BÁO CÁO CUỐI KỲ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PTIT

28 1,144 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:16

BÁO CÁO CUỐI KỲHỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Giảng viên: T.S ĐINH THỊ HƯƠNG Sinh viên: Bùi Thị Hương Mã sinh viên: B15DCTT036Câu 1 (2 điểm). Chọn 2 trong số các câu hỏi sau :a. Trình bày những nội dung chính trong kết luận của đề tài nghiên cứu khoa học.b. Anh (chị) hiểu thế nào là tính mới trong nghiên cứu khoa học.c. Khái quát các đặc điểm của nghiên cứu khoa học.d. Trình bày những mục đích của việc thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học.e. Thế nào là phát hiện, phát minh và sáng chế? Cho ví dụ minh họa.f. Anh (chị) hãy liệt kê một số tạp chí nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực mà anh (chị) đang theo học hoặc nghiên cứu.g. Anh (chị) hiểu thế nào về thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học.h. Phân tích đặc điểm của quan sát trong nghiên cứu khoa học.i. Trình bày các yêu cầu trong trích dẫn khoa học thường sử dụng trong luận văn, luận án hoặc trích dẫn theo chuẩn APA.Câu 2 (2 điểm). Anh chị hiểu thế nào về câu nói sau:Every science begins as philosophy and ends as artMọi môn khoa học đều bắt đầu bằng triết học và kết thúc bằng nghệ thuật(Will Durant )Dẫn theo http:www.tudiendanhngon.vndanhngondsstrcats183swkCâu 3 (6 điểm).Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng.All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs.(Denis Diderot ) Dẫn theo http:www.tudiendanhngon.vndanhngondsstrcats183swkAnh chị hãy tự chọn một biểu tượng văn hóa và thực hiện các yêu cầu dưới đây. Tự đặt tên đề tài theo biểu tượng đó Chỉ ra phạm vi và phương pháp nghiên cứu cho đề tài vừa đặt. Dùng sơ đồ tư duy vẽ mục tiêu cho đề tài đó Trình bày kết luận cho đề tài Lập danh mục tài liệu tham khảoLưu ý cho câu 3: đặt tên đề tài (1 điểm), chỉ ra đối tượng và phương pháp NC (1 điểm), vẽ cây mục tiêu (2 điểm), kết luận (2 điểm), tài liệu TK (01 điểm).Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG ***** BÁO CÁO CUỐI KỲ HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Giảng viên: Sinh viên: T.S ĐINH THỊ HƯƠNG Bùi Thị Hương Mã sinh viên: B15DCTT036 Hà Nội, tháng năm 2019 ĐỀ BÀI Câu (2 điểm) Chọn số câu hỏi sau : a Trình bày nội dung kết luận đề tài nghiên cứu khoa học b Anh (chị) hiểu tính nghiên cứu khoa học c Khái quát đặc điểm nghiên cứu khoa học d Trình bày mục đích việc thu thập thông tin nghiên cứu khoa học e Thế phát hiện, phát minh sáng chế? Cho ví dụ minh họa f Anh (chị) liệt kê số tạp chí nghiên cứu khoa học nước thuộc lĩnh vực mà anh (chị) theo học nghiên cứu g Anh (chị) hiểu thực nghiệm nghiên cứu khoa học h Phân tích đặc điểm quan sát nghiên cứu khoa học i Trình bày u cầu trích dẫn khoa học thường sử dụng luận văn, luận án trích dẫn theo chuẩn APA Câu (2 điểm) Anh chị hiểu câu nói sau: Every science begins as philosophy and ends as art Mọi môn khoa học bắt đầu triết học kết thúc nghệ thuật (Will Durant ) Dẫn theo http://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/183/s w/k Câu (6 điểm) Tất môn khoa học trừu tượng khơng khác ngồi việc nghiên cứu mối liên hệ biểu tượng All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs (Denis Diderot ) Dẫn theo http://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/183/s w/k Anh chị tự chọn biểu tượng văn hóa thực yêu cầu - Tự đặt tên đề tài theo biểu tượng - Chỉ phạm vi phương pháp nghiên cứu cho đề tài vừa đặt - Dùng sơ đồ tư vẽ mục tiêu cho đề tài - Trình bày kết luận cho đề tài - Lập danh mục tài liệu tham khảo Lưu ý cho câu 3: đặt tên đề tài (1 điểm), đối tượng phương pháp NC (1 điểm), vẽ mục tiêu (2 điểm), kết luận (2 điểm), tài liệu TK (01 điểm).Phương pháp luận nghiên cứu khoa học LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy Trường Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, học kỳ này, Học viện tổ chức cho em tiếp cận với môn học “PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” mà em cảm thấy hữu ích thân nói riêng sinh viên Học viện nói chung Và đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Đinh Thị Hương – Giảng viên môn “PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” tận tâm hướng dẫn chúng em qua buổi học lớp buổi thảo luận, rèn luyện Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo em nghĩ tiểu luận khó hồn thiện Mặc dù cố gắng tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót Em mong q giáo góp ý để tiểu luận em hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô Sinh viên: BÙI THỊ HƯƠNG MỤC LỤC CÂU HỎI Chọn số câu hỏi sau : a Trình bày nội dung kết luận đề tài nghiên cứu khoa học b Anh (chị) hiểu tính nghiên cứu khoa học c Khái quát đặc điểm nghiên cứu khoa học d Trình bày mục đích việc thu thập thông tin nghiên cứu khoa học e Thế phát hiện, phát minh sáng chế? Cho ví dụ minh họa f Anh (chị) liệt kê số tạp chí nghiên cứu khoa học nước thuộc lĩnh vực mà anh (chị) theo học nghiên cứu g Anh (chị) hiểu thực nghiệm nghiên cứu khoa học h Phân tích đặc điểm quan sát nghiên cứu khoa học i Trình bày yêu cầu trích dẫn khoa học thường sử dụng luận văn, luận án trích dẫn theo chuẩn APA Trả lời: Bằng hiểu biết mình, với khối kiến thức học môn “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, em xin lựa chọn câu hỏi sau để trả lời: c Khái quát đặc điểm nghiên cứu khoa học e Thế phát hiện, phát minh sáng chế? Cho ví dụ minh họa Khái quát đặc điểm nghiên cứu khoa học ? Đặc điểm chung nghiên cứu khoa học tìm tòi, phát vật, tượng mà khoa học chưa biết đến Đặc điểm dẫn đến hàng loạt đặc điểm khác nghiên cứu khoa học mà người nghiên cứu cần quan tâm Có đặc điểm nghiên cứu khoa học bao gồm: Tính Nghiên cứu khoa học trình thâm nhập vào giới vật mà người chưa biết Vì vậy, trình nghiên cứu khoa học ln q trình hướng tới phát sáng tạo Quá trình nghiên cứu khoa học khơng có lặp lại thí nghiệm việc làm trước Tính thuộc tính quan trọng số lao động khoa học Dù đạt phát người nghiên cứu phải hướng tới, tìm tòi điều mẻ Tính tin cậy Một kết nghiên cứu đạt nhờ phương pháp phải có khả kiểm chứng lại nhiều lần, nhiều người khác thực điểu kiện quan sát thí nghiệm hồn tồn giống với kết thu hồn tồn giống Tính thông tin Sản phẩm khoa học mang đặc trưng thông tin sản phẩm nghiên cứu khoa học quy luật vận động vật tượng, thơng tin quy trình cơng nghệ tham số kèm, thể hiện: báo cáo khoa học, tác phẩm khoa học, mẫu vật liệu mới, mẫu sản phẩm mới, mơ hình thí điểm,… Tính khách quan Khách quan có nghĩa: Nói, phản ánh vật tượng tồn ý thức người; nói thái độ, phản ánh nhận xét vật tượng vào thực bên Tính khách quan vừa đặc điểm nghiên cứu khoa học, vừa tiêu chuẩn phẩm chất người nghiên cứu Nếu nghiên cứu khoa học mà khơng khách quan sản phẩm nghiên cứu khoa học khơng thể xác khơng có giá trị Để đảm bảo tính khách quan, người nghiên cứu cần phải đặt loại câu hỏi ngược lại với kết luận xác nhận Ví dụ: + Kết khác khơng ? + Nếu kết đúng, điều kiện nào? + Còn phương pháp cho kết tốt hơn? Tính rủi ro Nghiên cứu khoa học trình tìm mới, thành cơng, thất bại, thành cơng sớm thành cơng muộn Vì tính rủi ro cao Sự thất bại nghiên cứu khoa học nguyên nhân với mức độ khác nhau: + Do thiếu thông tin cần thiết đủ tin cậy để xử lý vấn đề đặt nghiên cứu + Do trình độ, kỹ thuật thiết bị thí nghiệm không đủ đáp ứng nhu cẩu kiểm chứng giả thuyết + Do khả người nghiên cứu chưa đủ tầm xử lý vấn đề + Do giả thuyết nghiên cứu đặt sai + Do tác nhân bất khả kháng Tính kế thừa Mỗi nghiên cứu phải kế thừa kết nghiên cứu lĩnh vực khoa học khác xa đạt trước Tính kế thừa có ý nghĩa quan trọng mặt phương pháp luận nghiên cứu Tính cá nhân Vai trò cá nhân sáng tạo mang tính định Dù nhóm người thực nghiên cứu vai trò cá nhân sáng tạo mang tính định Thế phát hiện, phát minh sáng chế ? Cho ví dụ minh họa Phát (Discovery) Khái niệm: Là khám phá vật thể, quy luật xã hội tồn cách khách quan Nhận diện: Phát khơng có tính mới, khám phá vật thể quy luật xã hội, làm thay đổi nhận thức, chưa thể áp dụng trực tiếp vào đời sống, khơng có giá trị thương mại Bởi người ta không mua, bán, chuyển quyền sử dụng phát Ví dụ minh họa: Marie Curie phát nguyên tố phóng xạ Radium, Kock phát vi trùng lao, Christoph Colomb phát Châu Mỹ, Karl Marx phát quy luật giá trị thặng dư, Adam Smith phát quy luật “bàn tay vơ hình” kinh tế thị trường… Phát minh ( Discovery) Khái niệm: Là hiểu biết tích lũy cách rời rạc, ngẫu nhiên từ kinh nghiệm, đời sống hàng ngày 10 CÂU HỎI Anh chị hiểu câu nói sau: Every science begins as philosophy and ends as art Mọi môn khoa học bắt đầu triết học kết thúc nghệ thuật (Will Durant ) Dẫn theo http://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strca ts/183/sw/k Trả lời: Every science begins as philosophy and ends as art Mọi môn khoa học bắt đầu triết học kết thúc nghệ thuật ( Will Durant) Khoa học dường luôn tiến bộ, triết học dường chỗ đứng Tuy nhiên, điều triết học giải vấn đề chưa mở cho phương pháp khoa học Ngay lĩnh vực điều tra mang lại kiến thức dễ bị hình thành xác, gọi khoa học Triết học dường đứng yên, bối rối; khơng chắn chưa khám phá Mọi khoa học bắt đầu triết học kết nghệ thuật; phát sinh giả thuyết chảy tích Nhà triết học mong muốn xác định mối quan nghiệm nói chung, để có ý nghĩa thúc vào thành hệ để trải giá trị Câu nói “Every science begins as philosophy and ends as art” Will Durant cần phân tích vế “ Every science begins as philosophy” – Mọi môn khoa học bắt đầu triết học 14 “Every science ends as art” – Mọi môn khoa học kết thúc nghệ thuật Mọi môn khoa học bắt đầu triết học – Triết học khoa học khoa học Khoa học hệ thống tri thức loại quy luật vật chất vận động vật chất, qui luật tự nhiên, xã hội, tư Là hoạt động xã hội nhằm tìm tòi, phát qui luật