Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường, quảng ninh

53 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 14:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRẦN NGỌC BÍCH Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, QUẢNG NINH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRẦN NGỌC BÍCH Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, QUẢNG NINH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K46 – Thú y N02 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: GS.TS Từ Quang Hiển Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để khóa luận tốt nghiệp hoàn thành, trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y tập thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình dạy dỗ, dìu dắt tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian học trường thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn GS.TS Từ Quang Hiển trực tiếp bảo hướng dẫn tận tình để em hồn thành đợt thực tập tốt nghiệp khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tồn thể cán bộ, cơng nhân Cơng ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường thơi gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập trại, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý, nhận xét quý thầy cô để giúp cho khóa luận hồn thiện Cuối cùng, em xin trân trọng gửi tới thầy giáo, cô giáo hội đồng đánh giá khóa luận lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Sinh viên Trần Ngọc Bích ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.1.1 Đặc điểm số giống lợn ngoại nuôi trại 2.2.1.2 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn nái 2.2.1.3 Chăm sóc lợn nái thời gian chửa đến cai sữa 12 2.2.1.4 Một số bệnh gặp đàn lợn nái 13 2.2.2 Đặc điểm sinh lý lợn 20 2.2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng, phát dục lợn 20 2.2.2.2 Một số bệnh thường gặp lợn 23 iii Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 27 3.1 Đối tượng tiến hành 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung thực 27 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 27 3.4.1 Các tiêu theo dõi 27 3.4.2 Phương pháp theo dõi 27 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Cơ cấu đàn lợn trại 29 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại 29 4.2.1 Kết thực chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái nuôi trại 29 4.2.2 Kết thực số biện pháp thủ thuật đàn lợn trại 31 4.3 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 32 4.3.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 32 4.3.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin 33 4.4 Kết thực chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 35 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC iv DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình chăn ni công ty từ năm 2017 đến tháng 05/2018 29 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn 30 Bảng 4.3 Kết thực số thủ thuật đàn lợn 31 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 33 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại 34 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn 35 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn nái 36 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP: Cổ phần Cs: Cộng GS: Giáo sư Kg: Kilogam Nxb: Nhà xuất TS: Tiến sĩ Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngành chiếm tỷ trọng lớn có vai trò quan trọng cấu kinh tế, đặc biệt chăn nuôi lợn Hiện nay, bên cạnh phương thức chăn nuôi lợn kiểu truyền thống với quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình mơ hình chăn ni quy mơ lớn trang trại ngày mở rộng theo hướng ni gia cơng cho doanh nghiệp nước ngồi, nhằm tận dụng nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi tiến tới xây dựng nông nghiệp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước xuất thị trường giới Trong năm gần đây, chăn nuôi lợn trở thành ngành mang lại hiệu kinh tế lớn cho hộ chăn nuôi nói riêng cho xã hội nói chung Tuy nhiên, dù chăn nuôi nhỏ lẻ hay chăn nuôi công nghiệp với quy mơ lớn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên thiệt hại đáng kể Trong số đó, bệnh lợn nái lợn thường xuyên xảy quy mô chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng đàn lợn Chính vậy, u cầu cấp thiết đặt phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh hiệu cho đàn lợn nái, lợn trang trại để giảm thiệt hại dịch bệnh gây ra, nâng cao đàn lợn lượng chất Xuất phát từ đòi hỏi trên, chúng em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni Cơng ty cổ phần khai thác khống sản Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Nắm tình hình chăn ni trại - Nắm vững quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn nái - Nắm vững quy trình phòng bệnh cho lợn nái lợn - Biết cách chẩn đoán điều trị số bệnh thường gặp lợn nái lợn 1.2.2 Yêu cầu - Biết