Bai giang roi loan kiem toan Y6

50 68 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:34

RỐI LOẠN THĂNG BẰNG KIỀM TOAN Giảng viên TS.BS HOÀNG BÙI HẢI pH MÁU • • • • • pH = - log [H+] H+ proton Giá trị bình thường: – 14 Nếu [H+] cao, dịch acid; pH < Nếu [H+] thấp, dịch kiềm; pH > • Acids cho H+ • Bases nhận H+, cho OH- dung dịch • Mạnh hay yếu: – Mạnh – dung dịch phân li hồn tồn • HCl, NaOH – Yếu – dung dịch phân ly phần • Acid Lactic, carbonic Cơ thể pH • • • • • • Hằng tính nội mơi pH kiểm sốt chặt chẽ Dịch ngoại bào = 7.4 Máu = 7.35 – 7.45 < 6.8 > 8.0 tử vong Toan (nhiễm toan máu) < 7.35 Kiềm (nhiễm kiềm máu) > 7.45 Sự thay đổi nhỏ pH có dẫn đến rối loạn lớn • Hầu hết enzyme hoạt động khoản pH hẹp • Cân Acid-base ảnh hưởng đến điện giải (Na+, K+, Cl-) • Có thể ảnh hưởng đến hormone Cơ thể sản xuất nhiều acids bases • Thức ăn chứa nhiều acids • Acid sinh chuyển hố lipids proteins • Chuyển hố tế bào sản sinh CO2 • CO2 + H20 ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- Kiểm soát Acids Hệ đệm Giữ H+ thải H+ tuỳ điều kiện Trao đổi cặp acid –base mạnh cặp acid – base yếu Làm cho pH thay đổi 10 Triệu chứng toan chuyển hố • • • • Đau đầu, lờ đờ Buồn nôn, nôn, ỉa chảy Hôn mê Chết 36 Bù trừ cho toan chuyển hố • • • • Tăng thơng khí Tăng tiết ion hydrogen K+ trao đổi với ion H+ dịch ngoại bào ( H+ vào tế bào, K+ khỏi tế bào) 37 Điều trị toan chuyển hố • Truyền dung dịch lactate 38 39 Kiềm chuyển hố • Q thừa Bicarbonate - > 26 mEq/L • Ngun nhân: – Nơn q nhiều = acid dày – Sử dụng nhiều thuốc dạng kiềm – Lợi tiểu – Rối loạn nội tiết – Uống nhiều thuốc kháng acid – Mất nước nặng 40 Bù trừ cho kiềm chuyển hố • Nhiễm kiềm thường xuất suy thận nên không nhờ thận bù trừ • Bù trừ hơ hấp khó khăn giảm thơng khí máu làm giảm oxy máu 41 Triệu chứng kiềm chuyển hố • • • • • Thở chậm nông Tăng phản xạ; co quắp chân tay Thường liên quan đến rối loạn điện giải Nhịp nhanh nhĩ Rối loạn nhịp tim 42 Điều trị kiềm chuyển hố • Bổ sung điện giải • Truyền dịch tĩnh mạch chứa chloride • Điều trị bệnh lý 43 44 Chẩn đoán rối loạn cân Acid-Base Dựa vào pH thấp (nhiễm toan) cao (nhiễm kiềm) Giá trị của, pCO2 HCO3- , khơng bình thường ngun nhân Nếu ngun nhân thay đổi pCO2, nguyên nhân hô hấp Nếu nguyên nhân thay đổi HCO3- : chuyển hố 45 Chú ý pH có bù trừ hay khơng? 46 Ví dụ • Một bệnh nhân nằm khoa HSTC NMCT ngày • Khí máu: – pH 7.36 – HCO3- = 20 mEq / L ( 22 - 26) – pCO2 = 32 mm Hg (35 - 45) 47 Chẩn đốn • Toan chuyển hố • Còn bù 48 49 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... tính nội mơi pH kiểm sốt chặt chẽ Dịch ngoại bào = 7.4 Máu = 7.35 – 7.45 < 6.8 > 8.0 tử vong Toan (nhiễm toan máu) < 7.35 Kiềm (nhiễm kiềm máu) > 7.45 Sự thay đổi nhỏ pH có dẫn đến rối loạn lớn •... thận giúp: Bù chuyển hố 20 Nhiễm toan • Ức chế hệ TKTƯ thơng qua giảm dẫn truyền qua synap • Suy yếu tình trạng tồn thân • Rối loạn chức thần kinh đe doạ lớn • Nhiễm toan gây nên: – Mất định hướng... 23 Nhiễm toan hơ hấp • Nhiễm acid Carbonic nhiều làm CO2 máu > 45 mm Hg • Ưu thán – tăng CO2 máu • Mạn tính: – Ức chế TT hơ hấp não- Thuốc chấn thương – Liệt hô hấp – Ứ khí 24 Nhiễm toan hơ hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang roi loan kiem toan Y6, Bai giang roi loan kiem toan Y6

Từ khóa liên quan