Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại phát đạt, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

57 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 14:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HẰNG Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 - 2019 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HẰNG Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K46 - Thú y - N02 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2019 Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Trang Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, để hồn thành khóa luận mình, em nhận bảo tận tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y Ban Lãnh đạo công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phát Đạt Em nhận cộng tác nhiệt tình bạn sinh viên, đội ngũ kỹ sư, công nhân trang trại, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Phạm Thị Trang tận tình trực tiếp hướng dẫn em thực thành cơng khóa luận Em xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho phép em thực khóa luận Em xin cảm ơn Ban Chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện, giúp đỡ động viên em suốt trình thực khóa luận Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới trang trại lợn Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phát Đạt, giúp đỡ tinh thần vật chất suốt trình thực tập trang trại Em xin cảm ơn đội ngũ kỹ thuật trại lợn Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phát Đạt chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu cho em Cuối cùng, em xin dành lòng biết ơn tới người thân, gia đình bạn bè giúp đỡ, cổ vũ, động viên tinh thần vật chất cho em suốt thời gian tiến hành thực tập hồn thành khóa luận Xin trân trọng cảm ơn tất giúp đỡ đó! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Hằng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại từ năm 2016 đến tháng 05/2018 29 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn sau cai sữa 30 Bảng 4.3 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn chuồng nái 32 Bảng 4.4 Kết thực số thao tác kỹ thuật đàn lợn 33 Bảng 4.5 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn chuồng nái chửa 35 Bảng 4.6 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 37 Bảng 4.7 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại 38 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn 39 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái 40 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Kg : Kilogam G : gam Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TT : Thể trọng TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.2 Đối với lợn 19 2.2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 26 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 28 3.1 Đối tượng 28 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 28 3.3 Nội dung tiến hành 28 3.4 Một số tiêu theo dõi cơng thức tính 28 v 3.5 Phương pháp sử lý số liệu 28 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 29 4.2 Kết thực đàn lợn sau cai sữa trại 30 4.3 Kết thực quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn chuồng nái đẻ 31 4.3.1 Kết thực chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái chuồng nái đẻ 31 4.3.2 Kết thực số thao tác kỹ thuật đàn lợn trại 33 4.4 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn nái chuồng nái chửa 34 4.5 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 36 4.5.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 36 4.5.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin 37 4.6 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 38 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, chăn nuôi lợn giữ vị trí quan trọng ngành nơng nghiệp Việt Nam Lợn xếp hàng đầu số vật nuôi, cung cấp phần lớn thực phẩm cho người phân bón cho sản xuất nơng nghiệp Ngày chăn ni lợn có tầm quan trọng việc tăng kim ngạch xuất Đây nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho kinh tế quốc dân Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi trang trại nơng hộ việc phát triển đàn lợn nái sinh sản việc làm cần thiết Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp thực phẩm cho người dân, chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm hướng đến phát triển bền vững Bên cạnh việc áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn với chất lượng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng Mục đích việc chăn ni lợn nái, lợn giai đoạn theo mẹ lợn cai sữa áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để đàn lợn sau sinh đạt tỷ lệ cao, khỏe mạnh, khối lượng sau cai sữa cao Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn phức tạp đặc biệt đàn lợn theo mẹ nhiều trang trại với quy mô lớn Tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng đến kinh tế, suất chất lượng đàn lợn Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt lúc phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, chúng