Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc của vật liệu xây cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường nước vo gạo

45 74 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 15:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN LÊ THỊ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP BERBERINE HYDROCHLORIDE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VO GẠO ` KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học người động vật Hà Nội, Tháng năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN LÊ THỊ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NAP BERBERINE HYDROCHLORIDE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NI CẤY TRONG MƠI TRƯỜNG NƯỚC VO GẠO ` KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học người động vật Người hướng dẫn TS Nguyễn Xuân Thành Hà Nội, tháng năm 2019 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể thầy giáo làm việc Viện nghiên cứu khoa học ứng dụng, toàn thể quý thầy cô giáo tập thể bạn sinh viên tham gia làm việc học tập môn Sinh lý học người động vật, khoa Sinh-KTNN, trường đại học Sư phạm Hà Nội quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình hồn thành khóa luận với đề tài “Nghiên cứu khả giải phóng thuốc vật liệu xây cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy môi trường nước vo gạo” Đặc biệt, em muốn dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Xuân Thành tận tình giúp đỡ để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Lời cuối em xin cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo trường giảng dạy em suốt bốn năm học qua, kiến thức thầy cô truyền đạt ghế nhà trường hành trang quý báu cho em suốt đời Trong thời gian thực nghiệm khóa luận em khơng ngừng học hỏi để hồn thành khóa luận cách tốt nhiên nhân em nhiều thiếu sót em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp từ quý thầy bạn để khóa luận hồn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Lê Thị Hồng Anh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài khóa luận tơi thực Viện nghiên cứu khoa học ứng dụng - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, hướng dẫn trực tiếp TS Nguyễn Xuân Thành Kết nghiên cứu riêng tôi, không trùng lặp, không chép từ khóa luận Kết luận đánh giá kết thực nghiệm thực hồn tồn trung thực, khơng bịa đặt Trong khóa luận có tham khảo số tài liệu từ số tác giả, xin phép tác giả nhằm bổ sung cho xác tin cậy khóa luận Nếu sai tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm trước hội đồng bảo vệ Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Lê Thị Hoàng Anh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nội dung Ký hiệu viết tắt Vật liệu cellulose VLC Gluconacetobacter xylinus G xylinus Môi trường gạo MTG Môi trường chuẩn MTC Berberine hidrochoride BH VLC tạo từ môi trường nước vo gạo VLC - MTG Giờ h DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần môi trường lên men thu màng VLC Bảng 2.1 Môi trường nuôi cấy G xylinus 13 Bảng 2.2 Kết đo đường chuẩn thuốc BH bước sóng 345nm (n=3) 16 Bảng 2.3 Môi trường đệm PBS với pH tương ứng 2; 12; 6,8cm 18 Bảng 3.1 Khối lượng tỉ lệ thuốc BH hấp thụ vào VLC (n = 3) 24 Bảng 3.2 Giá trị OD345nm trung bình Berberin giải phóng từ VLC qua thời điểm khác (n=3) 26 Bảng 3.3 Tỉ lệ giải phóng thuốc BH từ VLC – MTG hấp thụ BH, độ dày, thời gian môi trường pH khác (n = 3) 28 DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 1.1 Cấu trúc cellulose vi khuẩn Hình 1.2 Cấu trúc sợi màng Cellulose vi khuẩn Hình 1.3 Công thức cấu tạo Berberine Hình 1.4 Cơng thức cấu tạo Berberine hydrochloride Sơ đồ 2.1 Quy trình tạo VLC thơ 14 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tinh chế VLC 15 Hình 2.3 Phương trình đường chuẩn BH (n = 3) 17 Hình 3.1 VLC ni cấy mơi trường gạo 21 Hình 3.2 VLC tinh chế 22 Hình 3.3 Kết kiểm tra độ tinh khiết màng 23 Hình 3.4 VLC hấp thụ thuốc BH 10% 23 Hình 3.5 VLC ngâm dung dịch đệm 25 Hình 3.6 Giải phóng VLC – MTG nạp BH máy khuấy từ gia nhiệt 25 Hình 3.7 Mẫu dung dịch đệm thu sau khác 26 Hình 3.8 Khả giải phóng thuốc Berberin màng VLC – MTG nạp BH độ dày, thời gian môi trường pH khác 27 Hình 3.9 Tỉ lệ giải phóng thuốc BH pH = 6,8 29 Hình 3.8 Tỉ lệ giải phóng thuốc pH = 29 Hình 3.10 Tỉ lệ giải phóng thuốc pH = 12 30 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Vật liệu Cellulose (VLC) 1.1.1 Vật liệu cellulose ( VLC) 1.1.2 Vi sinh vật tổng hợp cellulose 1.1.3 Môi trường nuôi cấy 1.2 Tổng quan thuốc Berberine hidrochloride (BH ) 1.2.1 Công thức cấu tạo công thức phân tử BH 1.2.2 Tính chất lí hóa BH 1.2.3 Dược lý chế tác dụng 1.2.4 Tác dụng hạn chế BH CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Đối tượng nghiên cứu 11 2.2 Phạm vi nghiên cứu, địa điểm thời gian 11 2.3 Vật liệu nghiên cứu 11 2.3.1 Giống vi khuẩn 11 2.3.2 Nguyên liệu – hóa chất 11 2.3.3 Thiết bị 11 2.3.4 Dụng cụ 12 2.4 Phương pháp nghiên cứu 12 2.4.1 Phương pháp lên men thu VLC từ môi trường nước vo gạo 12 2.4.2 Phương pháp xử lý VLC trước hấp thụ thuốc 14 2.4.3 Phương pháp xác định đường chuẩn 15 2.4.4 Phương pháp xác định khối lượng VLC tạo thành 17 2.4.5 Phương pháp xác định lượng thuốc hấp thụ vào VLC 17 2.4.6 Phương pháp pha môi trường đệm PBS (Phosphate buffered saline) 18 2.4.7 Phương pháp xác định lượng thuốc giải phóng thơng qua hệ thống thiết kế 19 2.4.8 Phương pháp xử lí thống kê 20 2.5 Địa điểm nghiên cứu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 Thu VLC 21 3.1.1 VLC thu nuôi cấy môi trường nước 21 3.1.2 Tinh chế VLC 22 3.2 Kiểm tra độ tinh khiết VLC 22 3.3 VLC hấp thụ thuốc BH 23 3.4 Xác định lượng thuốc giải phóng từ VLC vào mơi trường pH khác 25 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đã có số nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinus tạo màng cellulose môi trường khác môi trường gạo, mơi trường dừa, mơi trường chuẩn có kết tốt Nếu thay vi khuẩn Gluconacetobacter xylinus liệu màng có tạo cách làm có thay đổi? Khả giải phóng thuốc Berberine hydrochloride với pH khác ( pH mô tả theo đường ruột )? pH tốt đạt hiệu giải phóng hơn? Đó toàn yêu cầu cần đặt làm nghiên cứu đề tài Một số loài vi khuẩn, chủ yếu Gluconacetobacter xylinus (G xylinus) tạo nên vật liệu cellulose (VLC) VLC G xylinus tạo cấu tạo chuỗi polymer β-1,4 glucopyranose mạch thẳng Cấu trúc hóa học VLC tương đối giống với cellulose thực vật, chúng có số tính chất lí hóa khác như: độ bền học khả thấm hút nước cao, đường kính sợi nhỏ, độ tinh khiết cao, khả polymer hóa lớn Tiềm ứng dụng VLC vào thực tiễn lớn, nhiều lĩnh vực khác như: công nghiệp thực phẩm, công nghệ giấy, công nghệ sản xuất pin, đặc biệt lĩnh vực y học Trong lĩnh vực y học, VLC nhà khoa học nghiên cứu sử dụng làm màng trị bỏng, mặt nạ dưỡng da, mạch máu nhân tạo [1] VLC có tiềm cao cho ứng dụng hệ thống vận chuyển thuốc, cho thẩm thấu qua da, qua đường miệng mô - kỹ thuật số ứng dụng y sinh học khác, đáng ý kiểm soát hệ thống vận chuyển thuốc.Thuốc Berberine hydrochloride hoạt chất có nguồn gốc thực vật, dễ kiếm, rẻ tiền, an tồn, có tác dụng điều trị tốt bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, đau mắt hột đặc biệt, với bệnh lý viêm đại tràng.Với mục đích nghiên cứu để đánh giá khả giải phóng thuốc Berberine hydrochloride VLC, chọn đề tài:“Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Berberine hydrochloride tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy môi trường nước vo gạo” Mục đích nghiên cứu 3.1.2 Tinh chế VLC Tinh chế VLC giúp loại bỏ tạp chất, hay chất độc sinh từ q trình ni cấy Tinh chế cách ngâm NaOH 3% đưa vào bình hấp hấp khử trùng 1130C Sau xả nước 24 giờ, thu VLC tinh chế Hình 3.2 VLC tinh chế 3.2 Kiểm tra độ tinh khiết VLC Khi thu VLC – MTG màng có lẫn nhiều tạp chất chất độc, ta phải xử lý màng kiểm tra diện Glucose VLC – MTG Kiểm tra cách dùng thuốc thử Fehling pha để phát diện đường D – glucose Nếu Glucose có VLC – MTG xuất kết tủa nâu đỏ - Tiến hành: + Dịch thử VLC loại sau xử lý hóa học + Mẫu đối chứng: nước cất dung dịch D – glucose + Cho vào ống nghiệm chứa mẫu thử ống nghiệm 1ml thuốc thử Fehling Đun lửa đèn cồn 10 – 15 phút + Quan sát tủa xuất ống nghiệm - Kết quả: khơng glucose màng (hình 3.3) 22 Hình 3.3 Kết kiểm tra độ tinh khiết VLC Mẫu thử 1: màng 0,3cm Mẫu thử 2: màng 0,5cm 3.3 VLC hấp thụ thuốc BH VLC tinh chế đem loại bỏ 50% nước cho vào bình tam giác 100ml dung dịch BH 10% để hấp thụ thuốc Hình 3.4 VLC hấp thụ thuốc BH 10% Sau cho màng vào bình thuốc BH cho lên máy bể rung siêu âm, với thời gian 1h; 1,5h; 2h lấy dung dịch đo quang phổ tương ứng 23 với thời gian lấy Sau tiếp tục dung đo thêm 3h 4h Nhưng khơng có tăng giảm lượng thuốc dịch Nhận thấy màng không hấp thụ thêm sau mức 2h Khi đo OD khoảng thời gian 2h thời gian hấp thụ cực đại VLC Khối lượng thuốc BH hấp thụ vào VLC tính dựa vào phương trình đường chuẩn (1) Kết thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Khối lượng tỉ lệ thuốc BH hấp thụ vào VLC (n = 3) Độ dày màng 0,3 Thời gian hấp thụ cực đại (giờ) Khối lượng thuốc hấp thụ (mg) 1,6703 Thể tích màng EE(%) (mg/𝐜𝐦𝟑 ) (𝐜𝐦𝟑 ) 3,768 ± 0,0360 0,5 Cường độ hấp thụ màng 1,5341 8,792 ± 0,0409 24 0,280 16,7036 ± 0,003 ± 0,3603 0,069 15,341 ± 0,006 ± 0,409 b VLC ngâm dd đệm Rung máy rung Hình 3.5 VLC ngâm dung dịch đệm 3.4 Xác định lượng thuốc giải phóng từ VLC vào môi trường pH khác VLC – MTG hấp thụ BH cho vào bình dung dịch đệm pH = 2; pH = 6,8; pH = 12, thể tích bình 900 ml (hình 3.5) Hình 3.6 Giải phóng VLC – MTG hấp thụ BH máy khuấy từ gia nhiệt Cho vào máy khuấy từ gia nhiệt với tốc độ 100rpm 35°C Sau khoảng thời gian 0,5 giờ; giờ; giờ; giờ; giờ; giờ; 12 giờ; 24 lấy 25 5ml mẫu đo quang phổ (hình 3.7) (lấy 5ml phải thêm vào 5ml với mơi trường đệm tương ứng) Hình 3.7 Mẫu dung dịch đệm thu sau khác Lặp lại thí nghiệm lần giá trị OD (y) bình bảng 3.3 Bảng 3.2 Giá trị OD345nm trung bình Berberin giải phóng từ VLC qua thời điểm khác (n=3) pH Độ dày màng Thời gian giải phóng thuốc (giờ) 0,5 12 24 0,3 0,027 ± 0,005 0,041 ± 0,006 0,033 ± 0,006 0,034 ± 0,008 0,041 ± 0,009 0,032 ± 0,0021 0,031 ± 0,005 0,028 ± 0,002 0,5 0,033 0,032 0,0312 0,032 0,035 ± 0,0021 ± 0,0023 ± 0,0015 ± 0,0016 ± 0,0026 0,021 ± 0,0015 0,022 0,045 ± 0,0025 ± 0,0021 0,3 0,042 0,043 0,045 0,043 0,046 ± 0,0025 ± 0,0026 ± 0,0018 ± 0,0028 ± 0,0013 0,042 ± 0,0026 0,043 0,031 ± 0,0020 ± 0,0026 0,5 0,0295 0,031 0,033 0,037 0,038 ± 0,0015 ± 0,0010 ± 0,0015 ± 0,0022 ± 0,0023 0,0399 ± 0,0026 0,036 0,03 ± 0,0020 ± 0,0020 0,3 0,034 0,055 0,067 0,055 0,054 ± 0,0053 ± 0,0064 ± 0,0064 ± 0,0085 ± 0,0096 0,055 ± 0,0025 0,056 0,058 ± 0,0052 ± 0,0023 12 6.8 0,5 0,035 0,052 0,059 0,05 0,046 ± 0,0022 ± 0,0024 ± 0,0016 ± 0,0017 ± 0,0027 0,04 ± 0,0016 0,042 0,034 ± 0,0027 ± 0,0021 Dựa vào bảng 3.2 giá trị OD 345nm giá trị trung bình qua lần đo ta sử dụng 26 phần mềm excel 2010 để vẽ đồ thị biểu diễn khả giải phóng thuốc VLC – MTG – BH với độ dày 0,3cm; 0,5cm tường ứng với mơi trường hình 3.7 Mật độ quang 0.08 0.07 0,3cm 0.06 0,5cm 0.05 12 0,3cm 12 0,5cm 0.04 6.8 0,3cm 0.03 6.8 0,5cm 0.02 0.01 0.5 12 24 Thời gian giải phóng thuốc ( giờ) Hình 3.8 Khả giải phóng thuốc Berberin VLC – MTG hấp thụ BH độ dày, thời gian môi trường pH khác Nhận xét: Dựa vào bảng 3.4 hình 3.5 thấy: Về độ dày màng rõ ràng quan sát hình 3.5 nhận thấy độ dày 0,3cm có tốc độ giải phóng nhanh cao hẳn với độ dày 0,5cm Về pH, mơi trường giá trị OD giải phóng BH từ VLC – MTG hấp thụ BH tăng dần đến giá trị định dừng lại khơng tăng sau giảm dần Điều chứng tỏ thời gia đầu tốc độ giải phóng thuốc nhanh đạt cựa đại thời điểm định giảm chậm dần thời gian cực đại thường từ 4- 6h môi trường lại cáo giá trị OD cực đại khác Giá trị OD (y) trung bình VLC dày 0,3cm môi trường pH = 6,8 cao có thời gian giải phóng nhanh kéo dài Từ giá trị OD (y) trung bình bảng 3.3 thuốc BH tiến hành giải phóng từ VLC hấp thụ BH , thay vào phương trình (1) tính nồng độ BH tương ứng với khoảng thời gian Thay giá trị nồng độ BH vừa tính vào cơng thức (4) ta xác định tỉ lệ giải phóng thuốc 27 Berberin VLC – Berberin độ dày, thời gian môi trường pH khác bảng Bảng 3.3 Tỉ lệ giải phóng thuốc BH từ VLC – MTG hấp thụ BH, độ dày, thời gian môi trường pH khác (n = 3) pH Độ dày màng Tỉ lệ thuốc Berberin giải phóng (%) 0,5 giờ giờ giờ 12 24 18,05 31,5 34,31 43,95 49,3 43,39 35,99 36,56 0,3cm ± 1,004 ± 2,067 ± 1,064 ± 1,120 ± 1,214 ± 1,871 ± 1,956 ± 1,542 25,89 28,02 39,41 ± ± 2,76 34 ± 1,056 ± 2,623 27,65 28,9 29,1 30,16 0,5cm 1,743 37,5 37,53 32,23 37,35 ± 3,791 ± 1,086 ± 3,064 ± 2,643 32,67 25,45 22,23 21,98 0,3cm ± 2,426 ± 2,746 ± 1,739 ±2,895 ± 1,002 ± 2,541 ± 1,934 ± 1,542 12 20,1 22,43 22,04 22,5 26,52 20,64 20,63 20,55 0,5cm ± 1,334 ± 0,958 ± 1,271 ±2,267 22,05 35,7 38,6 47,8 ± 2,429 ± 2,983 ± 1,867 ± 1.845 53,8 47,89 40,03 36,01 0,3cm ± 1,008 ± 2,101 ± 1,102 ± 1,160 ± 1,2 ± 1,911 ± 1,990 ± 1,992 6,8 23,8 32,07 38,5 43,91 40,5 32,01 26,63 25,85 0,5cm ± 3,068 ± 3,190 ± 1,098 ± 1,783 ± 3,882 ± 1,131 ± 3,109 ± 2,687 Kết tính bảng 3.4, từ kết để vẽ đồ thị biểu diễn tỉ lệ thuốc BH giải phóng thời điểm lấy mẫu, tỉ lệ thuốc BH giải phóng biểu diễn hình 3.7; hình 3.8 hình 3.9 dựa vào phần mềm Excel 2010 28 Tỉ lệ thuốc giải phóng VLC - MTG- BH (%) 60 50 40 30 0,3 0,5 20 10 0.5 12 24 Thời gian thuốc giải phóng ( giờ) Hình 3.9 Tỉ lệ giải phóng thuốc BH pH = 6,8 60 50 40 30 0,3 20 0,5 10 0.5 12 24 Hình 3.10 Tỉ lệ giải phóng thuốc pH = 29 35 30 25 20 15 0,3cm 10 0,5cm 0.5 12 24 Hình 3.11 Tỉ lệ giải phóng thuốc pH = 12 Từ số liệu bảng 3.4 hình 3.7., hình 3.8 , hình 3.9 thấy lượng thuốc BH giải phóng chủ yếu đầu tiên, sau lượng thuốc giải phóng Tỉ lệ thuốc giải phóng giảm dần Trong mơi trường khảo sát mơi trường đệm pH = 6,8 màng có khả giải phóng thuốc tốt pH = pH = 12 Ở pH = tỷ lệ giải phóng thuốc VLC dày 0.3cm đạt cực đại giờ, đạt 49,3 ± 1,214 màng dày 0,5cm đạt cực đại giờ, đạt 39,41 ± 1,743 Vậy pH = VLC 0,3cm có khả giải phóng thuốc tốt màng 0,5cm VLC môi trường nước vo gạo hấp thụ BH giải phóng nhanh 30 phút đầu sau chậm dần ( pH = ) Ở pH = 12 tỉ lệ giải phóng thuốc đạt cực đại giải phóng thuốc, màng 0,3cm đạt tỉ lệ 32,67 ± 1,002, màng 0,5cm đạt cực đại tỉ lệ 26,52± 2,429 So sánh giá trị tỉ lệ trung bình công cụ Data analysis với mức ý nghĩa α = 0,05, thu kết P < 0,05 có nghĩa sai khác tỉ lệ giải phóng thuốc sau màng có ý nghĩa thống kê Vậy pH = 12 màng VLC 0,3cm có khả giải phóng thuốc tốt VLC 0,5cm VLC – MTG – BH giải phóng nhanh 30 phút đầu sau chậm dần ( pH = 12 ) 30 Cuối pH = 6,8 tỉ lệ giải hóng thuốc cực đại 6h giải phóng thuốc, màng 0.3cm đạt tỉ lệ giải phóng 53,8 % ± 1,2 VLC 0,5 cm tỉ lệ giải phóng 43,91% ± 1,783 Nhận thấy VLC 0,3cm giải phóng tốt VLC 0,5 cm VLC mơi trường nướ vo gạo hấp thụ BH giải phóng nhanh 30 phút đầu sau chậm dần ( pH = 6,8 ) Như vậy, môi trường pH =2 , pH = 6,8 pH=12 VLC có độ dày mỏng có khả giải phóng thuốc BH tốt VLC dày Và so sánh pH nhận thấy giải phóng thuốc BH tốt pH = 6,8 giải phóng nhanh 30 phút đầu sau chậm dần Tốc độ giải phóng VLC mơi trường nước vo gạo hấp thụ BH giải phóng chậm với pH thấp Theo nghiên cứu trước đây, mơ hình First order đại diện cho tỉ lệ giải phóng thuốc phụ thuộc vào nồng độ thuốc Mơ hình Higuchi giả định việc giải phóng thuốc chế khuếch tán Mơ hình KrosmeyerPeppas đưa nhìn tồn diện tỉ lệ giải phóng thuốc tỉ lệ với trương nở vật liệu mang thuốc, độ trương nở vật liệu cao tốc độ giải phóng thuốc cao ngược lại Những kết cho thấy khả ứng dụng mơ hình Korsmeyer – Peppas cho trương nở sợi cellulose VLC, sợi cellulose trương nở nhiều, tạo nhiều khoảng không gian rộng thuốc Berberin khuếch tán nhanh từ VLC môi trường nước vo gạo hấp thụ BH môi trường đệm Trong hệ thống khuếch tán Fickian [21], n < 0,43 xảy giải phóng thuốc theo chế khuếch tán qua vật liệu, 0,43 < n < 0,85 khơng có giải phóng thuốc xảy ra, n > 0,85 thuốc giải phóng ăn mòn vật liệu Theo bảng 3.4 giá trị n thu < 0,43 chứng tỏ có giải phóng thuốc theo chế khuếch tán, khơng có ăn mòn VLC q trình giải phóng thuốc Việc giải phóng thuốc pH = lớn giải thích trương nở VLC môi trường khác khác nhau, môi trường pH = VLC trương nở nhiều tạo nhiều khoảng trống làm màng trở nên lỏng lẻo hơn, tạo điều khiện cho Berberin khuếch tán qua lớp sợi cellulose nhiều VLC cấu tạo 31 polimer cao phân tử bền nên khơng có ăn mòn xảy q trình giải phóng thuốc Như tỉ lệ giải phóng thuốc BH phụ thuộc vào môi trường đệm pH khác nhau, trương nở VLC nồng độ BH 32 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.1 Kết luận Sau hoàn thành xong khóa luận đạt mục đích dự kiến đề tài như: Tạo VLC từ vi khuẩn G xylinus môi trường nước vo gạo; Thu VLC có độ dày 0,3cm 0,5cm để tiến hành hấp thụ giải phóng thuốc VLC sau hấp thụ thuốc tiến hành giải phóng thuốc môi trường pH = 2; pH = 6,8 pH = 12, qua thí nghiệm ta thấy VLC có độ dày 0,3cm có tỉ lệ giải phóng thuốc cao giải phóng cách kéo dài VLC có độ dày 0,5cm VLC mơi trường nước vo gạo hấp thụ BH giải phóng mạnh 0,5 giờ pH( 2; 6,8; 12) VLC độ dày 0,3cm pH = 6,8 tốt với tỉ lệ giải phóng 53,8 ± 1,2 % Tốc độ giải phóng VLC từ mơi trường nước vo gạo hấp thụ BH giải phóng chậm với pH thấp ( pH = ) 1.2 Kiến nghị Nhận thấy VLC môi trường nước vo gạo hấp thụ BH giải phóng khơng tốt áp dụng thêm số vật liệu giúp VLC môi trường nước vo gạo hấp thụ thuốc BH giải phóng tốt dạng nano 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xuân Thành, “ Đánh giá hấp thụ Famotidine cellulose tạo từ Acetobacter xylinum số mơi trường ni cấy”, Tạp trí Khoa học công nghệ.( Trang 199-204) [2] Nguyễn Xuân Thành, “Đánh giá giải phóng curcumin vật liệu celluose vi khuẩn nạp curcumin định hướng dùng qua đường uống” Tạp trí khoa học cơng nghệ, tr17-21 ( tham khảo dung dịch đệm) [3] Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu số đặc tính mạng lưới 3Dnano- cellulose nạp Curcumin sản xuất từ vi khuẩn Acetobacter xylinum” Tạp trí khoa học cơng nghệ, tr 83-88 [4] Nguyễn Xuân Thành, Triệu Nguyên Trung, Phan Thị Huyền Vy, Bùi Minh Thy, Phùng Thị Kim Huệ, (2018) “Tối ưu hóa hiệu suất nạp thuốc famotidin vật liệu cellulose vi khuẩn lên men từ trà xanh theo phương pháp đáp ứng bề mặt mơ hình Box- Behnken”, Tạp chí dược học (501), trang [5] Lin Huang, Xiuli chen, Thanh Xuan Nguyen, Huriu Tang, Liming Zhang and Guang Yang (2013), “Nano – cellulose 3D – net works as controlled- release drug carriers” Journal of Materials chemistry B (materals for biology medicine),1,pp 2976-2984 (Tham khảo vi khuẩn BH) [6] Thanh Xuan Nguyen, Lin Huang, Liliu, Ahined Mohammed Elamin, Abdalla, Mario Gauthier and Guang Yang.(2014), “ Chitosan- coated nano- liposome for oral delivery of berberine hydrochloride” Journal of material chemistry B, pp 7149-7159 [7] Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thuỳ Vân, Trần Nhƣ Quỳnh (2012), “Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter tạo màng Bacterial cellulose ứng dụng điều trị bỏng”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ (50), trang 453-462 [8] Nguyễn Xuân Thành, Cao Bá Cường (2018), “Khả hấp thụ thuốc Berberine số màng bacterial cellulose lên men từ vi khuẩn 34 Acetobacter xylinum”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ Nghiên cứu Giảng dạy Sinh học Việt Nam, 907-914 [11] [9] Nguyễn Xuân Thành, Phạm Văn Hào (2018), “Nghiên cứu hệ trị liệu qua da chứa curcumin từ vật liệu cellulose sản xuất từ vi khuẩn dịch trà xanh lên men”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ Nghiên cứu Giảng dạy Sinh học Việt Nam, 1018-1026 [10] [10] Hồ Cảnh Hậu, Hoàng Văn Thêm, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Cẩm Văn, Nguyễn Tuấn Quang (2015) , “ Nghiên cứu sinh lượng BERBERIN CHLORID “ viên nén đại tràng 105” phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao”, Tạp chí y dược học quân số [11] Nguyễn Tuấn Quang , Hồ Cảnh Hậu, Hoàng văn Thêm, Phạm Văn Gầy, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Cầm Vân (2015), “ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn sở “ Viên nén đại tràng 105” tạp chí y dược học quan số [12] Nguyễn Hoài Nam , Võ Phùng Nguyên, Trần Hùng, tác động cảu Berberin Palmatin trí nhớ hình ảnh khơng gian chuột nhắt [13] Đinh Thị Liên, Vũ Thảo, Trần Cát Đông, Trần Thành Đạo,(2011) “Khảo sát tác động kháng Staphylococcus Aureus phối hợp Berberin kháng sinh ß- Lactam” Y học TP Hồ Chí Minh tập 15 phụ số [14] Vũ Bình Dương, Nguyễn Trọng Điệp, Nguyễn Thị Thùy, Hồng Văn Lương, (2010) “ Nghiên cứu bào chế viên nén Berberin giải phóng đích đại tràng” tạp chí Y – Dược học quân số [15] Bộ Y tế ( 2002) , Dược điển Việt Nam III, Nhà Xuất Bản Y học Hà Nội, trang 33-35, 178-179, phụ lục (PL – 75, 76) [16] Nguyen T X et al (2014), “Chitosan - coated nano - liposomes for the oral delivery of Berberine hydrochloride”, J Mater Chem B, 2, 7149 – 7159 [17] Ryan Bradley, ND, MPH and Bill Walter, ND, Berberine in Diabetes, April 2012 [18] Shaker D S, El – Leithy E S, Ghorab M K, et al (2010), “Optimization and characterization of diclofenac sodium microspheres prepared by a modified coacervation method”, Drug discoveries & therapeutics, (3), 208 – 216 35 [19] Yong Zhang Meirong Huo etal (2010) “DDSolver: AnAdd - In Program for Modeling and Comparison of Drug Dissolution Profiles” [20] Zhou - Xi - Qiao et al (2008), “Neuroprotective effects of Berberine on stroke modes in vitro and vivo”, Neuroscience Letters, 477, pp 31 – 36 [21] Shaker D S, El – Leithy E S, Ghorab M K, et al (2010), “Optimization and characterization of diclofenac sodium microspheres prepared by a modified coacervation method”, Drug discoveries & therapeutics, (3), 208 – 216 Tài liệu trang web [22] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23182757 [23] Cây thuốc quý (2007), Berberin, www thuốc quý Info.vn [24] Wikipedia (2007), berberin, http://en.wikipedia.org 36 ... VLC nạp thuốc Berberine hydrochloride Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy môi trường nước vo gạo tạo - Tạo VLC nạp thuốc BH - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc vật liệu cellulose nạp Berberine hydrochloride. .. giải phóng thuốc vật liệu cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy môi trường nước vo gạo Nội dung nghiên cứu - Tạo VLC lên men từ môi trường nước vo gạo. .. nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Tạo VLC từ môi trường chuẩn Tạo màng hấp thụ thuốc Berberine hydrochloride tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy môi trường nước vo gạo - Đánh giá khả giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc của vật liệu xây cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường nước vo gạo, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc của vật liệu xây cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường nước vo gạo

Mục lục

Xem thêm