Bài-giảng-thiếu-máu

58 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:38

THIẾU MÁU BS HỒNG THỊ HUẾ BỘ MƠN: HUYẾT HỌC ĐH Y HÀ NỘI Mục tiêu Mục tiêu Chức hồng cầu Quá trình sinh hồng cầu - Vị trí: Khi trưởng thành, tủy xương quan tạo máu - Quá sinh sinh hồng cầu sảy ra, Gồm QT song song sảy gồm: sinh sản trưởng thành Thành phần hồng cầu Các yếu tố tạo hồng cầu    Các yếu tố tổng hợp huyết sắc tố, nhân lên tế bào máu   Gen tổng hợp chuỗi globulin Acid amin, muối khoáng đặc biệt sắt tham gia tổng hợp Hem Vitamin B12, acid folic tham gia q trình tổng hợp ADN, nhân đơi tế bào Yếu tố kích tạo hồng cầu Erythropoietin CÁC NGUYÊN NHÂN THIẾU MÁU THEO BỆNH SINH ? NGUYÊN NHÂN THIẾU MÁU Hồng cầu bị phá hủy- máu ngoại vi - Nguyên nhân thiếu máu chủ yếu lâm sàng  Tan máu:  Tại HC: Bệnh màng hồng cầu, bệnh bất thường Hb, men,…  Ngoài HC: Tự miễn, KST, nhiễm độc, cường lách,  Mất máu: chấn thương, XHTH loét dày tá tràng, trĩ III Triệu chứng cận lâm sàng: TẾ BÀO MÁU 44 ĐÔNG MÁU  Thời gian máu chảy  Co cục máu  Nghiệm pháp dây thắt  PT, APTT, Fibrinogen  Ddimer  Nghiẹm pháp rượu  NP Von - Kaulla Miễn dịch  Kháng thể kháng tiểu cầu  Định lượng Ig tăng  Xét nghiệm đồng vị phóng xạ: Đời sống hồng cầu rút ngắn Tủy đồ  Tủy giàu mẫu tiểu cầu, chủ yếu mẫu tiểu cầu chưa sinh tiểu cầu Các dòng TB khác bt, hay tăng sinh Xét nghiệm loại trừ nguyên nhân giảm tiểu cầu thứ phát  Test Dengue  Kháng thể kháng nhân, DsDNA  HIV, HCV, HbsAg, EBV, CMV,  Chức gan CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH  Lâm sàng: XHDD đa hình thái, tự nhiên, có xuất huyết niêm mạc nội tạng  XN: TC giảm  Loại trừ nguyên nhân thứ phát Chẩn đốn phân biệt  Nhóm bệnh lý tủy xương: Suy tủy xương, Rối loạn sinh tủy, lơ xê mi cấp,        Sốt xuất huyết Dengue Nhiễm virút Bệnh lupus ban đỏ hệ thống Dùng thuốc, nghiện rượu, Thiếu acid folic, vitamin B12 Xơ gan DIC, TTP, giảm tiểu cầu sau truyền máu Mục tiêu Bệnh Điều trị  Nguyên tắc:  Dự phòng xuất huyết nặng  Điều trị ức chế miễn dịch Dự phòng xuất huyết  Truyền khối tiểu cầu:  Chỉ định: TC< 20 G/l, hay LS có tình trạng xuất huyết nặng  Chế phẩm: KTC pool, khối tiểu cầu máy  Thuốc cầm máu: Transamine Khối tiểu cầu gạn tách Đặc điểm khối tiểu cầu Điều trị ức chế miễn dịch  Prednisone: – mg/ ngày, 2- tuần, sau giảm liều dần  Cắt lách: BN không đáp ứng Corticoid tháng, hay phụ thuộc corticoid, tủy sinh máu tốt, tuổi < 45 tuổi  Các thuốc ức chế miễn dịch khác  Gama globulin: Trong trường hợp cấp cứu, 0,4 g/ kg/ ngày, ngày CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài-giảng-thiếu-máu, Bài-giảng-thiếu-máu