em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Cơng ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phát Đạt, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni lợn trại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phát Đạt, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại - Rèn luyện tay nghề, nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế - Góp phần giúp sở nâng cao suất, chất lượng chăn nuôi 1.2.2 Yêu cầu - Nắm vững quy trình phòng trị bệnh đàn lợn nái sinh sản nuôi trại - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để nâng cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trang trại chăn nuôi lợn Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phát Đạt thuộc thôn Cao Quang, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thị xã Phúc n có địa hình đa dạng, có nơng thơn thị, có vùng đồi rừng, bán sơn địa, vùng đồng Trang trại nằm vùng bán sơn địa thuộc xã Cao Minh + Phía Đơng giáp phường Xn Hòa + Phía Tây giáp xã Nam Viêm + Phía Nam giáp xã Bá Hiến + Phía Bắc giáp xã Ngọc Thanh Trang trại chăn nuôi lợn Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phát Đạt nằm vị trí địa lý có mạng lưới đường giao thông điều kiện khác thuận lợi cho việc trao đổi, buôn bán 2.1.2 Điều kiện khí hậu Khí hậu yếu tố quan trọng đời sống sinh hoạt người dân chăn ni Nó định đến phát triển ngành nơng nghiệp có trồng trọt chăn ni, mà chăn ni có xu hướng tăng mạnh Xã Cao Minh thị xã Phúc Yên nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ bình qn năm 230C, có nét đặc trưng nóng ẩm mưa nhiều mùa hè, hanh khô kéo dài lạnh mùa đông Nhiệt độ khơng khí có nét đặc trưng sau: cực đại trung bình năm 20,50C, cực đại tuyệt đối 41,60C, cực tiểu tuyệt đối 3,10C 36 Thụ tinh nhân tạo công việc bắt buộc chăn nuôi lợn nái vowis quy mô lớn Việc thụ tinh nhân tạo tiến hành vào khoảng 8h30 16h hàng ngày Lợn nái sau động dục tiến hành phối giống lần để đảm bảo số lượng lợn sinh Việc kiểm tra thực hàng ngày với tiêu: Phân, nước tiểu, nhịp thở, mắt, lơng, da, móng, thân nhiệt để phát biểu khác thường Lợn nái chửa trước đẻ tuần chuyển sang chuồng nái đẻ để lợn làm quen với mơi trường chăm sóc, ni dưỡng phù hợp Qua tháng thực tập chuồng nái chửa em thực 60 lần cho ăn, tắm chải 60 lần, kiểm tra sức khỏe cho toàn đàn nái chửa 180 lần chuyển chuồng lần cho nái chửa sang chuồng đẻ trước đẻ tuần, thực khai thác tinh đóng tuýp lần, thụ tinh nhân tạo 120 lần hướng dẫn kỹ sư trang trại Mọi công việc đạt kết 100% 4.5 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 4.5.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Trong biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc sát trùng nhằm đảm bảo vệ sinh chuồng trại tiêu diệt mầm bệnh biện pháp hữu hiệu thực tất trại chăn nuôi Công tác vệ sinh chăn nuôi khâu quan trọng Nếu công tác vệ sinh thực tốt gia súc mắc bệnh, sinh trưởng phát triển tốt, chi phí thuốc thú y thấp, làm cho hiệu chăn nuôi cao Vì vậy, để góp phần bảo vệ đàn lợn, thời gian thực tập, chúng em thường xuyên tiến hành vệ sinh, sát trùng chuồng trại, khử trùng dụng cụ chăn nuôi tắm sát trùng trước sau vào khu chăn ni Kết trình bày cụ thể bảng 4.6 37 Bảng 4.6 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Stt Cơng việc Đơn vị tính Số lượng Vệ sinh chuồng trại hàng ngày Lượt/ngày Kết so với nhiệm vụ giao (%) 100 Lượt/tuần 100 Lượt/ngày 100 Sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại Phun thuốc sát trùng chuồng Quét rắc vôi đường Lượt/ngày 100 Dội vôi gầm chuồng Lượt/tuần 100 Kết bảng 4.4 cho thấy, suốt trình thực tập, chúng em ln nỗ lực hồn thành tốt tất công việc chủ trại, kỹ sư cán kỹ thuật trang trại giao cho Ngoài ra, vệ sinh sát trùng xem khâu quan trọng, nhận thức điều này, chúng em cố gắng thực hiện, công việc vất vả mà trước vào trang trại, chúng em chưa phải thực với khối lượng công việc lớn Qua đây, chúng em học tập rèn luyện thân vững vàng, chín chắn hơn, vượt lên tự tin trước trường 4.5.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong thời gian thực tập trại, em tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.5 38 Bảng 4.7 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại Ngày tuổi phòng Phòng bệnh - ngày - ngày 10 - 14 ngày Vắc xin/ Thuốc/chế phẩm Thiếu sắt Cầu trùng Viêm phổi 28 - 32 ngày Dịch tả Số Số Đường Liều lượng an toàn đưa lượng lợn (con) thuốc (ml/con) (con) Fe + B12 Tiêm 538 538 SG Toltracoc 5% Uống 538 538 538 538 538 538 Mycoplasma Vắc xin dịch tả heo Tiêm bắp Tiêm bắp Qua kết bảng 4.7 thấy kết tổng quát việc phòng trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe + B12 để phòng thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong thời gian thực tập, em tiêm Fe + B12 cho 538 lợn ngày tuổi đạt an tồn 100%, uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho 538 lợn an toàn 100% Ngoài ra, tiêm vắc xin Mycoplasma cho 538 lợn từ 10 - 14 ngày tuổi phòng bệnh dịch tả lợn cho 538 lợn từ 28 - 32 ngày tuổi, đạt an toàn 100% 4.6 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Trong thời gian thời gian thực tập trại, em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹ sư trại Qua đó, em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Làm tốt cơng tác chẩn đốn giúp vật nhanh chóng khỏi bệnh, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế Vì 39 vậy, hàng ngày, chúng em cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn chuồng phát lợn có biểu khác thường Khi phát bệnh, lợn biểu triệu chứng điển hình, thường thấy vật ủ rũ, mệt mỏi, ăn uống giảm bỏ ăn, lười hoạt đông, thân nhiệt tăng Do vậy, để chẩn đốn xác bệnh khơng dựa vào biểu bên ngồi vật mà phải dựa vào kinh nghiệm cán kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao đơi phải sử dụng biện pháp phi lâm sàng khác Sau kết công tác điều trị bệnh em thực đàn lợn nuôi trại Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn STT Tên bệnh Tiêu chảy Viêm phổi Viêm khớp Số lợn mắc (số điều trị) (con) Phác đồ điều trị Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 250 Alistin: 1ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày 208 83,20 103 Tylogenta: 1,5ml/con Tiêm bắp, ngày/lần Điều trị từ - ngày 88 85,44 97 Dexa - Tiêm: 1ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày 86 88,66 Kết bảng 4.8 cho thấy: Em tham gia điều trị 250 lợn bị tiêu chảy Tuy nhiên, số điều trị khỏi đạt 208 lợn con, tương ứng 83,20% Nguyên nhân lợn 40 đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngoài, hệ tiêu hóa chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh khơng cao Trong thời gian thực tập, em tham gia điều trị cho 103 lợn bị viêm phổi, điều trị khỏi 88 con, hiệu điều trị đạt 85,44% Thuốc điều trị viêm phổi dùng nhiều trại tylogenta, hiệu điều trị cao Ngoài ra, hướng dẫn kỹ sư trại, em trực tiếp điều trị cho 97 bị viêm khớp, điều trị khỏi 86 con, đạt tỷ lệ 88,66 % Qua việc tham gia chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại, em thấy tự tin có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho cơng việc em sau trường Ngồi việc, chẩn đốn điều trị cho đàn lợn con, em tham gia thực đàn lợn nái Kết điều trị bệnh cho đàn lợn nái trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái STT Tên bệnh Số lợn mắc (số điều trị) (con) Hiện tượng đẻ khó 17 Lutalyse ml/con; Oxytocin 15 88,24 10 Chườm nước đá lạnh, tiêm Analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA 90,00 13 Oxytocin; cồn Iod 10% làm tử cung, đồng thời tiêm Alistin 10ml/con/ngày 12 92,31 Viêm vú Viêm tử cung Kết bảng 4.9 cho thấy: Phác đồ điều trị Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 41 Trong tổng số 17 lợn nái xảy tượng đẻ khó, chúng em can thiệp thành cơng 15 ca đẻ khó, đạt 88.24% Biện pháp can thiệp em áp dụng là: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc Lutalyse ml/con theo dõi khoảng - mà không thấy lợn ra, lúc chúng em tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai Sau móc thai ngồi hết, tiêm Oxytocin có thành phần oxytetracylin có tác dụng chống viêm nhiễm sau đẻ Do thời gian đầu em chưa thành thạo công việc, kỹ thuật can thiệp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ có biểu đẻ nên khơng can thiệp được, thai to không lấy khỏi tử cung mẹ Theo kết bảng trên, số 10 nái bị viêm vú, em tham gia điều trị khỏi lợn nái, đạt 90% Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm Analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái nhiều lứa nên điều trị không khỏi Đồng thời, em điều trị 13 lợn nái bị viêm tử cung, khỏi 12 nái, đạt 92,31% Kết số trường hợp nái già bị viêm nhiều lần nên không chữa khỏi nái bị viêm lại sau q trình chăm sóc Biện pháp điều trị em áp dụng: cách đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Thuốc dùng để đẩy mủ chất khác tử cung sử dụng Oxytocin Thuốc làm tử cung co bóp đẩy chất tử cung ngồi, sau tiến hành thụt rửa nhiều lần cồn Iod 10% để làm tử cung đồng thời tiêm Alistin 10 ml/con/ngày thuốc có tác dụng chống viêm Kết điều trị khỏi 92,31% Tuy nhiên, trình theo dõi, chúng em thấy có bị bệnh điều trị khỏi thường không động dục trở lại có chửa trở lại hay đẻ non sảy thai, thường bị loại thải 42 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phát Đạt, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, em có số kết luận sau: + Hiệu chăn nuôi trại tốt + Tỷ lệ lợn sơ sinh/ lứa đạt trung bình 11,92 tỷ lệ ni sống đến cai sữa đạt trung bình 11,40 con/nái/lứa Để đạt kết cố gắng không ngừng công việc cán kỹ thuật công nhân trại - Về công tác thú y trại + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực nghiêm ngặt, với giám sát chặt chẽ kỹ thuật + Công tác vệ sinh: hệ thống chuồng trại đảm bảo thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đơng + Cơng tác phòng bệnh: khu vực chăn nuôi, hạn chế lại chuồng, hành lang chuồng bên chuồng rắc vôi bột, phương tiện vào trại sát trùng cách nghiêm ngặt cổng vào Quy trình phòng bệnh vắc xin trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn đạt 100% - Những chuyên môn học trại Qua thời gian thực tập trại em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những cơng việc học làm như: + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm đuôi, tiêm chế phẩm Fe - dextran cho lợn 43 + Thiến lợn đực, mổ hecni cho lợn đực + Tham gia vào công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn + Tham gia vào quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng,…) + Khai thác tinh, pha tinh, phối giống 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế trại, qua phân tích đánh giá hiểu biết mình, em có số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động trại sau: - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Trại cần tiếp tục phát triển đàn lợn giống ngoại để cung cấp lợn giống lợn thương phẩm cho thị trường - Cần nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật trại công nhân trại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch, Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 - 207 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Nguyễn Xuân Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 29 - 35 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng têu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông Nghiệp, Hà Nội Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò cái nuôi nông trường Hữu Nghị Việt Nam - Mơng Cổ, Ba Vì, Hà Tây, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn ni tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp 45 10 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 12 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp 13 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398-407 14 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 15 Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “ Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19(4), tr 42-46 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trí”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi tập II, tr 44 - 52 17 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 46 21 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 22 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội 23 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Popkov (1999), “Điều trị viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học Thú y, tập XII (số5), tr - 15 25 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2000), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 27 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 28 Nguyễn Văn Thanh (2014), Sinh sản gia súc 2, Nxb Nông nghiệp 29 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 196 30 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “ Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XVII 31 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 32 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mô hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11 (3), 318 - 327 47 33 Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc (2014), khả sinh trưởng sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace ni vùng gò đồi huyện Cam lộ tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế II Tài liệu tiếng anh 34 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), p 491 35 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs” 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 36 Hughes, James (1996), “Maximising pigs production and reproduction”, Compus, Hue University of Agriculture and Forestry, September 37 Pensaet MB de Bouck P A (1978), “New coronavirus – like particleassociated with diarrhea in swine”, Arch Virol, p 58; p 243 -247 38 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 - 0908 39 Smith, Martineau B B G Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, p 40 - 57 40 White B R., Mc Laren D G1., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44, p 160 III Tài liệu internet 41 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 48 42 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, http://nongnghiep.vn/benhviem-vu-o-lon-nai-post65605.html | NongNghiep.vn 43 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treat of Disease, http://www.thepigsite.com 44 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Ảnh 1: Vệ sinh gầm chuồng nái chửa Ảnh 2: Tiêm Analgin cho lợn nái Ảnh 3: Tiêm Oxytocine cho lợn nái Ảnh 4: Tiêm Fe - dextran cho lợn Ảnh 5: Phun sát trùng chuồng Ảnh 6: Cho lợn uống SG TOLTRACOC 5% Ảnh 7: Thụ tinh nhân tạo Ảnh 8: Vệ sinh ô cai sữa ... NGUYỄN THỊ HẰNG Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHĨA... chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, chúng em tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Công ty TNHH MTV sản. .. Đạt, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại phát đạt, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại phát đạt, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan