay gặp sau CTLN o Nguyên nhân: tăng tiết đờm dãi, máu, dị vật đường hô hấp chủ yếu phản xạ ho bệnh nhân giảm đau, giảm đau đóng vai trò quan trọng o Yếu tố gây xẹp:  Tràn máu, tràn khí đè đẩy gây xẹp nhu mô, co dúm áp lực âm  Tràn máu + đờm dãi gây tắc o Hậu quả: tăng đờm dãi, xẹp ngày nặng – trở thành vòng xoắn bệnh lý • Chẩn đốn o SHH: Nhịp thở nhanh nơng, tím mơi đầu chi, co kéo KLS hõm ức o Lồng ngực: bên tổn thương xẹp lại o HC đông đặc: RRPN giảm, gõ đục, rung tăng o XQ:   • Dấu hiệu xẹp phổi: phổi bên tổn thương mờ, nhu mô co rốn phổi Dấu hiệu co kéo: trung thất bị kéo sang bên tổn thương, hoành bị kéo lên cao, KLS hẹp lại, xương sườn xuôi o Soi PQ: vừa giúp chẩn đoán nguyên nhân điều trị Xử trí o Giảm đau tốt o Kích thích bệnh nhân ho thở sâu (vỗ rung, thuốc long đờm, hướng dẫn BN tập thở) -> ko đỡ soi hút phế quản qua đường mũi (gây tê vùng họng) o Bệnh nhân không tập thở đc => đặt NKQ bóp bóng cho nở phổi chủ động Vỡ phế quản • Đại cương o Ít gặp o Chấn thương kín, mạnh vùng ngực quản đóng kín o Thường vỡ gần chỗ phân chia khí – phế quản, tổn thương vỡ phần (phần màng ) hay đứt hoàn toàn phế quản o 30% chết trước vào viện • Chẩn đốn khó -> ảnh hưởng điều trị: để lại vùng hẹp phế quản với xẹp phổi tương ứng loại : o Vỡ khí phế quản gốc o Vỡ phế quản thùy, phân thùy  Lâm sàng – Chấn thương kín, mạnh vào vùng ngực trên, đau chỗ tổn thương – Gãy xg sườn 1,2,3 – Dấu hiệu SHH: khó thở nhiều, ho máu – TKMF áp lực TK bên, tràn khí trung thất (trong vỡ PQ gốc) Có thể tràn máu màng phổi tràn khí da cổ – Phổi ko nở lên dù áp lực hút cao, khí qua ống dẫn lưu liên tục dù hút giảm áp lực  Cận lâm sàng – Soi PQ: quan trọng giúp xđ vị trí,mức độ tổn thương -> tiên lượng xử – • trí Chụp PQ: áp dụng cấp cứu, làm BN ổn định Xử trí o Vết rách nhỏ:  Điều trị bảo tồn: đảm bảo lưu thông đường thở hút dẫn lưu màng phổi thật tốt  Soi PQ để theo dõi liền vết rách o Vết rách lớn mở khâu phế quản  Khi đặt NKQ ý: tránh SHH cấp  Phẫu tích kỹ, cắt bỏ vùng dập nát hút PQ chỗ vớ khâu kín vết rách, khâu xong phủ kín tổ chức xung quanh, ko phải cắt phần phổi  tương ứng Dùng vicryl 3/0 or 4/0, mũi rời 10 Chấn thương tim (vỡ tim vết thương tim) • Lâm sàng o Hồn cảnh  Vết thương tim: dấu hiệu gợi ý có vết thương vùng tam giác tim  Chấn thương tim: dấu hiệu gợi ý có gãy xương ức o Biểu hội chứng:  Choáng máu cấp - Máu từ vết thương tim chảy vào khoang màng phổi - Qua vết thương ngực chảy vết đâm -> phần lớn nằm tam giác tim - Trụy tim mạch + Nằm yên, da xanh, niêm mạc nhợt + HA tối đa tối thiểu giảm + Mạch nhanh nhỏ, khó ko bắt + Đo PVC thấp  Chèn ép tim cấp tính: - Lỗ thủng màng tim bít lại, máu từ buồng tim chảy ứ - lại khoang màng tim Lâm sàng + Shock:    Khó thở dội, giãy dụa Mạch nhanh nghịch thường Ha tụt kẹt + CVP cao, tĩnh mạch cổ + Diện đục tim to , tiếng tim mờ o Nếu máu chảy vào KMP-> HC giảm • Cận lâm sàng o Công thức máu: HC, Hb, Hct giảm o XQ: bóng tim to hình giọt nước, bờ tim nét o Điện tim: Điện thấp chuyển đạo chuyển đạo ngoại biên o Siêu âm: hình ảnh tràn dịch màng tim o Chọc dò màng tim dịch máu khơng đơng • Xử trí o Sớm, nhanh, cần mở ngực cấp cứu khâu vết thương tim o TH chèn ép tim cấp cần chọc hút màng tim trước gây mê NKQ đẻ tránh ngừng tim( đường Marfant or hướng dẫn siêu âm) o Thường mổ dọc xương ức, cho phép khống chế xử trí hầu hết tổn thương tim mạch máu lớn o Khâu vết rách vỡ (tiểu nhĩ, chân tĩnh mạch chủ, buồng thất) 11 Vỡ động mạch chủ • Đại cương o Thường gặp CT kín tai nạn xe cộ, giảm tốc độ đột ngột o Vị trí hay gặp eo ĐMC (phía chân ĐM đòn T) đoạn ĐM chủ xuống đc ĐM liên sườn giữ lại, quai ĐMC qn tính văng phía trước o 80% chết chảy máu dội vào khoang màng phổi, TH lớp vỏ động mạch chủ màng phổi ngăn không cho máu chảy ạt sống sót • Khơng kể TH chết chảy máu dội, bệnh nhân sống đến viện tình trạng ổn định phải nghĩ đến vỡ động mạch chủ khi: o Tai nạn xe cộ với tốc độ nhanh, dừng đột ngột o Liệt or giảm cảm giác chân dù thoảng qua ko có chấn thương cột sống o Chênh lệch áp lực ĐM tay chân o Mất or giảm mạch cổ hay tay o Có tiếng thổi tâm thu trước ngực or sau lưng xg bả vai • XQ ngực: trung thất rộng cm, hình quai động mạch chủ, khí quản, phế quản trái thực quản bị đẩy sang P • Chẩn đoán xđ= chụp cản quang ĐMC or CT ngực • Xử trí o Mổ cấp cứu (càng sớm tốt sau có chẩn đốn vỡ eo ĐMC) o Giai đoạn hình thành túi phồng ĐMC  chuẩn bị cẩn thận có thời gian chuẩn bị máy tim phổi hỗ trợ PT, cặp động mạch chủ, khâu nối trực tiếp tổn thương nhỏ ngắn, nối qua đoạn ghép tổn thương dài 12 Vết thương thực quản • Rất gặp • Lâm sàng o Thức ăn, dịch tiêu hóa bị hút lên ngực gây hoại tử màng phổi nhanh, trụy tim mạch, tử vong o Đau dội, nuốt, ko ăn o Khó thở o Trụy tim mạch o Tràn khí da cổ trung thất o Tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi • Cận lâm sàng o XQ: phổi mờ tràn dịch o Uống thuốc cản quang tan nước thấy chỗ dò o Soi thực quản-> CĐXĐ o Chọc dò khoang màng phổi: dịch đục lẫn dịch dày, thức ăn xanh methylen cho bệnh nhân uống trước chọc • Xử trí o Mở ngực khâu chỗ vỡ thực quản, dẫn lưu trung thất, khoang màng phổi kèm mở thông dày hay hỗng tràng để nuôi dưỡng o Chống nhiễm khuẩn, sốt, suy hô hấp 13 Vết thương ngực bụng – thủng vỡ hốnh • Đại cương o Hay gặp vết thương ngực hở vị trí từ mức khoang liên sườn V đường nách trở xuống gây vết thương ngực bụng o Là loại vết thương xuyên từ ngực xuống bụng qua hoành or ngược lại, bên trái hau gặp bên phải  Bên phải: thường kèm theo tổn thương gan, máu bị hút lên khoang màng phổi, gây tràn máu màng phổi dội  Bên trái: tạng ổ bụng thường chui lên qua hồng, gây vị hồnh dịch tiêu hóa bị hút lên gây nhiễm trùng khoang màng phổi o Cơ hoành bị thủng làm ngực bụng thông nhau: áp lực âm KMP hút lên (tạng ổ bụng, máu dịch ổ bụng) o Về mặt chẩn đoán, cần ý tránh bỏ sót tổn thương ổ bên (đối với vết thương bụng xuyên lên ngực dễ sót tổn thương ngực ngược lại) o Vết thương có lỗ vào ra: dễ chẩn đoán o Chú ý trường hợp  Vết thương ngực có: • Dấu hiệu chảy máu VPM, dấu hiệu khó khám máu dịch tiêu hóa bị hút lên phổi • • Dấu hiệu nửa bụng co cứng • Liềm bụng chụp XQ  VT bụng có khó thở, XQ có tràn khí – tràn dịch màng phổi  Vết thương bụng vêt thương ngực có dấu hiệu vị bên ngực Lâm sàng : o Triệu chứng vết thương ngực: tràn máu, tràn khí màng phổi o Các dấu hiệu bụng tùy theo tổn thương  HC chảy máu trong: • Do tổn thương tạng đặc (gan lách tụy), mạch máu (mạch mạc treo, tĩnh mạch gan) • Da niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt • Bụng chướng, cảm ứng phúc mạc, gõ đục vùng thấp  HC viêm phúc mạc: • Do tổn thương tạng rỗng: dày, ruột non, đại tràng • Đau bụng, bụng chướng, CƯPM (+) • XQ liêm  HC tắc ruột: • Thốt vị ( dày/ ruột ) qua hồnh: nấc, nơn, khó thở, cứng bụng • Sơi bụng ngực • XQ thấy mức nước o Đơi có vết thương hồnh mà ko có tổn thương tạng ổ bụng: dễ bỏ sót dẫn đến vị • Xử trí o Bao dẫn lưu khoang màng phổi, sau định xử trí đâu tùy vào tổn thương ưu tiên: sau dẫn lưu màng phổi tổn thương ngực ko có định cấp cứu mổ bụng trước o Bao phải tìm lỗ thủng hồnh để khâu kín lại o Nếu khơng có định mở ngực (chỉ dẫn lưu màng phổi) trước khâu kín hồnh cần hút khoang màng phổi qua đường bụng, sau ăn no mà dày bị thủng o Các ống dẫn lưu (ngực, bụng) phải kín hút liên tục với áp lực – 20 cmH20, ko để ống dẫn lưu bụng hở, khơng khí qua lên khoang màng phổi 14 Một số tổn thương khác • Tổn thương sụn sườn o Đau chỗ, biến dạng lồng ngực o Ko thấy tổn thương XQ sụn sườn ko cản quang, trừ người già o Xử trí gãy xương sườn Khi sụn tách rời khớp mở để cố định • Máu cục màng phổi • Dị vật lớn - mổ lấy dị vật o Dị vật > 1cm, gây nhiễm trùng, ho máu o Nằm vị trí rốn phổi, màng phổi • • • Tràn màu trung thất: từ mạch máu lớn, kèm tràn máu màng phổi Vỡ phổi: o Vỡ nơng: tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi ít, tự khỏi o Vỡ sâu: tràn máu màng phổi nặng, tràn khí màng phổi áp lực – xử trí cắt bỏ thùy phổi tổn thương Chảy máu nhu mô phổi o Lan tỏa, nhiều mạch bị tổn thương, bên phổi o Thành khối lớn – tự tiêu – sẹo nhỏ - nang giả, abces hóa IV CÁC CHỈ ĐỊNH MỞ NGỰC CẤP CỨU • Trong CTLN, định mở ngực cấp cứu hạn chế, phần lớn điều trị bảo tồn, chủ yếu phục hồi thăng sinh lí hơ hấp • Chỉ đinh mở ngực q trình theo dõi o Tràn máu màng phổi khơng cầm (giống phần trên)  Dẫn lưu màng phổi > 1000 ml máu thời gian từ bị tổn  thương đến dẫn lưu 6h Dẫn lưu màng phổi > 1500 ml máu thời gian từ bị tổn  thương đến dẫn lưu 6h Theo dõi sau dẫn lưu thấy có 200 ml/h 3h liên tục 300 ml/h 2h   liên tục Vết thương ngực rộng > 10 cm Vết thương ngục dị vật lớn cắm vào vết thương   Dị vật phổi - màng phổi có đường kính > 1cm Máu cục, máu đông khoang màng phổi o Tràn khí màng phổi ko cầm:  Đã tăng áp lực hút mà phổi ko nở lên  Lượng khí xì qua ống dẫn lưu lại tăng lên  Đôi tăng áp lực hút lại làm cho bệnh nhân khó thở (có khả vỡ phế quản dập nát nhu mô phổi nhiều)  Bệnh nhân khó thở khó thở tăng lên o Máu cục màng phổi • Chỉ định mở ngực sau tai nạn o Vào viện tình trạng shock máu nặng có dấu hiệu tràn dịch màng phổi nhiều o Chấn thương tim  Vỡ tim vết thương tim - dấu hiệu gợi ý vết thương vùng tam giác tim  Chấn thương mạch máu lớn – Bệnh nhân trắng: HC máu cấp máu từ tim tràn vào khoang màng –   o o o o phổi Bệnh nhân tím: HC chèn ép tim cấp máu chảy từ tim bị ứ lại màng tim Mất máu cấp: bệnh nhân nằm yên , nhợt , HA động mạch tĩnh mạch tụt Chèn ép tim cấp: bệnh nhân dãy dụa, tím, HA động mạch thấp, HA tĩnh mạch cao -> h.a kẹt  kín dấu hiệu gợi ý gãy xương ức Vết thương ngực bụng Vết thương ngực hở rộng Vỡ động mạch chủ Vết thương thực quản: gặp, soi thực quản chẩn đoán xác định, mở ngực khâu thực quản cần phải kèm với mở thông dày để nuôi dưỡng o Vỡ phế quản • Chỉ định mở ngực muộn (có trì hỗn) o Dị vật lớn  Kích thước > 1cm  Gây nhiễm trùng, ho máu  Nằm vị trí đặc biệt: rốn phổi, màng phổi o Dày dính màng phổi o Ổ cặn màng phổi o Tràn mủ màng phổi o Di chứng chấn thương mạch máu: phồng động mạch, dò động – tĩnh mạch V DẪN LƯU MÀNG PHỔI • Ống dẫn lưu: o Là ống nhựa, ko cứng ko mềm quá, phía tráng silicon tránh hình thành máu cục o Cỡ 28-32 Fr với người lớn, trẻ em dùng cỡ nhở o Ống dài khoảng 40 cm có vài lỗ bên ko đối xứng phần đặt khoang màng phổi, đầu ngồi loe để lắp ống nói, có đường cản quang để chụp xử trí ngực biết đầu ống đâu • Vị trí: o Dẫn lưu máu KLS 5-6 đường nách o Dẫn lưu khí KLS 2-3 đường vú (có thể đặt ống dẫn lưu máu cho khí được) • Hút liên tục 24/24h áp lực -20cm H2O sau đặt ống dẫn lưu • Cần có bình điều chỉnh áp lực máy hút ống dẫn lưu ngực để đảm bảo chắn đạt áp lực theo ý muốn • Tồn hệ thống hút phải kín • Theo dõi ống dẫn lưu • • o Lưu lượng máu chảy hàng o Lượng khí phì XQ ngực xem ứ đọng khoang màng phổi khơng, phổi nở tốt ko Cần vuốt ống dẫn lưu, tránh máu cục làm tắc o Nếu tắc cần phát để thông lại thay ống o Dấu hiệu tắc là: mức nước ống khơng lên xuống thở (cần tháo khỏi máu để quan sát) o Khi giải phóng hết kmp khỏi máu khí, phổi nở lên hồn tồn phải rút dẫn lưu, ko nên để lâu bội nhiễm khoang màng phổi ... suy hơ hấp nặng vết thương ngực hở, đặc biệt vết thương ngực hở rộng + Có thể biểu hội chứng chèn ép tim cấp  Thực thể – Vết thương: + Đa số (95%) vết thương nằm thành ngực + Vết thương thường... 13 Vết thương ngực bụng – thủng vỡ hốnh • Đại cương o Hay gặp vết thương ngực hở vị trí từ mức khoang liên sườn V đường nách trở xuống gây vết thương ngực bụng o Là loại vết thương xuyên từ ngực. .. tồn vẹn thành ngực, thơng thống đường hơ hấp III THƯƠNG TỔN CHÍNH Vết thương ngực hở • Đại cương: o Định nghĩa: Vết thương ngực hở vết thương làm thủng thành màng phổi gây thông thương khoang
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẤN THƯƠNG - VẾT THƯƠNG NGỰC, CHẤN THƯƠNG - VẾT THƯƠNG NGỰC

Từ khóa liên quan