cấu đàn lợn trại - Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni Cơng ty đạt hiệu cao - Thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trại - Thực việc chẩn đoán điều trị số bệnh thường gặp đàn lợn nái trại Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn nái sinh sản công ty Cp khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường nằm địa phận tổ 2, khu 1, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Phường Cửa Ơng có địa hình phức tạp, phía Bắc dải núi cao Độ cao trung bình 600m, thuộc cánh cung bình phong Đơng Triều – Móng Cái Phía đơng giáp sơng Mơng Dương, huyện Vân Đồn Phía tây giáp phường Cẩm Phú, xã Dương Huy Phía nam giáp biển Phía bắc giáp phường Mơng Dương 2.1.2 Điều kiện khí hậu Cẩm Phả thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng Đông Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Cơng ty khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng - Nhiệt độ trung bình năm 230C, nhiệt độ cao vào tháng 390C, nhiệt độ thấp vào tháng 120C - Lượng mưa: lượng mưa trung bình năm 2.567,8 mm/năm Lượng mưa hàng năm tương đối lớn, chế độ mưa chia làm hai mùa rõ rệt Mùa mưa tháng đến tháng 10, tổng lượng mưa năm gần tập trung vào mùa mưa, chiếm 80% - 90% tổng lượng mưa năm Mùa khơ lượng mưa nhỏ chỈ chiếm khoảng 10% - 20% tổng lượng mưa năm 32 Vì lợn sau sinh cần phải mài nanh khơng q trình lợn bú sữa làm tổn thương vú lợn mẹ tránh việc lợn cắn tranh bú Em thực mài nanh cho 730 lợn em đỡ đẻ, đạt tỷ lệ an toàn 100% Bấm tai sớm để vết thương nhanh liền, chảy máu giảm stress cho lợn nên công việc bấm tai quan trọng Em tham gia bấm tai cho 100% số lợn đỡ đẻ an toàn 100% Số lượng lợn bị hecni trại thấp Trong tháng cuả đợt thực tập, em theo dõi phát 23 lợn bị hecni tiến hành mổ 20 (đạt tỷ lệ 86,95 %) Nguyên nhân dẫn đến lợn bị hecni chủ yếu di truyền đẻ lợn bị, phần trình thao tác kỹ thuật thiến lợn khơng làm sa ruột bẹn Qua công việc trên, em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc lợn con, đặc biệt nâng cao tay nghề thao tác kỹ thuật lợn con, đồng thời giúp em mạnh dạn hơn, tự tin vào khả mình, hồn thành tốt cơng việc giao 4.3 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 4.3.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Trong biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc vệ sinh, sát trùng nhằm đảm bảo vệ sinh chuồng trại tiêu diệt mầm bệnh biện pháp hữu hiệu thực tất trại chăn nuôi Công tác vệ sinh chăn nuôi khâu quan trọng Nếu công tác vệ sinh thực tốt gia súc mắc bệnh, sinh trưởng phát triển tốt, chi phí thuốc thú y thấp, làm cho hiệu chăn ni cao hơn.Vì vậy, để góp phần bảo vệ đàn lợn, tháng thực tập, chúng em thường xuyên tiến hành vệ sinh, sát trùng chuồng trại, khử trùng dụng cụ chăn nuôi tắm sát trùng trước sau vào khu chăn ni 33 Kết trình bày cụ thể bảng 4.4 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Công việc STT Đơn vị tính Vệ sinh chuồng trại hàng ngày Sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại Phun thuốc sát trùng chuồng Số lượng Kết so với nhiệm vụ giao (%) Lượt/ngày 100 Lượt/tuần 100 Lượt/ngày 100 Quét rắc vôi đường Lượt/ngày 100 Tắm sát trùng Lượt/ngày 100 Bảng 4.4 cho thấy, tháng thực tập, chúng em ln nỗ lực hồn thành tốt tất công việc quản lý, kỹ sư cán kỹ thuật trang trại giao cho Vệ sinh sát trùng xem khâu quan trọng, nhận thức điều này, chúng em cố gắng thực hiện, công việc vất vả, với khối lượng công việc lớn mà trước vào trang trại, chúng em chưa phải thực Qua đó, em biết cách thực việc vệ sinh, sát trùng chăn nuôi cho hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh nâng cao sức đề kháng cho vật ni 4.3.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.5 34 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại Tuần tuổi Phòng phòng bệnh - ngày Thiếu sắt - ngày Cầu trùng 10 – 14 ngày 16 – 18 ngày Vắc xin/ Thuốc/chế phẩm Fe + B12 Totrazil, Diacoxin 5% Số lợn Đường Liều lượng Đưa thuốc (ml/con) Tiêm 730 Uống 730 thực Viêm phổi Myco-pac Tiêm bắp 730 Dịch tả Coglapest Tiêm bắp 730 Qua bảng 4.5 thấy kết tổng quát việc phòng trị bệnh cho đàn lợn công ty thuốc vắc xin Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe + B12 phòng bệnh thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong tháng thực tập, em tiêm Fe + B12 cho 730 lợn ngày tuổi đạt an toàn 100%, uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho 730 lợn an tồn 100% Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực thường xuyên, tích cực bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng cường sức đề kháng cho thể vật nuôi Trong tháng đợt thực tập công ty, em tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 35 Ngoài ra, tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn cho 730 lợn từ 16 - 18 ngày tuổi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm phổi cho 730 lợn từ 10 - 14 ngày tuổi, đạt an toàn 100% 4.4 Kết thực chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Trong thời gian tháng thực tập trại, em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹ sư công ty Qua đó, em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết công tác chẩn đoán điều trị bệnh em thực đàn lợn nuôi công ty Bảng 4.6 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn STT Tên bệnh Số lợn mắc điều trị (con) Phác đồ điều trị Số lợn Tỷ lệ điều trị khỏi khỏi (con) (%) Tylogenta: 1,5ml/con Viêm phổi Tiêm bắp, ngày/lần 245 237 96,73 170 97,14 23 85,19 Điều trị từ - ngày Tiêm Mycocin-100: Tiêu chảy 175 1ml/con/ngày, Tiêm bắp Điều trị - ngày Tiêm Amlistin: Viêm khớp 27 1ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày Kết bảng 4.6 cho thấy: Lợn trại mắc bệnh viêm phổi cao (245 con) tỷ lệ điều trị khỏi bệnh 96,73%, nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngồi, hệ hơ hấp chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh khơng cao, đặc biệt vào ngày 36 mùa đông nhiệt độ xuống thấp cần phải có úm bóng điện sưởi cho lợn Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc bệnh viêm phổi cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Trong tháng đợt thực tập, em tham gia điều trị cho 175 lợn bị tiêu chảy, điều trị khỏi 170 con, hiệu điều trị đạt 97,14% Thuốc điều trị tiêu chảy dùng nhiều trại mycocin-100 Ngoài ra, hướng dẫn, bảo tận tình kỹ sư trại, em trực tiếp điều trị cho 27 bị viêm khớp, điều trị khỏi 23con, đạt tỷ lệ 85,19% Qua việc tham gia chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại, em thấy tự tin có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho cơng việc em sau trường Ngoài việc, chẩn đốn điều trị cho đàn lợn con, em tham gia thực đàn lợn nái Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn nái STT Số lợn mắc Tên bệnh (số điều trị) (con) Phác đồ điều trị Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 53 94,64 100 100 Oxytocin; cồn Iod 10% làm Bệnh viêm tử cung 56 tử cung, đồng thời tiêm Amoxinject LA 10ml/con/ngày Bệnh viêm vú Hiện tượng đẻ khó Chườm nước đá lạnh, tiêm Analgin kết hợp vớitiêm Vetrimoxin LA Lutalyse ml/con; Oxytocin 37 Kết bảng 4.7 cho thấy, số lợn mắc bệnh viêm tử cung cao (56con) Nguyên nhân đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi cao độ với điều kiện nước ta, thời tiết không thuận lợi, ni dưỡng, chăm sóc chưa thật tốt Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Do trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Theo kết bảng trên, số nái bị viêm vú, theo em thấy nguyên nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, vi khuẩn theo máu đến vú gây viêm vú, ngồi q trình mài nanh lợn sơ sinh chưa tốt, trình lợn bú sữa gây tổn thương đầu núm vú lợn mẹ Em tham gia điều trị khỏi lợn nái, đạt 100% Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm analgin kết hợp với tiêm vetrimoxin LA (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái nhiều lứa nên điều trị không khỏi Số lợn nái xảy tượng đẻ khó cao, chúng em can thiệp thành công ca đẻ khó, đạt 100% Biện pháp can thiệp em áp dụng là: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc lutalyse ml/con theo dõi khoảng - mà khơng thấy lợn ra, lúc chúng em tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai Sau móc thai ngồi hết, tiêm oxytocin có thành phần oxytetracylin có tác dụng chống viêm nhiễm sau đẻ Số ca can thiệp an toàn đạt 100% Do thời gian đầu em chưa thành thạo công việc, kỹ thuật can thiệp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ có biểu đẻ nên khơng can thiệp được, thai to không lấy khỏi tử cung mẹ 38 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Về hiệu chăn nuôi Công ty: Hiệu chăn ni Cơng ty tốt Trung bình lợn nái trại sản xuất 2,45 - 2,5 lứa/năm, số sơ sinh 11,23 con/đàn, số cai sữa: 9,86 con/đàn Những chuyên môn học Công ty: Qua tháng thực tập trại, em học hỏi bảo nhiều điều kiến thức thực tế thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những công việc em học làm trực tiếp Công ty như: Đỡ lợn nái đẻ 65 Mài nanh,bấm số tai, cắt đuôi, tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 10% cho lợn 730 Thiến lợn đực 225 con, mổ hecni cho lợn đực 20 Tham gia vào công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn Tham gia vào quy trình vệ sinh sát trùng , chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng…) đạt hiệu cao hoàn thành 100% nhiệm vụ giao Tham gia vào cơng tác chẩn đốn, điều trị bệnh cho đàn lợn đàn lợn nái đạt kết cao 5.2 Đề nghị Cơng ty cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản 39 Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, (Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch), Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 - 207 Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thiṭ, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 29 - 35 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò e.coli hội chứng têu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nơng Nghiệp,Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò ni nơng trường Hữu Nghị Việt Nam - Mơng Cổ, Ba Vì, Hà Tây, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 41 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 11 Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “ Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19 (4), tr 42 - 46 12 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp 13 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398 - 407 14 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi tập – 52 16 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 18 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 42 20 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội, Nông nghiệp 21 Popkov (1999), “Điều tri viêṃ tử cung”, Tạp chí Khoa học Thú y, tập XII (số5), tr - 15 22 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Lê Thị Tài, Đồn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 25 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội, tr 20 – 32 26 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật ni, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 196 27 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Xuân (2016), N), “Năng suất sinh sản hai tổ hợp lợn nái lợn nái Landrace phối hp với đực giống Yorkshire lợn nái Yorkshilre phối hợp với đực giống Landrace”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni, số 65, tr 54 – 61 28 Đặng Đình Tín (1986),Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 29 Phạm Khánh Từ, Hồng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc (2014), “Khả sinh trưởng sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace nuôi vùng gò đồi huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế 43 30 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Hiệp (2013), “ Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển 2013, tập 11 (3), 318 – 327 31 Trekaxova A.V., Daninko L M., Ponomareva M I., Gladon N P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nguyễn Đình Chi dịch, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 32 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med., 54(9), tr 491 33 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E coli infectedweaning pigs”, 12th IPVS congress, August 17 - 22, tr 182 34 Hughes, James (1996), Maximising pigs production and reproduction, Compus, Hue University of Agriculture and Forestry, September 35 Nagy B., Fekete P Z S (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol., p 443 - 454 36 Pensaet MB de Bouck P A (1978), “New coronavirus - like particleassociated with diarrhea in swine”, Arch Virol., p 243 - 247 37 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Respones to Selection for Litter Size and Weight, Growth and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, University of Nebraska, Lincoln 68583 – 0908 38 Smith, Martineau B B G, Bisaillon, A (1995), Mammary gland and lactaion problems in disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, p 40 - 57 44 39 White B R., G Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females verus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44, p 160 III Tài liệu internet 40 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350, truy cập ngày 16/9/2018 41 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, http://nongnghiep.vn/benhviem-vu-o-lon-nai-post65605.html/NongNghiep.vn, truy cập ngày 1/10/2018 42 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treat of Disease, http://www.thepigsite.com, truy cập ngày 26/9/2018 43 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con,http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-confm471.html, truy cập ngày 11/10/2018 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Hình Thuốc oxytocin cho nái Hình Thuốc mycocin chữa bệnh tiêu chảy lợn Hình Làm vaccin cho lợn Hình Mài nanh,cắt đi, tiêm sắt cho lợn Hình Lợn nái bị viêm tử cung Hình Thụt rửa cho nái bị viên tử cung Hình Thuốc phòng trị bện cầu trùng cho lợn Hình Vệ sinh máng ăn ... ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, QUẢNG NINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy. .. cao đàn lợn lượng chất Xuất phát từ đòi hỏi trên, chúng em tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận. .. điều trị số bệnh thường gặp lợn nái lợn 1.2.2 Yêu cầu - Biết cấu đàn lợn trại - Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni Cơng ty đạt hiệu cao - Thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trại
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường, quảng ninh , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường, quảng ninh