vật tượng vận dụng qui luật để sáng tạo nguyên lý giải pháp tác động vào vật tượng nhằm biến đổi trạng thái chúng Khoa học hình thái ý thức xã hội, tồn mang tính độc lập tương hình thái ý thức xã hội khác (ở đối tượng hình thức phản ánh mang chức xã hội riêng biệt) Triết học môn nghiên cứu vấn đề chung người, giới quan vị trí người giới quan, vấn đề có kết nối với chân lý, tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức ngôn ngữ Triết học phân biệt với môn khoa học khác cách thức mà giải vấn đề trên, tính phê phán, phương pháp tiếp cận có hệ thống chung phụ thuộc vào tính lý việc lập luận 15 Mối quan hệ triết học khoa học mối quan hệ hai chiều, nghĩa là, triết học khoa học có tác động biện chứng lẫn Nếu tác động triết học đến khoa học chia thành giai đoạn giai đoạn có hình thức định, ngược lại, tác động khoa học đến phát triển triết học rõ ràng có khuynh hướng rõ rệt Từ chỗ lúc đầu hòa trộn đan xen tri thức khoa học triết học, tách khoa học sau đó, khoa học bắt đầu ảnh hưởng đến phát triển triết học Thủa sơ khai, chữ triết học (philosophy) bắt nguồn từ Hy Lạp: philosophia (φιλοσοφία), theo nghĩa đen, tình u trí tuệ (philein = "u thích" + sophia = "trí tuệ") Chữ khoa học từ tiếng Latin scienta, nghĩa tri thức Chữ scientia lại chữ scire mà ra, có nghĩa hiểu biết Theo Webter’s New Collegiste Dictionary, “Khoa học” “những tri thức đạt qua kinh nghiệm thực tế nghiên cứu” Khi văn minh chưa phát triển, thuật ngữ mà ít, nên tất thuộc hiểu biết gọi chung TRIẾT HỌC, khái niệm bao gồm Triết học Khoa học ngày Dù đứng chung Khoa học thiên quan sát, tính tốn; Triết học thiên suy ngẫm từ kết 16 khoa học, nghĩa khoa học phải trước để triết học có mà suy ngẫm, Kant nói: “Ý niệm khơng có nội dung rỗng” (Gedanken ohne Inhalt sind leer) hay “Anschauungen ohne Begriffe sind blind” (Quan sát mà khơng có lý thuyết khoa học mù quáng) Triết học khoa học khoa học, cha sinh ngành khoa học Khoa học kỹ thuật Triết học sinh khoa học đến phiên mình, khoa học sinh kỹ thuật Triết học vạch đường, khoa học khai phá đường Thời kỳ đầu triết học phương tây, nhà triết học đồng thời nhà khoa học, ví dụ Pitago, Đề-Các, Triết học tự nhiên thịnh hành phương Tây vào lúc khoa học thực nghiệm chưa phát triển, không đủ để tìm quy luật tượng tự nhiên Và triết học tư tưởng chung rút từ trình nghiên cứu khoa học (như giới quan phương pháp luận) nên nói khoa học khoa học Hiện tại, Triết học vật biện chứng Mác tư tưởng rút từ thành tựu khoa học (vào lúc triết học đời) Việc có kiến thức ngành khoa học khác cần thiết nhà triết học cần phải nắm rõ kiến thức cập nhật từ ngành khoa học tự nhiên để kiểm định đổi quan điểm Nhưng khơng có nghĩa nhà triết học phải biết thứ, họ cần biết khoa học có ý nghĩa triết học họ nghiên cứu đủ Kết luận triết học nhà khoa học rút từ kết đa phần mang tính tự phát Chỉ xem xét tảng giới quan định, chúng thực trở thành định hướng tích cực cho phát triển khoa học Mọi môn khoa học kết thúc nghệ thuật – Nghệ thuật tôi, khoa học Nghệ thuật việc sáng tạo sản phẩm phi vật thể vật thể chứa đựng giá trị lớn tư tưởng, giá chị nhân văn, giá trị tinh thần làm rung động cảm xúc người Là tập hợp hay khó, người thưởng 17 thức qua giác quan cảm nhận, qua kĩ năng, kỹ xảo, trình độ vượt xa so với mức bình thường Những sản phẩm gọi nghệ thuật đòi hỏi phải có tính nhân văn, giá trị tinh thần cao, sản phẩm mức hồn hảo, trình độ kỹ thuật điêu luyện Nhà vật lý học tiếng giới Einstein nói: “Trước hết nghệ sĩ lớn, sau đến nhà khoa học, họ xứng đáng hưởng hết kính trọng người” Nhà nghệ sĩ nhà sáng tạo “cái đẹp để cứu vớt nhân loại" Nghệ thuật khái niệm trừu tượng, nhiệm vụ mà nghệ thuật phải hoàn thành thật to lớn Bởi người ta đưa ý kiến thật “nghệ thuật độc đáo" Một ví dụ hiển nhiên phát triển hình học thời Phục hưng kéo theo phát triển luật viễn cận nghệ thuật Công nghệ đại yếu tố quan trọng sản sinh nhiều hình thức nghệ thuật đương đại điện ảnh, âm nhạc điện tử, nghệ thuật video, v.v Khoa học phát triển bước tiến công nghệ nhiếp ảnh, điện ảnh hay giới hóa, nghiên cứu ánh sáng, mang đến thay đổi sâu sắc tư ngôn ngữ nghệ thuật Ngày khoa học áp dụng để thẩm định nghệ thuật (qua phương pháp đánh dấu carbon, dùng máy tính điện tử để thẩm định tác phẩm Jackson Pollock , v.v.) 18 Khoa học áp dụng để đo hưởng ứng sinh lý người trước tác phẩm nghệ thuật Các nghiên cứu khoa học tâm lý người tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật có hữu ích cho nghệ sĩ người yêu nghệ thuật Nghệ thuật khoa học thành tố văn hóa Vì chất quan hệ chúng thực phức tạp, thay đổi tùy theo thời gian địa điểm Sẽ thật ngây thơ cho tìm thấy mơ tả quan hệ bất biến chúng Trong tương lai tiến triển mau lẹ nghệ thuật, khoa học công nghệ đem lại cho nhiều điều bất ngờ Ví dụ internet có liên hệ với nghệ thuật? Chúng ta thấy nhiều phương tiện dùng kỹ thuật số, dùng network bandwidth Chắc chắn nhìn thấy nhiều loại hình nghệ thuật mới, song liệu có thấy giá trị thẩm mỹ khơng? Có lẽ thấy đời nhiều lý thuyết nghệ thuật Nhưng liệu chúng có lý thuyết cũ không? Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đại với phát triển nhanh chóng khoa học ứng dụng rộng rãi thực tiễn làm thay đổi sâu sắc đời sống người, góp phần làm bộc lộ hạn chế tư siêu hình Con đường để khắc phục giáo điều, khuôn sáo, trì trệ nhận thức hành động nắm vận dụng phép biện chứng vật, phép biện chứng vật phương pháp luận chung nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng CÂU HỎI Tất môn khoa học trừu tượng khơng khác ngồi việc nghiên cứu mối liên hệ biểu tượng All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs (Denis Diderot ) 19 Dẫn theo http://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/183/s w/k Anh chị tự chọn biểu tượng văn hóa thực yêu cầu - Tự đặt tên đề tài theo biểu tượng - Chỉ phạm vi phương pháp nghiên cứu cho đề tài vừa đặt - Dùng sơ đồ tư vẽ mục tiêu cho đề tài - Trình bày kết luận cho đề tài - Lập danh mục tài liệu tham khảo Trả lời: Sau nghiên cứu câu nói “All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs” Denist Diderot , với vốn hiểu biết sở thích mình, em xin lựa chọn nghiên cứu biểu tượng văn hóa HOA BAN (Ban flower) để thực yêu cầu câu hỏi Đặt tên đề tài theo biểu tượng Trong phát triển quốc gia vùng miền khác giới, bên cạnh phát triển kinh tế họ trọng tới phát triển văn hóa Mỗi quốc gia hay vùng miền khác ln chọn cho hình ảnh mang tính tượng trưng đại diện Đó biểu tượng Hoa Ban biểu tượng văn hóa vùng đất Tây Bắc nói chung dân tộc Thái nơi nói riêng Để thấy ý nghĩa, nét đẹp tác động biểu tượng Hoa Ban đời sống văn hóa người Thái vùng đất Tây Bắc, em xin đặt tên đề tài nghiên cứu là: “HOA BAN BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI THÁI VÙNG TÂY BẮC” 20 Phạm vi phương pháp nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài: Hoa ban – lồi hoa mang nhiều nét văn hóa đặc sắc đời sống tâm linh, sinh hoạt lao động dân tộc vùng Tây Bắc, đặc biệt đời sống người Thái, vốn chủ thể văn hóa vùng Tây Bắc Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung khai thác vào biểu tượng hoa ban biểu đời sống dân tộc vùng Tây Bắc, chủ yếu tập trung vào văn hóa Thái Phương pháp nghiên cứu đề tài : Để thực đề tài này, em vận dụng đồng phương pháp nghiên cứu sau: 21 Phương pháp tổng hợp, đánh giá, so sánh, phân tích giúp tơi tìm thấy mối quan hệ mật thiết biểu tượng Hoa Ban đời sống văn hóa người - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Giúp phân tích nguồn tài liệu văn hóa, biểu tượng văn hóa Hoa Ban, đời sống văn hóa dân tộc Thái vùng núi Tây Bắc - Phương pháp vấn, điều tra xã hội học: Dùng để khảo sát trình hình thành hệ thống biểu tượng Hoa Ban đời sống văn hóa người Thái mối quan hệ với xã hội, kinh tế, văn hóa nghệ thuật,… Sơ đồ tư mục tiêu nghiên cứu đề tài - (Trang bên) 22 Kết luận đề tài Hoa ban không đơn lồi hoa đẹp, đặc trưng cho vùng Tây Bắc nói chung, vùng đất Điện Biên nói riêng, mà hoa ban biểu tượng đẹp đời sống đồng bào dân tộc Thái Vì thế, đời sống tinh thần người Thái, hoa ban có vai trò đặc biệt họ có việc làm đặc biệt loại hoa Hằng nghìn đời nay, hoa ban tự nhiên vào đời sống tâm linh biểu tượng văn hóa đồng bào dân tộc, bà Thái vùng Tây Bắc Trong mâm cỗ đầu năm, đồng bào dân tộc Thái hay cài cánh hoa đẹp lên bàn thờ, tỏ lòng biết ơn bậc sinh thành qua đời Một số nơi có hội hoa ban để cầu phúc gửi gắm vào ước vọng lớn lao sống bình yên; đồng thời ngày hội thi tài trai gái, họ tìm hiểu, tâm tình qua tiếng đàn, tiếng hát giao duyên nhiều đôi nên vợ, thành chồng Bà dân tộc vùng cao, coi mùa hoa ban nở nơng lịch, hoa nở phát nương, hoa tàn tra hạt Theo già làng kể, mùa hoa ban nở, cô gái Thái đeo ếp vai, rủ lên rừng từ lúc mờ sương để hái hoa ban làm nộm chua tặng người yêu Khi người gái chạm vào hoa cài lên búi tóc đằng sau thể chưa có chồng, trinh trắng Mặt khác, người gái ước nhiều điều may mắn, mong năm sau hoa ban lại nở trắng núi rừng Khi cài xong bơng hoa búi tóc, gái vừa hái hoa ban vừa hát tình Thái đặc trưng 23 Không vậy, người dân nơi có nhiều ăn ngon, độc đáo nhiều phong tục, tập quán, lễ hội liên quan đến hoa ban Hoa ban xuất trường ca, truyền thuyết câu chuyện kể bên bếp lửa hồng đêm mùa đông, biểu tượng đẹp tình u đơi lứa Hoa ban vào thơ, ca, nhiếp ảnh, trở thành biểu tượng đặc trưng vùng văn hóa Tây Bắc Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật vùng Tây Bắc, hình tượng hoa ban chiếm vai trò đáng kể tượng trưng cho vẻ đẹp lý tưởng tâm hồn, tính cách người Thái Vẻ đẹp tinh khiết hoa ban ý nghĩa tiềm ẩn hấp dẫn, lôi người ta tìm tòi khám phá vẻ đẹp kì diệu Biểu tượng hoa ban đời sống văn hóa người Thái giúp giữ gìn sắc văn hóa vùng, giúp khơi dậy lòng tự hào bà dân tộc vùng Tây Bắc loài hoa diệu kì mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng nơi Hy vọng thời gian không xa, với loài hoa hoa sen, hoa đào, hoa mai, hoa ban trở thành loài hoa đặc trưng nhắc đến sắc văn hóa Việt Nam Danh mục tài liệu tham khảo 24 [1] Cầm Trọng (1995), Người Thái Tây Bắc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội [2] Đặng Thị Oanh (2005), Văn hóa Thái - Những tri thức dân gian, Nhà xuất Văn hóa dân tộc, Hà Nội [3] Đinh Hồng Hải (2012), Cấu trúc luận nghiên cứu biểu tượng, http://www.vanchuongviet.org [4] PGS, Viện sĩ Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục [5] Hải Long (2005), Tây Bắc riêng loài hoa, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, Hà Nội [6] Hồng Ngọc Sơn (2011), Đơi nét lịch sử- văn hóa người Thái Tây Bắc, Nhà xuất Chính trị Quốc Gia, Hà Nội [7] Hoàng Lương (2005), Văn hóa dân tộc Tây Bắc Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội [8] Ngơ Đức Thịnh (2009), Bản sắc văn hóa vùng Việt Nam, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [9] Phạm Nhân Thành (2011), Văn hóa dân tộc người Việt Nam, Nhà xuất Dân Trí, Hà Nội [10] Tơ Ngọc Thanh (2003), Vùng văn hóa Tây Bắc, Nhà xuất Văn hóa, Hà Nội [11] TS Nguyễn Văn Hậu (2009), Biểu tượng “đơn vị của” văn hóa, http://Vanhoahoc.edu.vn 25 [12] Vũ Khánh (2008), Người Thái Tây Bắc- The Thai in the North West of Viet Nam, Nhà xuất Thông tấn, Hà Nội Website : http://www.baomoi.com http://hoabinhtourism.com http://vi.wikipedia.org 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Câu Truyện Triết Học (Nguyên tác : The Story of Philosophy Will Durant - Trí Hải Bửu Đích dịch) [2] C.Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, t.20 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.692 - 693 [3] Ph.Ăngghen Lút-vich Phoi-ơ-bắc cáo chung triết học cổ điển Đức Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.98 [4] Từ điển Triết học (NXB Tiến Maxcơva NXB Sự thật Hà Nội, 1986, in Liên xơ) [5] V.I.Lênin Tồn tập, t.18 Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tr.318 [6] Some Problems of Philosophy, New York: Longman, Green, and Co., 1911, p [7] Paula Struhl and Karsten Struhl, Philosophy Now, New York: Random House, 1972, p Website: http://philosophy.vass.gov.vn https://www.emporia.edu https://sivers.org http://ribf.riken.go.jp 27 HẾT 28 ... thuyết khoa học mù quáng) Triết học khoa học khoa học, cha sinh ngành khoa học Khoa học kỹ thuật Triết học sinh khoa học đến phiên mình, khoa học sinh kỹ thuật Triết học vạch đường, khoa học khai... dung kết luận đề tài nghiên cứu khoa học b Anh (chị) hiểu tính nghiên cứu khoa học c Khái quát đặc điểm nghiên cứu khoa học d Trình bày mục đích việc thu thập thơng tin nghiên cứu khoa học e Thế... nghiên cứu khoa học mà người nghiên cứu cần quan tâm Có đặc điểm nghiên cứu khoa học bao gồm: Tính Nghiên cứu khoa học trình thâm nhập vào giới vật mà người chưa biết Vì vậy, q trình nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CUỐI KỲ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PTIT, BÁO CÁO CUỐI KỲ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PTIT, Khái quát các đặc điểm của nghiên cứu khoa học ?, Thế nào là phát hiện, phát minh và sáng chế ? Cho ví dụ minh họa., Danh mục tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan