Ca__p cu__u Ngu__ng tua__n hoa_n

39 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:40

CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HỒN Ths.Bs Hồng Bùi Hải BM HSCC ĐHY Hà Nội Monday, August 30, 2010 CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN (NTH) Nêu nguyên nhân NTH Chẩn đốn nhanh Ngừng tuần hồn Trình bày bước cấp cứu NTH Trình bày nguyên tắc cấp cứu NTH nâng cao Monday, August 30, 2010 NGỪNG TUẦN HOÀN Dịch tễ học - Mỹ: 200 000 TV/năm - Pháp: 40-50 nghìn TV/năm - 70-80% nguyên nhân tim Không xử trí gì: 1-2% sống sót Mỗi phút chưa cấp cứu: Cơ hội sống sót giảm 10% http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Monday, August 30, 2010 NGUYÊN NHÂN NTH 1.Nguyên nhân tim mạch - Hội chứng vành cấp - Suy tim cấp mạn - Ép tim - Tắc động mạch phổi nặng - Rối loạn nhịp (QT dài bẩm sinh, HC Brugada, loạn sản thất phải), Bloc nhĩ thất cấp II, III http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Monday, August 30, 2010 NGUYÊN NHÂN NTH 2.Nguyên nhân hô hấp - Hen phế quản nguy kịch - Tràn khí màng phổi có van http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Monday, August 30, 2010 NGUYÊN NHÂN NTH 3.Nguyên nhân chuyển hóa - Giảm tăng Ka li máu - Tăng can xi máu - Toan máu - Thiếu oxy hóa máu - Hạ đường huyết http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Monday, August 30, 2010 NGUYÊN NHÂN NTH 4.Nguyên nhân thuốc độc chất - Digitalin, Quinidin, chống loạn nhịp nhóm III, thuốc chống trầm cảm vòng, Nivaquin - Thuốc chẹn beta, thuốc ức chế kênh can xi - Quá liều ma túy (cocain, heroin ) http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Monday, August 30, 2010 NGUYÊN NHÂN NTH Nhóm nguyên nhân Sốc - Sốc tim (nằm bệnh cảnh tim mạch) - Sốc nhiễm khuẩn - Sốc giảm thể tích - Sốc phản vệ http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Monday, August 30, 2010 NGUYÊN NHÂN NTH Nhóm nguyên khác - Điện giật, chết đuối - Bệnh lí thần kinh http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Monday, August 30, 2010 DÂY TRUYỀN CẤP CỨU Dây truyền cấp cứu: mục đích nhằm thiết lập lại cung lượng tim hiệu thời gian ngắn  Chẩn đoán nhanh gọi người đến hỗ trợ nhanh+ Tiến hành cấp cứu NTH bản+ Rung thất sớm + Hồi sinh tim phổi nâng cao Monday, August 30, 2010 Thơng khí nhân tạo xâm nhập  Mask quản mask quản đơi lựa chọn (Class IIa)  Có thể ảnh hưởng đến thời gian CPR  Dùng ETCO2 thiết bị dò thực quản để xas định NKQ chỗ (Class IIa) Monday, August 30, 2010 Ngun tắc thơng khí Monday, August 30, 2010 Thuốc  Đường tĩnh mạch uống > đường NKQ  Có thể cho thuốc lúc làm sớm tố  Chọn thời điểm thuốc không quan trọng việc cần thiết hạn chế tối thiểu ngừng ép tim Monday, August 30, 2010 Thuốc  Adrenaline mg TM 3-5 phút  Rung thất/ Nhịp nhanh thất  Amiodarone (Class IIb) 300 mg IV 150 mg  Lidocaine 1,5 mg Kg-1 bolus IV/10  Bicarbonate: Toan chuyển hóa từ trước, tăng Kali, NTH lâu Monday, August 30, 2010  Nhịp chậm có triệu chứng  atropine 0.5mg IV (max 3mg)  Isoproterenol không dùng  Nhịp nhanh Nhịp nhanh thất đa hình thái điều trị rung thất sốc không đồng lượng cao Monday, August 30, 2010 Luôn ý nguyên nhân sửa chữađược  Hypovolemia  Hypoxemia  Hydrogen ion (acidosis)  Hypo/hyperkalemia  Hypoglycemia  Hypothermia Monday, August 30, 2010  Toxin  Tamponade (cardiac)  Tension pneumothorax  Thrombosis (pulmonary, coronary)  Trauma ! Những điểm điểm mấu chốt CPR Đủ nhịp Đủ sâu Nở lồng ngực Phối hợp TKNT Không ngắt quãng Monday, August 30, 2010 SUMMARY of AHA ECC 2005 GUIDELINES “Push hard and push fast with adequate recoil and minimal interruptions” “Ép mạnh nhanh đủ để ngực giãn hạn chế tối đa việc gián đoạn ép tim” Monday, August 30, 2010 Tài liệu tham khảo Highlights of the 2005 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Monday, August 30, 2010 AHA 2005 Monday, August 30, 2010 CPR AHA 2000 Monday, August 30, 2010 CPR AHA 2000 Monday, August 30, 2010 CPR AHA 2000 Monday, August 30, 2010 CPR AHA 2000 Monday, August 30, 2010 CPR AHA 2000 Monday, August 30, 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Ca__p cu__u Ngu__ng tua__n hoa_n, Ca__p cu__u Ngu__ng tua__n hoa_n