QUẢN TRỊ tài NGUYÊN NHÂN sự QUẢN TRỊ tài NGUYÊN NHÂN sự

5 46 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 19:33

QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ Human Resources Management (H.R.M) 0903783368 nguyendinhchinh@yahoo.com Think different QW E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M 123 Return Tài liệu tham khảo Trần Kim Dung, “Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà sách Lộc, 2011 Nguyễn Hữu Thân, “QT Tài nguyên nhân sự”, Nxb Thống kê, 2011 Paul Falcone, “101 tình nhân nan giải”, Nxb Lao động-xh, 2011 Đánh giá 40% điểm kì 60% điểm cuối khóa (Khơng SD Tài liệu) HỌC TRÊN CƠ SỞ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tự học Phân tích, tổng hợp kiến thức Giải vấn đề Trình bày, giao tiếp, làm việc nhóm Tập lãnh đạo nhóm SỰ CẦN THIẾT CỦA MƠN HỌC Quản lý nhân có hiệu định 80% thành cơng tổ chức Nguyễn Đình Chính – ĐH Ngân hàng Tp.HCM 10/09/2013 22:27 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nắm vững kiến thức, kỹ nghệ thuật quản trị nhân tổ chức Nguyễn Đình Chính – ĐH Ngân hàng Tp.HCM 10/09/2013 22:27 Nội dung mơn học Module 1: Những vấn đề HRM Module 2: Hoạch định nguồn nhân lực Module 3: Phân tích công việc Module 4: Tuyển dụng Module 5: Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Module 6: Tạo động lực lao động Module 7: Đánh giá hoàn thành cơng tác Module 8: Chính sách lương đãi ngộ Module 9: Quan hệ lao động Củng cố kiến thức Quản trị Các khái niệm quản trị Trình bày quan niệm người giải pháp quản lý thông qua lý thuyết quản trị Trình bày ngắn gọn chức quản trị (Nội dung – Vai trò ý nghĩa) Managing Effectively QUẢN TRỊ LÀ GÌ? Chú ý: Nhà QT thực hành Pháp Quản trị = Tiên liệu Nhà QT thực hành Mỹ Quản trị = Quyết định Jones & Jennifer George Robbins Quản trị = Tiến trình: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra nguồn lực tổ chức nhằm hồn thành mục tiêu đơn vị cách có hiệu Quản trị = Tiến trình làm việc với người thông qua người Management in the “New” Economy21 Agrarian Economy (pre-1830) Knowledge Economy 1955– present Industrial Revolution 1830–1950 Video Các quan niệm người – Quản trị nhân Quan niệm thứ nhất: “… công cụ lao động” Bản chất đa số người lười biếng GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ Phân cơng lao động chun mơn hóa Tập trung quyền lực cho cấp cao Thiết lập trật tự kỷ luật nghiêm ngặt Nhà quản lý phải tìm phương pháp tốt để thực công việc, huấn luyện cho cơng nhân • Kích thích phần thưởng vật chất • • • • 11 Các quan niệm người – Quản trị nhân Quan niệm thứ hai : “… muốn cư xử người” GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ • Phân quyền • Nhân viên tham gia, đóng góp vào cơng việc chung • Xây dựng mối quan hệ dựa lòng tin dựa quyền lực • Phát triển tinh thần trách nhiệm, tự quản • Nhà quản lý phải hiểu người lao động nghĩ gì, cần gì, khó khăn 12 Các quan niệm người – Quản trị nhân Quan niệm thứ ba: “…có tiềm cần khai thác phát triển” GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ • Xem xét tổ chức hệ thống mở • Tơn trọng nhân viên • Cải thiện điều kiện lao động, chất lượng sống cho người lao động • Làm phong phú hóa cơng việc • Bàn bạc, thuyết phục, thương lượng với nhân viên để đạt đổi • Nhà quản lý phải có tầm nhìn chiến lược, quan tâm sâu sắc đến nhân viên, động viên, phát huy hết tiềm họ 13 ... giải pháp quản lý thông qua lý thuyết quản trị Trình bày ngắn gọn chức quản trị (Nội dung – Vai trò ý nghĩa) Managing Effectively QUẢN TRỊ LÀ GÌ? Chú ý: Nhà QT thực hành Pháp Quản trị = Tiên... Mỹ Quản trị = Quyết định Jones & Jennifer George Robbins Quản trị = Tiến trình: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra nguồn lực tổ chức nhằm hồn thành mục tiêu đơn vị cách có hiệu Quản trị. .. SỰ CẦN THIẾT CỦA MƠN HỌC Quản lý nhân có hiệu định 80% thành cơng tổ chức Nguyễn Đình Chính – ĐH Ngân hàng Tp.HCM 10/09/2013 22:27 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nắm vững kiến thức, kỹ nghệ thuật quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ tài NGUYÊN NHÂN sự QUẢN TRỊ tài NGUYÊN NHÂN sự , QUẢN TRỊ tài NGUYÊN NHÂN sự QUẢN TRỊ tài NGUYÊN NHÂN sự

Từ khóa liên quan