Chan thuong bung

49 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:43

Chấn thơng bụng Chấn thơng bụng: Đại c ơng Định nghĩa - Chấn thơng - Tổn thơng thành bụng/tạng - Kh«ng thđng PM (ỉ bơng kh«ng th«ng m«i trêng Vấn đề quan trọng: định mổ Hai tình huống: Rõ->mổ sớm / không rõ->theo rõi Tổn thơng nhiều tạng: >30% Cơ chế:- Lực trực tiếp - Đè ép Chấn thơng bụng: GPBL Thành bụng: phù nề, bầm tím, tụ máu, đứt Tạng - Tạng đặc: rạn, nứt, vỡ, dập nát + Chảy máu ngay/ tụ máu->vỡ (chảy 2) + Có tổn thơng đờng xuất, cuống mạch - Tạng rỗng: + Thủng, vỡ, đứt đoạn ->VPM + Đụng dập, vỡ không hoàn toàn -> VPM muộn - Mạc treo, mạch máu Chấn thơng bụng: Thăm khám Hỏi bệnh - Hoàn cảnh, t tai nạn: loại chấn thơng - Tiền sử bệnh : gan lách to - Tình trạng: ăn no, BQ căng Toàn thân: tình trạng sốc Chấn thơng bụng: Thăm khám Thực thể: - Dấu vết chạm thơng: bầm tím, xây sát - Di động theo nhịp thở - Điểm đau: - Phản ứng thành bụng, co cứng thành bụng - Cảm ứng phúc mạc Chấn thơng bụng: Thăm khám - Gõ: đục vùng thÊp - Gan, l¸ch to - Níc tiĨu cã m¸u - Cầu bàng quang - Thăm TT-AĐ: Douglas phồng, đau Khám phận khác Chấn thơng bụng Chảy máu trong: Lâm sàng Toàn thân: tình trạng máu cấp Cơ - Đau - Nôn - Bí trung đại tiện - Khó thở Chấn thơng bụng Chảy máu trong: Lâm sàng Thực thể - Đau khắp bụng - Bụng trớng - Phản ứng thành bụng - Cảm ứng phúc mạc - Gõ đục vùng thấp - Thăm TT-ÂĐ Chấn thơng bụng Chảy máu trong: Cận lâm sàng Xét nghiệm: HC , Hst , Hct Xquang bụng không chuẩn bị - Chỉ huyết động ổn định - Hình ảnh có dịch ổ bụng - Hình ảnh vỡ lách Chấn thơng bụng Máu tụ sau PM: Lâm sàng Thực thể - Bụng trớng - Phản ứng thành bụng, co cøng: nưa bơng - Sê: khèi m¸u tơ ChÊn thơng bụng Máu tụ sau PM: Cận lâm sàng Xét nghiệm: máu Siêu âm: Khối máu tụ Hình ảnh tổn thơng thận Xquang: ruột dãn CT-Scan Chấn thơng bụng: Điều trị * Những trờng hợp phải mổ Hồi sức chống sốc - Bồi phụ khối lợng tuần hoàn - Thở oxy/ hô hấp hỗ trợ - Sonde dày - Sonde tiểu Chấn thơng bụng: Điều trị Phẫu thuật - Gây mê: có dãn - Đờng mổ: đủ rộng - Thăm dò: kỹ, đầy đủ - Xử trí tổn thơng Chấn thơng bụng: Điều trị Tạng đặc: cầm máu Gan - Khâu, đốt điện - Nhét gạc - Thắt động mạch gan - Cắt Lách - Bảo tồn - Cắt phần/ toàn Chấn thơng bụng: Điều trị Tuỵ: cầm máu / dẫn lu / cắt: - Đầu tuỵ: cắt khối tá tuỵ - Thân: Đóng kín đầu gần, nối tụy ruột đầu xa - Đuôi: cắt (+lách) Thận: Bảo tồn Cắt phần/ toàn s d khõu ty Chấn thơng bụng: Điều trị Tạng rỗng: Khâu và/ dẫn lu Dạ dày: khâu Ruột non: khâu / cắt đoạn Đại tràng: Khâu + hậu môn nhân tạo Đa Bàng quang: khâu + dẫn lu Đờng mật: khâu + dẫn lu Chấn thơng bụng: Điều trị Mạc treo - Khâu chỗ rách - Cắt đoạn ruột tơng ứng Cơ hoành Khâu Mạch máu lớn: khâu nối Chấn thơng bụng: Điều trị * Những trờng hợp phải theo dõi Những sau Những ngày sau Lâu dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Chan thuong bung, Chan thuong bung